Genom att lära dig svenska dyker du ner i ett språk fullt av olika dialekter! Det finns i många fall stora skillnader mellan de olika landskapens dialekter, men även mellan olika städer. Många fascineras över att det finns en sådan stor språklig variation i Sverige. Ibland behöver man bara åka 30 minuter bort för att upptäcka en ny dialekt!

Starka dialekter kan vara en utmaning för de som försöker lära sig svenska. Precis som med andra språk brukar en dialekt ha särskilda betoningar, slang eller jargong. Men oroa dig inte, man vänjer sig med tiden.

Här på Superprof tror vi att man kan lära sig ännu mer svenska genom att även lära sig en del om språkets olika dialekter, kulturella traditioner och accenter!

Läs vidare och ta reda på vilka dialekter som finns i Sverige idag.

De bästa lärarna i SFI tillgängliga
Stephanie
5
5 (28 recensioner)
Stephanie
299 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Rosie
5
5 (11 recensioner)
Rosie
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Márcia eliasson
5
5 (9 recensioner)
Márcia eliasson
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Maria
5
5 (8 recensioner)
Maria
210 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Benyamin
5
5 (4 recensioner)
Benyamin
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zakaria
5
5 (6 recensioner)
Zakaria
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Yanping
Yanping
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Pavle
Pavle
189 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Stephanie
5
5 (28 recensioner)
Stephanie
299 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Rosie
5
5 (11 recensioner)
Rosie
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Márcia eliasson
5
5 (9 recensioner)
Márcia eliasson
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Maria
5
5 (8 recensioner)
Maria
210 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Benyamin
5
5 (4 recensioner)
Benyamin
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zakaria
5
5 (6 recensioner)
Zakaria
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Yanping
Yanping
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Pavle
Pavle
189 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Dialekter i Sverige

Det är svårt att dra gränser mellan olika dialekter och många generaliserar dialekten inom ett och samma landskap. Du har säkerligen hört talas om småländska eller norrländska? Många tror att Småland och Norrland använder två olika och särskilda dialekter, men i själva verket hittar man flera olika dialekter inom de två landskapsregionerna.

Institutet för språk och folkminnen (ISOF) berättar att det är svårt att definiera en dialekt då dess spridning inte håller sig till samma gränser som de politiska. Ett dialektord har ofta stor utbredning och de olika dialekterna kan ha flera gemensamma nämnare, trots att de klassas som olika.

De flesta dialekttalare har dessutom en egen idé och uppfattning om vilken dialekt hen talar. Du kan alltid höra efter genom att fråga personen i fråga, men det kan hända att ni har olika idéer om svaret.

Drömmer du om att lära dig svenska och flytta till Sveriges huvudstad? (Källa: Unsplash)

Som student i en svensk skola eller som boende i Sverige har du säkerligen redan mött ett flertal olika dialekter. Beroende på vad du är van vid att höra så kan vissa dialekter låta otroligt annorlunda, medan andra känns näst intill bekanta.

Kanske har du till och med försökt kommunicera med någon ifrån Danmark eller Norge? Det kan vara särskilt svårt för någon som inte har svenska som modersmål, men det går det också!

Kanske har du anlitat en av våra fantastiska handledare på Superprof för att lära dig svenska online eller via hemundervisning? Talar din handledare med någon stark dialekt?

Lyckligtvis kan alla svensktalare kommunicera utan några större problem trots alla olika dialekter i Sverige. Det beror först och främst på att alla lär sig samma svenska i skolan.

Sanningen är att man aldrig lär sig någon dialekt i skolan! Den dialekt man har får man generellt sett snarare genom sin omgivning, oftast genom familj eller vänner.

Visste du att det svenska språket faktiskt är det största språket i Norden? Det kommer säkerligen att bli användbart!

Olika dialekter i Sverige

Svenska språkforskare brukar dela in svenska dialekter i 6 större huvudområden, trots att det finns många fler dialekter än så som används flitigt runtom i landet idag.

De sex huvudområdena har definierats som Sydsvenskamål, Götamål, Sveamål, Gotländska mål, Norrländska mål och Östsvenska mål.

