Akademiskt stöd är inte enkelt. Barnets föräldrar och deras privata lärare måste arbeta lika hårt som barnet själv. Privat handledning innebär att många parter involveras och jobbar tillsammans. I själva verket kan vi beskriva det som ett team som inkluderar handledaren, föräldrarna och eleven. Var och en behöver arbeta tillsammans på olika sätt. De har dock alla samma mål: att hjälpa eleven att förbättra sina betyg, klara ett prov, undvika dåliga betyg och komma in på bra universitet. Om du vill ha akademisk framgång skadar det inte att ha någon som ger dig kompletterande instruktioner. Medan vissa skolor och universitet erbjuder workshops, drop-ins, handledning och andra lärandesessioner, kommer vi i den här artikeln att fokusera främst på hur studenter kan få viktiga akademiska färdigheter och dra nytta av privata handledare snarare än de tjänster som erbjuds i skolan eller på campus. Låt oss ta en titt på hur detta fungerar!

De bästa tillgängliga lärarna
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (7 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (7 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Första kurstimmen gratis>

Den alltmer systematiska metoden för akademiskt stöd

Ett förtroendebaserat förhållande

Privata handledningstjänster och handledning i form av akademiskt stöd blir mer populära för varje år.

akademiskt stöd
Familjen måste involveras i barnets handledning. Bild: Unsplash

Onlinelösningar blir också mer populära. Både professionella och självlärda handledare dyker upp överallt i Sverige. Föräldrar väljer att lita på en begåvad pedagog som hjälper deras barn att förbättra sig. Det är ett förhållande baserat på förtroende mellan tre parter: läraren, föräldrarna, eleven. Var och en har sitt eget jobb att göra för att barnet ska uppnå sina utbildningsmål.

En fråga om tid eller färdigheter?

Så hur förklarar du varför fler och fler väljer akademiskt stöd för studenter? För att komma till botten med detta måste vi titta på historien bakom och ekonomiska förutsättningar. Föräldrar har inte samma rutin som de en gång hade. Tidigare skulle föräldrarna hjälpa barnen med studierna. Föräldrarna hade ansvaret. De skulle hjälpa sitt barn med sina läxor när de kom hem. Detta händer dock i allt mindre utsträckning.
Varför?
Samhället har förändrats de senaste åren. Speciellt för mödrar som numera arbetar lika många timmar som fädrarna. På grund av sitt jobb har de inte alltid tid att hjälpa sina barn med läxorna och ge akademiskt stöd. Eftersom detta är fallet kallas fler och fler handledare in för att hjälpa till. Föräldrar idag har helt enkelt inte tid. Det beror inte på brist på kunskaper. Tvärtom! De har inte tid helt enkelt.
Ta reda på vilka andra ämnen elever behöver handledning i!

Vilka är fördelarna med akademisk supporthandledning?

Så varför ska du komma i kontakt med en handledare? Hur kan det hjälpa ditt barn?
Vi säger inte att deras lärare är dåliga. Långt ifrån. Utan det finns helt enkelt ett antal fördelar med akademiskt stöd. Med självstudier hemma känner studenten sig mer involverad. Friheten med akademiska stödhandledningar innebär att de kan använda mer interaktiva övningar för att uppmuntra studentens deltagande. Det finns så många saker de kan göra som du vanligtvis inte ser i vanliga klasser.
Medan deras vanliga lärare kanske inte har tid att gå igenom alla problem eftersom de har tjugo andra elever och en läroplan att följa, kan privata lärare fokusera på dem. Det är därför de är så användbara.

akademiskt stöd
Det kan vara svårt att hålla tonåringar glada. Bild: Unsplash

Fördelen med akademiskt stöd är den frihet som handledaren har. Inte varje privatlärare måste vara en kvalificerad lärare heller. Detta beror på att privata handledares enda mål är att förbättra elevens betyg. Föräldrarna vet detta och handledaren vet detta. Men eftersom barnet kanske inte är medveten om det, låt oss ta en titt på hur detta fungerar.

Akademiska stödhandledning: Förhållandet mellan föräldrarna, handledaren och barnet

Föräldrarna, handledaren och barnet behöver alla lita på varandra för att säkerställa att det akademiska stödet är framgångsrikt. Detta gäller oavsett om föräldrarna är ute efter någon som kan hjälpa deras barn med läxor eller någon som kommer att ge ett långsiktigt stöd och följa barnet genom hela dennes skolgång. För att hjälpa dig och ditt barn att uppnå inlärningsmålen rekommenderar Superprof att du letar efter privat akademiska supporthandledningar. Dessa handledare har kunskapen att anpassa sin undervisningsstil åt varje elev de jobbar med.

