En ekonomisk modell försöker förklara den ekonomiska verkligheten, till exempel varför marknader beter sig som de gör. Dessutom försöker en ekonomisk modell testa ett antagande eller teori om ekonomiskt beteende. Hur detta testas beror dock på vilken modell som används. Detta och mycket mer får du lära dig om du tar en ekonomikurs.

Sam Ouliaris, seniorekonom vid IMF-institutet, föreslår att ekonomer kommer att använda antingen en teoretisk ekonomisk modell eller en empirisk ekonomisk modell för att testa sina teorier. Låt oss utforska dessa idéer på djupet.

De bästa lärarna i Ekonomi tillgängliga
Syed
5
5 (15 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Emilie
Emilie
349 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Merih tasbas
5
5 (4 recensioner)
Merih tasbas
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Alexander
Alexander
295 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Lena
Lena
260 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (2 recensioner)
Daniel
275 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Syed
5
5 (15 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Emilie
Emilie
349 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Merih tasbas
5
5 (4 recensioner)
Merih tasbas
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Alexander
Alexander
295 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Lena
Lena
260 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (2 recensioner)
Daniel
275 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Hur fungerar olika ekonomiska modeller i verkliga livet?

Efter 9/11 2001, uppmanade USA:s president Bush medborgare att gå och handla. För många tycktes denna materialism och planering av resor till Disneyland i en tid av nationell sorg en oempatisk vädjan... men det var ekonomiskt vettigt. Veckorna efter den fruktansvärda händelsen var människor rädda att lämna sina hem, planera för framtiden eller ens tro att deras framtid skulle kunna rymma något som nöjesparker någonsin igen.

Inom några veckor upplevde USA en dramatisk ekonomisk avmattning. Landets ekonomiska jämvikt hade störts. Det fanns mycket att spendera pengar på men ingen spenderade. Det är där ekonomiska modeller kommer in i bilden. Modeller tillåter nämligen ekonomer att föreslå trender i ekonomiskt beteende som kan bevisas – eller i vissa fall motbevisas. Efter 9/11 visade amerikanernas ekonomiska beteende, chocken och förödelsen sett i realtid.

Som nämnts ovan faller ekonomiska modeller i allmänhet in i en av två kategorier: empiriska – baserat på faktiska siffror, erfarenhet och teori – vilket betyder vad som kan, kunde eller har hänt baserat på en mängd olika faktorer. Du har möjlighet att fördjupa dig i de modeller du tycker är mest intressanta när du exempelvis studerar en ekonomikurs Göteborg.

Teoretiska modeller

Låt oss säga att kvinnor i 50-års åldern tenderar att köpa kvalitetsvaror från ansedda varumärken oavsett kostnad medan män i samma ålder trender mer att köpa den billigaste produkten som behövs, oavsett kvalitet.

Baserat på dessa data enbart kan ekonomer projicera demografins behov och önskningar, hur deras utgifter kan förändras med åldern och hur deras utgiftsvanor påverkar landets totala ekonomi. De kan gå längre för att förutsäga hur ofta ersättningsvaror kommer att köpas och kostnaden för att bortskaffa varorna som byts ut, hur mycket lager butiker ska ha för att säkerställa efterfrågan och till och med kostnaden för att få varorna till butiken. Kort sagt, det finns inget slut på de olika tolkningarna från denna enkla datamängd.

Föreställ dig nu en oändlig mängd data att modellera och de möjliga resultat som kan hittas. Teoretiska modeller ger uppmätta svar på exakta frågor, vilket gör det möjligt för ekonomer och beslutsfattare att basera beslut för att upprätthålla den ekonomiska hälsan och stabiliteten i allt från länder till företag.

Det är viktigt att komma ihåg att ekonomer som tolkar modelleringsdata alltid letar efter validering av sin "verklighet".

Denna praxis gör alla teoretiska modeller subjektiva, vilket innebär att modelltolkningen påverkas av ekonomens intuition och / eller åsikt – och inte minst av deras kunders önskningar. Således kan personliga känslor spela in när man analyserar modellerade data. Detta och mycket mer kommer du få veta om du bokar in dig på några ekonomikurser nästa termin.

ekonomi
Världen har sett många ekonomiska kriser. Hur uppstod dem och hur tog vi oss ur dem? Bild: Unsplash

Empiriska modeller

Teoretiska ekonomiska modeller är subjektiva, men empiriska modeller och teoretiska förutsägelser omvandlas till faktiska tal. Låt oss titta på samma exempel:
Män och kvinnor i 50-års åldern.

