Generellt sätt så är det mycket vanligt att ge sina elever läxor både i grundskolan upp till gymnasiet men självklart också högskolan. Det kommer att se lite olika ut på olika delar av skolan, exempelvis så kommer en “läxa” på högskolan att fungera helt olika från läxor i grundskolan eller gymnasiet. Detta är på grund av de faktum att elevens studie är mycket mer individuell på högskolan jämfört med de andra.

Det finns en relativt stor debatt kring om huruvida man ens ska ge sina elever läxor, vissa menar att det är något som hindrar elevens utveckling i skolan medans andra menar att det är en av de viktigaste verkligen för att få barn att lära sig. Man kan hävda för och emot i flera olika argument, därför ska vi just ta en titt på detta i denna artikel, men också vad för typ av läxor som verkligen främjar elevernas lärande. 

Läxor som träning

När en elev väl sätter sig med att göra sina läxor är det inte speciellt vanligt att det är något man har sett fram emot, trots detta är det en mycket viktig del i sin utbildning och skolgång. Att göra läxor kan vara ett mycket bra verktyg för att lära elever både själva ämnet man läser men också viktiga delar inför sin framtid, exempelvis hur det faktiskt är att ha ett jobb, ibland är det inte alltid det roligaste men det behöver göras. 

Studiecoacher, läxhjälpare, privatlärare och handledare kan alla hjälpa ditt barn med studierna. (Källa: Unsplash)

Att implementera läxor i utbildningen är som sagt inte bara ett sätt för eleven att utveckla sina kunskaper inom det specifika ämnet utan det handlar också om att få en jämn inlärning, vissa personer har svårt att lära sig i skolan på grund av olika faktorer som miljön påverkar. Utöver detta så är det också mycket viktigt att man har en så kallad jämn inlärning, detta innebär att man inte bara lär sig allt i skolan. En stor del av lärande är den process som krävs för att verkligen förstå sig på något på djupet, genom att ta med sig skolan hem och lära på fritiden underlättar detta denna process. 

Det finns många olika typer av läxor, vissa handlar om att lära sig något helt nytt själv medans andra handlar om att repetera saker som man har gått igenom i skolan tillsammans med läraren. I vissa fall handlar det alltså om att få en grundläggande förståelse för något innan man går igenom ämnet i skolan, detta kan vara viktigt för att en lektion ska flyta på bra utan större pauser, läraren förväntar sig alltså i detta fall att eleverna förbereder sig inför lektionen, detta sätt är framförallt hur man hanterar läxor på högskolan. På högskolan har man helt enkelt inte tid för att ta större pauser och låta individuella elever ställa frågor under undervisningen eftersom man har en begränsad tid. Denna typ av läxa är relativt vanlig på gymnasiet och grundskolan men har en del problem i praktiken när lärarna har ett ansvar över elevernas framgång till skillnad från högskolan. Ett stort problem som inte riktigt finns på samma sätt på högskolan är att kunskaps ansvaret mer ligger hos läraren än den unika eleven som har allt ansvar på högskolan. Problemet som ofta uppstår gällande dessa förberedande läxor är att eleverna struntar i att förbereda sig inför lektionen vilket resulterar i en så kallad “missmatch” mellan de elever som förberett sig och de som inte gjort det. Detta innebär i praktiken att hälften av eleverna har de kunskaper som krävs för att ha en snabbare eller mer avancerad genomgång medans den andra hälften behöver en mer grundläggande genomgång kring ämnet. Det gäller alltså att få till läxor som fungerar i praktiken. 

Lär dig engelska
Bild: Unsplash

Till skillnad från de läxor som går ut på att eleverna förbereder sig själva finns det också de som bygger på redan existerande kunskap från de lektioner man har haft, exempelvis skulle detta kunna innehålla att eleverna får en viss grundläggande kunskap från muntliga genomgångar med läraren men på grund av denna grundläggande kunskap hinner man inte gå in på mer avancerade områden vilket eleverna sedan gör en vidare läsning på egen hand i form av en läxa. 

Slutligen ska vi ta en titt på den typen av läxor som ibland inte känns som det, läxor i form av prov. Det har blivit allt vanligare den senaste tiden att lärare erjbuder prov som läxor till eleverna, detta kan vara i form av inlämningar av frågor eller det skulle kunna också vara längre uppsatser. Det är väldigt öppet för läraren att anpassa denna inlämning för det ämnet som ska undersökas. Den stora fördelen med denna typ av läxa är att eleverna har god tid på sig att verkligen visa sina kunskaper för läraren, man sätts inte heller i en stressande situation som prov faktiskt är. Skolan handlar om att förbereda eleverna inför arbetslivet, men hur ofta tar personer prov i arbetslivet? Ofta handlar det faktiskt om liknande arbete som dessa läxor alltså inlämningar. 

