Det är ingen hemlighet att ekonomi har speglat samhället vi lever i. Ett antal ekonomiböcker som har släppts under århundradena är ett bevis för detta. Oavsett om du är nybörjare eller har en grundutbildning på universitetet så är dessa böcker bra att kolla upp. Eller varför inte ta en titt på olika:

  • blogginlägg
  • podcaster
  • nyhetsartiklar

Du kanske till och med kommer att läsa böcker skrivna av några av de mest kända ekonomerna? Även om blogginlägg kan vara väldigt informativa men också roliga att läsa, kan de hjälpa dig att förstå grundläggande ekonomiska principer och teorier om du läser böcker som fördjupar sig inom just det. Böckerna nedan är några av de bästa ekonomiböckerna och som säkerligen kommer att hjälpa dig i dina studier när du läser ekonomi Linköping, Växjö, Malmö eller på andra orter runt om i Sverige eller online.

De bästa lärarna i Ekonomi tillgängliga
Syed
5
5 (15 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Emilie
Emilie
349 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Merih tasbas
5
5 (4 recensioner)
Merih tasbas
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Alexander
Alexander
295 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Lena
Lena
260 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (2 recensioner)
Daniel
275 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Syed
5
5 (15 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Emilie
Emilie
349 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Merih tasbas
5
5 (4 recensioner)
Merih tasbas
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Alexander
Alexander
295 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Lena
Lena
260 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (2 recensioner)
Daniel
275 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Populära ekonomiböcker

1. Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything

Freakonomics är en amerikansk bok från år 2005. Med hjälp av statistik och nationalekonomisk teori förklarar författarna Steven Levitt och Stephen J. Dubner olika fenomen i samhället. Bland dessa fenomen finns bland annat en ekonomisk studie av lönsamheten för knarkhandel och hur legaliseringen av abort i USA har påverkat kriminaliteten i det amerikanska samhället. Bokens svenska titel är "Freakonomics: en vildsint ekonom förklarar det moderna livets gåtor". Boken utkom på Prisma förlag 2006 och återutgavs 2014 av Volante förlag. Du hittar den här.

2. Keynes: mästarens återkomst

I den ekonomiska krisens spår har intresset för 1900-talets främste nationalekonom, John Maynard Keynes, fått ett uppsving. Du har säkert hört talas om honom i dina ekonomikurser. I Keynes - Mästarens återkomst berättar Robert Skidelsky om Keynes omvälvande idéer och varför dessa fortfarande är relevanta i dag. Dagens ekonomiska kris ska inte främst skyllas på giriga banker, oansvariga hedge-fonder och inkompetenta regeringar. Problemet ligger djupare än så. Det är i själva verket de idéer som dessa aktörer styr efter som i grunden är felaktiga. "Sällan i historien har så mäktiga hjärnor ägnat sig åt så besynnerliga idéer", menar Robert Skidelsky. I Keynes - Mästarens återkomst skildrar Robert Skidelsky hur Keynes övertygelse om att den fria marknaden måste balanseras av en aktiv stat växte fram under den stora depressionen på 1930-talet och sedan kom att influera det ekonomiska tänkandet i västvärlden i flera decennier. Under den tid då Keynes tankar hade ett genomslag i praktisk politik, 1950-1973 ("guldåldern"), hade västvärlden stark tillväxt, närmast full sysselsättning och ökande jämlikhet. Under den tid då så kallade neoklassiska eller nyliberala idéer har dominerat, 1973-2011, har västvärlden präglats av låg tillväxt, stor arbetslöshet och ökande ojämlikhet.

