Ur en synvinkel kan akademiskt stöd ses som en väldigt bra grej. Men det har naturligtvis ett pris, och vissa barn ser det som ett straff. Det är verkligen användbart eftersom, till skillnad från klasser i skolan, kan handledaren ta sig tid med något som eleven inte förstår. De kommer att fungera som deras akademiska rådgivare eller coach. De kan anpassa sina undervisningsmetoder. Alltför många ser akademiskt stöd som bara hjälp för studenter som kämpar med ett ämne. Detta är inte helt rätt. Privata handledningar är så mycket mer än så och de kan hjälpa alla studenter att uppnå akademisk framgång. Oavsett om du vill ansöka till ett universitet eller bara få hjälp med dina läxor, här är allt du behöver veta om akademiskt stöd.

De bästa tillgängliga lärarna
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (7 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (7 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Första kurstimmen gratis>

Det växande behovet av akademiskt stöd

Vi kan se det omkring oss och föräldrarna är också medvetna om det – fler och fler människor väljer akademiskt stöd. Det är mer än bara en modefluga, akademiskt stöd ses nu som ett viktigt komplement till vanliga lektioner.
Men varför det? Vi tror att det finns två huvudorsaker...

akademiskt stöd
Akademiskt stöd via en privat handledare är mer innovativ och rolig! Bild: Unsplash

Akademiskt stöd är det perfekta komplementet till skolan

Föräldrar blir mer kritiska till skolan men vi är inte här för att kritisera lärare. Man kan dock säga att den ökande populariteten för akademiskt stöd är brist på förtroende gentemot skolväsendet.

Betyder det att föräldrar inte längre litar på lärare och vänder sig till privat handledning?

Är akademiskt stöd ett tecken på att människor tappar förtroende för det nationella utbildningssystemet? Det kan vara svårt att veta med säkerhet. Vi skulle hellre säga att akademiskt stöd och läxhjälp används som ett komplement till undervisningen i grundskolan, gymnasiet och universitetet snarare än en ersättning för den. Oavsett vilken klass du går, så finns det möjlighet att ta hjälp av en akademisk handledare och förbättra din studieteknik.

Akademiskt stöd sker ofta hemma med en handledare som undervisar genom att ge eleven råd och ge de lämpliga akademiska färdigheter för att lyckas. En elevs vanliga lärare måste följa läroplanen under hela året. De har inte lika mycket frihet när det gäller att ändra den eller avvika från den. Detta är normalt i skolor. Det betyder dock inte att ett barn garanterat förstår allt. Det är då akademiskt stöd kan komma in och fokusera på de ämnen barnet kämpar med i skolan. Privatundervisning finns där för att hjälpa eleven. Vad tycker du om akademiskt stöd som ett alternativ till traditionell klassrumsutbildning?

Akademiskt stöd, avlastning för föräldrar

Fler och fler människor väljer akademiskt stöd för att samhället förändras och föräldrarnas liv förändras också.
Till skillnad från tidigare generationer så är även kvinnorna ute i arbetslivet lika mycket som männen. Detta innebär att föräldrar har mindre tid hemma för att hjälpa sina barn med skoluppgifter. När de kommer hem kanske de inte har tid att sitta ner med sitt barn och hjälpa dem till exempel med sina matematiska läxor.
Akademiskt stöd är ett utmärkt sätt för föräldrar att återfå kontrollen över sitt barns lärande. Även om föräldrarna är begåvade i språk, internationell verksamhet, fysik, kemi eller vad som helst, kanske de inte har tid att förmedla denna kunskap till sina barn. Att ha en handledare kan vara en bra idé! Dock måste både att föräldrarna, barnet och handledaren delta och investera i denna process.

De bästa tillgängliga lärarna
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (7 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (7 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Första kurstimmen gratis>

Akademiskt stöd för att hjälpa studenter som halkar efter

Det finns två typer av studenter som kan dra nytta av akademiskt stöd: De som strävar efter storhet och de som kämpar för att hitta den.

När en student börjar kämpa kan akademiskt stöd hjälpa dem att komma ikapp sina lektioner i skolan. Bild: Unsplash

Den senare behöver akademiskt stöd för att undvika att misslyckas med tentor. Faktum är att examens- och testförberedelser är mycket populära under läsåret. Det kan vara en utmaning för lärare. Eleven kan dessutom kämpa med takten av sina lektioner i skolan. Dennes föräldrar vill inte heller se hen hamna längre efter. Det är här akademiskt stöd spelar roll. Tack vare skräddarsydda lektioner, interaktiva aktiviteter och anpassade revisionssessioner kommer eleven att lära sig annorlunda. Som vi sa tidigare ger akademiskt stöd handledaren mer frihet. Två metoder är bättre än en när det gäller lärande. Intensivt akademiskt stöd garanterar inte tekniskt sätt bra betyg, men det kan hjälpa elever som kämpar att komma ikapp sina klasskamrater.
En privat handledare kan fokusera på ett barns svagheter tack vare skräddarsydda undervisningsmetoder. Saker som en gång verkade omöjliga framför 20 andra studenter kan vara enkla i en privat handledning.
Tror du att studenter idag behöver akademiskt stöd?