Kvinnor har inget emot att spendera mer vilket kan innebära att de har mer pengar att spendera. En sådan tolkning innebär en positiv korrelation mellan inkomst och utgifter. I vårt exempel försöker den empiriska modellen i faktiskt antal tilldela hur mycket fler kvinnor som är villiga att spendera i proportion till sin inkomstökning. Det skulle vara svårare att rita samma empiriska modell för mäns beteende eftersom det, baserat på tillgänglig data, inte finns någon uppenbar korrelation mellan hur mycket de spenderar och hur mycket de tjänar.

Både teoretisk och empirisk modellering är matematisk tung; som ekonom kommer du ofta att uppmanas att skapa sådana modeller och extrapolera valfritt antal slutsatser.

De bästa lärarna i Ekonomi tillgängliga
Syed
5
5 (15 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Emilie
Emilie
349 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Merih tasbas
5
5 (4 recensioner)
Merih tasbas
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Alexander
Alexander
295 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Lena
Lena
260 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (2 recensioner)
Daniel
275 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Syed
5
5 (15 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Emilie
Emilie
349 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Merih tasbas
5
5 (4 recensioner)
Merih tasbas
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Alexander
Alexander
295 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Lena
Lena
260 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (2 recensioner)
Daniel
275 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Vilka är de viktigaste ekonomiska teorierna?

Tolkning av ekonomiska modeller är baserad på ekonomisk teori och kan ge olika slutsatser om ekonomisk verklighet. Om ekonomisk teori är något som intresserar dig så finns det dessutom flertalet online kurser ekonomi som du kan se närmre på om du önskar fördjupa dig i ämnet.

Klassisk ekonomi

Principer för klassisk ekonomi härstammar från banbrytande tänkare som John Locke och Adam Smith – en mycket kontroversiell person på hans tid. I grund och botten tror klassiska ekonomer på ett antal saker, inklusive:

 • Den "osynliga handen"
 • Arbetsfördelning
 • Fri marknad
 • Laissez-faire ekonomi

En anledning till att man skrattade åt Adam Smiths teorier var att den ekonomiska modellen han föreslog stred så mot politiken på hans tid. Den övergripande teorin är att marknader alltid ska sträva efter jämvikt. Till exempel, över tid bör varje förändring i utbudet motsvara en motsvarande efterfrågan.

Smith hänvisar till 'den osynliga handen ', att de rika tvingas av ett moraliskt imperativ att dela ut de nödvändiga livsmedlen till de fattiga – förmodligen löner och / eller varor. Smith var mer en upplyst tänkare än en ekonom. Hans teorier grundades på moral snarare än i någon finansiell mening eller till och med egentlig observation. I huvudsak redogjorde han för önskvärd / hoppfull ekonomi – där hans idéer fortfarande används idag.

Laissez-Faire kapitalism

Laissez-faire kapitalism är nära kopplad till klassisk ekonomi. Långt ifrån det bristande intryck som denna term antyder, vilar denna ekonomiska teori på fem grundläggande pelare:

 • Grunden i alla samhällen är individen
 • Den naturliga rätten till frihet får inte förnekas någon individ
 • Naturen själv är ett harmoniskt och självreglerande system
 • Individer måste noga bevaka företag och andra enheter i staten på grund av deras benägenhet att störa (den smithianska) spontana ordningen.

I dagens värld har aktieägarna rätt att granska företagets balansräkningar och regeringar inrätta tillsynskommittéer och ha externa revisioner. Dessa är båda funktioner i Laisser-Faire-kapitalismen.

Den femte, viktigaste principen är att marknaderna alltid ska vara konkurrenskraftiga.

Det är där "Laisser Faire" stöter på problem. Regeringar justerar rutinmässigt räntorna för att stimulera sina ekonomier, möta inflationsräntorna och tillföra värde till sin valuta. Regeringar faller ofta under granskning för potentiell valutamanipulation men dessa taktiker accepteras allmänt som ett legitimt sätt att upprätthålla en ekonomi.

Ett företag som artificiellt blåser upp sina aktier bildar emellertid en ekonomisk bubbla, utan grund för att upprätthålla den. Sådana pump- och dumpningssystem är olagliga och förövarna fångas vanligtvis innan de kan skada den lokala eller globala ekonomin.

