Är du nyfiken på matematikämnet? Alltifrån matematik på grundskole- eller gymnasienivå till universitetsnivå? Och vill du veta mer om vad Einstein och algebra har med det hela att göra?

För att förstå hur vi hamnade där vi är idag behöver vi ta en titt på matematikens utveckling från antiken; från de antika grekerna och arabiska filosoferna.

Följ med på vår upptäcksfärd av matematikens utveckling genom århundradena.

Matematik berör många olika delar av vårt samhälle, allt ifrån datavetenskap till konst.

Vi kommer ta reda på varför Albert Einstein är en viktig del av matematikens historia och djupa rätt ner i delar av matematikämnet som du aldrig fick lära dig i skolan!

De bästa lärarna i Matematik
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (8 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Michael
5
5 (3 recensioner)
Michael
220 kr
/h
Första kursen gratis!
William
5
5 (3 recensioner)
William
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (10 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Cassandra
5
5 (2 recensioner)
Cassandra
190 kr
/h
Första kursen gratis!
Magnus
5
5 (6 recensioner)
Magnus
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (8 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Michael
5
5 (3 recensioner)
Michael
220 kr
/h
Första kursen gratis!
William
5
5 (3 recensioner)
William
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (10 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Cassandra
5
5 (2 recensioner)
Cassandra
190 kr
/h
Första kursen gratis!
Magnus
5
5 (6 recensioner)
Magnus
250 kr
/h
Första kurstimmen gratis>

Matematikens födelse

Den antika egyptiska civilisationen använda matematik. (Källa: Unsplash)

Vi måste färdas hela vägen tillbaka till antiken för att hitta matematikens ursprung.

Egypterna var några av de första att använda matematik. Under 1800-talets utgrävningar fann man ett flertal objekt som hade tydliga matematiska användningsområden vilket påvisade att de tidiga civilisationerna hade förmågan att lösa ekvationer och utföra komplicerade handelstransaktioner. Däribland multiplikation, division, subtraktion, addition, m.m.

Aritmetiken uppfanns något senare, under Platon, Thales och Pythagoras tid (namngivarna till de kända satserna).

Algebra kom till i Alexandria, runt 300-talet f.Kr.

Den grundläggande matematiken kom till tack vare bidrag från Euklides, Arkimedes från Syrakusa och Apollonios från Perga. De lade grunden till euklidisk geometri samt Arkimedes princip. Den sistnämnda upptäckten möjliggjorde för första gången byggandet av stora båtar.

Trigonometri kom till tack vare Ptolemaios, Pappos och Hipparchos. Det beskriver förhållandet mellan olika vinklar och vinkelavstånd i trianglar.

I flera århundraden därefter, långt efter att dessa stora tänkare fallit i glömska, avstannade de matematiska framstegen. Men matematiken hade sedan sin guldålder på 1000-talet.

På 1400-talet bidrog Jean Widmann Edmer med + och - tecknen. Men det var på 1600-talet som den västerländska matematikens utveckling verkligen tog fart.

 • Isaac Newton upptäcker gravitationslagen efter att ett äpple faller ner på hans huvud.
 • René Descartes beskriver analytisk geometri.
 • Blaise Pascal introducerar sina sannolikhetsberäkningar.
 • Newton presenterar kalkylen.

Ta reda på hur du kan lära dig matematik online.

Den arabiska matematiken påverkade de stora västerländska tänkarna. (Källa: Unsplash)

Under 1700-talet studerade Euler olika funktioner medan Lagrange arbetade med olika variationer och strömningsmekanik. Men vad har hänt under de senaste två århundradena?

Man har gjort stora framsteg vad gäller talteori, fördelning av primtal, och så vidare. Världen har även fått ta del av andra fantastiska upptäckter, så som elektricitet, tack vare matematiska framsteg.

Matematikundervisningens utveckling

Matematikundervisningen har förändrats otroligt mycket under de senaste två århundradena.

Man började lära ut grundläggande matematik relativt tidigt. Idag är matematik, tillsammans med svenska och engelska, ett av den svenska skolans kärnämnen. Det vill säga: ett av de viktigaste.