3. Kapitalet i tjugoförsta århundradet

Kapitalet i tjugoförsta århundradet (originaltitel: Le Capital au XXIe siècle) är ett verk från 2013 av den franske nationalekonomen Thomas Piketty. Boken ställer tematiskt upp grundläggande frågor om kapitalet och om förmögenhets- och inkomstfördelningen, där förändringar i förmögenhets- och inkomstfördelning sedan 1700-talet undersöks. Piketty fastslår att förmögenhetskoncentrationen tydligt ökat i industrinationerna sedan mitten av 1900-talet, att en tilltagande ojämlikhet hör ihop med kapitalism och att en okontrollerad ökning i ojämlikhet hotar demokrati och näringsliv.

4. Nationernas välstånd:en undersökning av dess natur & orsaker

En undersökning av naturen och orsaker till nationers rikedomar, allmänt benämnd med sitt förkortade titel Nationernas välstånd, är magnum opus av skotska ekonomen och moralfilosofen Adam Smith. Boken publicerades först 1776 och erbjuder en av världens första samlade beskrivningar av vad som bygger nationers rikedomar och är i dag ett grundläggande arbete inom klassisk ekonomi. Genom att reflektera över ekonomin i början av den industriella revolutionen berör boken ämnen som arbetsfördelning, produktivitet och fria marknader.

De bästa lärarna i Ekonomi tillgängliga
Syed
5
5 (15 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Emilie
Emilie
349 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Merih tasbas
5
5 (4 recensioner)
Merih tasbas
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Alexander
Alexander
295 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Lena
Lena
260 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (2 recensioner)
Daniel
275 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Syed
5
5 (15 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Emilie
Emilie
349 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Merih tasbas
5
5 (4 recensioner)
Merih tasbas
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Alexander
Alexander
295 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Lena
Lena
260 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (2 recensioner)
Daniel
275 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

5. Allmän teori om sysselsättning, ränta och pengar

1936 publicerades århundradets mest uppmärksammade bok i ämnet nationalekonomi: The General Theory of Employment, Interest and Money. I den angrep Johan Maynard Keynes arbetslöshetsproblemet och penning- och finanspolitiken på ett nytt sätt. Han menade att marknaden inte kunde lösa sysselsättningsproblemet och att staten måste ingripa med lågräntepolitik och offentliga investeringar. Boken har diskuterats livligt alltsedan den kom ut och tycks ständigt få ny aktualitet. Detta är den första kompletta svenska utgåvan. Lars Herlitz har skrivit en utförlig och orienterande inledning.

6. Tänkande, snabbt och långsamt

Psykologen Daniel Kahneman, som har belönats med ekonomipriset till Alfred Nobels minne för sin banbrytande forskning, anses vara en av vår tids viktigaste tänkare. Hans forskning har haft stort inflytande inom en rad olika områden från ekonomi och psykologi till medicin och politik. Men det är först nu i Tänka, snabbt och långsamt som hans idéer blir tillgängliga för en bredare publik. Vill du veta:

  • varför det är bättre att ställas inför en domare strax efter lunch än sent på eftermiddagen?
  • varför intelligenta kvinnor väljer att att gifta sig med korkade män?
  • varför investerare skulle tjäna mer på att ta en dusch än på att byta aktier?

Läs succéboken Tänka, snabbt och långsamt så får du svaren och mycket, mycket mer. Daniel Kahnemans storverk kommer för evigt att förändra ditt sätt att tänka om hur du tänker. Daniel Kahneman är professor emeritus i psykologi vid Princeton University. Tänka, snabbt och långsamt har getts ut i över trettio länder och har sålt i mer än en miljon exemplar.

7. Mänsklig handling

Human Action: A Treatise on Economics som den heter på engelska, är skriven av den österrikiska ekonomen Ludwig von Mises. Mises argumenterar för fria marknader genom studier av praxeologi och studien av målmedvetet beslutsfattande av människor. Mises hävdar att mycket av den tekniska utvecklingen och välståndstillväxten under de senaste två hundra åren beror på ekonomiska principer för den fria marknaden. I linje med detta argument argumenterar Mises mot statlig reglering eller inblandning i ekonomin. Även om detta kanske inte är ett verk som Keynes fans naturligt kommer att dras till är det fortfarande en intressant läsning av en högt respekterad och inflytelserik ekonom.

