Lär Dig Mer om Den Ryska Revolutionen

Det pratas ofta om Den Ryska Revolutionen, men i praktiken handlar det faktiskt om två separata revolutioner år 1917. Båda med fokus på landets ledarskap och ekonomiska situation. De bakomliggande orsakerna och själva händelserna kantades av en rad kedjereaktioner, och är svåra att återberätta på ett helt linjärt vis. Den nationella terminologin, samt det faktum att […]

17 mars 2020 ∙ 6 minuter läsmaterial

Den Stora Depressionen

Den stora depressionen må ha påverkat en stor del av världens befolkning, trots detta associeras den fortfarande framförallt med USA. Orsakerna till detta går vi igenom nedan! Den amerikanska börskraschen var definitivt en katalysator till vad som skulle komma att bli en global ekonomisk kris, men var emellertid inte ensamt ansvarig. När "ekonomisk kris" nämns […]

16 mars 2020 ∙ 5 minuter läsmaterial

Vill du lära dig mer om Historia?

Som ordspråket säger kan du inte veta vart du ska om du inte vet vart du kommer ifrån. Med det i åtanke, varför inte utöka din historiska kunskap med våra fantastiska artiklar? Oavsett om du studerar för examen i högstadiet, tar historia vid universitetet eller bara vill lära dig om en annan tidsperiod, har vi över 4000 lärare inom historia runt om i hela Sverige. Hitta privatlärare, läxhjälpare, studiecoacher eller handledare i din stad, t.ex; Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås eller få tillgång till alla Sveriges lärare online.