Marxism

Karl Marx kan kanske kommas ihåg som en filosof, men det är svårt att hitta en ekonomikurs som inte nämner hans bidrag till  ekonomins område. Marx var inte ett fan av kapitalismen eftersom han såg för mycket inneboende konflikt och instabilitet. Dessutom trodde han att ingen person var bättre eller mer förtjänstfull än någon annan. Hans filosofier, liksom Adam Smiths, hade ett dilemma: ekonomi som drivs av en moralisk kod? Omöjligt i en tid då alla som kunde, kämpade för att bli rika!

Efter revolutionerna 1848 visade sig övergången från livegenskap till en ekonomisk modell där människor bytte arbete, vara mycket svårare än någon hade förutsett. Marx beklagade sig över tanken att människor skulle sälja sin tid och sina förmågor för tillräckligt uppehälle medan de de arbetade för i huvudsak, tillhörde adelsklassen.

Det kan verka motsägelsefullt att Marx inte hade några problem med kapitalismen som en ekonomisk modell. Snarare pratade han om begreppet kapital; arbetarnas benägenhet att bli företagsägarnas verktyg. I motsats till Adam Smith trodde Marx att kapitalismen var själva klasskampen. Han argumenterade för att i slutändan skulle denna kamp förstöra kapitalismen och driva samhället mot en ny tid av kommunism.

Effektiv marknadshypotes

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) avser finansiell ekonomi. Den hänvisas ofta till i relation till investeringar och aktiemarknaden. EMH föreslår att en investerare aldrig kan ”slå marknaden” eftersom aktiemarknaden återspeglar all tillgänglig information.
Även om denna teori ofta hänvisas till, och används, har den varit föremål för hård debatt och kritik, bland annat att personer som Warren Buffett har kunnat slå marknaden konsekvent i årtionden.

Den effektiva marknadshypotesen förutsätter att alla kontroller är på plats och fungerar, att varje enhet är helt ärlig och att marknadsfluktuationer alltid är förutsägbara.

Eftersom dessa ekonomiska grunder är på plats och fungerar bra, skulle ingen investerare eller företag kunna spela marknaden till deras fördel och rättvis handel skulle vara ett faktum. Om det inte var för den mänskliga faktorn skulle detta vara en härlig, kompakt ekonomisk teori.

Tyvärr är en persons ekonomiska beteende ofta lika mycket instinkt som rationella beslut. Till exempel kan en aktieägare undersöka marknadstrender och tidigare resultat för varje aktie i sin portfölj men ändå köpa och sälja aktier baserat på magkänsla. Det fenomenet kallas informationsbias; när du tar in mer information än vad som behövs eller är relevant för att fatta beslut. Därför beskrivs globala finansmarknader ofta i känslomässiga termer: flyktiga, kantiga, lugna...

ekonomi
Modellerna är många – känner du till några av dem? Bild: Unsplash

De fyra typerna av ekonomiska modeller

Detta avsnitt handlar om modeller baserade på de fyra typerna av ekonomiska system: kretsloppsekonomi, planekonomi, marknadsekonomi och blandekonomi. Dessa system är baserade på två faktorer: ägande och fördelning av resurser. Vem som styr resurserna och vem de konsumeras av utgör grunden för ekonomiska system.

Kretsloppsekonomi

I detta ekonomiska system äger individer resurserna. Som namnet antyder är det det äldsta, renaste och enklaste ekonomiska systemet. Även om det härstammar från antiken, lever detta system och blomstrar i fattigare länder såväl som på landsbygden i mer ekonomiskt gynnade länder. Ett kännetecken för det traditionella ekonomiska systemet är dess band till landet. Bondens marknader är ett utmärkt exempel på detta system i vårt land.

Vinstmarginalerna tenderar att vara tunna i detta system, överskottet är praktiskt taget okänt och avfall minimeras. Dessa aspekter av den traditionella ekonomin väcker avund hos förespråkare och deltagare i andra ekonomiska system. De största nackdelarna som länder med detta system drabbas av är bristen på moderna bekvämligheter som teknik, verktyg och infrastruktur.

Planekonomi

Ett steg ovanför kretsloppsekonomi är planekonomin. Den kontrolleras av en central enhet; vanligtvis regeringen. När ett land har stora resurser är det vanligt att regeringen reglerar dem. Ett sådant ekonomiskt system kan leda till problem, som civil oro eftersom människor inte kompenseras rättvist, eller bristen på konkurrens som tvingar stagnation och förhindrar innovation.

