När det gäller vår förståelse av världen idag och varför vi agerar som vi gör, kan vi rikta vår uppmärksamhet mot de som har format vår ekonomi. Ekonomi smyger sig in i nästan alla delar av vårt dagliga liv, eftersom vi ofta påverkas direkt eller indirekt av saker som:

 • Vår nationella ekonomi.
 • Styrkan i den globala ekonomin.
 • National- och internationell ekonomisk politik.

Med det sagt så är det värt att investera lite tid för att ta reda på mer om de ekonomer som formade vår förståelse för ekonomi. Dessutom är det ofta så att sådan kunskap är en del av en läroplan i skolan eller på universitetet, så ju mer du är bekant med deras teorier, desto bättre kommer du att förstå dina studier.

Med detta i åtanke beskriver vi nedan de tio mest inflytelserika ekonomerna genom tiderna och varför du borde känna till dem.

De bästa lärarna i Ekonomi tillgängliga
Syed
5
5 (15 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Emilie
Emilie
349 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Merih tasbas
5
5 (4 recensioner)
Merih tasbas
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Alexander
Alexander
295 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Lena
Lena
260 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (2 recensioner)
Daniel
275 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Syed
5
5 (15 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Emilie
Emilie
349 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Merih tasbas
5
5 (4 recensioner)
Merih tasbas
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Alexander
Alexander
295 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Lena
Lena
260 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (2 recensioner)
Daniel
275 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Kända ekonomer genom tiderna

Det råder ingen tvekan om att kända ekonomipersoner har dykt upp över hela världen, från Storbritannien till USA och bortom. Men när det gäller några av grundarna för moderna ekonomiska teorier, som du studerar i olika ekonomikurser, kan vi tacka nedanstående ekonomer.

1. Adam Smith (1723 - 1790)

Adam Smith var en filosof. Han anses ofta vara en av fäderna för modern ekonomi och var en framstående tänkare inom den klassiska ekonomiskolan. Smith trodde på laissez-faire-politik och föreslog att de fria marknaderna tenderar att vara självreglerande och hänvisar till detta koncept som den "osynliga handen." Hans mest kända verk inkluderar Theory of Moral Sentiments och An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, som släpptes 1759 respektive 1776.

2. John Maynard Keynes (1883 - 1946)

Keynesiansk ekonomi spelade en stor roll inom makroekonomin. Inte bara lärs Keynes teorier fortfarande ut i skolorna idag, utan de har gett upphov till sina egna uppslag, med ekonomer som den avlidna Michal Kalecki som agerat som förespråkare för den post-keynesianska ekonomiska högskolan.
Kort sagt argumenterade Keynes mot laissez-faire och trodde istället att regeringar skulle ingripa för att:

 • Stabilisera ekonomiska aktiviteter
 • Minska arbetslösheten
 • Förhindra en ekonomisk lågkonjunktur

Keynes föreslog att efterfrågan, och inte utbud, var den viktigaste kraften som driver ekonomin, som stred mot den allmänna tron på den tiden.

3. W. Arthur Lewis (1915 - 1991)

Lewis tog inte bara en ekonomikurs utan avlade sin doktorsexamen vid London School of Economics under ledning av Sir Arnold Plant och valde att stanna kvar åtta år efter att ha doktorerat. Han fortsatte sedan med att föreläsa vid University of Manchester, där han formulerade några av sina mest inflytelserika ekonomiska idéer om löner och kapital i utvecklingsländer.

Medan han var i Manchester publicerade han en uppsats som introducerade Lewis-modellen – även känd som den dubbla sektormodellen. Han fick mycket erfarenhet av att analysera penningrörelsen i Ghana, som just vunnit sin självständighet (1957). Som deras första utnämnda ekonomiska rådgivare var han med på att formulera det nya landets första ekonomiska plan. Hans forskning om utvecklingsekonomi gav honom Nobelpriset 1979, som han delade med Theodore Schultz.

ekonomi
Hur insatt är du i ekonomiska frågor? Bild: Unsplash

4. Beatrice Webb (1858 - 1943)

Martha Beatrice Webb var anmärkningsvärd genom att hon aldrig var formellt utbildad men fortfarande hade starka idéer om utbildning i allmänhet och samverkans inverkan på ett samhälle. En hängiven socialist, förfinade hon sina idéer medan hon först arbetade som hyresuppsamlare – en position som hon tog över från sin äldre syster och hjälpte sin kusin Charles Booth att undersöka slummen i London.

