En enkel graf och ett enkelt diagram kan förklara ett helt koncept! Användande av Excel för att skapa dessa kan vara mycket användbart. Medan yngre generationer är mästare i sociala medier och att använda smartphones, har vissa fortfarande några saker att lära sig när det gäller Microsoft Office.

I den här artikeln ska vi titta på vilken typ av diagram i Excel du bör göra för att presentera din data, hur du organiserar data i en graf, ändrar formateringen och hur du exporterar ditt nya diagram till andra program.

De bästa lärarna i Datavetenskap tillgängliga
Ali hassan
5
5 (2 recensioner)
Ali hassan
150 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Niklas
5
5 (1 recensioner)
Niklas
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Johannes
Johannes
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Arthur
Arthur
220 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hussein
Hussein
100 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Syeda
Syeda
170 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Henrik
Henrik
100 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Emil
Emil
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Ali hassan
5
5 (2 recensioner)
Ali hassan
150 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Niklas
5
5 (1 recensioner)
Niklas
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Johannes
Johannes
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Arthur
Arthur
220 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hussein
Hussein
100 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Syeda
Syeda
170 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Henrik
Henrik
100 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Emil
Emil
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Excel för nybörjare: Vilket diagram ska du skapa i Excel?

Excel är en del av Microsoft Office, en kraftfull uppsättning verktyg för datoranvändare. Med Excel kan du organisera data och göra beräkningar. Vi har även skrivit en mer detaljerad guide för nybörjare i excel.

excel för nybörjare
Du kan använda grafer för vardagliga saker. Bild: Unsplash

Programmet är känt för att man kan skapa kalkylblad, tabeller och diagram. Exempelvis kan du skapa ett stapeldiagram, eller ett linjediagram i Excel. Programmet är ett matematiskt verktyg vars användning kan läras ut i skolan. Om du däremot inte använder det kontinuerligt, kommer du snabbt glömma hur man gör trots att det är ganska enkelt att skapa ett diagram i Excel.

Innan du skapar ett diagram måste du veta vilka de bästa diagramtyperna är för att visa din data:

 • Kolumndiagram: Diagram med vertikala staplar där du kan jämföra olika uppsättningar av data. Kolumndiagram är användbart för att jämföra två värden och se hur dem skiljer sig åt, på den vertikala axeln.
 • Linjediagram: Diagram med raka eller böjda linjer som används för att visa en trend eller progression i ditt Exceldokument.
 • Cirkeldiagram: Visar en serie av data.
 • Stapeldiagram: Placerar serier i kolumner, ovanpå varandra i Exceldokumentet.
 • Bubblor: Visar förhållandena mellan flera värden.
 • ”Bar”-diagram: Precis som ditt kolumndiagram men med data uttryckt på den horisontella axeln.
 • Spridningsdiagram: Typ av graf som visar varje datapunkt i en given position på x-axeln och y-axeln.
 • Histogram: Kolumndiagram som visar frekvensdata.

Ditt val av diagram beror på vilken typ av data du vill presentera. Diagram och tabeller är bara effektiva om de tydligt visar informationen från din datatabell. Microsoft Excel har några kraftfulla diagramverktyg du kan använda.

Men om du använder ett stapeldiagram för att visa Excel-data som exempelvis uttrycker en förändring över tid, kommer folk ifrågasätta hur du tänkt. Läs mer om hur du använder logiska funktioner i Excel.

excel för nybörjare
Diagram är tänkta att göra data lättare att läsa. Bild: Unsplash

Organisera data till ett diagram

När du skapar ett diagram, precis som med kalkylblad, måste du organisera data korrekt så att programmet vet vad du vill göra.

 • Välj typ av data som du vill ska visas i ditt diagram.
 • Ge dem en titel i kalkylbladets första rad.
 • Skriv exempelvis "Volontärer" i B1 och "Betalande medlemmar" i C1 om ditt diagram är tänkt att visar antalet medlemmar i en viss grupp.
 • Skriv etiketter för dina axlar i kolumn A, exempelvis "1950" i A2 följt av "1960" i A3 osv. Eftersom kolumn A används för tiden.
 • Börja lägg in data i kolumnerna när dina grupper skapats. Du behöver inte jämföra de två kolumnerna med varandra. Du kanske bara väljer en kolumn och har ett enklare diagram.

Att skapa ett cirkeldiagram är ännu enklare. Du bara tillhandahåller en serie data och sedan skapar programmet de olika segmenten åt dig.

Till exempel:

 • Betalande medlemmar: 23
 • Volontärer: 110

Excel kommer här att beräkna procentsatserna för att skapa diagrammet.

De bästa lärarna i Datavetenskap tillgängliga
Ali hassan
5
5 (2 recensioner)
Ali hassan
150 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Niklas
5
5 (1 recensioner)
Niklas
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Johannes
Johannes
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Arthur
Arthur
220 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hussein
Hussein
100 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Syeda
Syeda
170 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Henrik
Henrik
100 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Emil
Emil
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Ali hassan
5
5 (2 recensioner)
Ali hassan
150 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Niklas
5
5 (1 recensioner)
Niklas
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Johannes
Johannes
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Arthur
Arthur
220 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hussein
Hussein
100 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Syeda
Syeda
170 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Henrik
Henrik
100 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Emil
Emil
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Skapa diagram i Excel

När all data finns i ditt kalkylblad i Excel behöver du bara följa stegen nedan för att skapa en graf. Det tar inte lång tid då den mest tidskrävande aktiviteten är att skriva in din data i kalkylbladet. När du fyllt dina rader och kolumner med data är det mycket enkelt att skapa diagram i Excel.