Hitta en ekonomilärare online här.

8. Överflödets samhälle

Överflödets samhälle är en bok från 1958 (på svenska 1959) av Harvard-ekonomen John Kenneth Galbraith. Boken redogjorde för hur USA efter andra världskriget drabbades av "överflödets" problem, alltså, medan snabb tillväxt ledde till förmöget i den privata sektorn förblev den offentliga sektorn fattig till följd av eftersatta investeringar. Galbraith menade att detta förhållande hindrade samhället från att utnyttja sin produktionsförmåga maximalt, vilket han kallade "teorin om social balans". Som exempel nämnde Galbraith att när fler privatpersoner skaffade bil krävdes också offentliga investeringar i vägnätet. Bristen på balans hade enligt Galbraith flera orsaker. En av dessa ansåg han vara reklamens förmåga att skapa artificiella behov. När konsumtionssamhällets reklambyråer skapade behov som konsumenterna sedan tillfredsställde kunde dessa behov inte betraktas som äkta, menade Galbraith, och kallade fenomenet för "beroendeeffekten" (dependence effect).

9. Den stora omdaningen - marknadsekonomins uppgång och fall

Denna bok är den klassiska skildringen av det liberala marknadssamhällets uppgång och fall från slutet av 1700-talet till det andra världskriget ("The great transformation", ursprungligen utgiven 1944). "Den stora omdaningen" avser den omvälvning av samhällslivet som ekonomins tillväxt och förändring medför via uppkomsten av marknader för pengar, arbetskraft, produktionsmedel, varor och mark. Polanyi kritiserar tanken att de frikopplade marknaderna är ett naturligt socialt tillstånd. De är för honom varken eviga eller spontant framvuxna lösningar. Iscensättandet av den liberala utopin, att marknaderna automatiskt kan reglera samhällens och människors väl och ve, krävde tvärtom politiska ingrepp och lagändringar av gigantisk omfattning. Polanyi visar sedan hur dessa fria marknader åter infogas och underordnas samhällets styrning. Inskränkningen av marknadernas självständighet var för Polanyi en naturlig åtgärd, ett samhällets spontant framvuxna skydd. "Den stora omdaningen" är en personlig tolkning av ett avgörande historiskt skeende och boken förmedlar en världsbild, en vision, som betonar samhälleliga institutioners relativitet, handlandets moraliska grundvalar och en misstro mot all utvecklingsmetafysik.

Välj böcker efter dina behov

Vilka böcker du i slutändan väljer att läsa beror helt och hållet på:

  • vilka ekonomer du håller med (oavsett om det är Keynes eller Friedman)
  • om några av böckerna ingår i din kurs eller läroplan för universitetet
  • vilka ämnen boken täcker upp (till exempel beteendekonomi eller makroekonomi)
  • hur lätt boken är att läsa.

Många skulle investera lite tid på att läsa alla de viktigaste böckerna för att förstå varje ekonoms teori. Men i slutändan handlar det om att välja de böcker som mest tilltalar dig, vilket kan lära dig något om ekonomi som du inte kände till eller inte tidigare hade tänkt på. På samma sätt kan du kanske bättre förstå ekonomi som samhällsvetenskap genom att läsa en bok som Freakonomics. Om du vill lära dig mer om en särskild ekonom och dennes teorier, till exempel Adam Smith och den "osynliga handen", kan du också kontakta en Superprof-handledare. Superprof har en rad erfarna handledare som kan hjälpa dig att förbättra din kunskap inom ekonomi och ekonomiska begrepp.

Läs mer om finanskrisen 2008 här.

Vad vet du om de ekonomiska modellerna?

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Tatiana

En nyfiken skribenten som alltid letar efter något nytt att lära sig mer om. Brinner för att läsa, resa, skriva och dansa.