Det svenska språket talas av cirka 13 miljoner människor!

Det är dessutom ett officiellt språk i Finland där det talas av cirka 300 000 människor. Antalet modersmålstalare ligger runt hela 10 miljoner. Fler och fler människor lär sig dessutom svenska som andraspråk genom att exempelvis läsa SFI Stockholm och på andra orter runt om i Sverige.

Allt som allt innebär det att svenskan är Nordens största språk.

Vill du lära dig svenska för att ta dig in på den svenska arbetsmarknaden? Det finns många arbetsgivare som uppskattar anställda med flerspråkiga kunskaper!

Institutet för språk och folkminnen skriver att svenskan dök upp som ett eget språk för cirka 1200 år sedan och att dess utveckling fram till dagens nusvenska varit mycket lång.

De bästa lärarna i SFI tillgängliga
Rosie
5
5 (11 recensioner)
Rosie
400 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Márcia eliasson
5
5 (11 recensioner)
Márcia eliasson
290 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Stephanie
5
5 (28 recensioner)
Stephanie
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Zakaria
5
5 (6 recensioner)
Zakaria
150 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Maria
5
5 (8 recensioner)
Maria
210 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Benyamin
5
5 (4 recensioner)
Benyamin
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Sara
5
5 (3 recensioner)
Sara
150 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Lumnije
5
5 (3 recensioner)
Lumnije
160 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Rosie
5
5 (11 recensioner)
Rosie
400 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Márcia eliasson
5
5 (11 recensioner)
Márcia eliasson
290 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Stephanie
5
5 (28 recensioner)
Stephanie
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Zakaria
5
5 (6 recensioner)
Zakaria
150 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Maria
5
5 (8 recensioner)
Maria
210 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Benyamin
5
5 (4 recensioner)
Benyamin
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Sara
5
5 (3 recensioner)
Sara
150 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Lumnije
5
5 (3 recensioner)
Lumnije
160 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Det svenska språkets historia

Urnordiska

Urnordiska är vad man kallar det språk som talades i Norden före vikingatiden. Då existerade Urnordiskan som ett gemensamt språk, men man kan se tecken på svenskan som ett eget språk redan runt år 800, runt vikingatidens början.

Runsvenska

Du har säkerligen hört talas om runsvenskan. Precis som det låter så kallades denna variant av svenskan för runsvenska eftersom språket skrevs med runor. Vikingatidens runstenar finns än idag utspridda över landet, vissa är enkla att tyda med lite grundläggande kunskaper om runskrift, medan andra inte lyckats stå emot tidens inverkan lika väl.

Rent generellt brukade runstenarnas budskap vara mycket kortfattade (det är inget enkelt arbete att rista i sten, trots allt), men de bevarade texterna har försett oss med en hel del kunskap om runsvenskans ordförråd samt grammatik.

Under runsvenskan (cirka år 800 till år 1225) skedde ett par viktiga förändringar i svenskans språkhistoria:

 • I och med att Kristendomen tog större plats inkluderade man ord från latinet, så som mässa och kloster. Men det fanns även inslag från grekiskan, så som kyrka och biskop.
 • Dessutom försvann urnordiskans diftonger. Institutet för språk och folkminnen berättar bland annat att stain blev sten. 

Läs vidare för att ta reda på mer om det svenska språkets uppkomst...

Fornsvenska

Den språkliga variant som följde benämns idag som fornsvenska och den brukades bland annat under medeltiden (ungefär år 1225 till år 15256). Under denna tidsperiod skrevs svenskan främst med latinska bokstäver och runalfabetet tog allt mindre plats i svenskan.

Institutet för språk och folkminnen berättar att fornsvenskan ofta delas in i två olika perioder: klassisk fornsvenska (cirka 1225 -1375) och yngre fornsvenska (cirka 1375 - 1526).

Under den första perioden etablerades ett skriftligt svenskt lagspråk genom de medeltida landskapslagarna. Kanske har du hört talas om Västgötalagen som man tror skrevs runt år 1225? Västgötalagen anses vara en av de äldsta bevarade landskapslagarna.

