Smartphones har förändrat våra vanliga vanor. Fler människor använder sina telefoner för att surfa på Internet än sin dator. Datorn är dock fortfarande bra att ha! Datorer har många användningsområden, särskilt när det gäller program som du kan använda. Program som Word, Excel och resten av Office-funktionerna gör att din dator fortfarande är användbar. För att hjälpa dig att få ut det mesta möjliga av Excel kommer vi i den här artikeln att titta på de olika kortkommandona och varför du bör använda dem.

De bästa lärarna i Datavetenskap tillgängliga
Niklas
5
5 (1 recensioner)
Niklas
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hussein
Hussein
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Henrik
Henrik
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emil
Emil
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Albin
Albin
119 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ernes
Ernes
95 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
Peter
50 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Niklas
5
5 (1 recensioner)
Niklas
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hussein
Hussein
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Henrik
Henrik
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emil
Emil
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Albin
Albin
119 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ernes
Ernes
95 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
Peter
50 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Excel för nybörjare: Varför använda kortkommandon?

Excel är en del av Microsoft Office, en kraftfull uppsättning verktyg för datoranvändare. Det undervisas ofta i skolor där elever lär sig göra ett kalkylblad, en graf eller makron.

excel för nybörjare
Genvägar kan spara mycket tid. Bild: Unsplash

Du kan till exempel använda ett Excel-kalkylblad för att organisera din ekonomi. Professionella använder även Excel för att skapa rapporter och diagram. Vad du än använder det för kan genvägarna spara mycket tid. Naturligtvis måste du först lära dig att använda dem och du kommer sedan att lära dig att använda dem mer effektivt. Nedanstående listor finns för att hjälpa dig. Lär dig de funktioner du använder mest och jobba därifrån.
Genvägar för Excel-tangentbord sparar tid. Många människor är inte vana att använda en mus. Vissa föredrar att bara använda tangentbordet. De med syn- eller motorikhinder kan dra stor nytta av genvägar.

Excel funktioner: Grundläggande genvägar

Nedanstående kortkommandon är de vanligaste i Microsoft Office-programmet (Word, PowerPoint, Excel, etc.) såväl som i andra program. Du kan också använda många av dem när du surfar på webben.

excel för nybörjare
Hur kan du effektivt använda kortkommandon? Bild: Unsplash

Här är en kort lista som kan göra ditt liv enklare:

 • Stäng Excel: ALT + F4
 • Öppna Visual Basic Editor (för redigering av makron): ALT + F11
 • Klippa: CTRL + X
 • Kopiera: CTRL + C
 • Klistra in: CTRL + V
 • Välj alla: CTRL + A
 • Ångra: CTRL + Z (Ångra den senaste åtgärden som utförts)
 • Gör om (Avbryt en ångrad åtgärd): CTRL + Y
 • Kursiv: CTRL + I
 • Understruket: CTRL + U
 • Fet: CTRL + B
 • Visa dialogrutan för cellformat: CTRL + SHIFT + 1

När det gäller Mac är det inte mycket skillnad. I de flesta fall behöver du bara byta ut CTRL med "CMD"-knappen på Apple-tangentbordet. I vissa fall fungerar CTRL fortfarande.

Excel funktioner: Kortkommandon för att styra själva programmet

Fliken "Fil" är viktig när det gäller att spara ditt arbete, skapa ett nytt dokument etc. Den täcker alla programfunktioner. Det är även fliken där du hittar alternativet att skriva ut ditt dokument.

excel för nybörjare
Är du trött på att använda en mus? Bild: Unsplash

Här är några av de viktigaste genvägarna för att undvika att navigera i fliken "Arkiv".

 • Skapa ett nytt dokument: CTRL + N
 • Öppna ett dokument: CTRL + O eller CTRL + F12
 • Skriv ut dokumentet: CTRL + P
 • Spara som: F12
 • Spara: CTRL + S
 • Spara dokumentet: CTRL + S eller SHIFT + F12,
 • Stäng dokumentet: CTRL + W eller CTRL + F4

Dessa genvägar är användbara för att spara regelbundet så att du inte förlorar ditt arbete.
Läs mer om logiska funktioner i Excel.

Excel funktioner: Genvägar för kalkylblad

Det finns många saker som du kan göra i Excel: skapa ett kalkylblad, ett diagram, mata in data, göra beräkningar osv. Men innan dess så finns det massor av saker du behöver lära dig. Dessutom är Excel inte alltid något som du bara vaknar upp en dag och kan.

excel för nybörjare
Snart är du en fen på kortkommandon via tangentbordet. Bild: Unsplash

Excel för nybörjare: Här är några av de mest användbara kortkommandona:

 • Skapa en ny flik: SHIFT + F11
 • Gå till den första cellen som används i kalkylbladet: CTRL + HOME
 • Gå till den sista cellen som används i kalkylbladet: CTRL + END
 • Bekräfta och gå till nästa rad: ENTER
 • Bekräfta och gå till föregående rad: SHIFT + ENTER
 • Bekräfta och gå till nästa kolumn: TAB
 • Bekräfta och gå till föregående kolumn: SHIFT + TAB
 • Visa dialogrutan “Gå till”: F5
 • Gå till den senast använda cellen i kolumnen (ned): CTRL + NER
 • Gå till den senast använda cellen i kolumnen (upp): CTRL + UPP
 • Gå till den senaste använda cellen i raden (vänster): CTRL + VÄNSTER
 • Gå till den senast använda cellen i raden (höger): CTRL + HÖGER
 • Gå till nästa kalkylblad: CTRL + F6
 • Gå till föregående kalkylblad: SHIFT + CTRL + F6

TAB representeras av två pilar som pekar i olika riktningar en över den andra.

