Att vilja erbjuda privatundervisning och att faktiskt ha den kunskap som krävs för att kunna göra det är två helt olika saker. Rätt motivation är otroligt viktigt, men det allra viktigaste är att ha riktigt bra koll på det ämne du vill undervisa.

Det innebär att du kommer behöva en bra online-profil för att hitta potentiella klienter och du behöver kunna visa att du har tillräckligt goda språkkunskaper för att erbjuda språkkurser eller språklektioner i engelska.

Så hur kan man bevisa att man besitter den kunskap som krävs? Hur kan man övertyga potentiella kunder om att man har stenkoll på det engelska språket - på allt ifrån grammatik, ordförråd, muntligt, skriftligt och så vidare?

Det finns gott om olika engelskaprov, certifikat, diplom och liknande som kan intyga vad man har för språknivå. Det finns flera olika språkprov som är internationellt erkända och som de flesta språkstudenter är bekanta med.

De kvalifikationer du behöver för att lära ut engelska till en elev kommer förstås att variera beroende på elevens nivå samt beroende på vilken typ av undervisning du själv är intresserad av att erbjuda.

Att lära ut engelska till barn i grundskolan är väldigt annorlunda från att undervisa tonåringar på gymnasiet eller vuxna studenter. Dessutom är det stor skillnad på att undervisa grupper eller enstaka individer, att undervisa i ett klassrum eller via hemundervisning, osv. Du kanske enbart är intresserad av att hålla i online-lektioner? Det är också ett alternativt!

I den här branschen jämför alltid eleverna priserna mellan olika handledare. De kommer även att jämföra tillgänglighet och kvalifikationer i förhållande till handledarens erfarenhet. Tack vare internet kan eleverna enkelt hitta och jämföra olika handledare, vilket är fantastiskt. Men det innebär att du behöver ha koll på marknaden!

De bästa lärarna i Engelska tillgängliga
Gregory
4,9
4,9 (12 recensioner)
Gregory
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Julia
5
5 (4 recensioner)
Julia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Franco
5
5 (82 recensioner)
Franco
270 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Denise
5
5 (5 recensioner)
Denise
325 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (8 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
130 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Joan binwi
5
5 (2 recensioner)
Joan binwi
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (12 recensioner)
Gregory
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Julia
5
5 (4 recensioner)
Julia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Franco
5
5 (82 recensioner)
Franco
270 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Denise
5
5 (5 recensioner)
Denise
325 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (8 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
130 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Joan binwi
5
5 (2 recensioner)
Joan binwi
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

TOEFL, TOEIC, GMAT: Vilket engelskaprov bör du välja?

Numera är studenter allt mer bekanta med de olika internationella språkkvalifikationerna som finns. Särskilt vad gäller de följande: TOELF, TOEIC och GMAT.

Sanningen är att nationella språkprov sällan lyckas uppnå samma goda anseende eller bli internationellt erkända på samma sätt som de mer internationellt inriktade språkproven som utformats för andraspråkstalare.

De certifikat man kan få genom internationella organisationer och engelsktalande universitet har lyckats uppnå och upprätthålla goda rykten. De anses vara väl utformade eftersom de erbjuds av engelsktalande institutioner.

Du kommer säkerligen att möta vissa språkliga utmaningar oavsett vilken språkexamina du väljer!

Du hittar vår fullständiga guide till GMAT-provet här!

Det finns kostnadsfria prov att testa online! (Källa: Unsplash)
  • TOEFL-provet (Test of English as a Foreign Language) är exempelvis utformat för alla de som har ett annat modersmål än engelska. Provet är dessutom främst till för personer med en mer avancerad språknivå i engelska.

Provet är skapat av ETS (Educational Testing Service) och är uppbyggt på flervalsfrågor. Provet fokuserar på fyra olika kunskapsområden: läsförståelse, hörförståelse och skriftliga samt muntliga färdigheter.

Provet kan skrivas på papper (PBT) eller online (iBT). Provet varar i upp emot 4 timmar och kostar cirka 1200 SEK.

  • TOEIC-provet (Test of English for International Communication) är ett annat prov ifrån ETS, men det här provet är inriktat mot affärsengelska.

Det är uppbyggt på två delar: Hörförståelse och läsförståelse (2 timmar) samt muntligt och skriftligt (1 timme, 20 minuter).

Varje betygsnivå har en motsvarande färg: guld, blå, grön, brun och orange. Guld representerar den högsta nivån och orange den lägsta.

Det här språkprovet har ett gott rykte inom affärs- och finansvärlden, framför allt runt om i Asien.