Om du läser svenska som andra språk genom SFI Göteborg eller någon annanstans nära dig och du vill lära dig mer om den här typen av svenska. Då kan meddela din lärare det, så att hen kan ge dig tips på resurser så att du kan fördjupa dina kunskaper. Om du tar privatlektioner med en lärare via Superprof, kan hen skräddarsy lektionerna så att du lär dig svenska genom dina intressen.

Lär dig svenska genom att lära dig mer om Sveriges historia. (Källa: Unsplash)

Den senare perioden brukar man säga inleddes med Magnus Erikssons landslag och stadslag. Hans lagar krävde nämligen att dombrev samt köpehandlingar skulle skrivas på svenska istället för på latin. Därmed blir det allt vanligare och vanligare med texter på svenska runtom i landet och man kan ana att svenskan fick ett bättre anseende än tidigare då dess lagliga makt ökade.

Under den yngre fornsvenska perioden sker fler viktiga förändringar i det svenska språkets historia:

 • Det tyska språkets inflytande ökar och ökar, framför allt vad gäller dess inflytande på det svenska ordförrådet: arbete, betala och möjlig är alla tyska låneord. Om du lyssnar till någon som talar tyska kan du säkerligen uppfatta en hel del likheter!
 • Vokalssystemet genomgår stora förändringar.
 • Vårt samtida tvåkasussystem införs - innan det hade vi hela fyra olika kasusformer!
 • Skriftspråket förändras: æ och ø ersätts av ä och ö.

Ta reda på hur du kan lära dig engelska med hjälp av vårt stora urval av svenskspråkiga nyhetskällor.

Förr använde man runtecken. (Källa: Unsplash)

Äldre nysvenska

ISOF skriver att den första översättningen av bibeln, det vill säga översättningen av det Nya Testamentet år 1526, markerar början på den period inom svensk språkhistoria man brukar referera till som äldre nysvenska.

Den första bibelöversättningen är även känd under namnet Gustav Vasas bibel. Låter det bekant, kanske? Publiceringen ledde i själva verket till att latinet ersattes av svenskan inom kyrkans värld, dvs. som Sveriges religiösa språk.

Även under denna period skedde det viktiga förändringar som påverkat historien om det svenska språkets ursprung. Exempelvis fick orden 'kök' och 'ske' sina ljud under denna period, "ett sje- och tje-ljud", men även 'g' fick den uttalsvariant som man använder för att säga 'giva' istället för ett 'g' som i 'gris'.

Här hittar du några av de bästa svenska citaten!

Yngre nysvenska

ISOF skriver att perioden för den yngre nysvenskan tog fart runt den tidpunkt då Olof van Dalin publicerade tidningen "Then swänska Argus". Man talar då ungefär om år 1732-1900. Tidsskriften skrevs med en enklare stil som liknade det svenska talsspråket, allt för att nå en större läskrets och för att förenkla innehållet för människor med olika läskunskapsnivåer.

Språket som användes i tidningen var helt enkelt lite mer vardagligt i stilen, vilket säkerligen måste ha uppskattats på den tiden.

Med tiden etablerades Svea rikes lag (år 1734) och lagen fungerade som en sorts språklig vägledning en lång tid framöver.

Den Svenska Akademin kom till redan år 1786 och redan från början var syftet med akademin att verka för både litteraturen och språket. År 1874 publicerade den Svenska Akademin sin första ordlista, medan den första ordboken kom 1898.

 • Under denna tidsperiod utökas det svenska språkets ordförråd med många franska låneord, exempelvis dressera, enorm och mamma.
 • Latinet får ge plats åt svenskan inom utbildningsvärlden.

Nusvenska

Den svenska vi talar i Sverige idag, och den svenska som har talats sedan sekelskiftet, kallas för nusvenska. Dess kännetecken är många, men ISOF talar bland annat om att nusvenskan genomgått en dialektutjämning, att den har ett ökat inflytande från det engelska språket, samt att dess tal- och skriftspråk hamnat allt närmare varandra. Nusvenska och rikssvenska är bland annat det du får lära dig om du läser SFI Malmö.