Excel funktioner: Kortkommandon för celler, rader och kolumner

Vill du lägga till celler, rad, kolumner och sedan försöka ta bort dem så är där några användbara kortkommandon:

 • Infoga en funktion: SHIFT + F3
 • Lägg till eller ändra en kommentar i cellen: SHIFT + F2
 • Lägg till ett diagram i en ny flik: F11
 • Lägg till ett diagram i det aktuella arket: ALT + F1
 • Duplicera det valda elementet: CTRL + D
 • Lägg till en ny rad: CTRL + +
 • Radera den valda raden: CTRL + -
 • Lägg till en länk till en webbplats i den valda cellen: CTRL + K
 • Lägg till samma värde i hela markeringen: CTRL + ENTER

Genvägar för kolumner och rader:

 • Välj den aktuella kolumnen: CTRL + MELLANSLAG
 • Välj den aktuella raden: SHIFT + MELLANSLAG
 • Ändra den aktuella cellen: F2
 • Sök SHIFT + F5 eller CTRL + F
 • Ersätt: CTRL + H
 • Dölj de valda kolumnerna: CTRL + (
 • Visa de valda kolumnerna: CTRL +)
 • Dölj de valda raderna: CTRL + SHIFT + (
 • Visa de valda raderna: CTRL + SHIFT +)
 • Expandera det aktuella valet: SHIFT + PIL
 • Expandera det aktuella markeringen till den senaste använda cellen: CTRL + SHIFT + PIL
 • Expandera det aktuella markeringen till den sist använda cellen på fliken: CTRL + SHIFT + END
 • Avmarkera: ESC

Dessa genvägar kan hjälpa dig att spara mycket tid. Det finns faktiskt många användbara funktioner i Excel som många användare inte ens vet om. Genom att använda genvägar blir du snart ett Excel pro!

Excel funktioner: Andra vanliga kortkommandon som är bra att kunna

Dessa kortkommandon används ofta av professionella användare. Du kan använda dem även om de ofta används för uträkningar. Oavsett om du skapar en Excel-fil, ett diagram, en pivottabell eller makron, så kan du använda Excel för många saker. Du blir inte en mästare efter bara en IT-lektion. Kortkommandona är ett bra sätt att förbättra hur du använder programmet. Du får vänja dig vid att använda de mest användbara först och efterhand alla andra du har behov av.
Oavsett om du formaterar celler, gör beräkningar, infogar ett diagram eller väljer rader och kolumner, bör du nu kunna göra det snabbare i Excel. Ha så kul! Om du behöver mer hjälp med till exempel kalkylblad eller datorer generellt, kanske du vill överväga att ta några lektioner med en privat handledare. På Superprof kan du hitta lärare i en hel rad ämnen över hela Sverige och runt om i världen.
På plattformen finns det tre huvudtyper av tutorials som erbjuds: självstudier med en privat handledare, online-tutorials och gruppstudier.
Privat handledning är en handledning med en handledare och en student. Du kan på detta sätt få skräddarsydd undervisning i alla ämnen. Även om dessa skräddarsydda lektioner tenderar att vara i de dyraste lagen av självstudier, är de också de mest effektiva eftersom handledarens hela uppmärksamhet läggs på dig.
Online-tutorials har också en student och en handledare men handledaren levererar sin lektion via olika videokonferensprogram som till exempel Skype. Eftersom varken studenten eller handledaren kommer att behöva resa för att träffa varandra tenderar dessa lektioner att vara billigare än de privata som sker personligen. Dessutom kan du hitta lärare som erbjuder dessa typer av självstudier var som helst i världen, vilket är bra om du behöver lektioner vid andra timmar än de vanliga.
Slutligen är den sista typen av självstudier grupphandledning. Med mer än en elev i klassen delas lektionens kostnader mellan eleverna, vilket gör det billigare. Du kan dock inte förvänta dig att lektionerna ska skräddarsys just för dig eller att få lika mycket ensam tid med din handledare under dessa typer av lektioner.
Glöm inte att de flesta av lärarna på Superprof erbjuder den första undervisningstimmen gratis. Detta är ett utmärkt sätt att prova olika handledare, se om du kommer överens med dem och kontrollera att deras undervisningsmetoder passar dig. Du kan också använda den här tiden för att ta reda på detaljerna i din undervisning, hur ofta du kommer att ha lektioner, vilka ämnen du vill täcka och vilken inlärningsmetod du föredrar.

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Tatiana

A lean mean word-killing machine that loves everything written.