Biologi är en naturvetenskap och ett otroligt intressant studieområde eftersom det handlar om läran om livet. Därmed kan varenda människa på jorden kan relatera till de idéer och koncept som vetenskapen behandlar.

Många människor, både unga och gamla, fascineras av människorasen, bland annat när gäller hur vi kom att existera och bosätta oss på den planet vi idag kallar jorden. Biologiämnet berör människans evolution, men även hur olika varelser interagerar med andra organismer.

Med tanke på att vi är levande organismer med förmågan att tänka, analysera samt bibehålla kunskap innebär att vi har en naturlig nyfikenhet vad gäller livet och det som pågår under vår hud samt överallt runtom oss.

Vi vill inte bara förstå den mänskliga kroppen och hur den fungerar, utan vi känner även ett behov av att ta hand om vår kropp och att uppmärksamma tecken på att någonting inte står rätt till.  Vi har dessutom en medfödd instinkt att vilja vårda andra; både djur, människor och naturen. Vi letar ständigt efter nya sätt att ta hand om den miljö vi lever i.

Biologi är en stor del av vårt liv och olika biologiska koncept finns alltid närvarande. Det som är intressant är att man inom biologin kan lära sig om otroligt många olika saker - det är ett otroligt brett ämnesområde! Vissa delar av ämnet kan verka helt åtskilda, men ändå hör de ihop på ett eller annat sätt.

Den ena lektionen kanske du studerar hur kroppen försöker motarbeta en infektion, medan nästa lektion handlar om hur näringsämnena i den mat vi odlar stärker människors immunsystem. Precis som med livets cirkel så verkar allt hänga ihop inom biologin - man kanske bara inte inser det först.

Även om många elever kanske egentligen redan är medvetna om det så blir de imponerade av hur många olika ämnesområden som ingår i biologikurserna. Det finns en stor variation vad gäller lektionsinnehållet och hur man arbetar med materialet. Lektionerna kan alltså se väldigt olika ut, de brukar dessutom innehålla en blandning mellan praktiska eller teoretiska element.

Biologi handlar mycket om att lära sig mer om sig själv (dvs. om människan), så som hur man tar hand om sig själv, hur kroppen fungerar, hur man kan motverka samt förhindra sjukdomar eller andra åkommor, osv. Det handlar dessutom en hel del om vårt universum och människans plats på jorden.

Genom att lära dig mer om levande organismer och deras förhållande till andra organismer (samt hur olika organismer förlitar sig på varandra) så kan du upptäcka vad du kan göra för att ta hand om dig själv och andra, samt allting runtom dig. Din biologilärare har mycket att dela med sig av!

De bästa lärarna i Biologi tillgängliga
Murziqa
5
5 (6 recensioner)
Murziqa
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Felicia
5
5 (1 recensioner)
Felicia
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Erik
Erik
190 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hala
Hala
175 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Alexander
5
5 (4 recensioner)
Alexander
499 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jakob
Jakob
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Divya
5
5 (1 recensioner)
Divya
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Khairat
Khairat
160 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Murziqa
5
5 (6 recensioner)
Murziqa
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Felicia
5
5 (1 recensioner)
Felicia
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Erik
Erik
190 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hala
Hala
175 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Alexander
5
5 (4 recensioner)
Alexander
499 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jakob
Jakob
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Divya
5
5 (1 recensioner)
Divya
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Khairat
Khairat
160 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Hur biologi påverkar din vardag

Man behöver inte vara en biologistudent för att biologi ska bli en del av vardagen – vetenskapen existerar utanför klassrum och laboratorium! Faktum är att biologi finns överallt runtom oss.

Som i maten, till exempel. När du sätter dig ner för att äta frukost, tänker du någonsin på hur vete ingår i den process som krävs för att kunna producera frukostflingorna eller brödet du har framför dig? Hur vetet måste både odlas och skördas först? Och har du någonsin tänkt på de kor som producerat den mjölk du dricker? De växter de måste äta för att kunna göra det? Allt man äter kan spåras tillbaka till växtriket, så vi har mycket att tacka våra växter för! Och även fotosyntesen!

Men bakteriella enzymer hör inte enbart ihop med näringskedjan. Våra dagliga sysslor kan också påverkas av dessa mikrober, bland annat när tillverkare tillsätter dem i olika tvättmedel för att hjälpa till att ta bort smuts och fläckar.

Det kanske är dags att hitta en handledare som erbjuder biologilektioner?

Tvättmedel innehåller ofta bakteriella enzymer som bryter ned smuts och fläckar. (Källa: Unsplash)

Hade du någonsin kunna tro att det fanns så mycket att lära sig om tvätten? Nu finns det verkligen ingen anledning att inte göra din del av sysslorna. Du kan se det som lite kunskapsrepetition! Dessutom kan du skryta lite inför dina föräldrar: du vet exakt hur produkterna fungerar!

Sist men inte minst: du kanske inte inser hur beroende vi är av biologi i våra hem. Även om förnybara energikällor börjar bli allt större så använder vi fortfarande fossila bränslen för att förse oss själva med värme, så som olja och kol, till exempel.

Dessa bränslen är resterna av levande organismer som befann sig på vår planet för hundratals miljoner år sedan. De förvandlas till energikällor så som olja, naturgas och kol. Nu för tiden investerar människor allt oftare i mer miljövänliga alternativ, så som solenergi , och allt fler hem- eller husägare väljer att installera solpaneler på sina tak.

De största och senaste genombrotten inom biologiforskningen

Även om mycket av det vi vet om oss själva och vår värld är ett resultat av flera års studier och upptäcker så finns det en hel del fantastiska upptäckter som skett under de senaste 25 åren. 

