Att lära sig spansk grammatik är en svårt utmaning - det finns även modersmålstalare som tycker det är svårt att bemästra grammatiken. Därför kommer vi att gå igenom uttal och det spanska alfabetet, så väl som meningsbyggnad och annan grundläggande grammatik.

De bästa lärarna i Spanska tillgängliga
Lourdes
5
5 (13 recensioner)
Lourdes
220 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eila
5
5 (14 recensioner)
Eila
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Denise
5
5 (8 recensioner)
Denise
400 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Carolina
5
5 (11 recensioner)
Carolina
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Francesca
5
5 (21 recensioner)
Francesca
420 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mariela
4,9
4,9 (11 recensioner)
Mariela
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Magaly
5
5 (8 recensioner)
Magaly
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jhonattan
5
5 (5 recensioner)
Jhonattan
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Lourdes
5
5 (13 recensioner)
Lourdes
220 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eila
5
5 (14 recensioner)
Eila
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Denise
5
5 (8 recensioner)
Denise
400 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Carolina
5
5 (11 recensioner)
Carolina
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Francesca
5
5 (21 recensioner)
Francesca
420 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mariela
4,9
4,9 (11 recensioner)
Mariela
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Magaly
5
5 (8 recensioner)
Magaly
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jhonattan
5
5 (5 recensioner)
Jhonattan
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Det spanska alfabetet

Vi börjar med hur det spanska alfabetet ska uttalas. Detta är något som är viktigt att få rätt redan från början. Lyckligtvis för oss svensktalare så ser det spanska alfabetet nästan ut som vårt eget!

Det spanska alfabetets historia

Det spanska språket är ett romanskt språk som härstammar ifrån latinet, ifrån det antika Rom.

Fram till år 2010 bestod det spanska alfabetet av 29 olika bokstäver: a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

År 2010 försvann fonemen 'ch' och 'll' efter en reform som genomfördes av Real Academia Española. Bokstaven 'ñ' är numer det som skiljer det spanska alfabetet ifrån det svenska - bortsett ifrån det svenska alfabetets tre sista bokstäver å, ä och ö.

Att lära sig uttala spanska ordentligt från första början är en viktig grund i grammatiken. Därför har vi också skrivit en guide till hur du ska uttala det spanska alfabetet. Genom att läsa in detta kommer det att bli lättare att bygga på med mer kunskap om det spanska språket.

ingången till en biograf med spanskspråkig film
Utveckla din spanska genom att titta på spanskspråkiga filmer.(Källa: Unsplash)

Det spanska alfabetets specifika egenskaper

Det finns sex vokaler i det spanska alfabetet: a, e, i, o, u och y.

Varje bokstav hänvisar till ett specifikt spanskt uttalsljud, därför är det viktigt att man lär sig bokstävernas uttal på ett korrekt sätt. Det kommer att underlätta saker och ting för en när man väl ska lära sig att stava och uttala olika spanska ord längre fram i din spanska kurs.

När man lär sig tala spanska är det ofta lite svårt att lära sig uttala bokstäverna H, G, J, R, Q och Z just för att deras uttal skiljer sig en del ifrån svenskans uttal. Läs mer om hur spanska ord uttalas.

Man måste exempelvis komma ihåg att det spanska R:et ska rullas (detta kan vara särskilt svårt för svenskar ifrån Sveriges södra delar).

Man ska även komma ihåg hur bokstaven 'J' uttalas i ord som 'jirafa'. Där går dess uttal att jämföra med svenskans 'G' i ordet genre. Bokstaven G kan också vara lite lurig vad gäller det spanska uttalet:

 • om bokstaven ifråga är placerad framför ett A uttalas det som G:et i 'gris',
 • men om det placeras framför ett E eller ett I ska det snarare uttalas som ett luftigt 'h' som i 'häst'.

Om du vill utveckla ditt spanska uttal skulle vi rekommendera att du testar på:

 • Privatlektioner i spanska med en handledare ifrån Superprof
 • En resa till Spanien för en intensiv-kurs i spanska

Det är upp till dig att hitta det sätt du lär dig bäst på, men att lära sig uttala spanska på ett korrekt sätt redan ifrån början kommer att underlätta för dig framåt. Det kommer hjälpa dig att utveckla både ditt flyt, ditt ordförråd och dina grammatiska kunskaper!

