Att lära sig spela fiol är ett fantastiskt mål att försöka uppnå.  Det kräver beslutsamhet, motivation och en passion för instrumentet. En av alla fantastiska fördelar med fiollektioner är att de både lär dig hur man spelar själva instrumentet, men också hur man blir en bättre människa. Det kräver tid och precision för att lära sig spela fiol riktigt bra.

Idag tar vi oss en titt på vad man kan förvänta sig när man börjar lära sig att spela fiol.

De bästa lärarna i Fiol tillgängliga
Cvetana
5
5 (6 recensioner)
Cvetana
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jeremija
5
5 (14 recensioner)
Jeremija
400 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Anja
5
5 (6 recensioner)
Anja
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Madara
5
5 (8 recensioner)
Madara
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Helga
5
5 (4 recensioner)
Helga
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Roldan
5
5 (5 recensioner)
Roldan
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Anna
5
5 (5 recensioner)
Anna
800 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Barbara
5
5 (2 recensioner)
Barbara
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Cvetana
5
5 (6 recensioner)
Cvetana
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jeremija
5
5 (14 recensioner)
Jeremija
400 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Anja
5
5 (6 recensioner)
Anja
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Madara
5
5 (8 recensioner)
Madara
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Helga
5
5 (4 recensioner)
Helga
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Roldan
5
5 (5 recensioner)
Roldan
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Anna
5
5 (5 recensioner)
Anna
800 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Barbara
5
5 (2 recensioner)
Barbara
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Inlärningsmetoder för fiol

Traditionella inlärningstekniker

Den traditionella undervisningsmetoden för fiol är en samling av undervisningsstilar som delar en gemensam struktur och lär studenten att läsa musik. Även som en nybörjarviolinist så kommer man att få lära sig läsa musik om man studerar via den här metoden. Det kan dock vara den enda gemensamma nämnaren för de olika undervisningsstilarna.

Anledningen till det är övertygelsen om att det är fördelaktigt för musikstudenterna att kunna läsa musik direkt. Som duktiga notläsare får de möjligheten att ta del av uppvisningar och komma med i musikgrupper eller en Junior-orkester redan vid ett tidigt skede.

Fördelar med metoden:

 • Studenter kan lära sig noterna genom att läsa musik och sedan memorera dem för att hjälpa dem utveckla sin teknik.
 • Föräldrar behöver inte bli involverade, så metoden kräver inte mycket ansträngning.
 • Det finns mycket studiematerial tillgängligt, vilket kan hjälpa instruktörerna att undervisa sina studenter på ännu bättre sätt.

Nackdelar med metoden:

 • Att behöva läsa noter medan man spelar fiol kan vara aningen överansträngande och komma i vägen för ens teknik.
 • För yngre studenter som lär sig att spela fiol kan det vara otroligt utmanande att försöka införa notläsning. Studenter så unga som 3 år kan kanske inte ens läsa vanliga böcker än, och absolut inte musiknoter.
 • Studenten känner ingen ansvarsskyldighet hemma eftersom att föräldrarna inte är involverade i musiklektionerna.

Suzuki-metoden för fiol

Metoden uppfanns av en violinist ifrån Japan vid namn Shinichi Suzuki. Han observerade att barn lyckades lära sig sina modersmål utan några större svårigheter och utvecklade denna inspirerande metod med den idén i grunden. Den förlitar sig tungt på föräldrarnas involvering, positiv uppmuntran och repetition.

Suzuki-metoden låter musik-läsandet vänta, vilket de benämner som 'modersmålsmetoden'. Metoden behandlar musiklektioner som ett språk. Studenterna inom metoden undervisas först och främst genom fördjupning.

Fördelar med den här metoden:

 • Studenterna kan fokusera på att spela musik och allt annat de behöver komma ihåg medan just notläsning introduceras till dem mycket senare.
 • Metoden hjälper studenten att lära sig fortare, vilket även leder till att studenten snabbt blir självsäker.
 • Eftersom att föräldrarna är djupt involverade i lektionerna så lär sig barnet och föräldrarna tillsammans, vilket skapar ett hälsosamt förhållande till inlärningssituationer. Föräldrarna blir känner sig befogade att undervisa barnen hemma, vilket kompletterar läroplanen.
 •  Metoden är utmärkt för musikstudenter av alla åldrar. Det är en särskilt fantastisk inlärningsmetod för yngre barn.

Om du är intresserad av den här metoden och exempelvis tar fiollektioner Stockholm, meddela din lärare så att hen vet vad ni ska fokusera på i undervisningen.

Nackdelar med den här metoden:

 • Att skjuta upp notläsningen så pass länge kan försvåra fiolundervisningen för studenten vid ett senare skede.
 • Det är svårt för studenten att ta del av orkestrar eller gruppuppvisningar eftersom att de inte kan läsa musiknoter. De använder först och främst sitt gehör.
 • Det kan uppstå problem för de barn som inte kan samarbeta väl med sina föräldrar.
Att lära sig spela fiol kräver tid. (Källa: Unsplash)

Vad du har att förvänta dig när du lär dig spela fiol

Det tar tid att bli bra

Att lära sig spela fiol tar tid, och många studenter kan börja tappa motivationen när de upptäcker att de inte är lika duktiga som vissa yngre musik-under. Men att spela fiol handlar inte om att vara bättre än andra studenter, utan om att känna passion för sin musik och att följa sin egna, privata självdisciplin.

Det kräver mycket tid, hängivenhet och beslutsamhet för att kunna spela fiol väl. Till en början kommer du förmodligen att tycka att ljudet du frambringar är väldigt oattraktivt. Det är viktigt att fortsätta vara entusiastisk och försöka fokusera på att hålla sig motiverad. Det är mycket som ska till för att lyckas bemästra fiolen och det skulle kunna ta flera år innan man kan spela riktigt bra.

