De bästa lärarna i Biologi tillgängliga
Murziqa
5
5 (6 recensioner)
Murziqa
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Felicia
5
5 (1 recensioner)
Felicia
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Erik
Erik
190 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hala
Hala
175 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Alexander
5
5 (4 recensioner)
Alexander
499 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jakob
Jakob
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Divya
5
5 (1 recensioner)
Divya
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Khairat
Khairat
160 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Murziqa
5
5 (6 recensioner)
Murziqa
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Felicia
5
5 (1 recensioner)
Felicia
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Erik
Erik
190 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hala
Hala
175 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Alexander
5
5 (4 recensioner)
Alexander
499 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jakob
Jakob
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Divya
5
5 (1 recensioner)
Divya
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Khairat
Khairat
160 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Behöver du utöka ditt ordförråd för att studera biologi?

Du har säkerligen redan upptäckt att biologi är ett intressant ämne eftersom det täcker en enorm mängd ämnesområden. Därmed finns det även en hel rad termer, begrepp och koncept att förstå sig på.

Men vad ska du hitta på om du bara har tänkt att studera biologi på gymnasienivå och sedan testa på ett helt annat ämnesområde? Är det värt att lägga ner den tid och det hårda arbete som krävs för att förstå dig på den vetenskapliga terminologin även om du kanske aldrig har nytta av den igen sen?

Eftersom biologi är läran om livet och eftersom vi lär oss allt möjligt om både djur, människor och naturen runt om oss genom biologiämnet så finns det goda chanser att du kommer fortsätta stöta på grundläggande biologiterminologi i vardagen. Därför kan du se det som en investering att lära dig en del av biologins ordförråd!

Genom att förstå dig på den grundläggande terminologin som används inom biologiämnet på gymnasienivå så kommer det bli mycket enklare att få grepp om andra ord och termer, om du nu skulle välja att studera vidare i framtiden.

Vi är dock medvetna om att inte alla drömmer om att studera biologi på universitetet eller senare i framtiden, så vi håller oss till det viktigaste i den här artikeln.

Låt oss börja med att ta en titt på två ämnen du troligen kommer att stöta på under din biologikurs.

Att lära sig vetenskapliga termer kan kännas som att lära sig ett helt nytt språk för vissa! (Källa: Unsplash)

 Efter ett tag kommer du troligen känna att alla termer, begrepp och koncept (som till en början kändes som ett främmande språk) känns bekanta och inte alls så kluriga som de först verkade!

De viktigaste termerna för en biologielev på gymnasienivå

För den som vill veta ännu mer om vad man har att förvänta sig från en biologikurs på gymnasienivå kan ta sig en titt i läroplanen. Du kan söka fram informationen online eller höra med den som är studieansvarig på din nuvarande skola. Vid slutet av den här artikeln kommer du kanske att ha förälskat dig i detta fascinerande ämne!

De bästa lärarna i Biologi tillgängliga
Murziqa
5
5 (6 recensioner)
Murziqa
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Felicia
5
5 (1 recensioner)
Felicia
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Erik
Erik
190 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hala
Hala
175 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Alexander
5
5 (4 recensioner)
Alexander
499 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jakob
Jakob
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Divya
5
5 (1 recensioner)
Divya
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Khairat
Khairat
160 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Murziqa
5
5 (6 recensioner)
Murziqa
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Felicia
5
5 (1 recensioner)
Felicia
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Erik
Erik
190 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hala
Hala
175 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Alexander
5
5 (4 recensioner)
Alexander
499 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jakob
Jakob
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Divya
5
5 (1 recensioner)
Divya
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Khairat
Khairat
160 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Biologikurser

Något som är utmärkande för biologiämnet är att lektionerna ofta är uppbyggda på en blandning av teoretiska och praktiska moment. Det innebär att det är ett perfekt ämne för den som tycker om lite variation i vardagen! Alla olika kursmoment är utformade för att besvara en viktig fråga: hur fungerar vetenskap?

Kursen är baserad på en rad ämnesområden som relaterar till den levande världen och ska innehålla relevant (dvs. även uppdaterad) information. Kursen är avsedd att hjälpa eleverna förstå hur vetenskap kan användas för att förklara hur världen de existerar i fungerar och den påverkan människor har på den.

Några av de ämnen biologilärare brukar gå igenom är dessa: cellbiologi, organisation, infektion och respons, bioenergetik, Homeostas och respins, arv och ärftlighet, variation och evolution samt ekologi.

Låt oss ta en titt på dessa ämnestermer så att du kan ligga ett steg före redan när du kliver in i biologiklassrummet för allra första gången.

Cellbiologi

Cellbiologi handlar om studiet av cellernas struktur och funktion och utforskar konceptet att cellerna är den grundläggande enheten hos alla levande organismer. Termen täcker cellernas egenskaper, dvs. de vävnader samt organismer cellerna var och en av cellerna bildar. Eftersom cellerna är de minsta enheterna inom en levande organism så måste dessa byggstenar undersökas under mikroskop.

Organisation

Organisation är en biologisk term som används för att beskriva den hierarki som existerar inom biologiska system samt strukturer. Växter och djur har olika typer av celler, men de delar vissa likheter. Forskare använder termen på ett reduktionistiskt tillvägagångssätt, vilket innebär att nivåerna i det hierarkiska diagrammet representerar en ökning av organisationskomplexiteten baserat på den tidigare nivåns grundenhet.

