Att studera kemi är ett bra karriärval. Många branscher, särskilt inom tillverknings- och energisektorerna, letar efter personer med examen inom kemi och den nuvarande klimatkrisen har bara förstärkt efterfrågan på kvalificerade kemister inom alla områden. Den lägsta förutsättningen för att starta en karriär inom kemiindustrin är en kandidatexamen som tar tre år att slutföra. De flesta större universitet erbjuder en sådan examen.

När det gäller de flesta ämnen har Stockholm och Linköping rankats högst upp på listan över universitetsutbildningsprogram men avdelningen för kemi vid Göteborgs Universitet har också fått goda omdömen. Så låt oss ta en titt på några möjliga yrken du kan skaffa med en examen inom kemi. Varför inte börja med att leta efter privata kemihandledare som ligger inom din budget och se till att välja rätt kemihandledare.

De bästa lärarna i Kemi tillgängliga
Syed
5
5 (16 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Basset
5
5 (10 recensioner)
Basset
175 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Zakaria
5
5 (4 recensioner)
Zakaria
189 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Riyam
5
5 (9 recensioner)
Riyam
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Stefan
5
5 (1 recensioner)
Stefan
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mats
5
5 (3 recensioner)
Mats
395 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Emilia
Emilia
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Murziqa
5
5 (6 recensioner)
Murziqa
210 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Syed
5
5 (16 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Basset
5
5 (10 recensioner)
Basset
175 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Zakaria
5
5 (4 recensioner)
Zakaria
189 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Riyam
5
5 (9 recensioner)
Riyam
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Stefan
5
5 (1 recensioner)
Stefan
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mats
5
5 (3 recensioner)
Mats
395 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Emilia
Emilia
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Murziqa
5
5 (6 recensioner)
Murziqa
210 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Vad lär du dig på en kemiutbildning?

Antagningsprocessen kan på något sätt vara skrämmande för studenter men om och när du väl kommer in så börjar det roliga. Under din kemiutbildning kommer din läroplan troligen att börja med att studera grunderna, såsom skillnaden mellan organisk och oorganisk kemi, de fysiska krafterna och bindningarna som reglerar alla befintliga ämnen och hur forskare kan förutsäga ett elements svar baserat på atomkonstitutionen.

Om du redan läser kemi och har hittat ett område som du finner extra intressant, så kan du be om kemi hjälp online för att få fördjupade kunskaper. Om du snarare känner att ämnet känns väldigt svårt, så kan du självklart även om hjälp för att få extra stöttning.

Utveckling steg för steg

Under en kemiutbildning dyker till exempel begrepp som kvantmekanik upp. Vissa kurser kommer också att innehålla bakgrundsinformation om vetenskapens historia och filosofi. Kemi är ett praktiskt ämne, med en hel del tid som spenderas i laboratorier, där noggrant planerade experiment med komplicerade tekniker genomförs. Ju fler framsteg du gör, desto troligare är det att du kommer genomföra experiment där du måste använda olika laboratoriemetoder och tekniker för att lösa kemiproblem, som dina lärare har gett dig. För att göra detta måste eleverna behärska flera analytiska tekniker, allt från spektroskopi (som består av att analysera samspelet mellan materia och elektromagnetisk strålning) till kromatografi (som består av att separera kemiska föreningar beroende på deras fysiska egenskaper).

När du går vidare i dina studier kan du välja att ta kemilektioner i mer specifika ämnen som kemiteknik, farmakologi, nanoteknik eller elektrokemi. Beroende på dina intressen och vilken karriär du är ute efter, kan du också ansöka om att ta valfria kurser eller specialisera dig inom molekylär biokemi, farmaceutisk kemi, biomedicinsk teknik eller miljökemi. Varje examen kräver genomförande av en praktik som kan innehålla ett forskningsprojekt som varar under en termin eller längre.

kemi vad är ett grundämne
Plast är en av de viktigaste produkterna i den kemiska industrin och överskottet av plastskräp och dålig hantering har orsakat stora föroreningsproblem. Bild: Unsplash

Skydda planeten och bli miljökemist

Som miljökemist kommer ditt huvuduppdrag att vara att titta på vad som finns i luften, vattnet och marken för att studera hur kemikalier hamnar i vår miljö, vilken effekt denna förorening kan ha och hur mänskliga aktiviteter påverkar planeten. Du måste övervaka källan och omfattningen av luft-, jord- eller vattenföroreningar, särskilt kemiska föreningar som kan utgöra en risk för människors hälsa. Din roll kommer också att inkludera att uppmuntra och förbättra hållbarhet, bevarande och skydd genom att skapa eller följa miljövänliga initiativ. Som de flesta kemistjobb innefattar miljökemist mycket praktiskt arbete och din roll kommer troligtvis att involvera provtagning av marken och analytiska tester, särskilt i händelse av en föroreningskris som ett oljeutsläpp.