Men hur ser matematikundervisningen ut idag egentligen? Om vi börjar med att kika på grundskolan så arbetar lärare med att lära ut det allra mest grundläggande. Grundskolelärarna är medvetna om att det är viktigt att börja utveckla en förståelse för siffror, tal  och mängder.

Användningen av miniräknare i skolans undervisning mötte till en början stort motstånd, men idag är miniräknarna del av det standardiserade upplägget.

Det är dock ingen tvekan om att saker och ting förändras snabbt i den moderna och allt mer digitala världen. Vad tror du: hur kommer matematikundervisningen att se ut i framtiden?

Vill du lära dig mer kan du alltid ta en mattekurs.

Det matematiska ordförrådet

För att studera matematik är det viktigt att ha koll på matematiska termer och begrepp. Om du vill få godkänt på ditt nästa matematikprov, om du drömmer om en karriär som matematiker, ingenjör, forskare eller doktorand; då är det säkrast att repetera de allra viktigaste matematiska definitionerna. Exempelvis:

 • Ekvationer
 • Faktorer
 • Summa
 • Termer
 • Skillnader
 • Utdelning
 • Kvot
 • Täljare samt nämnare
 • Bråkdel
 • Trianglar
 • Kvadrater
 • Cirklar

Enklare termer som dessa utför grunden för mer komplexa termer, så som komplexa tal, skalärprodukt, kalkyl, exponent och absolutbelopp. För att kunna fördjupa dina kunskaper i matematik är det alltså viktigt att ha koll på innebörden av samtliga ovanstående termer.

Hitta fantastiska handledare via oss på Superprof!

De bästa lärarna i Matematik
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (8 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Michael
5
5 (3 recensioner)
Michael
220 kr
/h
Första kursen gratis!
William
5
5 (3 recensioner)
William
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (10 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Cassandra
5
5 (2 recensioner)
Cassandra
190 kr
/h
Första kursen gratis!
Magnus
5
5 (6 recensioner)
Magnus
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (8 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Michael
5
5 (3 recensioner)
Michael
220 kr
/h
Första kursen gratis!
William
5
5 (3 recensioner)
William
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (10 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Cassandra
5
5 (2 recensioner)
Cassandra
190 kr
/h
Första kursen gratis!
Magnus
5
5 (6 recensioner)
Magnus
250 kr
/h
Första kurstimmen gratis>

Matematik och datavetenskap

Matematik och datavetenskap har starka kopplingar, både vad gäller ordförråd och logik.

Man kan lära sig otroligt mycket genom att följa de nationella läroplanerna i matematik samt genom att gå igenom ett par olika övningsuppgifter då och då. Men vad ska man göra med all sin nya kunskap efter att man avslutat sina studier?

Du skulle exempelvis kunna söka in till ett kandidat- eller masterprogram. Kanske drömmer du om en karriär som involverar vetenskaplig forskning, statistik eller teknologi? Eller så vill du forska och skriva en doktorsavhandling?

Varför inte sikta mot en karriär inom IT? De allra första forskarna inom datavetenskap var matematiker! Dessutom är flera jobb inom IT några av de mest välbetalda i dagens samhälle.

Nu för tiden erbjuder många olika institutioner utbildningsprogram som kombinerar matematik och datavetenskap, eftersom de båda ämnena allt oftare går hand i hand. Du skulle exempelvis kunna studera multimedia, företagsledning eller datavetenskap.

Det finns många olika arbeten inom de två områdena, bland annat lärare, ingenjör, forskare, universitetslektor, webbutvecklare, programmerare, applikationsutvecklare, företagsledare, grafisk designer eller till och med aktiemäklare.

Konst och matematik har mer gemensamt än vad man kan tro

Det är lätt att glömma av att matematik inte enbart handlar om algebra och ekvationer.

Sanningen är att man kan se starka kopplingar mellan matematiken och konsten.

Geometri är exempelvis grundläggande när det kommer till att skissa, rita eller måla. Man kan se spår av Thales och Pythagoras sats i symmetri och färgmatchning. Att rita och måla är dessutom aktiviteter som kräver både noggrannhet och reflektion.

Dessutom har många konstnärer och konstkritiker uppmärksammat 'det gyllene snittet' inom matematiken.