Det finns ett stort antal olika dialekter i Sverige. (Källa: Unsplash)

För att kunna dela in alla dessa dialekter i särskilda huvudområden så har forskarna sett till dialekternas grundläggande strukturer samt särdrag, exempelvis allt ifrån uttal till grammatik. På ISOFs hemsida kan du spana in och läsa mer om följande indelning av de olika språkliga dialekterna samt om större skillnader mellan dialekter i Sverige:

Sydsvenska mål

 • Skåne
 • Blekinge
 • södra Halland
 • södra Småland

Götamål

 • Västergötland; däribland Göteborg och göteborgska
 • Dalsland
 • Bohuslän
 • norra Halland; däribland Läjesboa i Träslövsläge
 • norra Småland (ej nordöst)
 • sydvästra Östergötland
 • Värmland

Sveamål

 • Uppland
 • Dalarna
 • Bergslagsmål
 • Gästrikland
 • södra Hälsingland
 • Södermanland
 • Västmanland
 • Närke
 • Östergötland (ej i sydväst)
 • Öland
 • nordöstra Småland

Gotländska mål

 • Gotland och Fårö

Norrländska mål

 • Härjedalen
 • Medelpad
 • Jämtland
 • norra Hälsningland
 • Ångermanland
 • Västerbotten
 • Norrbotten
 • Lappland

Östsvenska mål

 • Finland och tidigare även Estland

Om du klickar dig in på YouTube kan du upptäcka ett flertal olika videos där de olika dialekterna demonstreras. På så vis kan du få en bättre uppfattning om svenskans rika språkliga variation.

Upptäck den svenska litteraturen. (Källa: Unsplash)

Läs även mer om kända svenska citat.

De bästa lärarna i SFI tillgängliga
Stephanie
5
5 (28 recensioner)
Stephanie
299 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Rosie
5
5 (11 recensioner)
Rosie
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Márcia eliasson
5
5 (9 recensioner)
Márcia eliasson
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Maria
5
5 (8 recensioner)
Maria
210 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Benyamin
5
5 (4 recensioner)
Benyamin
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zakaria
5
5 (6 recensioner)
Zakaria
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Yanping
Yanping
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Pavle
Pavle
189 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Stephanie
5
5 (28 recensioner)
Stephanie
299 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Rosie
5
5 (11 recensioner)
Rosie
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Márcia eliasson
5
5 (9 recensioner)
Márcia eliasson
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Maria
5
5 (8 recensioner)
Maria
210 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Benyamin
5
5 (4 recensioner)
Benyamin
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zakaria
5
5 (6 recensioner)
Zakaria
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Yanping
Yanping
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Pavle
Pavle
189 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Stora skillnader mellan dialekter i Sverige

Låt oss ta en titt på några av de särdrag och skillnader som finns mellan dialekterna i Sverige. Institutet om språk och folkminnen erbjuder ett par förenklade förklaringar på deras hemsida:

Sydsvenskan

Man brukar säga att de sydsvenska dialektdragen blir som tydligast i Skåne. Flera av skånemålen använder än idag en medeltida utveckling av konsonanterna p, t och k, till b, d och g. Detta kan man höra i ord som gap, mat och rak (gab, mad, rag). 

Ett gemensamt dialektdrag för stora delar av det sydsvenska dialekt området är ett "bakre r", enligt ISOF.

Läs mer om det svenska språkets utveckling här.

Götamål

Några typiska språkdrag inom Götamålen är att man ofta använder vokalen -e istället för -i, vokalen -ö istället för -y, samt vokalen -å istället för -a (det sistnämnda dock enbart i särskilda sammanhang).

Ett par exempel på detta är att många talare säger 'fest' istället för 'fisk', 'sleten' istället för 'sliten', 'vesst' istället för 'visst', 'töst' istället för 'tyst', 'låmm' istället för 'lamm', och så vidare.

Sveamål

Ett typiskt särdrag för flera av de dialekter som hör till Sveamålen är ett bortfall av bokstaven -t.

Det kan handla om att man säger 'skuri' istället för 'skurit', eller 'äti' istället för ätit'. Detta skrev ofta när det gäller verb i supinum, som här. Bokstaven -t faller dock även bort när det gäller många ord av bestämd form, så som 'huse' istället för 'huset' och 'take' istället för 'taket'.