Du behöver också studera och hålla dig uppdaterad kring hälso- och säkerhetsbestämmelser och lokala eller nationella lagar. Ännu viktigare är att miljökemister måste arbeta mellan många olika vetenskaper som biologi, geologi, ekologi, sedimentologi, mineralogi, genetik, jord- och vattenkemi, hydrologi, toxikologi, matematik och teknik. De flesta miljökemister och tekniker arbetar för nationella eller lokala myndigheter eller i privata konsultföretag. De som arbetar inom den offentliga sektorn tjänar i genomsnitt 350 000 kronor per år, men det kan snabbt gå över 450 000 när man är inom den privata sektorn. Den globala miljökrisen har skapat en enorm efterfrågan på kemister som specialiserat sig på miljöfrågor, något som utan tvekan kommer att reflektera deras löner under de kommande åren.

kemi vad är ett grundämne
Föroreningar är en av de största utmaningarna för kemister. Att arbeta för att minska den kan rädda planeten. Bild: Unsplash
De bästa lärarna i Kemi tillgängliga
Syed
5
5 (16 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Basset
5
5 (10 recensioner)
Basset
175 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Zakaria
5
5 (4 recensioner)
Zakaria
189 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Riyam
5
5 (9 recensioner)
Riyam
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Stefan
5
5 (1 recensioner)
Stefan
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mats
5
5 (3 recensioner)
Mats
395 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Emilia
Emilia
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Murziqa
5
5 (6 recensioner)
Murziqa
210 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Syed
5
5 (16 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Basset
5
5 (10 recensioner)
Basset
175 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Zakaria
5
5 (4 recensioner)
Zakaria
189 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Riyam
5
5 (9 recensioner)
Riyam
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Stefan
5
5 (1 recensioner)
Stefan
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mats
5
5 (3 recensioner)
Mats
395 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Emilia
Emilia
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Murziqa
5
5 (6 recensioner)
Murziqa
210 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Lös brott och rädda liv – bli toxikolog

Gränsen mellan rättsmedicinsk kemi och toxikologi är väldigt tunn, och kvalifikationerna som krävs för endera position är mycket lika. Som kriminaltekniker kommer du att analysera fysiska bevis och prov som tillhandahålls av brottsbekämpande organ för att lösa brott. Detta yrke har glamouriserats av serier som CSI, Dexter eller Bones vilket gör kriminalteknik ett trendigt fält att studera och därmed öka konkurrensen om att ta specifika kurser eller hitta ett jobb när du har examen.

Å andra sidan kommer toxikologer inte få slut på arbete. Som toxikolog kommer ditt huvudsakliga jobb att vara att studera säkerheten och de biologiska effekterna av läkemedel, kemikalier och andra ämnen hos levande organismer. Återigen är detta område tvärvetenskapligt och kommer att kräva att du är bekväm med annan vetenskap som biologi, biokemi eller organisk kemi. Det är inte så glamoröst som kriminaltekniker men det hjälper till att rädda liv. Läkemedelsverket är det viktigaste statliga organet som reglerar användningen av nya kemikalier i Sverige och som toxikolog måste du se till att vara uppdaterad på deras senaste regler.

Att ha ett coolt jobb är bara en av anledningarna till att studera kemi.

Återigen erbjuder den offentliga sektorn mindre attraktiva löner än privata företag och lönerna för toxikologer som arbetar med analytisk toxikologi börjar på cirka 330 000 kronor per år. Efter examen varierar startlönerna för toxikologer från cirka 250 000 till 350 000 kronor beroende på vilken industrin du arbetar i, men lönen för högt kvalificerade toxikologer kan gå upp till 850 000 kronor och mer.