  •  GMAT-provet (Graduate Management Admission Test) fokuserar främst på management och riktar sig mot elever som vill studera på handelshögskolor eller som vill påbörja ett MBA-program. Provet täcker läs- samt hörförståelse.

Läs mer om hur du kan lära dig engelska online.

Erfarenhet med engelska

Som du säkert redan misstänker så är inte GMAT-provet nödvändigt för den som vill lära ut engelska privat.

Däremot är TOEIC ett bra språkprov för de som vill bevisa hur goda språkkunskaper man har. Framförallt om man vill undervisa i affärsengelska eller olika studenter ifrån handelshögskolor, osv.

TOEFL är dock troligen det allra bästa alternativet för de flesta. Om du precis har tagit examen och vill tjäna lite extra pengar varje månad kan det vara ett fantastiskt alternativ att börja erbjuda lektioner i engelska till elever av olika åldrar!

Tänk att undervisa i engelska utomlands! (Källa: Unsplash)

Du kan dessutom överväga att ta en Cambridge-examen. Det finns flera olika prov för flera olika nivåer samt åldrar och de är internationellt erkända allihopa! Betygen sträcker sig från A2-C2, i enlighet med de gemensamma Europeiska referensramarna för språkinlärning (CEFR).

Räcker det med en kandidat- eller masterexamen i engelska?

Man kan erbjuda privatlektioner utan att någon engelska-examen, men det gäller att man vet vad man snackar om. Det är viktigt att man verkligen har den kunskap som krävs för att kunna hjälpa sin elev göra framsteg och utveckla sin språkförmåga.

De flesta handledare har förstås någon sorts relevant bakgrund inom språkutbildning eller så kanske de har engelska som modersmål. Man bör dock vara medveten om att man behöver kunna förklara grammatiska regler och ge tydliga exempel om eleven fastnar någonstans.

Alla elever är förstås inte yngre barn, heller. Det kan hända att du har en vuxen elev och då kan du självklart behöva ha riktigt goda språkkunskaper om du ska kunna lära hen någonting.

Det är viktigt att man kan känna sig självsäker i sin lärarroll!

Att kunna undervisa handlar dock om mycket mer än enbart ämneskunskaper. En skicklig handledare kan uppmuntra sina elever att tänka kritiskt, att förstå sina egna inlärningstekniker och vad som främjar/hindrar deras inlärande samt utveckling. En riktigt duktig handledare kan hjälpa sina elever att nå deras studiemål och att lyckas bättre på sina framtida språkprov!

Kort sagt kan man säga att en engelska-examen är tillräckligt för att kunna marknadsföra sig själv som handledare, men om man vill utveckla sina kunskaper och bli en ännu mer förtroendeingivande lärare bör man studera en del pedagogik också.

Om du drömmer om att bli engelskalärare kan det absolut vara värt att studera till en del poäng i pedagogik eller att börja studera på lärarlinjen. För att bli en behörig lärare i Sverige måste man ha studerat pedagogik. Det kan förstås finnas vissa undantag om man studerat till lärare utomlands, men nu söker arbete i Sverige.

Ta reda på vilka kvalifikationer du behöver för att lära ut engelska genom att kontakta Lärarverket eller en studievägledare på ditt blivande universitet.

Tips på hur man blir en framgångsrik handledare

Att vara en handledare och att vara en riktigt bra handledare är två helt olika saker! Så hur står man ut i mängden bortsett från sina kvalifikationer?

  1. Bestäm dig för vilka ämnen du vill undervisa i

Nu när du bestämt dig för att hänge dig åt undervisning kan det vara bra att minska ner din lista på elever. På så vis kan du se till att dina lektioner blir allt mer individuellt inriktade vilket kommer att ge dina elever bättre studieresultat. Har du tänkt undervisa elever på grundskolan, högstadiet eller gymnasiet? Vilka åldrar vill du arbeta med? Vilken språknivå vill du inrikta dig på?

Om du tycker om att arbeta med yngre elever eller har erfarenhet av att arbeta med vuxna studenter kan det vara en bra idé att fortsätta arbeta med samma åldersgrupp till en början medan du utvecklar dina undervisningskunskaper och skaffar dig mer erfarenhet. Att undervisa yngre elever är, som du kanske vet, väldigt annorlunda från att undervisa vuxna studenter. Fundera även på om du har några andra relevanta styrkor. Kan du undervisa någon med en inlärningssvårighet, t.ex.?