 • Att dialekterna har försvagats kan bero på att allt fler människor tar del av samma medier. Dessutom reser och flyttar folk runt som aldrig förr.
 • Bokstaven 'v' börjar uttalas som 'hav' istället för det tidigare 'haf'.
 • Förr hade vi även särskilda pluralformer av verb, men de försvann under denna tidsperiod.
 • Andra världskriget förde med sig många engelska låneord: container, television, webb. 

Dessa förändringar kan verka små, men som vi sett genom den här artikeln leder de ofta till något stort. Vem vet hur det svenska språket kommer att se ut 2000 år framåt? Kommer alla tala samma språk om ytterligare 5000 år till? Hur många språk kommer finnas kvar, totalt?

Svenskan anses i skrivande stund vara ett stabilt språk, vilket innebär att det inte är "hotat" eller nära att försvinna. Det finns dock många som tror att engelska eller mandarin en dag kommer vara ett universellt språk, och de är utan tvekan på god väg.

Även i Sverige är engelskan ett självklart andraspråk för många invånare. Det engelska språket används ofta pararellt med svenskan, men det innebär inte att svenskan är onödig. Tvärtom!

Att lära sig svenska kan vara otroligt viktigt för den som vill bo, arbeta eller studera i Sverige. Även om du bara drömmer om att lära sig svenska för att tala med en kompis eller för att besöka landet så har du inget att förlora!

Hur har den moderna svenskan utvecklats? (Källa: Unsplash)

Lär dig svenska online eller via hemundervisning

Den svenska språkhistorian är både komplicerad och intressant. Även om svenskan inte är ett av de största språken i världen så kan du möta en helt ny värld genom att du lär dig svenska.

Det svenska språket är rikt på många sätt. Har du hört talas om alla de fantastiska svenskspråkiga författare som finns och vars verk väntar på dig?

Vi kan dessutom varmt rekommendera all den svenska musik och de vackra svenska låttexter som finns att lyssna på där ute. Och då har vi inte ens börjat prata om svenska filmer och serier...

Svenskan är det största språket i Norden! Nu när du har fått bättre koll på svensk språkhistoria, varför inte passa på att upptäcka det svenska kökets märkliga och fantastiska värld?

Hitta din nya handledare via Superprof

Känner du dig inspirerad och redo att ta lektioner i svenska? Varför inte testa på hemundervisning eller online-lektioner i svenska redan idag?

Det finns gott om alternativ tillgängliga för dig som är intresserad av att lära dig svenska.

En privatlärare kan utforma lektionerna efter just dig och dina behov. Berätta bara vad du har för målsättningar med dina svenska lektioner så kan hen sätta igång och skräddarsy dina undervisningstillfällen.

Hos oss på Superprof kan du söka efter handledare i ditt närområde genom att knappa in din postkod, eller så kan du söka efter handledare online. Knappa bara in vilket ämne du önskar att undervisas i och ta en titt på vilka handledare som finns tillgängliga för dig.

Våra handledare har online-profiler som du kan spana in. På så vis kan du se vad de har för kvalifikationer redan innan du kontaktar dem. Eftersom du har din lärares fulla uppmärksamhet under varje lektionstillfälle får du ut så mycket som möjligt av din undervisning - varje gång.

Om du verkligen vill lära dig svenska på ett snabbt och effektivt sätt kan det vara värt att investera i privatundervisning. Om du har en strikt budget kan du exempelvis testa på grupplektioner.

Kanske har du en kompis som också vill lära sig svenska? Grupplektioner är generellt sett något billigare då man delar på lärarens tid.

Oavsett vilket alternativ som passar dig bäst så är vi övertygade om att du kommer uppskatta dina nya språkkunskaper. Hos oss på Superprof hittar du fantastiska handledare som kan hjälpa dig utvecklas.

 

Stort lycka till!

 

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

4,00 (2 note(s))
Loading...

Michelle

Singer/songwriter, volleybollspelare och språkälskare. Även en professionell drömmare.