Akademiskt stöd betyder fullständig frihet. Friheten att lära dig när du vill, vad du vill och hur du vill. Medan privatundervisning ofta ses som ett straff blir det snabbt något mycket roligare. Det beror på att det är enorm skillnad mellan en privat handledare och de instruktioner du brukar få i skolan. Läraren är vanligtvis "coolare" än din lärare i skolan. Hur skiljer de sig mer från vanliga klasser?

De bästa lärarna i Läxhjälp tillgängliga
Johannes
5
5 (20 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Céline
5
5 (5 recensioner)
Céline
470 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mats
5
5 (3 recensioner)
Mats
395 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
William
5
5 (3 recensioner)
William
220 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (3 recensioner)
Daniel
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nora
Nora
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Abdullah
Abdullah
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Saga
Saga
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Johannes
5
5 (20 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Céline
5
5 (5 recensioner)
Céline
470 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mats
5
5 (3 recensioner)
Mats
395 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
William
5
5 (3 recensioner)
William
220 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (3 recensioner)
Daniel
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nora
Nora
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Abdullah
Abdullah
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Saga
Saga
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Akademiskt stöd kontra skolan: Två helt olika metoder

De som redan har haft akademisk handledning kommer att förstå vad vi menar med frihet. Eleverna har möjligheten att experimentera med olika tillvägagångssätt för att hjälpa dem att förbättra betygen.

akademiskt stöd
Akademiskt stöd behöver inte slåss mot traditionell skolgång. Bild: Unsplash

Din handledare kommer inte alltid att vara en kvalificerad och erfaren lärare. När det gäller privat- eller online-handledning kan du njuta av en metod som är helt annorlunda än vad du får i skolan. Det kanske inte är en förfinad pedagogik hos en lärare med många års utbildning. Men du kommer förmodligen att fortsätta med dem och lära dig mycket mer. Lektionerna är avslappnade. Lärarna kommer förmodligen också att vara yngre än din typiska lärare. Sättet de pratar med dig på är också annorlunda. Detta hjälper till att bryta ner barriärerna mellan er. Du kanske inte alltid får en kvalificerad eller erfaren lärare. I vissa fall kan din handledare vara student eller självlärd.

Flexibilitet eller disciplin?

Det är orättvist att säga att lektioner i skolan faller inom disciplinkategorin och att akademiska stödhandledningar faller i flexibilitetskategorin. Och även om gränsen inte är så hård, så brukar de två urskiljas på det sättet. Varför det? Låt oss ta en skollärare, till exempel. Till och med deras hållning, stående framför en klass eller sittande bakom skrivbordet, gör dem mer auktoritära än en privatlärare. Under den här timmen lär de dig.

akademiskt stöd
Dina akademiska supporthandledningar kommer förmodligen inte att vara så strikta som i skolan. Bild: Unsplash

Även om det finns olika sätt att undervisa, finns det fortfarande många lärare som undervisar på detta sätt. Det är svårt att skylla på dem när de har så många studenter och en mycket strikt uppsättning riktlinjer att följa. Deras utlärningssätt är helt enkelt ett faktum. Låt oss gå tillbaka till akademisk supporthandledning, eller akademiskt stöd om du vill kalla det så. Eftersom handledaren undervisar eleven i sitt hus finns det redan en annan typ av relation. Detta innebär att de kan vara mer flexibla när de undervisar sina elever. När det gäller akademiskt stöd kan handledare fokusera mer på undervisning och mindre på disciplinen. Målet är inte att hålla tjugo elever i schack utan snarare lära en enda något. Slutligen, även om handledaren är lärare först och främst, är de också en del av ett partnerskap. Att upprätthålla detta partnerskap är ett av deras huvudfokus eftersom fördelarna kommer att ses i termer av studentens läxor, hur de presterar i klassen och deras examensresultat. Detta tar lite tid.

Lärare som anpassar sig till sina elever

När det gäller akademiskt stöd är flexibilitet avgörande. Naturligtvis måste de vara mer än bara flexibla för att lära ut en student som kämpar i skolan eller ansöker till toppuniversiteten – de måste anpassa sig!

Sättet som läraren förhåller sig till sin elev, är alltid avgörande.

Akademiskt stöd: En skräddarsydd lösning

Varje elev är väldigt olik. Här är tre exempel:

 • En kämpande student. En student som tentar av massa ämnen eller en som har stora problem med sina tentor.
 • En underpresterare. En student som gör det minsta även om de kan göra mera. En som inte siktar på att se resultat. En handledare kan hjälpa dem att nå sin potential.
 • En överpresterande. De ansöker till de bästa universiteten i landet eller runt om i världen men behöver hjälp med att se till att deras betyg återspeglar deras förmågor.

Du skulle inte undervisa dessa tre studenter på samma sätt, eller hur ? Läraren måste anpassa sig till varje elev. De måste arbeta med sina styrkor och svagheter. Akademiskt stöd erbjuder en lösning som är skräddarsydd för varje student. De måste också anpassa sig till elevens personlighet. Läraren måste ta reda på om eleven är nyfiken, blyg, dynamisk, orolig etc.