Fortfarande finns det fördelar för en nation som omfattar detta ekonomiska systemet, många jobb och prisvärda varor bland annat. Märkligt nog, medan sådana nationers regeringar som kontrollerar de mest värdefulla resurserna, är jordbruket inte bland dem. När det gäller livsmedelsförsörjningen återgår de flesta "kommandoländer" till det traditionella systemet... såvida inte en sund vinst kan uppnås, kanske genom export.

Marknadsekonomi

Detta system omfattar en central myndighets "hands-off"-policy: ingen enhet kontrollerar varor eller resurser och inte heller har någon kontroll / ägande över något betydande segment av ekonomin.

Marknadsekonomin förväxlas ofta med fria marknader – ett illusoriskt koncept.

Som standard kan det inte finnas några fria marknader eftersom regeringar övervakar, beskattar och reglerar industrin. För att klargöra den punkten: varje land har handelslagar och lagar mot monopol. Regeringar har ofta lagar mot industrin, vanligtvis för att skydda arbetare och miljön, och för att upprätthålla sund konkurrens mellan företag.

Tillbaka till marknadssystemet nu. Förutom ekonomiska fördelar är den största punkten till förmån för marknadssystemet att marknaden separeras från regeringen. På sätt och vis kontrollerar marknadsekonomier regeringens makt genom att inte tillåta dem exklusiv tillgång till värdefulla resurser. Denna distinkta inflytelserika modell möjliggör större ekonomisk tillväxt och mer stabilitet än de modeller vi hittills har granskat.

Blandekonomi

Blandekonomi är precis vad namnet antyder: en kombination av marknads- och planekonomi. Kretsloppsekonomin är inte relevant för blandekonomier eftersom det i sin natur inte uppfyller de kriterier som krävs för större ekonomisk manövrering.

Länder som driver blandekonomi använder olika marknadsstrategier. Till exempel lutar Kina och Ryssland mer mot en planekonomi medan EU och USA använder sig av marknadsekonomi men införlivar aspekter av planekonomin i sin ekonomiska politik. Det är viktigt att notera att både Kina och Ryssland har underlättat sitt kommando över resurser de senaste åren och har kommit närmare en politik med marknadsekonomi.

ekonomi
Många diktaturer använder sig av planekonomi. Bild: Unsplash

Varje stor ekonom har sin egen ekonomiska teori

Som vi nämnde ovan finns det ett brett spektrum av ekonomiska teorier. Men om du vill studera de mest inflytelserika eller allmänt stödda ekonomiska teorierna kan du prova att läsa de viktigaste ekonomernas viktigaste teorier.
Vi har redan diskuterat Adam Smiths "osynliga hand" – ett koncept för att illustrera den fria marknadsekonomin.

Låt oss nu titta på andra ekonomer och deras idéer.

Keynesiansk ekonomi

John Maynard Keynes ekonomiska teorier påverkade – vissa skulle till och med säga, revolutionerade globala marknader.

Huvudprincipen för keynesiansk ekonomi var att regeringen skulle engagera sig i att driva en kapitalistisk ekonomi.

Keynes hävdade att regeringar borde spendera mer under ekonomiska nedgångar för att stabilisera ekonomin och öka efterfrågan på varor och tjänster. Att göra det hjälper till att upprätthålla ekonomin på kort sikt och låter den växa när krisen har passerat. Den globala ekonomiska nedgången 2008 är ett perfekt exempel på keynesiansk ekonomi.

Den keynesianska modellen kretsar kring tanken att, om centralbanken har tillsyn och kontroll över lokala banker, kan depressioner undvikas.

I tider med långsam ekonomi måste regeringen ha underskott för att hålla människor sysselsatta eftersom privata företag inte kan räknas med att investera tillräckligt i produktion för att hålla ekonomin flytande. Sådana underskott kan innefatta att sänka skatterna och öka de offentliga utgifterna (vilket skulle innebära ett underskott i deras budget).

Även om Keynes teorier inte saknar kritiker, eftersom hans idéer är ett steg bort från Laissez Faire-politiken som Adam Smith förespråkar, kan man inte förneka det inflytande Keynes teorier har haft.

