Du har insett att du behöver hjälp med din ekonomikurs och nu vill du anlita en ekonomilärare för att förbättra dina studieresultat. Det är fantastiskt!

Innan du går vidare och anlitar din drömhandledare så behöver du se till att du får en så fantastisk instruktör som möjligt. Det beror på att:

Som du kanske förstår så kan du bara vinna på att åsidosätta lite extra tid till göra en del efterforskning och hitta rätt lärare för just dig. På så sätt kan du uppnå akademisk framgång. Det är därför vi har samlat ihop ett par tips som kan hjälpa dig att välja en fantastisk ekonomilärare för gymnasiestudier.

De bästa lärarna i Ekonomi tillgängliga
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (14 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emilie
Emilie
349 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Danel
5
5 (4 recensioner)
Danel
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Brian
Brian
99 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Alexander
Alexander
295 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Lena
Lena
260 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (14 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emilie
Emilie
349 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Danel
5
5 (4 recensioner)
Danel
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Brian
Brian
99 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Alexander
Alexander
295 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Lena
Lena
260 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Hur mycket erfarenhet har din blivande ekonomilärare?

En av de första frågorna du bör ställa när du letar efter en ekonomilärare är hur länge din blivande online-lärare arbetat inom undervisningsyrken.

Tiden i sig indikerar inte nödvändigtvis hur framgångsrik personen i fråga varit som lärare eftersom relativt nya ekonomihandledare kan vara precis lika effektiva, om inte bättre, än handledare som hållit på i många år. Däremot kan man tänka sig att ju längre en handledare erbjudit undervisningstjänster, desto bättre är de på att hjälpa studenter lyckas med läxor, kursuppgifter och prov.

En annan sak att se över när man väljer ekonomihandledare, bortsett från hur mycket erfarenhet personen ifråga har, är handledarens kvalifikationer. Är din handledare även en legitimerad lärare, till exempel? Eller har den lovande kandidaten en kandidatexamen i ekonomi, kanske en master eller en doktorsexamen? Det kan vara som så att din handledare endast har ett gymnasiebetyg i ekonomi.

Även om du måste ta det avgörande beslutet om vilken ekonomihandledare du vill arbeta med så är det alltid bra att vara medveten om just hur lång utbildning din handledare haft inom ekonomiämnet. Som tumregel, om du letar efter de allra bästa handledarna, ska du välja en instruktör som har tagit examen ifrån universitetet och som åtminstone har en kandidatexamen i ekonomi, även om en master eller doktorsexamen skulle vara ännu bättre.

Det är bäst att dubbelkolla vad för sorts kvalifikationer din ekonomihandledare har. (Källa: Unsplash)

En handledare som redan arbetar som ekonom är förstås en mycket lovande handledare för de studenter som läser en ekonomikurs.

Det är alltid bäst att ta en ordentlig titt på handledarens profil, till exempel på Superprof, så att du verkligen är införstådd med din handledares bakgrund och undervisningserfarenhet, eftersom att det kan hjälpa dig ta ett mer informerat beslut när du ska välja vem du vill arbeta med.

Hur många ekonomilektioner vill du ta?

Den andra huvudsakliga frågan man måste överväga när det är dags att välja en handledare för hemundervisning är hur många lektioner och hur mycket handledning man faktiskt vill ha.

Det är just för att man ska kunna berätta för en lovande handledare hur länge man kan tänkas behöva deras tjänster. För det första så förser det din handledare med tydlig information om hur länge din undervisning kan komma att pågå, och för det andra så ger det handledaren chansen att ta en titt på sitt eget schema och se till så att hen har möjlighet att hjälpa dig med dina pedagogiska behov.

Det är också en bra idé att överväga hur länge du föredrar att lektionerna tillsammans med din handledare varar, och i vilken takt ni ska ta det. Du kanske föredrar lektioner på 60 minuter om du planerar att träffa din handledare en gång i veckan under studieåret.

Om du däremot tror att intensiv-studier passar dig bättre så kan det vara bättre att anlita en handledare för 2 timmars ekonomiundervisning, så att du får ut så mycket som möjligt under den korta tid du arbetar tillsammans med handledaren.

När du väl bestämt dig för hur länge och hur ofta du skulle vilja få handledning så kan du lägga en liten stund för att se efter så att du verkligen har tid nog att åta dig hemundervisning enligt det undervisningsschema du snart ska föreslå till handledaren.

Om du vet att du redan åtagit dig en hel del utanför skolans schema som kan komma i vägen för dina handlednings-lektioner är det bäst att antingen informera din blivande handledare om det direkt så att de kan planera dina lektioner runt dina andra åtaganden, eller så kan du överväga att ha ett längre och mer intensiv handledning när du väl har mer fritid. Man kan även försöka lära sig på egen hand...