Det gyllene snittets inverkan på konsten är ett mysterium. Vi vet att när vi skapar verk baserade på rektanglar så blir konsten mer tilltalande för det mänskliga ögat. Men vi vet inte varför.

Det kan förvandla en stökig bild till något harmoniskt; något vackert att beskåda.

Konst kommer i många olika geometriska former. (Källa: Unsplash)

Diskussioner angående konst och matematik brukar ofta föra tankarna till den store Leonardo da Vinci. Det är tack vare da Vinci som vi fått en större förståelse för olika perspektiv. Han gav oss dessutom verket Vitruvianske Mannen som har sitt ursprung i matematiken.

Det gyllene snittet kan även ses i några andra av hans mest kända verk, så som Mona Lisa och Den sista måltiden.

Geniet Einsten

Från ett matematiskt geni till ett annat (kanske den mest kända av dem). Albert Einstein föddes i Tyskland år 1879 och dog i staden Princeton i Amerika år 1955. Han är en av de mest kända vetenskapsmännen någonsin.

Det finns en populär myt om att Einstein var en dålig elev. Det stämmer dock inte. Sanningen är att Einstein var en duktig elev, men en bångstyrig en. Under sina universitetsstudier demonstrerade han dock en fantastisk talang för att lära och förstå sig på himmelsk mekanik samt kärnfysik.

År 1905 blev matematikern och forskaren berömd för sin formel E=MC² och sin teori om begränsad relativitet.

Ekvationen säger att allt som har en massa även har en ekvivalent mängd energi och vice versa: Ekvivalent energi (E) kan beräknas som massan (M) multiplicerat med ljusets hastighet (C = ca 3 x 108 m/s) i kvadrat (C²).

Den allmänna relativitetsteorin, som bygger på Newtons gravitationslag, presenterades år 1915. Den förklarar att det vi uppfattar som tyngdkraft egentligen härrör från en krökning i tid och rum.

Einsteins matematiska teorier har förvandlat vårt sätt att se på världen även vad gäller multiplikation och geometri, m.m.

5 missuppfattningar om matematik

Matematiken är föremål för många olika fördomar.

Läs vidare för att ta reda på sanningen bakom några av de vanligaste osanningarna. Låt oss börja med människor som inte "fattar" matte, t.ex. Det är ett vanligt klagomål.

Sanningen är den att alla kan förstå sig på matematik. En del människor har förstås en viss fallenhet för matematik, men de flesta svårigheter går att ta sig förbi: Du behöver alltså inte gå runt i ovisshet hela livet på grund av ett par tidiga missförstånd. Privatlektioner och matematiklärare kan komma till din räddning.

 "Matematik är inte användbart i vardagen": ett annat falskt påstående!

Om så vore fallet, hur skulle vi då kunna räkna ut hur mycket pengar vi sparar på ett 25% nedsatt föremål, t.ex.? Hur skulle du kunna jämföra de billigaste flygpriserna inför din nästa utlandsresa? Och hur skulle du kunna boka din resa om det inte vore för alla algoritmer?

En annan vanlig förutfattad mening är att matematikundervisning alltid är tråkig. Men det är fullt möjligt att göra matematiklektionerna roliga! Testa att använda alla olika hjälpmedel som finns nu för tiden: spel, appar, lekar och en massa mer! Möjligheterna blir bara fler och fler; bättre och bättre!

Förvånansvärda exempel på matematik i konstens värld

Har du någonsin hört talas om snö-konst?

Simon Beck är en konstnär som skapar sin konst genom att rita geometriska figurer i snö. Hans portfolio innehåller mer än 200 fotografier av den unika konstformen.

Vad kan du skapa för konst med hjälp av matematiken? (Källa: Unsplash)

Den iranska konstnären Hamid Naderi Yeganeh arbetar också med matematiska element och skapar visuellt fängslande motiv.

Motiven finns tillgängliga på hans hemsida och man kan se hur de bygger på olika matematiska funktioner. Hans arbete bygger både på kaotiska mönster, ändå lyckas de framkalla en harmonisk känsla.

Matematik finns verkligen överallt runt om oss!

Behöver du en lärare i Matematik ?

Gillar du artikeln?

5,00/5 - 1 vote(s)
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.