Friedmans Monetarism

Milton Friedman är associerad med monetarism. Till skillnad från Keynes förespråkade denna amerikanska ekonom en fri marknad. Monetarism förespråkar regeringens kontroll över hur mycket pengar som är i omlopp och fokuserar enbart på att upprätthålla hållbara nivåer av ekonomisk förmåga. Friedman hävdade att manipulation av pengarnas tillväxttakt eller faktiskt tillgången på pengar i sig skulle destabilisera ekonomin.

Venezuelas hyperinflationskris 2016 är ett utmärkt exempel på detta. Han föreslog en fast penningregel, varigenom tillgången på pengar skulle ökas med en viss procentsats varje år. Till skillnad från den keynesianska teorin strider monetarism mot förslag på överdrivet statligt ingripande eller reglering.

ekonomi
Vad innebär ekonomi? Planekonomi, vad är det? Är pengar ekonomi? Aktier? Bild: Unsplash

Andra ekonomiska teorier

Nya ekonomiska teorier och modeller utvecklas hela tiden och nya områden av ekonomiska studier fortsätter att locka ekonomer. Från socialekonomi till beteendekonomi så kräver dessa studier av verkligheten de skarpaste sinnen och de mest visionära tänkarna. Låt oss beskriva några av de senaste ekonomiska teorierna som varje person bör känna till.

Asymmetrisk informationsteorin

Tre kända ekonomer tog fram begreppet asymmetrisk information. Dessa personer är:

 • George Akerlof
 • Michael Spence
 • Joseph Stiglitz

I en transaktion har en part (vanligtvis säljaren) ofta tillgång till mer information och kunskap än den andra parten (vanligtvis köparen). I en perfekt värld skulle sådana förhandlingar fungera som ett schackspel: alla bitar på brädet och alla möjliga drag som är uppenbara för alla som studerar bitarna. Konsekvensen av denna teori är att, i motsats till vissa ekonomiska modeller som antar perfekt informationssymmetri, fungerar marknaderna faktiskt inte på detta sätt, och förekomsten av asymmetrisk information kan leda till " ogynnsamt urval ".

Prospektteorin

Daniel Kahneman och Amos Tversky författade Prospect Theory, som antyder att individer inte alltid är helt rationella beslutsfattare i strid med vad de flesta ekonomiska modeller antar. Kahneman och Tversky hävdar att vissa av våra beslut baseras mer på känslor och minnen än logik. De använde sin forskning för att argumentera för att individer värderar vinster och förluster annorlunda, med större tonvikt på möjliga vinster än möjliga förluster. Denna teori har också kallats ”förlust” teorin. Denna teori faller inom området beteendekonomi och kan användas för att illustrera varför människor ibland uppvisar mindre logiskt beteende på finansmarknaderna.

Spelteorin

Spelteorin har omfattande tillämpningar, från psykologi till politik och biologi till företag. Spelteorin studerar mänsklig konflikt och samarbete i tider av konkurrens och de strategier som individer använder. Spelteori, som tillämpas på ekonomi, understryker principerna för klassisk ekonomi:

 • Arbetsfördelning: "spelare" hjälper varandra
 • Fri handel: deltagarna tilldelar sina egna värden för byteshandel.
 • Laisser-Faire: spelets resultat skulle vara självreglerande

Invisible Hand-komponenten hänvisar till varje speldeltagares sunda förnuft för rättvist spel och jämlikhet. Spelteorin har hjälpt till att ta itu med några frågor som inte kunde förklaras av andra läror för ekonomiskt tänkande. Till exempel hjälper denna teori till att förklara begreppet ofullständig konkurrens.

Utöka din kunskap om ekonomiska modeller

Det finns ett antal ekonomiska teorier och modeller där ute, vilket gör det värt att tillbringa lite tid på att bekanta sig med de mest kända. Du kan göra det genom att läsa böcker om ämnet. Det bästa sättet att lära sig om ekonomiska modeller är att läsa relevanta verk av deras förespråkare. Du kan prova The Wealth of Nations eller Das Kapital, och om du behöver hjälp med att förstå viktiga ekonomiska teorier som diskuteras i dessa verk, kan du vända dig till en handledare via Superprof.
Du bör också lära dig mer om några viktiga ekonomer här. Och om du vill läsa om finanskrisen 2008, klicka här.

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Tatiana

En nyfiken skribenten som alltid letar efter något nytt att lära sig mer om. Brinner för att läsa, resa, skriva och dansa.