Pedagogisk teknologi kan förbättra dynamiken mellan lärare och elever, både innanför och utanför klassrummet, samtidigt som den kan underlätta inlärningsprocessen.

Det är inte bara fördelaktigt för läraren och eleven, utan även för skolan och elevens föräldrar.

Skolan kan dra nytta av alla de fördelar den pedagogiska teknologin bidrar med genom att hjälpa eleverna nå de läromål skolan satt upp genom läroplanen. Teknologin kan dessutom övertyga potentiella lärare och elever att börja arbeta eller studera på skolan.

Föräldrarna kan gynnas av att veta att deras barn får bekanta sig med teknologi på ett sätt som både främjar deras framtida karriärmöjligheter och engagerar dem i sin egen utveckling.

All pedagogisk teknologi är dock inte effektiv, vissa kräver en speciell undervisningsmetod eller särskilt undervisningsmaterial för att kunna användas på rätt sätt.

Hur man inkluderar teknologin i klassrummet är lika avgörande som vilka verktyg man väljer att använda.

Vi har samlat ihop en lista på några av de allra bästa verktygen en lärare kan använda i sitt klassrum. Ta en titt på om de skulle kunna gynna både dig och dina elever!

De bästa tillgängliga lärarna
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Valerie
4,9
4,9 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
615 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Valerie
4,9
4,9 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
615 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Interaktiv Whiteboard

Den interaktiva whiteboarden är ett fantastiskt verktyg för att engagera elever. (Källa: Unsplash)

Vid det här laget borde en interaktiv whiteboard vara en självklarhet i varje klassrum.

Om du inte är bekant med vad det är kan vi helt enkelt säga att det är en whiteboard (tavla) designad för 2000-talet. Med det menar vi att den är utrustad med modern teknik, så som pekskärm exempelvis, så att eleverna kan interagera med den direkt. Nu för tiden verkar nästan alla objekt ha någon sort inbyggd teknik.

Varför är det ett viktigt pedagogiskt verktyg?

Jo, den interaktiva tavlan hjälper läraren att fånga och behålla elevernas uppmärksamhet. Med hjälp av tavlan kan läraren visa information eller videos online och förhöra eleverna genom olika interaktiva quiz som uppmuntrar elevdeltagande.

Behåll elevernas uppmärksamhet

Säg att du lär ut geografi och några av Sveriges största städer. Förr eller senare kanske dina elever börjar bli mindre uppmärksamma. Då är det dags att testa deras kunskaper!

Ett sätt att behålla deras uppmärksamhet är genom att ställa olika frågor och be dem besvara dem, bland annat genom att räcka upp handen. Ett annat sätt är genom att använda den interaktiva tavlan. Är du intresserad av att bli lärare så kan du exempelvis börja med att jobba som läxhjälp malmö.

Hemsidor som Seterra låter dig placera olika geografiska funktioner på ett lands karta, vilket är ett informativt och underhållande sätt att lära ut geografi samtidigt som du utvecklar dina elevers kunskaper.

Eftersom eleverna har roligt medan de genomför övningen direkt på tavlan får de också en starkare koppling till lektionsmaterialet och lämnar lektionen med ett starkare minne av lektionsinnehållet.

Visa olika online-resurser

Om du hittar en fascinerande video online eller en informativ graf eller nyhetsartikel behöver du ett sätt att visa upp det för hela klassen, läxhjälp jobb kan ibland behöva kreativa lösningar.

Att bara vända på din datorskärm kan fungera då och då, men det är ingen bra lösning i längden.

Med den interaktiva whiteboarden kan du visa din datorskärm på en mycket större yta, så att eleverna kan se det du vill utan att behöva kisa.

Det är perfekt om du vill att de ska arbeta med en uppgift runt en nyhetsartikel du hittat, eller om du vill visa dem en video som behandlar det innehåll ni arbetar med.

Ställ frågor till klassen genom olika quiz

Ett annat sätt att använda den interaktiva whiteboarden på och förgylla inlärningsupplevelsen i klassrummet är genom att låta klassen besvara ett quiz. Jobba med läxhjälp stockholm  om du gillar att jobba med barn.

Det finns inget bättre än ett roligt quiz när man ska testa elevernas kunskapsnivåer och se till så att de verkligen förstått det du försökt att lära dem.

Du kan antingen skapa ditt egna quiz i ett dokument och visa upp det på tavlan, eller så kan du hitta ett färdigt quiz online och be eleverna komma upp till tavlan för att besvara frågorna.

Det är ett fantastiskt sätt att blanda undervisningsformerna en aning och uppmuntra elevernas delaktighet.

Det finns till och med hemsidor där man kan spela upp olika videos som pausar med olika intervall och ställer frågor till eleverna om vad de just har sett. Det är särskilt användbart för språkinlärning eftersom det kräver uppmärksamhet.

Om du är intresserad av ett lärare online jobb så är det viktigt att du tar reda på vilka online-resurser som finns på marknaden och vilka resurser som passar till vilken typ av inlärning.

De bästa tillgängliga lärarna
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Valerie
4,9
4,9 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
615 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Valerie
4,9
4,9 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
615 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

ClassDojo

ClassDojo uppmuntrar bra beteende och flitigt arbete i klassrummet. (Källa: Unsplash)

Ett av de allra bästa pedagogiska och teknologiska verktygen i skolans värld är nog ClassDojo.

Om du inte är bekant med verktyget så är det ett av de bästa systemen som finns där ute för att skapa en bättre klassrumsmiljö och främja god klassrumsdisciplin.