Bemästra den spanska accenten

Att öva på sitt spanska uttal tar tid lära sig bra. Men, när du väl har lärt dig denna del av den spanska grammatiken kommer du att kunna stava lika bra som en modersmålstalare. Något av det svåraste i spanskan är att förstå de spanska dialekterna, såväl som det spanska accenttecknet.

Att betona en stavelse

Att veta vilken stavelse man ska betona är avgörande i spanskan. Om du lägger betoningen på fel stavning kommer det att låta helt annorlunda - dessutom kan det ge ordet ifråga en helt annan innebörd.

Accenter som betonar särskilda stavelser används ofta just för att skilja ett ord ifrån ett annat - både vad gäller uttal och innebörd - det är just därför det är så viktigt att få till rätt betoning på uttalet.

Det finns tre huvudsakliga regler att följa:

 • Om ordet slutar med en vokal eller konsonanterna N eller S ska betoningen placeras på den näst-sista stavelsen (som i cerveza, bebida, camino, barrio, barrios, och så vidare).
 • Om ordet inte slutar på en vokal, men istället slutar på någon annan konsonant än N eller S, och ej bär någon accent, ska betoningen ligga på den sista stavelsen (som i cantar, caminar, ordenador, autoridad, facultad, nivel, papel, och så vidare).

Men hur ser det ut med ord som slutar på -íon? (attencíon, seccíon, accíon, emocíon, evalucíon, liberacíon, leccíon, capitalizacíon,).

Här måste man göra ett undantag. Trots att alla dessa ord slutar på bokstaven N - vilket borde innebära att den näst-sista stavelsen ska bära accent - så hamnar accenten på den allra sista stavelsen.

Det finns även ord som betonas på den tredje stavelsen: sílaba (stavelse), bolígrafo (penna), pájaro (fågel), och så vidare.

vid köksbordet i ett spanskt hem
När du kan den spanska grammatiken är du redo att åka dit och prata med befolkningen (Källa: Unsplash)

Den grammatiska accenten

Här är de tre användningsområdena för den grammatiska accenten:

 • används för att skilja demonstrativa adjektiv ifrån demonstrativa pronomen.
 • används för att ange utrop och interrogativa former tillhörande vissa adverb.
 • används för att särskilja särskilda grammatiska egenskaper hos vissa homonymer.

Vissa spanska ord har samma uttal och samma stavning, men inte samma innebörd! Homofoner och homonymer kräver ibland en accent för att man ska kunna särskilja dem.

Exempel: Solo som ett adjektiv och Sólo som ett adverb.

Eller: Tu och Tú: den första är ett possessivt adjektiv och den andra är ett personligt pronomen.

Att bemästra den spanska accenten är ingen enkel uppgift, men det är otroligt viktigt just eftersom ordens innebörd kan påverkas.

För att bemästra den spanska accenten rekommenderar vi därför att du omger dig med så mycket spanska du bara kan! Dyk ner i den spanska eller latinamerikanska litteraturen! Läs böcker, lyssna på musik eller se på olika spanskspråkiga filmer...

De bästa lärarna i Spanska tillgängliga
Lourdes
5
5 (13 recensioner)
Lourdes
220 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eila
5
5 (14 recensioner)
Eila
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Denise
5
5 (8 recensioner)
Denise
400 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Carolina
5
5 (11 recensioner)
Carolina
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Francesca
5
5 (21 recensioner)
Francesca
420 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mariela
4,9
4,9 (11 recensioner)
Mariela
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Magaly
5
5 (8 recensioner)
Magaly
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jhonattan
5
5 (5 recensioner)
Jhonattan
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Lourdes
5
5 (13 recensioner)
Lourdes
220 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eila
5
5 (14 recensioner)
Eila
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Denise
5
5 (8 recensioner)
Denise
400 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Carolina
5
5 (11 recensioner)
Carolina
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Francesca
5
5 (21 recensioner)
Francesca
420 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mariela
4,9
4,9 (11 recensioner)
Mariela
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Magaly
5
5 (8 recensioner)
Magaly
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jhonattan
5
5 (5 recensioner)
Jhonattan
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Spanska diftonger och triftonger

Det är dock dags att ta en titt på en annan aspekt inom den spanska grammatiken:

Innan du tar dig an detta rekommenderar vi dock att du jobbar vidare med de spanska verben och deras böjningsmönster.

