När det kommer till ämnet privatlektioner är det något som har blivit allt vanligare bland barn, studenter och vuxna. Detta är inget konstigt eftersom man får ta del av fantastiska fördelar man inte kan få från den traditionella skollektionen. Dessa fördelar inkluderar saker som att läraren tack vare att man nu har en lektion 1 och 1 har möjligheten att anpassa lektionens upplägg och innehåll efter elevens behov. Alla personer lär sig nämligen olika bra genom olika metoder. Just att man nu kan anpassa lektionen efter vad eleven svarar bäst på kan göra så att man får mer effektiva, roligare och bättre lektioner. Helt plötsligt kan en elev gå från att knappt vara godkänd i ett ämne till högsta betyg, just tack vare dessa fördelar.

Som vi tidigare presenterade har just privatlektioner blivit allt vanligare bland allt ifrån barn till vuxna, men något som man som förälder som är intresserad av att ge ens barn möjligheten till en fantastisk skolgång med goda resultat bör fundera över, är just säkerheten. Det absolut viktigaste när det kommer till att man som förälder anlitar en privatlärare för sina barn är att lektionen sker i en trygg, säker, positiv och bra miljö.

Det är väldigt vanligt att föräldrar som är intresserade av just att erbjuda sina barn privatlektioner, frågar hur man ska göra för att garantera att läraren kommer att anpassa sin utbildning, inte bara efter hur eleven svarar på olika metodik utan för barnet säkerhet. Vi ska därför nu ta en titt på detta ämne i denna artikel för att få ett bra svar som kan guida föräldrar i denna fråga.

En vanlig fråga som många funderar över är varför privatlektioner kostar så mycket, vi besvarar detta här.

Privatlektioner är superbra för både pojkar och flickor. (Källa: Unsplash)
De bästa tillgängliga lärarna
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (8 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (8 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Kvaliteter att titta efter när du anlitar en privatlärare för dina barn?

Detta är en av de första frågor som föräldrar ofta ställer, och det är en otroligt viktig fråga som är mycket naturlig.

Vi kommer i detta fall bortse från de akademiska kunskaper om det ämnet som läraren ska lära ut samt de kvalifikationer som är kopplade till detta, exempelvis utbildning i ämnet. Detta är självklart otroligt viktigt att säkerställa innan man bokar lektioner från en lärare, men är inte vad vi i denna artikel ska undersöka. 

För att börja med så är en otroligt viktig kvalitet när det kommer till en lärare som ska undervis barn att man är ordentligt förberedd för att just bedriva utbildning för barn. Det är en helt annan situation att ge lektioner till barn än det är till vuxna. Det finns många olika aspekter som läraren behöver ta i åtanke när man planerar och utför lektionen. Allt ifrån ifall ämnet och den kunskap man presenterar är relevant för den unga åldern till att man behöver vara beredd på att barn kan ha det svårt att hålla uppe koncentrationen under längre perioder.

Många föräldrar vill därför att läraren man anlitar ska ha en utbildning inom att utbilda just barn, detta är en bra indikator på att läraren kommer att vara väl förberedd för att skapa en god miljö och undervisning för barnet. Men det behöver faktiskt inte alltid var så att läraren nödvändigtvis måste ha en utbildning som är kopplad till att ge lektioner för barn. Det finns nämligen otroligt duktiga lärare som i flera år har arbetat med att ge lektioner för barn utan att någonsin ha gått en speciellt kurs inom barn utbildning. Det kan därför vara en bra idé att inte nödvändigtvis ignorera lärare som inte specifikt har denna utbildning. Ett bra sätt är faktiskt att diskutera frågan med läraren och fråga hen vad hon eller han har för erfarenhet med att arbeta med barn. 

Men garanterar verkligen privatlektioner framgång? Detta är något som vi undersöker här.

Det är skönt för föräldrar att veta att deras barn får det stöd de behöver. (Källa: Unsplash)

Bör jag intervjua privatläraren innan jag bokar lektionen?

Svaret på denna fråga är självklart unikt, i många fall väljer föräldrar att lita på tidigare recensioner eller rekommendationer från personer som har haft och göra med läraren. Men i andra fall vill man själv få en bild om läraren är rätt för ens barn. Som vi var inne på tidigare är det en riktigt bra verktyg för att få en förståelse för ifall läraren kommer att passa barnet eller inte. Du behöver självklart inte nödvändigtvis hålla i en genomgående intervju som om du anställer läraren till ett företag. Utan att hålla en god kommunikation med läraren och ställa frågor är ett bra sätt. 

Om du vill ha några förslag på bra frågor att ställa till läraren kommer det här:

 • Hur mycket erfarenhet har du?
 • Har du några förslag på studielitteratur du rekommenderar?
 • Kan du tillhandahålla mig som förälder med information hur eleven utvecklas?
 • Hur mäter du elevens framgång och utveckling?
 • Var vill du att lektionerna ska ske?
 • Ger du lektioner online?
 • Hur många timmar i veckan anser du är lagom för denna utbildning?
 • Brukar du ge hemläxa?
 • Hur många timmar i veckan bör eleven studera på egen hand?
 • Ger du några i erbjudande i form av paketpris?
 • Tar du betalt för eventuella resekostnader?
 • Erbjuder du hjälp i eventuellt andra områden / ämnen?

Vad behöver man veta innan man anlitar en privatlärare? Läs mer om detta ämne här.

Hjälp ditt barn leva upp till sin fulla potential! (Källa: Unsplash)

Hur kan jag som förälder garantera mitt barns säkerhet under privatlektioner?

När du erbjuder ditt barn privatlektioner genom att anlita en privatlärare kan man bli utsatt för vissa risker ifall man inte gör en grundläggande bakgrundskontroll av den lärare man anlitar. Det är en av de mest grundläggande bitarna för att säkerställa sitt barns säkerhet under privat lektionerna.

När du väl har bestämt dig för en lärare kan du underlätta processen genom att exempelvis ha en plats i ditt hem där lektionerna kan ske ostört och på ett bra sätt. En annan bra idé är att du är med under de första lektionerna som sker, genom att göra detta kan du få en översikt av hur lektionerna bedrivs och kan på så sätt få en garanti på att allt sker korrekt.

Om lektionerna istället sker genom online verktyg som zoom eller skype kan du be läraren om att vara närvarande under dessa lektioner. I dessa möten kan du antingen sitta med och lyssna eller själv vara delaktig.

Var ska då en privatlektion ske? Läs vår artikel: Utorska olika platser att lära.

Det viktigaste handlar egentligen om att inte bara helt och hållet förlita sig på läraren utan att vara delaktig, speciellt i början.

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Tatiana

A lean mean word-killing machine that loves everything written.