Ekonomihandledare har olika specialiseringar

En annan viktig aspekt att överväga när du ska välja en handledare i ekonomi handlar om handledarens egna preferenser. Det är viktigt att se till så att det du vill lära dig går i linje med din handledares specialisering.

Kontrollera vilka nivåer de lär ut

Även om de flesta handledare åtminstone har ett gymnasiebetyg i ekonomi, och ännu fler en examen i ekonomi, så har även handledare sina preferenser när det kommer till vilken typ av student de tycker om att undervisa.

Vissa ekonomihandledare tycker bara om att lära ut på gymnasienivå, till exempel, medan andra föredrar vuxna studenter eller universitetsstudenter.

Därför är det nödvändigt att du hittar en handledare som både är nöjd och självsäker när det kommer till att lära ut ekonomiämnet till en student på gymnasienivå. Annars kanske du inte uppnår de studieresultat du egentligen kan!

Normalt sett så uppger handledaren den informationen på sin profil, det vill säga; vilka åldersgrupper och vilka nivåer de känner sig säkra med gällande undervisningen. Det är alltid en utmärkt idé att dubbelkolla en handledares profil för att försäkra dig om att hen passar just dig och dina behov.

En fantastisk handledare kan förbättra din studieprestanda under ekonomilektionerna! (Källa: Unplash)

Bekräfta om din handledare har några ämnesspecialiseringar

Precis så som du själv har vissa ämnen du föredrar att lära dig mer om, så har ofta även handledare vissa specialiserings-områden de tycker om att lära ut. Din handledare skulle till exempel kunna ha ett stort intresse för:

  • Makroekonomi,
  • Internationell handel, eller
  • Ekonomihistoria

Om du vet att du har svårt för ett visst område inom ekonomiämnet, till exempel när det handlar om penningpolitik, mikroekonomi, Keynesianska ekonomiska principer eller vissa matematiska tillvägagångssätt; då kan det vara värt att leta upp en lärare som specialiserat sig inom just de områdena.

Om du ser till att meddela din handledare om vilka ämnesområden du behöver extra hjälp med kan hen komma till lektionen fullt förberedd och förse dig med värdefulla och effektiva inlärningsmetoder som kommer att vara till hjälp för dig när det väl är dags för nästa prov.

Ett sätt att få ett litet försprång, och lära dig mer om en specifik ekonomiteori, ekvation eller princip, är helt enkelt att studera ämnena när du är hemma. Självstudier är ett fantastiskt sätt att komplettera den kunskap du samlat på dig under dina ekonomilektioner, både de i skolan och de med din handledare.

Din ekonomihandledare har kanske specialiserat sig på ett visst ämne, som penningpolitik, t.ex. (Källa: Unsplash)

Var vill du att dina ekonomilektioner ska hållas?

Det finns en hel rad olika handlednings-alternativ. Du som inlärare kanske föredrar att få din ekonomiundervisning levererad på distans, till exempel. Online-handledning är väldigt populärt nu för tiden eftersom att det tillåter privatundervisning på distans, vilket innebär att man kan studera vart som helst och när som helst, förutsatt att din handledare också kan anpassa sig efter ditt schema.

Du måste dock inte använda dig av en online-handledare. Du kan alltid välja att få privatundervisning genom personliga möten, till exempel genom att be din privathandledare att komma till ditt hem en eller två gånger i veckan. Eller genom att stämma träff på en någon annan plats ni kommit överens om (kanske ett café eller ett bibliotek) för att jobba vidare på dina skrivuppgifter eller din senaste uppsats.

Om privatundervisning eller hemundervisning inte är det alternativ som passar dig bäst så kan du också välja att få undervisning i en mindre studiegrupp. Det gör så att själva kostnaden för handledningen blir billigare per person, medan både du och dina vänner drar nytta av den extra akademiska stödundervisningen.

Du måste såklart dubbelkolla så att din handledare är villig att hålla sina lektioner online, via personliga möten, eller i studiegrupper eftersom de kan ha vissa preferenser när det gäller deras egen undervisningsstil.

Rent generellt så finns det ett par saker som man bör överväga när man väljer en ekonomihandledare för undervisning på gymnasienivå. Först och främst ska du se till så att:

  • Din lärare har tillräcklig erfarenhet och kompetens, med ett gymnasiebetyg i ekonomi eller en kandidatexamen.
  • Både du och din handledare har möjlighet att fortsätta med handledningen under den tid du behöver den och så pass ofta som ni bestämt.
  • Du vet om du vill ha online-undervisning, hemundervisning och;
  • Du vet om du vill ha privata lektioner med din handledare eller om du föredrar att lösa studieproblem tillsammans med en studiegrupp.

När du väl tänkt igenom dessa olika variabler så är du redo att leta upp en handledare som passar just dig och dina behov. Då bör du hamna i en position där du lyckas med dina prov och uppnå dina akademiska mål!

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.