Att göra läxor är någonting som var och varje elev behöver göra genom alla skolår. I vissa fall blir deras skoluppgifter betygsatta och räknas in i deras slutbetyg.

Oavsett vad läxorna används till så uppgör de en viktig del av elevernas utbildning. Men det är inte alltid lika enkelt att veta vad för sorts läxor man som lärare bör ge eleverna för att vara säker på att de kan lära sig och få ut så mycket som möjligt av dem.

Här kommer vår läxguide för både grundskolan och gymnasiet.

De bästa tillgängliga lärarna
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (7 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (7 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Online-plattformar för att hitta läxämnen

Innan du kan dela ut nya läxor till dina elever behöver du skapa olika övningar. Det finns flera olika faktorer du behöver förhålla dig till i ditt skapande - så som tema, svårighetsnivå, hur lång tid det kommer ta för eleverna att slutföra uppgiften, etc. Det finns flera användbara hemsidor som kan underlätta ditt arbete.

Internet är fullt av användbara resurser som lärare kan använda för att hitta inspiration. (Källa: Unsplash)

Ett av de största ämnena online är förstås matematik eftersom det är ett obligatoriskt ämne för samtliga skolelever. Matematiklärare kan bland annat dela ut läxor som inte behöver rättas av dem själva.

Det finns förstås inte lika många resurser tillgängliga för varje ämne, men det finns fortfarande en hel del olika hjälpmedel där ute. Du kan även fråga andra lärare vart de hittar sin inspiration, via olika lärarforum. Oavsett om det är för läxor eller för repetitionsmaterial så finns det gott om användbara hemsidor. Det finns bland annat hemsidor för repetitionsmaterial, studieguider eller tidigare uppsatser att öva med. En del av dem är utformade för elever på gymnasienivå, medan andra riktar sig mot elever i grundskolan.

Du kan även använda tidigare läxor eller uppgifter som inspiration medan du skapar nya läxuppgifter. Det finns som sagt gott om den typen av material online då många lärare delar med sig av sina egna lektionsplaner eller läxor via olika forum och hemsidor.

Ta en titt på lektion.se, till exempel!

De resurser du behöver för elever i grundskolan kommer förstås att skilja sig från de du behöver för gymnasieelever. Se till att dubbelkolla att det material du använder täcker de områden som ingår i läroplanen och att de är anpassade efter barnets kunskapsnivå.

Ta reda på mer om olika digitala resurser online.

Olika typer av läxor

Det finns många elever som gör läxor varenda kväll.

Men vilka sorts läxor är mest tidskrävande?

Det finns ett par olika typer av läxor som en elev kan få av sina lärare.

Det finns olika typer av läxor och det är viktigt att välja de mest pedagogiska. (Källa: Unsplash)

Kom ihåg att olika typer av läxor ger olika typer av fördelar. Du kommer behöva fundera över vilken läxa som är mest användbar för dina elever.

  • Träning: Den här läxtypen inkluderar material som eleverna arbetat med under lektionerna för att förstärka deras kunskaper.
  • Förberedelse: Den här läxtypen fokuserar på att förbereda eleven inför någonting som kommer att dyka upp under lektionerna eller på ett prov. Om de gör sina läxor kommer de lyckas bättre på lektionerna.
  • Framåtskridande: Läxor kan vara särskilt användbara för att fördjupa en elevs kunskaper och förståelse för ämnen man talat om under lektionerna. Den här typen av läxuppgifter ger större kontext till den information de fått i klassrummet.

Varje läxtyp har sina egna pedagogiska fördelar. Läxor kan vara alltifrån att läsa, se på en film, förbereda en presentation, göra matematikövningar eller skriva en uppsats.

En del läxor, så som läsning, kan gå relativt snabbt för eleverna medan det kan ta mycket längre tid för en elev att färdigställa ett projekt eller en uppsats.

En uppsats eller ett projekt brukar inkludera individuell efterforskning, vilket kan vara ganska tidskrävande. Elever brukar inte bli tilldelade allt för många läxor av det slaget genom skolåret, men en del äldre elever brukar bli tilldelade ett par projekt att arbeta med.

Generellt sett får yngre grundskolelever mycket färre läxor än gymnasieelever. När de väl börjar få läxor brukar de vara mycket enkla till en början. Det kan handla om att de behöver läsa ett par meningar eller besvara ett par frågor på ett arbetsblad. De håller fortfarande på att vänja sig vid att arbeta under skoltimmarna. Ju äldre en elev blir, desto fler blir läxorna.

Läs mer om hur du kan utforma dina läxuppgifter.

Rätta och bedöma läxor

Att göra läxor är någonting som sker regelbundet i ett barns liv och generellt sett kan man säga att ju bättre de gör sina läxor, desto bättre lyckas de i skolan. Låt oss ta en titt på hur du kan rätta och bedöma dina elevers läxor.

Ditt bedömningssätt bör vara tydligt för både elever och föräldrar. (Källa: Unsplash)

När lärare bedömer olika arbeten behöver det ske på ett tydligt sätt. Även om du snabbt skulle kunna markera rätt och fel svar så kan du vinna på att lägga ner lite extra tid och vara tydlig med din rättning.