Gotländska mål

Ett typiskt särdrag här brukar man säga är en "sjungande" språkmelodi. Gotländskan använder även ett flertal diftonger mycket flitigt. En diftong kan definieras som en vokal som uttalas som två olika ljud. Inom Gotländskan innebär det att 'mer' blir 'meir', 'söt' blir 'söyt', 'läs' blir 'leäs', 'hus' blir 'heos', och så vidare.

Kort 'u' uttalas även som 'o' så att 'buss' blir 'boss' och kort 'ö' uttalas som 'å' så att 'dröm blir 'dråm'.

Den Gotländska dialekten kanske låter som en utmaning för dig som håller på att lära sig svenska, men den är både vacker och intressant!

Norrländska mål

Ett vanligt särdrag bland de norrländska målen är att presensändelsen -er ofta faller bort. Det innebär att man säger 'jag tyck' istället för 'jag tycker' eller 'hon sitt' istället för 'hon sitter'.

Man böjer inte heller alltid adjektiven i plural. Det innebär att man säger 'de är fin' istället för 'de är fina'.

"Jag tyck de är fin".

Östsvenska mål

Inom dessa dialekter uttalas ofta 'k' och 'g' som 'j' och 'tj'. Det innebär att vissa ord, så som 'stycken' eller 'vägen' uttalas som 'stytjen' och 'väjen'.

Man kapar även av en hel del ord, exempelvis verb i preteritum och infinitiv. Det innebär att orden 'kallade' och 'kalla' både uttalas som 'kall'.

Till de Östsvenska målen hör bland annat finlandssvenska. Svenskan kom i själva verket till vårt grannland på 1100-talet i och med att svenskar bosatte sig i Finland vid den tidpunkten. Svenskan är ett officiellt språk i Finland, vid sidan om finskan. Det finns cirka 300 000 modersmålstalare i Finland, vilket utgör cirka 5,2 procent av den finska befolkningen.

Man vet dock inte riktigt när det svenska språket började talas i Estland, men mycket tyder på att det var runt 1200-talet.

Läs mer om svenskans litteratur och ordförråd här.

Lär dig svenska online

Genom att lära dig svenska får du inte enbart tillgång till en helt ny värld av musik, böcker, film och kultur, du kommer även att kunna upptäcka allt fler saker som landet har att erbjuda. Istället för att bara lära dig ett par ord eller fraser, varför inte dyka ner i svenskans värld och fördjupa dig i språket genom att börja med svenskalektioner?

Men hur lär man sig egentligen tala svenska med en särskild dialekt?

Vilken dialekt är enklast att förstå?

Oavsett om du vill lära dig tala svenska som en skåning, göteborgare eller stockholmare så behöver du lära dig en del grundläggande svenska först. Vi rekommenderar starkt att du testar på ett par lektioner innan du tar dig an de olika dialekterna!

Passa även på att upptäcka det magiska och märkliga svenska köket!

Genom att anlita en privatlärare kan du påskynda dina framsteg. Det fantastiska med en privatlärare är att hen kan hjälpa dig utvecklas effektivt genom att anpassa lektionerna efter just dig och dina behov. Det innebär att din språklärare kan skräddarsy lektionerna både efter din kunskapsnivå, men även beroende på vad du har för målsättningar med dina svenskalektioner.

Se bara till att berätta vad du har för önskemål så kan ni ta det hela i din takt.

Du kan även passa på att lära dig svenska genom svenskspråkiga nyhetskanaler.

Hos oss på Superprof hittar du skickliga handledare i svenska som kan hjälpa dig utvecklas, oavsett vilken nivå du ligger på i nuläget.

Knappa bara in din postkod och det ämne du är intresserad av att undervisas i (svenska eller svenska för invandrare - SFI) och se vilka resultat som dyker upp. Det är enkelt!

Om du är intresserad av online-undervisning snarare än undervisning genom personliga möten kan du även se vilka handledare som erbjuder distanslektioner.

 

Stort lycka till!

 

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Låt oss gärna veta!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.