Det finns handledare för varje ämne inklusive:

 • Matte
 • Vetenskap (kemi, fysik, biologi, etc.)
 • Främmande språk (franska, spanska, tyska, italienska etc.)
 • Psykologi
 • Ekonomi
 • Engelska
De bästa lärarna i Läxhjälp tillgängliga
Johannes
5
5 (20 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Céline
5
5 (5 recensioner)
Céline
470 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mats
5
5 (3 recensioner)
Mats
395 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
William
5
5 (3 recensioner)
William
220 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (3 recensioner)
Daniel
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nora
Nora
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Abdullah
Abdullah
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Saga
Saga
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Johannes
5
5 (20 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Céline
5
5 (5 recensioner)
Céline
470 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mats
5
5 (3 recensioner)
Mats
395 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
William
5
5 (3 recensioner)
William
220 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (3 recensioner)
Daniel
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nora
Nora
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Abdullah
Abdullah
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Saga
Saga
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Personer som jobbar mot samma mål

Alla vet hur svår skolan kan vara. Det spelar ingen roll om eleven går i grundskolan eller på gymnasiet. Vi pratar inte om de sociala aspekterna av skolan utan snarare om de akademiska aspekterna. Lektioner i skolan kan vara intensiva och med tjugotal andra elever är det osannolikt att alla helt förstår lektionen. Vissa behöver ibland se över lektionen igen. Sedan finns det andra som studerar hela tiden och bara inte kan få till det. Det är här akademiskt stöd kan spela roll. Det är sällan så att student bara inte kan förstå ett ämne. De kanske bara har kört fast och behöver lite hjälp.

När skolan inte kan hjälpa dem kan akademiskt stöd, antingen med en handledare hemma eller online, hjälpa.

Till skillnad från läraren i skolan har en akademisk stödlärare all tid i världen att fokusera på den enda eleven i sin klass. Naturligtvis måste du se till att du har valt rätt handledare och att du, ditt barn och din valda handledare bildar en stabil inlärningsram. Handledaren måste också använda rätt verktyg och undervisningstekniker. Handledaren kan också fokusera bara på vissa ämnen. Detta kan vara till nytta för eleven.

Avvik från läroplanen och lär dig mer

Vi har nämnt den frihet du får med akademiskt stöd (vare sig det är online eller personligen). Friheten kommer från de tekniker som används samt handledarens och studentens partnerskap. Det kommer också från det faktum att de inte behöver följa ett så kallat manus. Det finns inget som tvingar en privatlärare att följa läroplanen till punkt och prick. Föräldrar anställer privata lärare eftersom de tror att de är ett alternativ till den utbildning deras barn får i skolan. Det betyder att en handledare kan använda olika verktyg och resurser och genomföra sin handledning på helt olika sätt. De kan även integrera modern teknik i sin handledning. Numera finns det dessutom så många sätt för handledare att använda sig av teknik:

 • För att organisera, schemalägga och planera sina lektioner
 • Lärande med hjälp av videoresurser
 • Få tillgång till infografik, frågesporter och interaktiva spel
 • Att lära sig och samtidigt ha kul
 • Onlinekurser över Skype
 • Ladda ner kurser

Dessa nya verktyg, inklusive andra resurser som YouTube, kan hjälpa eleverna att lära sig på nya och intressanta sätt. Kämpar du med algebra, kalkyl, geometri eller trigonometri? Det kan vara dags att hitta en handledare som är specialiserad på matematik. Fördelarna med ett sådant akademiskt stöd är exponentiella!

Akademiskt stöd och friheten som kommer med det

Akademiskt stöd kan hjälpa eleven att komma ikapp sina klasskamrater. Tack vare privata handledningar kan eleven göra mer än att bara komma ikapp. När en elev har fått de resultat de behöver kan handledare utmana dem att lära sig mer. Detta är ytterligare en stor fördel med akademiska supporthandledning! Handledning med akademiskt stöd kan hjälpa studenterna att förbereda sig för framtiden. De kan också lära sig mer om många olika ämnen. Oavsett om det är för skojs skull eller för deras framtida karriär!

akademiskt stöd
Anställ en privatlärare och se hur du kommer att utvecklas akademiskt. Bild: Unsplash

Att anställa en privatlärare

Om du letar efter en privat handledare eller bara en akademisk rådgivare, glöm inte att många lärare på Superprof erbjuder gratis handledning den första timmen. Även om de förmodligen inte kommer att ge mycket akademisk coachning eller undervisning under den här timmen kan det vara bra att se vilken typ av handledare de är och om det är värt att planera mer inför framtiden. Du kanske vill lära dig mer om akademisk handledning – vi tipsar om det här. Om du är orolig för kostnaden för att anställa en privat lärare kan du också överväga att få en handledare att köra en grupphandledning eller en workshop för flera studenter samtidigt. Medan dessa sessioner kommer att likna ett seminarium på universitet, kan studenter få mycket mer ut av att arbeta i en liten grupp än vad de annars skulle göra i de större klasserna de är vana vid i skolan. Onlineundervisning tenderar också att vara billigare än hemundervisning eftersom handledaren inte behöver betala för transportkostnader eller andra resurser för studenten. Fördelen med dessa handledningar är att ditt barn fortfarande får hjälp med sina studier. Oavsett om de går i grundskola, gymnasiet, högskola eller universitet kan alla studenter dra nytta av att ha någon där för att hjälpa dem med sina studier under läsåret. Ditt barn kan också lära sig nya färdigheter tack vare en begåvad lärare. Barnet vill kanske förbättra sin grammatik inom ett specifikt språk? Eller bli bättre på att skriva? Barnet kan också lära sig att dansa, måla, sy eller sticka med privata lärare. Möjligheterna är oändliga!

Om du är handledare, glöm inte att du kan skapa din profil på Superprof och börja hitta handledarjobb omedelbart.

Läs mer om vad akademisk handledning innebär.

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Tatiana

En nyfiken skribenten som alltid letar efter något nytt att lära sig mer om. Brinner för att läsa, resa, skriva och dansa.