Som vi kan förstå handlar det om att anpassa läxan för ämnet som ska undersökas samt vilken situation eleverna och läraren befinner sig i, det kan variera mycket beroende på vilken typ av skola man befinner sig på samt elevernas studiemotivation. 

Hur kan du lära dig att läsa kinesiska tecken?
(Källa: pixabay.com )

Förberedande läxor

Vi ska nu ta en närmare titt på kategorin förberedande läxor. Det finns flera olika typer av läxor som kan erbjudas men för denna kategori kommer vi nu presentera några exempel på aktiviteter:

 • Göra en sammanfattning av en text
 • Titta på en video som introducerar grundläggande kunskaper inom ämnet
 • Skriva en kort text som sedan ska presenteras
 • Skriva en uppsats över ett nytt ämne
 • Ett flervalstest för att förstå hur mycket eleverna redan kan om ämnet

Självklart så finns det tusentals olika sätt att skapa förberedande läxor, detta var bara några exemplar om du kan använda dig av för att få inspiration. Utöver det så är det också viktigt att komma ihåg att en läxa inte kommer kunna byta ut en riktig lektion oavsett hur bra den är gjort. 

Betygsgrundande läxor

Som vi var inne på tidigare har det blivit allt vanligare med att ge elever möjlighet till att visa sina kunskaper genom inlämningar eller läxor i detta fallet. Detta beror på att man låter eleverna att anpassa sitt arbete efter sina behov, är man en person som tycker det är jobbigt eller mycket stressande med att sitta i ett klassrum i en hög stress situation och ta ett prov kan betygsgrundande läxor vara ett mycket bättre alternativ. Det finns ett par saker som du behöver fundera på innan du ger ut en sådan betygsgrundande läxa dock. Till att börja med så behöver det finnas en deadline på läxan, självklart kan denna deadline bli anpassad efter unika behov eller om klassen inte tycker att den känns rimlig. Men för att man ska tydliga krav och god bedömning möjlighet är en god deadline en bra idé.

engelska ord
Tips: När du lär dig engelska och engelska ord, så kan det underlätta att skriva upp dem på post-it-lappar som du sedan sätter upp lite överallt hemma. Bild: Unsplash

Här är några exempel på vad betygsgrundande läxor kan vara bra för:

 • Utveckla elevens förmåga av att enskilt arbeta och studera
 • Lära eleverna att ta ansvar
 • Lära sig kring att organisera och planera
 • Arbeta kring en deadline
 • Lära sig att göra egen forskning
 • Utveckla elevens förmåga av att sammanfatta kunskap man får i skolan

Utöver detta så är en annan stor fördel kring att ge inlämningsuppgifter som läxor att eleverna lär sig arbeta med en informationssamling från internet, detta kommer i sin tur lära eleverna att vara källkritiska kring vad man läser på nätet.

När du väl kommit igång med skapandet av läxor är det dags för betygssättningen som kan vara ett krångligt ämne, vill du förbättra dig i detta kan du läsa mer om ämnet här.

Utveckla dina egna kunskaper

Även vi lärare behöver fortsatt lära oss mer och mer för att kunna ge den bästa undervisningen som är möjligt, men utöver det så ska människors lärande aldrig upphöra. Detta kan man göra genom att läsa böcker, forskning eller ta egna lektioner från andra lärare. Just att ta privatlektioner är ett fantastiskt sätt att få nya kunskaper, som lärare vet du säkert själv hur pass givande en god lektion kunskapsmässigt kan vara. 

Superprof är en platform som har ägnat hela sin existens till att låta de som vill lära ut komma i kontakt med de som vill lära, det finns tusentals lärare på plattformen som undervisar i hundratals olika ämnen, allt ifrån matte till yoga. 

Du kan välja mellan att ha lektioner “face-to-face” där du kommer till läraren eller tvärtom, annars så är ett mycket populärt alternativ till detta att bedriva undervisningen genom ett online genom zoom, skype eller genom något annat verktyg.

Hela processen av att komma i kontakt med en lärare genom Superprof är dessutom otroligt lätt, allt du behöver göra är att gå in på Superprofs hemsida och söka efter det ämne du är intresserad av att få lektioner i, därefter kommer det komma upp flera olika lärare som alla är redo att ge undervisning till dig. Du kan lätt klicka in dig på en lärares profil här på Superprof och där kan du läsa om allt ifrån tidigare erfarenheter till lärarens metodik och undervisningsform.

En annan otrolig fördel med Superprof är att de flesta lärarna här erbjuder sin första lektion gratis, detta är ett fantastiskt sätt att få en uppfattning av en lärare innan du behöver betala för lektioner. 

De bästa tillgängliga lärarna
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (7 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (7 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Första kurstimmen gratis>
Behöver du en lärare i ?

Gillar du artikeln?

5,00/5 - 1 vote(s)
Loading...

Hugo

Hugo är en lärare inom ekonomi samt studerar till civilekonom.