Beatrice och hennes man grundade London School of Economics and Political Science. Hon bidrog också till den kooperativa rörelsens ekonomiska teori och publicerade till och med flera avhandlingar om ämnet. Hon och hennes man var starka förespråkare för det centrala planeringskonceptet; det var hon som myntade termen kollektiva förhandlingar för att beskriva olika enheter som möttes i mitten och kom överens om aspekter av arbete, som löner och arbetsvillkor.

Tips: fördjupa dig i ekonomi genom att läsa dessa böcker.

De bästa lärarna i Ekonomi tillgängliga
Syed
5
5 (15 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Emilie
Emilie
349 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Merih tasbas
5
5 (4 recensioner)
Merih tasbas
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Alexander
Alexander
295 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Lena
Lena
260 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (2 recensioner)
Daniel
275 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Syed
5
5 (15 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Emilie
Emilie
349 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Merih tasbas
5
5 (4 recensioner)
Merih tasbas
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Alexander
Alexander
295 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Lena
Lena
260 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (2 recensioner)
Daniel
275 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

5. Irving Fisher (1867 - 1947)

Fisher var en av de mest framstående ekonomer i början 20-talet och var utan tvekan en av de första kända ekonomerna. Fisher bidrog i högsta grad till grundvalen för monetarism och är kanske mest känd för sina två verk The Debt-Deflation Theory of Great Depressions and Theory of Interest. Även om hans bidrag till ekonomins historia är betydelsefulla, gjorde han sig ett namn 1929, när han förklarade att "aktiekurserna har nått det som ser ut som en permanent hög platå" när Wall Street faktiskt kraschade dagar senare och markerade början av den stora depressionen.

6. Milton Friedman (1912 - 2006)

Milton Friedman var ofta sedd som motsatsen till Keynes och var personen bakom Chicago School of Economics. Genom att följa i Adam Smiths fotspår, argumenterade Friedman för de fria marknaderna och är mest känd för sin marknadsföring av den fria marknadskapitalismen. I motsats till keynesiansk teori argumenterade Friedman för:

 • Mindre statlig inblandning
 • Den stadiga ökningen av tillgången på pengar inom växande ekonomier
 • Flytande växelkurser
  Hans arbete var allmänt erkänt och han krediteras ofta som en av ekonomihistoriens stora tänkare under 20-talet tillsammans med Keynes. 1976 fick Friedman Nobelpriset i ekonomi.

7. Joseph Stiglitz (1943-)

Professor vid Columbia University, Joseph Stiglitz, är också en del av den nya keynesianska ekonomins skolan. Hans bidrag är betydelsefulla, efter att ha agerat som chefsekonom och Senior Vice President på Världsbanken. Han har även tjänstgjort som ekonomisk rådgivare under Bill Clintons presidentskap. Stiglitz blev tilldelad John Bates Clark-medaljen 1979, Nobelpriset i ekonomi 2001 samt Nobels fredspris 2007.

Det bidrog självklart till att han numera är allmänt erkänd för sina bidrag till makroekonomisk teori såväl som utbildning och har publicerat ett brett utbud av böcker över hela världen. Han är även känd för sin kritik av laissez-faire-ekonomer, liksom institutioner som Internationella valutafonden.

ekonomi
Online kan du hitta bra källor till att läsa om ekonomiska ämnen. Bild: Unsplash

8. Alan Greenspan (1926 -)

Stiglitzs nemesis, på grund av sin laissez-faire attityd till ekonomi, är Greenspan ökänd för den serie ekonomiska jordbävningar som skakade USA och världen under hans tid som ordförande för Federal Reserve – Amerikas centralbank. Hans far var marknadsanalytiker och börsmäklare och han själv var en nära vän till John Kemeny.

