Vill du lära dig mer om IT?

Om du tror att I.T och internet inte är för dig är du inte ensam! Om du tycker att du är för gammal eller för bakom tiderna för att dra nytta av det … Du är fortfarande inte ensam!

IT-kurser finns för att hjälpa dig. Datorer och Internet har blivit nästan viktiga verktyg i vardagen. Ta allt från grundläggande IT-lektioner till dataprogrammeringskurser med våra professionella datavetenskapliga handledare.