Du behöver förstås inte vara övertydlig. Du har säkerligen inte tid att skriva en hel uppsats med återkoppling till var och varje elev där du förklarar vad deras misstag var. Dessutom vet du inte ens om de faktiskt kommer att läsa det - eller ta till sig det.

Det finns ett par olika faktorer att överväga:

  • Respektera riktlinjerna: Varje elev kommer ha fått en kort instruktion att följa och ju närmare de når målet med uppgiften, desto bättre blir resultatet. Genom att göra syftet med läxorna tydligt blir det mycket enklare att bedöma dem på ett rättvist sätt.
  • Inkludera ämnesspecifika färdigheter: Det här är svårare att göra i vissa ämnen än andra, men i språkundervisningen kan man fokusera på att låta eleverna använda vissa grammatiska strukturer och i historia an man låta dem fokusera på logiskt tänkande. Det är färdigheter eleverna behöver bemästra med tiden, därför är det smart att inkludera dem i bedömningsmaterialet.
  • Skrivkvaliteten: Det här är särskilt användbart vad gäller uppsatser och projekt. Titta på kvaliteten vad gäller den information eleverna tagit fram, textstruktur, stavning, grammatik, ordförråd, etc.

Generellt sett kan man säga att den första punkten är den viktigaste, men det är läraren själv som bestämmer vilka olika aspekter som måste ingå i en uppgift för att eleven ska få ett bra betyg eller godkänt. Det finns även andra saker man måste hålla utkik efter, så som plagiat.

Om en lärare misstänker att en elev fuskat eller kopierat sina svar kommer uppgiften inte betygsättas.

Läs mer om hur man bedömer olika läxor.

Sätt upp tidsgränser för dina läxor

När det kommer till att sätta deadlines för dina elevers läxor behöver du först och främst fundera hur lång tid uppgiften kan ta att slutföra. Det finns inte ett enda rätt svar, men låt oss ta en titt på ett par generella regler.

Tidsgränser måste respekteras, men de måste också vara rimliga. (Källa: Unsplash)

Hemuppgifter som inte räknas in i elevernas betyg kan vara relativt korta. De är egentligen bara till för att förstärka elevernas kunskaper. Vi rekommenderar 2 dagar åt den här läxtypen.

För mer tidskrävande projekt kan det vara värt att ge eleverna åtminstone en vecka, eller till och med flera veckor beroende på uppgiftens storlek. En del läxor behöver fortfarande göras, även om resultatet inte räknas in i slutbetyget.

Om ett läxresultat ska räknas in i slutbetyget rekommenderar vi att man ger eleverna mer tid eftersom uppgiften i fråga är viktigare. Det kan även vara fördelaktigt att dela ut den typen av läxor inför ett skollov, då eleverna har mer tid att fokusera på sina studier och mer kontroll över sin tid.

Om eleverna lämnar in sina skoluppgifter i tid så blir det inget problem, men om de inte skickar in sina uppgifter innan deadlinen kan du behöva kontakta deras föräldrar.

Som lärare kommer du även behöva fundera över hur du ska gå tillväga om du har en elev som inte brukar lämna in uppgifter eller läxor i tid. I vissa fall kan en elev bara behöva lite extra tid.

Läxor är en viktig del av utbildningen och man vill förstås helst undvika att behöva dela ut extrauppgifter eller ge kvarsittningar till elever som inte sköter sig. Vissa kan ju ha en riktigt bra anledning till att de lämnat in uppgiften sent. Se till att sätta en rimlig och rättvis tidsgräns för läxorna. På så vis får de ut mer av uppgiften.

Nu har du lite bättre koll på olika läxtyper. Om du vill lära dig ännu mer kan du ta en titt på våra andra artiklar.

Även som lärare kan man alltid utveckla nya färdigheter eller lära sig nya undervisningsmetoder. Om du är intresserad av att lära dig mer om pedagogik kan du alltid kontakta en privatlärare via Superprof.

Superprof hittar du handledare som erbjuder lektioner i alla tänkbara akademiska ämnen, i konst och hantverk eller i livsfärdigheter och hobbies så du kan absolut hitta någonting intressant att studera.

Genom privatundervisning via personliga möten kan du njuta av dina lektioner medan din lärare skräddarsyr lektionerna så att de passar just dig och dina behov. Din handledare kan även anpassa sina undervisningsmetoder efter dina preferenser. Den här typen av undervisning är förstås lite dyrare eftersom läraren lägger extra tid på att anpassa lektionerna, men det är även den mest effektiva undervisningsmetoden.

Om du inte kan hitta någon handledare i ditt närområden kan du ta en titt online. En online-handledare kan undervisa dig via internet. Allt du behöver är en dator och en stadig internet-uppkoppling. Sedan kan du anlita en handledare från andra sidan jorden!

För de med en striktare budget kan grupplektioner vara ett bättre alternativ. Om du och en kompis, kollega eller familjemedlem är intresserade av att utveckla nya färdigheter kan ni anlita en privatlärare som undervisar er samtidigt. Lektionerna blir förstås inte lika individuellt anpassade, men de blir billigare då ni delar på kostnaden för handledarens tid och expertis.

Superprofs hemsida erbjuder många handledare en första lektion helt gratis så du kan testa på hur det är att få privatundervisning innan du bestämmer dig för vilken handledare du vill arbeta med, eller vilket ämne du vill studera.

 

 

 

 

 

 

 

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.