Om du arbetar i grundskolan men inte har den här applikationen än - då är det dags att spana in den.

Det finns både en hemsida och en applikation att ladda ner för ClassDojo. Hemsidan är till för eleverna medan appen är till för läraren så att läraren kan ha tillgång till systemet under lektionstimmarna.

Först och främst matar man in lite information om eleverna på hemsidan (så som deras namn eller smeknamn) och sedan låter man var och en av eleverna välja sitt alldeles egna färglada monster.

När det väl är klart så kan du använda plattformen till en hel del olika saker, du kan även testa läxhjälp jobb göteborg.

Du kan dela ut poäng för gott beteende eller flitigt arbete och du kan ta bort poäng för dåligt beteende.

Genom att använda ClassDojo kan eleverna se hur väl de presterar i klassrummet.

Antingen så förlorar de poäng och behöver arbeta lite hårdare eller så uppmuntras de av att se hur deras flitiga arbeta uppmärksammas. Dessutom kan klassen vinna ett pris som ett lag om de samarbetar och samlar på sig tillräckligt många poäng i gott beteende!

Det bästa med ClassDojo är att tilldelade och borttagna poäng uppmärksammas av eleverna och påverkar klassrumsmiljön direkt.

Om hela klassen arbetar mot ett gemensamt mål i form av någon sorts belöning kan det ha en stor effekt på klassrumsmiljön och deras lärande. När läraren tar bort ett poäng blir klassrummet ofta tyst - ingen vill förlora fler poäng.

Du kan själv välja hur många poäng klassen behöver nå för att få en belöning och vad belöningen ska vara. Det är alltid en bra idé att involvera eleverna i de besluten, på så vis känner de sig ännu mer engagerade i processen.

En belöning kan vara något så enkelt som att visa en kort film under en lektion eller att låta dem sitta vart de vill under nästa lektion. Ett straff kan vara alltifrån en hemläxa eller ett samtal till föräldrarna.

Turnitin

Turnitin är ett av de där pedagogiska och teknologiska verktygen som blivit något utav en nödvändighet, framförallt eftersom det uppmuntrar och säkerställer akademisk integritet hos eleverna.

Den här tjänsten söker efter plagiat bland elevernas inlämnade uppgifter så att man kan se om de verkligen skrivit uppgifterna på egen hand eller kopierat dem från Wikipedia.

Tack vare en enorma databas kan Turnitin hitta och markera plagierade texter!

Som lärare behöver du inte lägga någon mer tid på just den saken. Efter att eleverna lämnat in sina uppgifter söker Turnitin igenom dem.

Därefter får du ta del av en så kallad "likhetsrapport" som visar potentiella plagiat. Därefter väljer du själv hur du vill gå vidare. Många universitet i Sverige använder ett system som heter Urkund för att upptäcka plagiat. Det är också att rekommendera.

Edmodo

Edmodo är ett pedagogiskt online-verktyg som kan hjälpa dig på många olika sätt i klassrummet.

Alla verktyg du någonsin kan tänkas behöva finns tillgängliga inom Edmodo. Du kan planera uppgifter, dela lektionsmaterial eller skapa egna quiz åt studenterna som de kan göra på egen hand.

Verktyget hjälper till att skapa en starkare koppling mellan läraren och eleven även utanför klassrummets väggar. Dessutom får föräldrarna chansen att ta del av barnets utbildning eftersom de kan se vad deras barn arbetar med för tillfället. Om en förälder vill ta reda på hur det går för sitt barn är det enkelt via Edmodo!

Det finns en hel sektion dedikerad till föräldrar så att de inte behöver känna att de inkräktar. De kan ta del av det skaparna av Edmodo anser vara viktigast för dem.

Det är dessutom en fantastisk resurs för de som har distansundervisning, vilket är särkilt relevant i skrivande stund. Även om en elev inte kan delta under de ordinarie lektionerna så kan hen göra alla övningar hemifrån.

Verktygets funktioner är särskilt tacksamma för de elever som vill vidareutbilda sig eftersom de uppmuntrar självständigt lärande.

Läs mer om hur utbildningsteknologi kan komma till nytta här.

Labster

I Labster kan elever genomföra sina egna experiment i ett virtuellt labb. (Källa: Unsplash)

Via Labster kan man skapa ett virtuellt laboratorium i klassrummet (eller hemma). Dina elever kan experimentera hur mycket de vill, var och när de vill, utan några risker.

Om du tar en titt på deras hemsida kan du se en video-demonstration om hur programmet fungerar. Det är otroligt realistiskt och du kommer säkerligen lyckas få fler elever att bli intresserade av vetenskap.

Det fungerar ungefär som ett tv-spel vilket är särskilt fördelaktigt. Många elever tycker det känns motiverande och roligt att använda hemsidan. Att spela olika sorters spel blir trots allt bara mer och mer populärt.

Ett av de största problemen med olika vetenskapliga ämnen är att de kan kännas utmanande för eleverna.

Genom att låta dem dyka ner i Labster och dess virtuella verklighet kan du se hur deras entusiasm för ämnet växer medan de behandlar olika kemikalier eller livsformer i spännande experiment.

Det är ett av de där pedagogiska verktygen man kan förvänta sig att eleverna kommer att använda igen och igen, oavsett om man bett dem göra det eller inte. I labbet är möjligheterna oändliga!

Labster är helt enkelt ett fantastiskt verktyg för att få elever mer intresserade av vetenskap samtidigt som det uppmuntrar nyfikenhet och självständigt arbete.

 

 

 

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer/songwriter, volleybollspelare och språkälskare. Även en professionell drömmare.