Det finns inga tvivel om det - teknologin är en viktig aspekt av våra liv. Den har revolutionerat vårt sätt att kommunicera med varandra, gett oss möjligheten att lära oss nya saker hemifrån och dessutom har den många användningsområden inom utbildningsvärlden också.

Pedagogisk teknologi kan hjälpa lärare på många olika sätt, både vad gäller elevdisciplin, betygsättning och bedömning, samt föräldrakommunikation.

För att hålla det enkelt kommer vi att ta ett titt på de fyra olika grupper som kan gynnas som mest av teknologi inom utbildningens värld: lärare, elever, skolor och föräldrar.

Var och en av dessa grupper kan dra nytta av de fördelar som går hand i hand med utbildningsteknologi, oavsett om på ett direkt sätt - så som lärare och elever - eller på ett mer indirekt sätt  - så som skolor och föräldrar.

Teknologin kan förbättra engagemanget från lärare och elever, medan kommunikationsvägarna mellan utbildningsinstitutionerna och föräldrarna förenklas.

De bästa tillgängliga lärarna
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Lärare

En av de allra viktigaste grupperna inom utbildningssystemet som direkt kan gynnas av teknologin är förstås pedagogen själv. Hen kan få ut otroligt mycket av de bästa och tillgängliga teknologiska undervisningsverktygen. Plötsligt kan lärarens pedagogiska undervisning nå nya höjder!

Lärarens roll är att försäkra sig om att varje elev har vad de behöver för att lära sig allt som igår i skolans läroplan.

Det innebär även att läraren behöver sätta upp läromål samt andra mål, exempelvis vad gäller klassrumsdisciplinen och olika sätt att använda läromaterialet på så att eleverna förblir fortsatt intresserade.

Teknologi kan komma till nytta inom samtliga av dessa tre områden förutsatt att den tillämpas på rätt sätt i klassrummet.

Läs mer om hur du kan gå tillväga för att integrera tekniken i ditt klassrum här.

Teknologin kan underlätta lärarens arbete i vissa situationer. (Källa: Unsplash)

Läromål

Läromålen är avgörande inom utbildningssystemet eftersom de går hand i hand med både läroplanen och högst troligen även kommande prov.

Målsättningarna samt kunskapskraven ger eleverna en uppfattning om vad de bör fokusera på och vad de kan tänkas behöva arbeta vidare med utanför skoltimmarna.

Ett av de mest uppenbara sätten som teknologi kan komma till nytta på är genom att hjälpa läraren skapa olika uppgifter åt eleverna. Läraren kan dessutom enkelt anpassa uppgiften till en specifik klass och nivå.

Vissa digitala plattformar, så som Edmodo och Turnitin, är fantastiska för lärare som vill utforma uppgifter eller läxor åt sina elever.

Genom att använda teknologin i utformandet av uppgifterna blir det enkelt för eleverna att se tillbaka på vad de lärt sig under skoldagen och sedan ta fram materialet igen när det är dags att studera eller göra läxor hemifrån. Eleverna får en bättre förståelse för lektionsinnehållet genom att genomföra olika uppgifter som relaterar till ämnet på egen hand.

Klassrumsdisciplin

Klassrumsdisciplin är ett stort problem för lärare, men det är lyckligtvis ett problem där teknologi kan komma till hjälp.

När det gäller klassrumsdisciplin finns det en mjukvara som kan vara särskilt användbar för lärare: Classdojo.

Classdojo är en mjukvara som potentiellt kan förändra dynamiken i ett grundskoleklassrum.

Även om den främst riktar sig mot yngre barn så är den effektiv då den uppmuntrar gott beteende och god prestanda i klassrummet.

Om du vill använda den här mjukvaran i klassrummet så får varje elev välja en avatar - ett litet monster - som kommer att synas på skärmen varje gång du öppnar hemsidan.

Varje gång en elev beter sig illa eller inte arbetar med en uppgift kan de förlora ett poäng. Ett förlorat poäng triggar ett ljud som ofta tystar klassrummet.

Det fungerar dock åt andra hållet också. Du kan berömma elever genom att dela ut poäng till de som arbetar riktigt bra eller som uppvisar ett gott beteende.

Det fantastiska med den här mjukvaran är att du kan använda den genom en app på din telefon och att du kan skapa ditt egna belöningssystem.

Du kan få dina elever att bli ännu mer engagerade i Classdojo genom att fråga dem vilket pris de skulle tycka om att få om de bår 25 poäng som ett lag, eller kanske 50. Det uppmuntrar samarbete mellan eleverna och dessutom vill ingen enstaka elev vara anledningen till att hela klassen misslyckas och inte får sin belöning.

Att lära ut materialet

Ett av de mest uppenbara sätten att dra nytta av teknologi inom skolans värld är att underlätta elevernas lärande.

Finns det något bättre sätt att engagera sig i undervisningsmaterialet än att använda ett interaktivt quiz eller att be eleverna att ta fram information om ett särskilt ämne på egen hand - hemifrån?

Det finns inga begränsningar vad gäller de fördelar teknologin kan föra med sig in i klassrummet.

En interaktiv whiteboard är ett annat sätt för eleverna att engagera sig i undervisningen och interagera med materialet. De kan fylla i olika meningar, placera ut olika länder på en karta, sätta ner rätt svar på rätt plats, osv...

En del mjukvara, så som Prezi, låter eleverna skapa roliga och tilltalande presentationer om olika ämnen som de själva efterforskat.