Kom ihåg: spanskan har svaga vokaler - I och U - samt starka vokaler - A, E och O.

En diftong är när en svag vokal placeras bredvid en stark vokal, eller när två svaga vokaler placeras tillsammans. Detta påverkar uttalet i spanskan. Ett grammatiskt exempel är oregelbundna verbet 'poder' (att kunna) i infinitiv. Det böjs som följer: puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden.

Diftongen sätts här in för första, andra och tredje person singular, samt för tredje person plural! Detta överensstämmer med de spanska böjningsmönstret för verb med diftong. För att kunna förklara denna del av grammatiken på djupet har vi skrivit mer om diftonger och triftonger i spanskan.

De vanligaste diftongerna är:

 • EI eller EY
 • UI eller UY
 • IE, som i 'pienso' (jag tror)
 • IO, som i 'cielo' (himmel)
 • UE, som i 'cuesta' (kosta) eller 'puedo' (jag kan)

En viktig del av grammatiken är alltså att de spanska diftongerna modifierar ordens uttal: de används för att "mjuka upp" ett ords uttal.

En triftong är, som du kanske misstänkt, en kombination av tre olika vokalljud inom samma stavelse: en stark vokal mellan två svaga vokaler. A, E och O är som sagt starka vokaler. De formar aldrig spanska diftonger tillsammans, men de kan forma diftonger och triftonger i kombination med bokstäverna I och U.

två kvinnor sitter vid ett bord och tar spanskalektioner
Testa att öva upp din spanska tillsammans med en kompis eller handledare! (Källa: Unsplash)

Att forma en spansk mening

När du väl fått ett bra grepp om hur den spanska accenten fungerar och ska användas är det dags att jobba vidare med spansk meningsbyggnad och ordföljd, det vill säga: hur man formar meningar på spanska.

Det spanska språket följer samma regler som andra romanska språk: SVO; subjekt - verb- objekt.

För att bemästra spanskans ordföljd och utöka ditt ordförråd måste du lära dig hur du skapar spanska meningar. Det finns ingen hemlighet: det handlar bara om att öva.

Att forma meningar kommer även att utmana dina kunskaper vad gäller spansk verbböjning. Se till så att du vet hur man böjer några av de vanligaste spanska verben i följande tempus: presens, simpel futurum, perfekt, preteritum, konjunktiv presens, konjunktiv imperfekt, konditionalis, imperativ.

För att forma en mening måste du ha koll på ordföljden: var ska adjektivet placeras och hur ska verbet böjas? Passa även på att lära dig viktiga ord för komparativa satser, så som 'más' (mer) och 'menos' (mindre).

Som en generell regel kan du komma ihåg att jämförelser placeras före adjektivet.

Alla andra adjektiv ska dock placeras efter substantivet och ska anpassas efter substantivets genus samt antal (det vill säga, singular eller plural). Du kan exempelvis skriva "El pájaro es guapo" (fågeln är vacker) eller "Elena es una mujer muy guapa" (Elena är en väldigt vacker kvinna).

Du kan även säga "Elena es muy guapa y es más alta que Maria, su amiga" (Elena är väldigt vacker och hon är längre än sin vän Maria). Lägg märke till att 'guapa' (vacker) placeras efter 'mujer' (kvinna) och att 'más' (mer) placeras innan adjektivet 'alta' (lång).

Det sista du bör lära dig mer om för att kunna forma mer avancerade meningar är det följande:

 • Böjningsmönster för spanska verb
 • Oregelbundna verb
 • Ändelser på vanliga verb
 • Tempus användning

Hur du kan förbättra din spanska grammatik.

Börja med spanskalektioner för att utveckla dina grammatikkunskaper, jobba på att utöka ditt ordförråd, repetera jämt och ständigt, lyssna på videos och podcasts, planera en resa till Spanien och omge dig med det spanska språket så mycket du bara kan.

För att du ska kunna komma igång och lära dig spanska redan idag, har vi satt ihop en guide till att träna spansk grammatik. Det är alltid bra att upprepa det du har lärt dig för att det ska fastna i långtidsminnet.

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer/songwriter, volleybollspelare och språkälskare. Även en professionell drömmare.