,
Sök i närheten av mig

Top ville

Stockholm

Göteborg

Malmö

Uppsala

Linköping

Hemsida
Ge kurs
Börja om
{{ filters.type !== '' && typeIndex !== -1 ? initDatas.types[typeIndex].txt : "Type de cours"}}
Skriv kurs
{{ value.txt }}
Kursstad
{{ value }}

{{ treatTrad('Jag kan resa inom en radie av @DISTANCE@ km', {distance:filters.distance}) }}

{{ treatTrad('@DISTANCE@km', {distance:initDatas.min_distance}) }} {{ treatTrad('@DISTANCE@km', {distance:initDatas.max_distance}) }}
Modersmål

Se bara lärare med språket som modersmål

Pris {{ treatTrad('Genomsnittligt pris: @AVERAGE@', {average:averagePrice}) }}
{{ notDefault.price ? treatTrad('Maximal budget: @PRICE@ $ @PLUS_SIGN@', { price: filtersSide.price_range[1], plus_sign: filtersSide.price_range[1] === maxPriceDisplayed ? '+' : '' }) : 'Pris' }}

{{ treatTrad('Genomsnittligt pris: @AVERAGE@', {average:averagePrice}) }}

Endast de med 1:a kursen gratis

Elev
{{ `${initDatas.students[filters.student]}` }}
{{ value }}
Svarstid
{{ notDefault.response_time ? `Under dagen` : 'Svarstid' }}

Se bara lärare med responstid under dagen

Nivå
{{ notDefault.level ? levelsName['id_' + filters.level] : 'Nivå'}}

{{ setOfLevels.name }}

Börja om

No prof found picture