Han studerade på Stern School of Business där han snart tog sin magisterexamen i ekonomi och senare övergick till New York University, för att få sin doktorsexamen. En långvarig medlem av branschens tankesmedja Conference Board och han var således ett naturligt val för Federal Reserve. Under hans tid var det flera ekonomiska kriser som skakade USA och världen.

 • Två månader efter tillträdet, känd som Black Monday, började den globala aktiemarknadskraschen (1987) i Hong Kong och drog över hela världen.
 • Dot.Com-bubblan (1995-2000) tros till stor del ha orsakats av hans konsekventa höjning av räntorna.
 • År 2001 orsakade olika företagsskandaler (och 9/11 attentatet) Federal Reserve att sänka räntorna till 1% , vilket möjliggjorde upprörande lån och spekulation.
 • Bolånekrisen tillskrivs ofta Greenspans politik medan han var ordförande i Federal Reserve.
 • Den globala ekonomiska nedgången (2008) tillskrivs hans laissez-faire-ekonomistil.

9. Karl Marx (1818 - 1883)

Även om Marx idag är bättre känd som en revolutionär som berömde fördelarna med kommunismen, har Marx, på gott och ont, haft en obestridlig inverkan på den ekonomiska sektorn och principer som följs av många länder världen över idag. Född i Trier, Tyskland, betraktades Marx lika mycket som en filosof som en ekonom. Han är mest känd för The Communist Manifesto, som han skrev tillsammans med Friedrich Engels.

I arbetet förklarar Marx och Engels marxismens natur och deras förståelse för hur ett kapitalistiskt system skapades. I slutändan hävdade de att ett kapitalistiskt samhälle var ohållbart och att det så småningom skulle ersättas av ett socialistiskt samhälle.

10. Ernst Fehr (1956 -)

Utnämnd till den mest inflytelserika ekonomen i Tyskland, Österrike och Schweiz (2016), gör denna beteendeekonom, tillsammans med sin bror, stora framsteg inom det relativt nya området neuroekonomi. Förutom undervisning i mikroekonomi och experimentell ekonomisk forskning vid universitetet i Zürich, har hans forskning om mänskligt samarbete och socialitet fått ett växande intresse för akademiska kretsar – både antropologiska och ekonomiska! Han har vunnit många priser och prisats för sitt arbete och har fått hedersmedlemskap i ekonomiska samhällen världen över.

ekonomi
Börsen är en viktig ekonomisk sektor som du kommer att förstå när du har förstått ekonomiska teorier. Bild: Unsplash

Även om rådande ekonomiska teorier förståeligt fortfarande är aktuella, är vi fortfarande skyldiga våra föregångare ett tack.

Även om deras åsikter är olika om huruvida ekonomier ska vara laissez-faire eller bör involvera statligt ingripande, har dessa tänkare alla format den värld av ekonomi och ekonomisk teori som vi har idag. Detta får du bland annat lära dig om du läser ekonomi Linköping och på andra universitet i Sverige. Som ett resultat finns det så mycket som deras teorier och idéer kan lära oss om vår nationella ekonomi, liksom den globala ekonomin.

Tack vare deras betydelse för ekonomins historia är det inte förvånande att du lär dig om dem, under dina ekonomistudier i skolan och på universitetet. Att ta sig tid utanför klassrummet för att studera dessa ekonomers teorier mer detaljerat är ett utmärkt sätt att ligga steget före i dina studier, och det kommer att ge dig mycket referensmaterial när du sitter med en tenta eller uppsats.

Vill lära dig mer om en viss ekonomisk person eller ekonomihistoria i allmänhet, kan du alltid hitta en privat handledare inom ekonomi som hjälper dig att lära dig mer. Superprof har en rad handledare som kan hjälpa dig med just det. De är mycket bekanta med ovanstående ekonomer och de hjälper dig gärna att förbättra dina studier.

Läs mer om finanskrisen 2008 här.

Upptäck vilka alla de ekonomiska modellerna är genom att läsa vår artikel här.

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Tatiana

En nyfiken skribenten som alltid letar efter något nytt att lära sig mer om. Brinner för att läsa, resa, skriva och dansa.