Ett vetenskapligt genombrott som du säkerligen kommer få lära dig mer om under din biologikurs är kloningen av fåret Dolly. År 1996 lyckades forskare för första gången klona ett får genom att använda celler ifrån från bröstkörtlarna i en process som kallades kärnöverföring.

Man kallade fåret för Dolly och hon växte upp på ett helt normalt sätt bortsett från det faktum att hon blev historisk direkt vid sin födsel. Sedan Dollys födelse har forskare försökt klona andra arter också. De har till och med försökt att återskapa arter som blivit utrotade.

Genom att använda den vetenskapliga teknologi som finns tillgänglig försöker de rädda utrotningshotade arter samt återskapa de arter som nyligen utrotats.

Gå med i debatten: ska man föreläsa om Darwin i skolan?

Det första klonade fåret någonsin fick namnet Dolly. (Källa: Unsplash)

Kommer vi någonsin kunna klona människor? Lyssna noga under dina biologilektioner så upptäcker du snart svaret!

Precis som med den proceduren vi beskrivit ovan så har många fler forskningsprojekt hamnat i rampljuset till följd av de etiska frågor de berör. Ett extremt kontroversiellt ämne är forskningen kring genredigering i den tidiga mänskliga utvecklingen, som handlar om förmågan att modifiera ett mänskligt embryos genetik.

Genredigering skulle kunna sätta stopp för ärftliga sjukdomar, men många fruktar att den kommer missbrukas och inte kunna kontrolleras. Det kan leda till att par kan ta vissa kontroversiella beslut om sina ofödda barn, så som att bestämma deras kön. Många känner att man inte bör lägga sig i naturens beslut på det sättet.

Även om många är emot forskarnas inblandning i genforskningen så har den burit med sig mycket gott också.

Två andra viktiga upptäcker inom biologin är upptäckten av stamceller. Tack vare de upptäckterna kan läkare behandla blodsjukdomar och cancer, och den biomedicinska forskningen har även lett till att robotlemmar (så som armar, ben, osv.) kan kontrolleras av hjärnan genom neurologiska signaler.

De bästa lärarna i Biologi tillgängliga
Murziqa
5
5 (6 recensioner)
Murziqa
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Felicia
5
5 (1 recensioner)
Felicia
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Erik
Erik
190 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hala
Hala
175 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Alexander
5
5 (4 recensioner)
Alexander
499 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jakob
Jakob
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Divya
5
5 (1 recensioner)
Divya
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Khairat
Khairat
160 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Murziqa
5
5 (6 recensioner)
Murziqa
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Felicia
5
5 (1 recensioner)
Felicia
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Erik
Erik
190 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hala
Hala
175 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Alexander
5
5 (4 recensioner)
Alexander
499 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jakob
Jakob
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Divya
5
5 (1 recensioner)
Divya
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Khairat
Khairat
160 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Biologiämnets utveckling

Precis på samma sätt som vetenskapen har utvecklats så har även biologiämnet utvecklats med tiden – idag finns det många nya upptäcker och forskningsmetoder tillgängliga för biologer. Det är ett otroligt fascinerande ämne att studera.

Nu för tiden får elever lära sig om fåret Dolly, till exempel. Dollys födelse markerar samt representerar en otrolig vetenskaplig upptäckt och ses som ett stort genombrott inom forskningsvärlden.

Lärarna måste ständigt uppdatera informationen de lär ut, det är just därför det är ett så spännande ämne. Nu mera brukar läroplanen inkludera information gällande odling av livsmedel, något vi vet mycket mer om tack vare den forskning som utförts gällande jordbruk, skörd och så vidare. Man kan anta nya perspektiv och lägga till nya fokusområden.

Biotekniken har utvecklats något enormt. Lärare brukar nu kunna förklara för dina elever hur man använder biofermentatorer i en större skala och hur enzymer nu används kommersiellt.

Det allra nödvändigaste ordförrådet för den som studerar biologi

Precis som vi upptäckt så är biologi är ett intressant ämne eftersom det berör en mängd olika ämnesområden. Därmed finns det även en hel rad termer, begrepp och koncept att förstå sig på.

Precis som med de flesta andra ämnen så har biologiämnet sitt alldeles egna ordförråd. Genom att förstå dig på den grundläggande terminologin så kommer det bli mycket enklare att få grepp om andra biologiska ord och termer, om du nu skulle välja att studera vidare i framtiden.

Ett par termer du bör ha koll på är artificiellt urval, ekosystem, genteknik, bioteknik, och så vidare...

Om du vill lära dig fler ord, termer, begrepp och koncept samt deras definitioner så är det en bra idé att först och främst  ta en titt i dina läroböcker. Om du är ute efter en större ordlista så kan du säkerligen hitta mycket utav det du söker online!

Konstexempel inom biologin

Biologi finns även i konstens värld.  

Biokonst (även kallad BioArt) är en relativt ny konstform. De som hänger sig åt konstformen vill omvandla vetenskap till konst genom att använda sina egna kroppar och andra levande ting för att skapa olika konstverk.

Vad är konst? (Källa: Unsplash)

En känd konstnär inom Biokonst går under namnet Orlan. Orlans konst anses vara kontroversiell, men hon använder plastkirurgi för att förändra sitt utseende så att hon liknar kända kvinnor inom konstvärlden. Hennes fokus ligger på att uppmärksamma den möjlighet teknologin har att förändra människans fysiska utseende. Många anser dock att Orlan utsätter sig själv för fara genom att lägga sig under kniven gång på gång.

Biologi finns verkligen överallt - och i fler sammanhang än du kanske tidigare anat.

Det finns otroligt mycket att upptäcka!

 

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer/songwriter, volleybollspelare och språkälskare. Även en professionell drömmare.