Här är en steg för steg lista du kan följa:

 1. Klicka på cellen längst upp till vänster i dina data och håll ner "shift".
 2. Klicka sedan (med shift nedtryckt) på den nedre högra cellen. Detta kommer att markera all din data som du vill ska ingå i diagrammet.
 3. Alternativt kan du också dra och hålla ned vänster musknapp när du klickar på den övre vänstra cellen. Dra sedan muspekaren med knappen fortsatt nedtryckt, ner till den nedre högra cellen. För att på så vis markera all din data.
 4. Gå sedan till "Infoga"-fliken i verktygsfältet. Då kommer nya element visas.
 5. Under fliken "Diagram" väljer du sedan vilken typ av graf du vill göra. Det finns också ett "Rekommenderat diagram" att välja om du vill. Pilarna bredvid varje diagram du kan välja visar dig hur det ser ut innan du väljer det.
 6. Klicka på den graf du vill skapa och vips, så har du skapat ett diagram i Excel!
 7. Du kan nu ge ditt diagram en titel genom att klicka på texten ovanför diagrammet.

Nedan följer en lista på olika sorters diagram som går att skapa i Excel:

 • Kolumner
 • Rader
 • Paj
 • Punkt
 • Stapel
 • Bar
 • Bubblor

Excel för nybörjare: Ändra formatering av ett diagram

Ditt diagram är nu klart. Men hur ändrar du det när du har skapat det?

excel för nybörjare
Du kan ändra färgen och formateringen på dina grafer och diagram. Bild: Unsplash

För att ändra ditt skapade diagram behöver du bara markera diagrammet genom att klicka på det, och sedan gå till fliken "design" som dyker upp när du har diagrammet markerat. I det nya verktygsfältet kan du redigera diagrammets grafik.

Du kan ändra saker som:

 • Axlarna
 • Axlarnas titel
 • Diagrammets titel
 • Etiketterna
 • Grafen

Det är bra att inkludera en titel så att folk kan förstå ditt diagram. Detta eftersom något som kan verka uppenbart för dig, kanske inte är så uppenbart för någon annan.

Excel för nybörjare: Exportera diagrammet från Excel

Om du vill använda ditt diagram utanför kalkylarket måste du spara eller exportera det.

Exportera till Microsoft Word: Det är bara att klistra in ditt diagram i Word.

 1. Markera ditt diagram genom att klicka på det.
 2. Högerklicka och välj sedan "kopiera".
 3. Gå därefter till ditt Microsoft Worddokument och högerklicka och välj "klistra in".
 • Detta gör att du kan lägga diagrammet bredvid din eventuella text.

Spara diagrammet som en PDF:

 1. Gå till “Fil”
 2. Välj sedan “Spara som...”
 3. Därefter väljer du att spara som PDF.

Spara diagrammet som en JPG:

 1. Markera ditt diagram genom att klicka på det.
 2. Högerklicka och välj sedan "kopiera".
 3. "klistra in" sedan in och spara det som en JPG.

Om du vill använda Excel mer effektivt kan du överväga att lära dig några kortkommandon.

Vad är ett Excel diagram bra till för?

Excel-diagram är användbara att göra för att presentera information på ett lättförståeligt sätt. Det är användbart i både ditt yrkesmässiga och personliga liv.

excel för nybörjare
Se till att dina diagram är tydliga. Bild: Unsplash

Du kan använda diagram för att visualisera data och kan exempelvis vara användbart när du ska jämföra olika utgifter. Som du förstått, är det man kan göra i Excel att omvandla data till diagram och grafer.

Excel diagram är fantastiska sätt att visa data på. Om du vill lära dig mer om hur du använder Excel eller datorer i allmänhet bör du ta hjälp av en privat handledare. På Superprof finns det många kvalificerade privata handledare som är redo att erbjuda dig skräddarsydda lektioner.

Det finns tre sätt att få hjälp att lära sig på vår plattform: privata handledningar, online-handledning och gruppstudier.

 • Privat handledning äger rum med bara en student. Detta innebär att handledarens hela fokus är på dig som elev och lektionerna planeras med det i åtanke. Även om denna sortens undervisning ofta är den dyraste, är det också den mest effektiva.
 • Online handledning är ungefär likadana förutom att handledaren inte är i rummet med sin student utan lär ut med hjälp av videokonferensprogram som till exempel Skype. Eftersom handledaren inte behöver resa eller ta med sig fysiska resurser kan de ta mindre betalt per undervisningstillfälle. Detta är också ett utmärkt alternativ för dem som bor på landsbygden.
 • Slutligen gruppstudier är grupphandledning som inkluderar flera studenter, vilket är billigare per student eftersom undervisningskostnaderna delas mellan alla deltagare. Men det betyder att du inte får lika mycket privat handledning från din handledare, och lektionerna kommer inte att vara skräddarsydda efter dina behov som de andra två typerna.

Glöm inte att den första timmen av undervisningen ofta erbjuds gratis. Detta är ett utmärkt tillfälle att prova dig fram, se om du klarar dig bra och se om undervisningsmetoderna är rätt för dig innan du skriver in dig på flera lektioner.

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Tatiana

En nyfiken skribenten som alltid letar efter något nytt att lära sig mer om. Brinner för att läsa, resa, skriva och dansa.