De bästa tillgängliga lärarna
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (7 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (7 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Första kurstimmen gratis>

Förhållandet mellan föräldrar och barn

De flesta föräldrar oroar sig för sitt barns utbildning. De oroar sig ännu mer om barnet råkar misslyckas eller kämpar i skolan. Det är sant att vi ofta inte vet vad vi ska göra i sådana situationer. Du kan inte alltid fixa det med några vänliga ord eller en berättelse. Barnet måste bedöma varför de kämpar.

Att få det resultat du är ute efter med privata handledningar får dig att hoppa av glädje! Bild: Unsplash

Akademiskt stöd är även bra för barn som inte kämpar med något specifikt ämne – utan barn som har stora ambitioner. Vi pratar om de som ansöker till toppuniversiteten. Det kan hjälpa till att förbättra deras betyg.
Enkelt uttryckt, i 99% av fallen är det föräldrarna som bestämmer att det är dags att ta privata handledningar. Inte barnet. I det avseendet måste du sitta ner och prata med dem och nämna att de kommer att få handledning av en privat handledare. Du bör göra detta tydligt att det är för att hjälpa dem snarare än att straffa dem. Ditt barn bör vara medveten om att du betalar för dessa privata handledningar. Det kan vara en ganska stor uppoffring för vissa familjer. De bör därför ta sina lektioner på allvar för att få en avkastning på investeringen.

Förhållandet mellan föräldrarna och handledaren

Oavsett om det handlar om att komma ikapp, hjälpa en student som kämpar eller att komma in på ett toppuniversitet – har du bestämt dig för att lita på en privat handledare, så är det ett bra första steg.

I vissa fall måste du bjuda in någon som du bara har pratat med på Internet till ditt hem. Du måste lita på dem. Du måste se till att du väljer rätt handledare för akademiska supporthandledning.

Du måste ställa alla lärare du möter rätt frågor. Det är viktigt att veta om de är rätt person för jobbet och rätt person för att ge handledning och akademiskt stöd till ditt barn. Läraren behöver förtjäna ditt förtroende. De är yrkesverksamma personer som är dedikerade åt akademiskt stöd. Målet är aldrig att avsluta programmet så snabbt som möjligt utan snarare få rätt resultat: förbättra ditt barns betyg.

Förhållandet mellan handledaren och studenten

Förhållandet mellan handledaren och eleven är hörnstenen i det hela. Om det inte fungerar kommer det akademiska stödet inte att vara effektivt.

akademiskt stöd
En handledare måste ha en bra relation med sina elever! Bild: Unsplash

Om de två klarar sig bra kommer resultaten att överstiga allt du förväntade dig. Läraren måste anpassa sig till sin nya student. De måste lära sig att prata med dem. De måste fastställa elevens behov för att få ut det mesta av sin tid tillsammans. Om studenten kämpar med något, kommer den akademiska stödhandledaren att ha den enorma uppgiften att försöka lösa detta. Det är då akademiskt stöd blir mer psykologiskt än teoretiskt. Att ha en handledare som kan ge råd och vägledning till studenten kan vara riktigt bra. Undervisning kan hjälpa dem att lära sig värdefulla studiefärdigheter inför tentorna och det betyder att eleven inte bara kan lyckas med de ämnen de undervisas i, utan också förbättra sina betyg i andra ämnen. Läraren kan hjälp till med hjälp av olika studiestrategier, anteckningar och förberedelser inför universitetet, antingen genom att vägleda eleven genom antagningsprocessen och hjälpa dem att ansöka till det universitet de vill gå på. Detta är också användbart för begåvade studenter som söker finansiering eller stipendium. För många stipendier förväntas studenterna skriva långa avhandlingar. En handledare som känner till processen kan hjälpa dem med detta.

Anställa en privat lärare

Om du letar efter privata handledare eller bara en akademisk rådgivare, glöm inte att många lärare på Superprof erbjuder gratis handledning den första timmen. Även om de förmodligen inte kommer att ge mycket akademisk coachning eller undervisning under den här timmen, kan det vara användbart att se vilken typ av handledare de är och om det är värt att planera mer inför framtiden. Om du är orolig för kostnaden för att anställa privata lärare kan du också överväga att hitta en handledare som har en grupphandledning eller en workshop för flera studenter samtidigt. Dessa sessioner kommer att vara mer som ett seminarium på universitet. Studenter kan få mycket mer ut av dem än vad de annars skulle göra i de större klasserna de är vana vid i skolan.
Oavsett om de går i grundskolan, gymnasiet, högskolan eller universitet (grundutbildning och forskarutbildning) så kan alla studenter ha nytta av att ha någon där för att hjälpa dem med studierna under läsåret.
Läs mer om idén att akademiskt stöd kan ersätta traditionellt akademiskt lärande.

Behöver du en lärare i ?

Gillar du artikeln?

5,00/5 - 1 vote(s)
Loading...

Tatiana

A lean mean word-killing machine that loves everything written.