Akademiskt stöd för att komma in på toppuniversiteten

De som ansöker till toppuniversitet kan också dra nytta av akademiskt stöd för att förbättra sina betyg. Även med sina föräldrars hjälp kan den här typen av studenter behöva ännu mer stöd. Handledning med akademiskt stöd kan ofta dra ut det bästa av begåvade studenter genom att göra lektionerna mer intressanta.
De kan uppnå sin fulla potential genom att:

  • Lära sig främmande språk
  • Förstå matematik och fysik bättre
  • Bli försedda med en personlig inlärningsplan för att få ut det mesta av sina studier

Privatlärare är inte bara för studenter som kämpar. Tvärtom! Vissa föräldrar väljer akademiskt stöd redan i grundskolan. När ett barn börjar kämpa med studierna är det definitivt något som är värt att titta på.
En handledare kan hjälpa till med antagningsprocessen och ansöka om stipendier. Om du behöver vissa betyg eller resultat för ett visst stipendium, är det värt att schemalägga en privat session med en handledare.
Upptäck vilka ämnen andra studenter söker privatundervisning i.

Läxhjälp och skräddarsydda handledningar

Läxhjälp och akademiskt stöd är mer värdefullt än någonsin. Studenter i grundskola, gymnasiet och högskola kan alla dra nytta av akademiskt stöd.

akademiskt stöd
En handledare för akademiskt stöd kan hjälpa dig att lyckas med dina studier. Så slipper du göra allting själv som kan vara överväldigande. Bild: Unsplash

Läxor och kurser blir också en större del av elevernas betyg. När det gäller studenters framgång spelar läxor en viktig roll både när det gäller betyg och lärande. Läxor är utformade för att underlätta inlärningsprocessen.

Yngre studenter är inte vana vid att ha ansvaret för sitt eget lärande. Akademiskt stöd och läxhjälp kan hjälpa dem. Föräldrar, handledare och elever måste arbeta tillsammans för att få ut det mesta av det.

Det är viktigt att komma ihåg att akademiskt stöd inte bara är för studenter som kämpar för att komma ikapp. Det är en pågående process även för dem som redan har bra betyg.
Lär dig mer om vad akademisk handledning egentligen handlar om...

Akademiska stödhandledare

Det är viktigt att se handledare för akademiskt stöd annorlunda. En sådan lärare är inte en lärare som du har i skolan. Även om de undervisar i ditt hus. Deras roll skiljer sig från läraren i skolan och deras förhållande till sina elever. Deras mål är inte att gå från ämne till ämne. De är där för att hjälpa ditt barn att förstå saker som de inte gjorde i klassen – det är deras mål. För att uppnå detta målet måste de agera som utbildningscoach. Det är vad akademiskt stöd handlar om. Läraren undervisar både teoretisk och praktisk kunskap. De gör också så mycket mer än så. För att uppnå vissa mål måste de bryta ner psykologiska spärrar som har hindrat studenten från att lära sig. De måste visa eleverna hur man kan övervinna vissa utmaningar. De kan göra det inom alla ämnen: matematik, engelska, historia, geografi, spanska, franska, kemi, fysik, biologi etc. De kan ge mentorskap och hjälp till med allt vad eleven kan tyckas behöva hjälp med. Naturligtvis kommer de inte att göra din läxa eller tentamen åt dig! De förser dig mer rätt kunskaper så att du kan göra dem! Känner du någon som drar nytta av fördelarna med privatundervisning?

Akademiskt stöd innebär också livslektioner

Akademiskt stöd kan också ge studenter värdefulla livslektioner. Regelbunden skolning fokuserar på utbildning, socialisering och deras framtidsutsikter.

akademiskt stöd
Se om ditt universitet erbjuder något som heter kamratundervisning. Bild: Unsplash

Akademiskt stöd kompletterar deras vanliga studier. Det fyller i luckorna mellan grundskola, gymnasiet högskola och universitet.

Det spelar ingen roll om du läser en grundutbildning eller forskarutbildning, akademiskt stöd kan ge dig den boost du behöver.

Det finns också möjligheten till kamratundervisning. Detta är, som du kan föreställa dig, när en annan student som är inskriven på din kurs kan hjälpa dig att lära dig. Det sker ofta i form av workshops och drop-ins. Du bör ta en titt på campus under terminen för att se om ditt universitet erbjuder detta eller något liknande. De brukar träffas antingen i biblioteket eller i ett särskilt seminarierum. De kan hjälpa dig i ditt lärande inom ämnen som ofta orsakar många problem. När eleverna kämpar behöver de ibland hjälp med att uppnå ett visst mål.
Så vad väntar du på?
Det finns gott om handledningstjänster där ute för personer som behöver kompletterande instruktioner! På Superprof erbjuder många av våra handledare gratis handledning den första timmen, vilket är ett utmärkt sätt att se vad de erbjuder och om det passar dig.
Läs vår guide om akademiskt stöd här.

Behöver du en lärare i ?

Gillar du artikeln?

5,00/5 - 1 vote(s)
Loading...

Tatiana

A lean mean word-killing machine that loves everything written.