  1. Bekanta dig med elevernas läroplan

När du väl bestämt dig för vilken typ av elev du vill undervisa är det viktigt att se till så att du verkligen har koll på vilka ämnesområden de behöver hjälp med. Ta en titt på de nationella läroplanerna samt kunskapskraven för att ta reda på vad en elev i exempelvis årskurs 7 behöver ha koll på för att uppnå ett bra eller godkänt betyg i engelska.

Om du vill kunna hjälpa din elev att utvecklas behöver du vara medveten om vilka kunskaper hen behöver besitta för att lyckas med sina studier. Se till så att ert samarbete har en tydlig koppling till elevens andra språklektioner och att ditt lektionsupplägg möter elevens förväntningar beroende på vad hen har för målsättningar.

  1. Fastställ dina egna undervisningsmetoder

Det finns inte ett enda rätt sätt att undervisa på. De flesta lärare kan berätta för dig att man behöver kunna anpassa sina undervisningsmetoder efter olika elever och mellan olika klasser. Precis på samma sätt som lärare arbetar på olika sätt så arbetar elever på olika sätt. Alla har vi våra egna styrkor och svagheter. Vissa elever kan enkelt förstå muntliga instruktioner, medan andra förstår bättre om man helt enkelt visar hur de ska gå tillväga. Ju mer du undervisar, desto bättre kommer du bli på att hitta olika variationer!

  1. Uppmuntra god kommunikation med elever, föräldrar och lärare

Det är inte lätt att undervisa en elev om man inte får den återkoppling som behövs för att vägleda sin elev. Det är just därför det är så viktigt att kommunicera med de som är involverade i din elevs utveckling, så som andra lärare och elevens föräldrar, t.ex. Se till att höra efter med föräldrar och lärare om vad ni kan göra för att stötta elevens studier.

Var inte rädd för att be om att få kontakta skolan eller föräldrarna för att utforma en riktigt bra läroplan för eleven i fråga om du tror att det skulle kunna vara väldigt givande för elevens utveckling.

  1. Skaffa behörighet

Du kan även överväga att skaffa lärarbehörighet genom att läsa upp några ämnespoäng eller genom att studera pedagogik om du känner att du tycker om att undervisa i engelska eller andra ämnen. Läs mer om hur du kan testa dina engelskakunskaper här.

  1. Överväg att undervisa vid en undervisningsinstitution

Om du vill skaffa dig mer erfarenhet och fler kontakter kan du överväga att gå med i någon förening eller att erbjuda dina tjänster via olika utbildningsinstitutioner. Du skulle även kunna skapa en profil hos oss på Superprof.

Via vår hemsida kan du komma i kontakt med potentiella elever som letar efter handledare i olika ämnen. Det är enkelt! Allt du behöver göra är att ladda upp ett foto och ge en kort introduktion där du berättar lite om vem du är samt vilka tjänster du erbjuder och vilka kvalifikationer du har. Sen är det bara att vänta och se vem som kontaktar dig!

Glöm inte att ange ett pris för dina tjänster. Ta en titt på vad andra online-handledare tar i ersättning eller vad handledare i ditt närområde tar i avgift för sin undervisning. Om du sätter ett alltför högt pris kanske du skrämmer iväg potentiella elever. Försök att sätta ett pris som blir bra för både dig och eleven.

Ge det en chans – marknadsför dina tjänster via oss på Superprof !

Att vara engelskalärare ger många nya möjligheter.(Källa: Unsplash)

7. Var flexibel

Fundera över om du vill erbjuda undervisning via personliga möten, genom hemundervisning eller om du vill erbjuda online-undervisning. Genom att erbjuda online-undervisning kan man förstås nå fler elever, men det finns de elever som föredrar lektioner via fysiska möten också.

Om du väljer att undervisa på det sättet behöver du fundera över ett par olika saker: Ska du erbjuda undervisning i ditt eget hem? Ska du resa till din elevs bostad? Ska du hyra ett kontor någonstans? Kan du låna ett klassrum någonstans? Om du ska resa, hur mycket behöver du be om i reseersättning?

Att vara flexibel handlar inte bara om ‘var’ man erbjuder sin undervisning utan även om ‘hur’ och ‘när’. Skulle du kunna erbjuda undervisning på helger? På kvällstid? Under skollov? På sommaren? Många elever är ju upptagna med sina ordinarie studier under dagarna...

Hoppas den här informationen har varit till hjälp på din resa mot att bli en fantastisk engelskalärare! Om du vill påbörja din karriär redan idag kan du erbjuda engelska lektioner via Superprof!

 

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.