Din fiol kräver mycket omsorg

Att lära dig spela på fiolen är bara en del av det som måste göras, du måste också ta hand om din fiol. Särskilt om du vill låta så bra som bara möjligt när du spelar och övar. Det kommer att komma naturligt med tiden och är en viktig del av att vara violinist. Precis så som du behöver stämma fiolen, behöver du också ta hand om fiolstråken och lossa spänningen på stråken efter varje användning, tills den ser ut att böja sig lite. Violinister hartsar även taglet på strålen med rosin, ett medel som stryks över hela taglet på stråken för att skapa friktion, vilket ger vackrare toner.

Du kommer att bli del av en gemenskap

Just på grund av den hängivenhet som krävs för att lära sig spela fiol så finns det en väldigt aktiv gemenskap runt instrumentet.  Människor samlas ihop för att uppmuntra varandra , vilket skapar en stöttande och passionerad gemenskap.

Att behöva läsa musiknoter medan man spelar fiol kan vara överkurs. (Källa: Unsplash)

Uppvärmningsövningar för att spela fiol

Fingerplacering

Fingerplaceringen är avgörande när man spelar fiol. Om man inte bemästrar fingerplaceringen kan man aldrig skapa bra musik. Att först och främst spela enkla skalor är ett välkänt tips för att träna upp sitt gehör och öva in vart fingrarna ska ta vägen. Det är en bra idé att spela med en stämapparat så att du vet att du får fram rätt ljud, för rätt not, varenda gång.

Spela på långa strängar

Att spela på långa, öppna strängar är ett fantastiskt sätt att lära sig placera stråken rätt och öva på att få fram ett jämt och klart ljud. Förflytta dig så att du står framför spegeln när du ska öva och dra sen långsamt stråken över varje sträng medan du fokuserar på dess placering. Det är också ett bra tillfälle att bli bekant med stråkens vikt och hur den glider över strängarna.

Sträng-övergångar

Att kunna röra sig från sträng till stäng med mjuka rörelser och exakt placering är väldigt viktig. Precis lika viktigt som att kunna upprätthålla en god hållning och fokusera på sina rörelser medan man övar.

Fjärde-fingret övningar

Vi använder oftast inte vårt lillfinger till särskilt mycket, men det är precis lika viktigt som de andra fingrarna när man spelar fiol. Om du hoppas nå en professionell musikernivå genom dina övningstillfällen, så kommer du behöva lära dig att använda hela din kropp för att spela musik. I detta fall kan ditt lillfinger avgöra allt, eftersom att du ibland inte kan nå strängarna på rätt sätt genom att använda dina andra fingrar. Därför måste du stärka ditt lillfinger och öva med det så att du får större räckvidd när du spelar.

Allt det här och mycket mer kommer du lära dig om du bokar en fiolkurs!

Fingrarnas placering blir avgörande när man spelar fiol. (Källa: Unsplash)

De bästa tipsen för att lära sig spela fiol

 • Använd dig av mobilapplikationer för violinister. Du kan hitta online-applikationer som hjälper dig att hålla koll på dina framsteg, stämma fiolsträngarna och för att gå med i föreningar bestående av andra musiker. Eftersom att du antagligen använder din telefon en hel del så kan det vara logiskt att ta hjälp av mobil-applikationer under dina övningstillfällen med fiolen.
 • Se till att fokusera på din hållning, eftersom att det är en väsentlig del av din musik. God hållning gör det möjligt att spela bättre och förebygger utmattning. Testa på några övningar som öppnar upp och slappnar av kroppen redan innan du börjar spela. Det kan hjälpa dig få en bättre hållning i det långa loppet. Det är antagligen värt att alltid gå igenom en kort träningsrutin för att främja den flexibilitet din kropp behöver för att du ska kunna spela bra.
 • Skapa en övningsrutin till fiolen och håll dig till den. Om du på allvar vill utvecklas så måste du öva på fiol varje dag. Om du alltid övar på en bestämd tid är det mer troligt att du håller dig till den. Distraktioner är oundvikliga och ibland kan det kännas som om du är alltför upptagen, men att öva kontinuerligt är det allra bästa och mest effektiva sättet att lyckas bli en violinist.
 • Håll dina notblad samlade och organiserade. Se även till att ha en penna med dig så att du kan notera de genombrott du gör medan du övar. När du övar varje dag behöver du kunna hitta låtar du höll på med tidigare. Även om du kan minnas hur du spelar vissa låtar utan noterna så är dina anteckningar på notbladen ovärderliga tillgångar att ha medan du övar.
 • Se till att stämma din fiol vid början av varje övningstillfälle. Det är något du kommer att göra ofta, så lär dig antingen att göra det via gehör eller skaffa fram en applikation eftersom att det är så viktigt. Det går inte att spela fiol med ett instrument som inte är stämt. Genom att göra det kan du skada både dina öron och din fiol. Det är inte värt att öva med ostämda toner om man verkligen vill utveckla sina förmågor.

Ett sista tips: leta upp en fiollärare i närheten av dig. Kanske har du möjligheten att lära dig spela violin Göteborg om du bor i Sveriges näst största stad?

Oavsett om du funderar på att ta fiollektioner hos en lärare, om du bara vill lära dig spela på egen hand eller drömmer om att bli en professionell violinist så finns det många fördelar med att vara en fiolstudent. Att lära sig spela fiol utvecklar studenternas färdigheter när det kommer till tålamod, fokus, precision, självförtroende och många andra färdigheter som är användbara i livet, rent generellt.Njut av din musikundervisning!

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer/songwriter, volleybollspelare och språkälskare. Även en professionell drömmare.