Teknologi för det enklare för elever att hålla koll på sina skoluppgifter. (Källa: Unsplash)

Elever

Elevens roll i klassrummet är att delta och att vara nyfiken.

Teknologi kan få den rollen att kännas lite enklare.

Genom att använda olika digitala resurser och engagerande mjukvaror kan lektionerna kännas mer intressanta för eleverna.

Ett annat sätt att dra nytta av teknologin är att använda digitala undervisningsplattformar där eleverna måste genomföra individuella uppgifter som läxor. Det kan leda till att eleverna blir mer nyfikna på ett särskilt ämne.

En av de allra största fördelarna med att använda teknologi i skolan är att eleverna får en större och direkt koppling till sina studier.

Innan teknologin tog sin plats inom skolans värld var det helt upp till eleverna att gå hem och slå upp sina böcker, ta fram sina studiefrågor och söka fram svaren. Nu behöver de bara logga in på sin undervisningsplattform för att hitta det de behöver. Allt finns tillgängligt direkt.

Undervisningsplattformar online, så som Edmodo, hjälper eleven hänga med i undervisningen.

Missade du en lektion? Allt material finns tillgängligt på din personliga sida.

Missförstod du instruktionerna för en viss uppgift? Du kan läsa igenom dem igen på plattformen.

Är du osäker på hur du ska förbereda dig inför provet som kommer? Kontakta läraren via chatten och hemifrån, utan att behöva ringa skolan.

Skolor

Från skolans perspektiv ligger fokuset på att eleverna når läromålen och helst med goda betyg.

Genom att använda teknologi i klassrummet kan skolan hjälpa till att effektivisera lärarnas undervisning och hjälpa eleverna att hålla rätt fokus medan de är i klassrummet.

Det finns förstås även andra fördelar med att ha ett digitalt undervisningssystem. Det kan bland annat förenkla kommunikationen mellan skolan och elevernas föräldrar, vilket kan vara otroligt fördelaktigt.

Skolan får en direkt kontaktväg till eleverna tack vare teknologin och kan därmed hålla dem uppdaterade. Skolledningen kan påminna eleverna om vilka uppgifter som måste lämnas in under veckan, om kommande event, om kommande prov eller schema-ändringar.

Det kan dessutom vara ett stort plus för skolans marknadsföring. Nu för tiden kan teknologianvändningen vara en avgörande faktor när elever och föräldrar väljer skola.

Dessutom kommer det vara enklare för skolan att hitta duktiga lärare eftersom många lärare förstår vikten av att ha god och modern teknologi till hands, både innanför och utanför klassrummets väggar.

Ett av de bästa sätten att övertyga elever samt föräldrar om att det är en bra skola är genom att visa att skolan är utrustad med modern teknik, vilket innebär att skolan kan förse eleverna med samma verktyg som de troligen använder hemma.

Föräldrar vill gärna veta vad deras barn arbetar med i skolan - teknologin kan hålla dem uppdaterade. (Källa: Unsplash)

Föräldrar

Många föräldrar kan känna att de inte är tillräckligt delaktiga i sina barns undervisning, men tekniken kan förändra det.

En gång i tiden var föräldrarna tvungna att förlita sig på att deras barn skulle föra vidare all viktig information från skolan till dem och berätta om alla olika hemläxor. Nu finns den informationen oftast tillgänglig online.

Det innebär att föräldrarna kan hålla sig uppdaterade om sina barns framsteg utan att behöva förhöra dem varenda gång de kliver in genom dörren och påstår att de inte har några läxor.

Genom att förse föräldrarna med möjligheten att ta ansvar för sina barns lärande kan många av dem känna sig mer tillfredsställda. Vissa föräldrar vill hjälpa sina barn så mycket som möjligt och hålla dem engagerade.

Dessutom kan föräldrarna känna sig lugna eftersom de även kan se att en del av den teknologi lärarna involverar i undervisningen även förser eleverna med färdigheter som kan bli användbara i framtiden - på arbetsmarknaden, t.ex.

Arbetsmarknaden blir allt mer beroende och uppbyggd på teknologi och därför är det bara positivt att eleverna får lära sig använda olika digitala medel från en ung ålder.

Det kan handla om alltifrån att genomföra individuell efterforskning för en arbetsuppgift, att få grepp om olika online-mjukvaror, att lämna in olika läxor eller att skriva uppsatsreferenser på ett korrekt sätt.

Som förälder kan det vara svårt att se ens barn komma hem ifrån skolan och säga att hen inte lärt sig någonting eller att lektionen var tråkigt.

Även om inte alla barn uttrycker att de hade en bra skoldag, eller att de älskar varje skoldag, så finns det absolut ett värde i att skapa minnesvärda lektioner genom att dra nytta av teknologins alla möjligheter!

När en elev går fram till den interaktiva whiteboarden för att placera ut Sveriges största städer på kartan, eller när elevens grupp vann tävligen med det digitala quizet - det kan vara ögonblick som eleven minns för alltid! Dessutom kan det avgöra vad eleven väljer att studera i framtiden eller hur nyfikna de blir på ett visst ämne.

Genom att engagera sig i processen kan föräldrarna identifiera elevens största akademiska intressen och hjälpa dem hitta rätt bland alla vidareutbildningar och universitet. Kanske kan man till och med hjälpa eleven att få upp ögonen för ett visst yrke eller karriärspår!

 

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.