Infektion

Du kanske känner igen den här termen som ett ord som beskriver processen eller tillståndet där ett smittsamt virus, parasit eller bakterie invaderar kroppens vävnader och multiplicerar sig, vilket i sin tur kan bilda sjukdomar eller andra icke-önskvärda åkommor.

Man kan få en infektion till följd av att bakterier invaderat kroppen. (Källa. Unsplash)

Bioenergetik

Bioenergetik handlar om både kemi och biologi samtidigt och berör den energi som skapar samt bryter kemiska bindningar i de molekyler som finns i levande organismer.

Homeostas

Homeostas är en term som hänvisar till en cells eller grupp av cellers förmåga att leta upp och bibehålla ett stabilt tillstånd medan man hanterar yttre förändringar. Termen används vanligtvis för att beskriva funktionerna hos olika kroppsdelar, så som njure, lever eller hud, som var och en strävar efter att upprätthålla en viss intern miljö, oavsett vad kroppen genomgår externt.

Arv

Som en biologisk term betyder arv processen att överföra egenskaper genetiskt från förälder till avkomma.

Variation

När man talar om variation inom biologin så refererar man till skillnaden mellan celler, organismer eller grupper av organismer som orsakats av en genotypisk variation. Termen kan även indikera skillnader orsakade av miljöfaktorer; så kallade fenotypiska variationer.

Evolution

Evolution är den naturliga förändringen i ärftliga egenskaper som sker hos levande organismer under flera generationers gång. Det är vanligtvis en förändring i generna hos en befolkning, från en generation till nästa. Förändringarna kan bero på genetisk mutation, genetisk drift eller naturligt urval. Anledningen till sådan utveckling är att organismen anpassar sig fysiskt eller i sitt beteende.

Ekologi

Ekologi är ett område inom biologin som fokuserar på förhållande mellan olika organismer samt deras omgivningar.  Det tvärvetenskapliga fältet innehåller aspekter av biologi samt geografi.

Ordförrådet

Samtida forskare känner att många moderna biologikurserna inte är tillräckligt uppdaterade vad gäller kursinnehållet. De upplever bland annat att det saknas information gällande forskningens framsteg inom biologin.

Man gör ständigt framsteg vad gäller teknologin och det vi är kapabla att göra och upptäcka förändras i samma takt. Det gäller inom de flesta forskningsområden, inte minst inom biologin där teknologins framfart haft en otrolig inverkan. Det kan man se om man tar en titt på de upptäcker som gjorts inom fältet. 

Faktum är att den moderna biologin är beroende av nya teknologier. Den teknik som används under biologikurser på gymnasienivå har dock inte förändrats särskilt mycket.

Forskare anser att man måste ge aspirerande biologer eller biologielever en ordentlig inblick i all den vetenskap som faktiskt existerar idag om man ska kunna uppmuntra dem till att fortsätta sina studier i ämnet. Forskare anser att kurserna behöver uppdateras och göras mer relevanta.

Många utbildningsinstitutioner verkar snarare fokusera på att uppdatera fysikämnets läroplan samt innehåll, medan många biologistudenter inte får tillräckligt med information vad gäller de mer grundläggande områdena, så om DNA-strukturer och genetik, med mera.

Dessa koncept kan tillskrivas termen bioinformatik, och de är mycket viktiga att känna till för den som vill forska inom biologi.

Känner du till Darwin?

Arv och ärftlighet beskriver processen där vissa egenskaper överförs från förälder till barn. (Källa: Unsplash)

Var man hittar ordlistor och gloslistor

Om du vill lära dig fler ord, termer, begrepp och koncept samt deras definitioner så är det en bra idé att först och främst  ta en titt i dina läroböcker. De flesta läroböcker innehåller en ord- och gloslista som man kan använda sig utav för att leta sig fram till rätt information i böckerna eller för att repetera sina kunskaper. Ibland kan man behöva kolla upp vad en term behöver inför eller under en lektion, vissa kan vara något komplicerade.

Om du är ute efter en större ordlista så kan du säkerligen hitta mycket utav det du söker online!

Ta en titt på hemsidor så som vocabulary.com eller myvocabulary.com. Där finns en lista med över 100 ord som relaterar till biologiämnet. Sidorna är förstås på engelska, men många biologer arbetar i internationella sammanhang så om du drömmer om en karriär som biolog har du inget att förlora på att lära dig termernas innebörd samt engelska översättning!

Du kan även ta en titt på hemsidor som memrise.com eller getrevising.co.uk. Där hittar du digitala “flash cards” och olika förklaringar till huvudbegrepp inom ämnet. Det kan vara perfekt om du vill repetera olika termer inför ett prov eller en lektion, till exempel.

Hur kan en handledare hjälpa dig med ordförrådet?

Om du har svårt för biologi eller om du helt enkelt bara har fastnat och inte kan förstå dig på vissa begrepp så kan det vara dags att ta hjälp utav en handledare. Du kommer säkerligen att känna mindre stress inför ditt nästa prov om du får lite extra stöttning vid sidan om dina vanliga lektioner.

En handledare kan hjälpa dig med dina provförberedelser och finns där för att hjälpa dig nå just dina mål.

Hos oss på Superprof finns en hel rad fantastiska handledare som kan hjälpa dig online eller genom personliga möten.

Varför inte ge det en chans?

Hitta en biologilärare på Superprof redan idag.

Ta även reda på hur biologi och konst hänger ihop... 

 

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer/songwriter, volleybollspelare och språkälskare. Även en professionell drömmare.