Bioteknik – korsningen mellan kemi och biologi

Om du är intresserad av både biologi och kemi behöver du inte kompromissa, det räcker med att specialisera dig inom bioteknik. Detta område omfattar studier och användning av levande organismer eller celler för att göra användbara produkter. Även om termen bioteknik kan låta fancy och futuristiskt så har mänskligheten faktiskt använt sig av biotekniska processer i tusentals år. Spår av tillverkning av öl hittades för mer än 10 000 år sedan. Vin- och osttillverkning var också föregångare till dagens bioteknikindustri. Det var först relativt nyligen som vi insåg vad som fanns bakom några av våra favoriträtter och drycker runt om i världen och med tiden, när alkemi blev kemi, uppstod bioteknik som ett eget område.

I dag designar och tillverkar bioteknikindustrin nya läkemedel, förbättrar näring, främjar jordbruk och skyddar miljön. Ett av de tidigaste genombrotten inom bioteknik var industriell produktion av insulin, som är nödvändigt för att behandla miljoner diabetiker.

Strax efter examen kan du förvänta dig en genomsnittslön på mellan 220 000 och 290 000 kronor per år. Efter några års erfarenhet kan en kvalificerad biotekniker förvänta sig att tjäna mellan 300 000-550 000 kronor per år. Med mer än ett decennium av erfarenhet kommer du se en lön på 650 000 per år, men detta tillkommer vanligtvis extra ledningsansvar.

kemi vad är ett grundämne
Kemister är i framkanten av innovation och kommer alltid med nya idéer för att lösa aktuella problem eller skapa nya produkter. Bild: Unsplash

Bli kemiingenjör

Kemiingenjörens roll är att hitta sätt att översätta kemiska reaktioner, naturligt förekommande i naturen eller utvecklade i laboratorier, till praktiska tillämpningar för produktioner av kemikalier eller föreningar i storskaliga industrier. Kemiingenjörer arbetar regelbundet med att förbättra dessa processer, antingen genom att göra dem mer kostnads- eller energieffektiva eller genom att göra dem mindre skadliga för miljön. Under de senaste åren har biologi och särskilt bioteknik spelat en växande roll inom kemiteknik, men den viktigaste grunden för fältet är fortfarande kemi, matematik och fysik.

Många olika sektorer arbetar med kemiska ingenjörer, från flyg- och bilindustrin till miljö- och medicinföretag. Med de stigande kostnaderna för fossila bränslen och den globala uppvärmningen som har observerats under de senaste decennierna har kemiingenjörer haft en växande roll för att förbättra hållbarheten hos industrier som mode- och biltillverkarna. Några utmaningar som kemiska ingenjörer står inför under de kommande åren är att minska mängden CO2-utsläppen för att temperera effekterna av mänskliga aktiviteter och deras roll i uppvärmningen av planeten. Det kommer också innebära att hitta nya, icke-förorenande och förnybara bränslen.

Ett annat stort problem som vi står inför är ansamlingen av årtionden av icke-återvunnen plast som förorenar våra hav, tar sig in i vår mat och skadar oss i slutändan. Kemiingenjörer, som var källan till den stora plastanvändningen under andra världskriget, kommer att behöva hitta nya sätt att återvinna och återanvända plast. Att omvandla dem till tyger, byggmaterial eller skapa plastätande bakterier är några av de innovationer som kan rädda vår planet.

Kemiska ingenjörer kommer från olika bakgrunder, vanligtvis med biokemi i bagaget. Genomsnittslönen för en kemikalieingenjör ligger på 600 000 kronor per år men kan gå upp till 770 000. Något som gör det bland det bästa betalda yrket inom kemi.

Vad gör man efter en kandidatexamen?

Om du tog din kandidatexamen betyder det inte nödvändigtvis att dina studier är över. Tvärtom, många med en examen i kemi bestämmer sig för att studera vidare och börjar läsa en magisterexamen, som ofta följt av en doktorsexamen. Det är något som beror på dina karriärsmål.

Att utvidga dina kunskaper i en av de grenar som du studerat under din examen (organisk, oorganisk, fysisk eller analytisk kemi) innebär ofta att du kommer att ägna din karriär åt forskning. Tveka inte att be om kemi hjälp om du behöver lite stöttning i dina studier för att nå dina mål.

Men kemi inkluderar många fler områden, särskilt inom tillämpade kemiområden som fysisk kemi, beräkningsbiokemi, nanoteknologi, rättsmedicinsk undersökning eller biomolekylär kemi. Vissa arbetsgivare kan också värdera en sådan specialutbildning och anpassa din lön i enlighet därmed.

Oavsett vilken kurs inom kemivetenskap du väljer för din grundutbildning och sedan din forskarutbildning, så kommer du att kunna välja vilken karriär du vill ha när du har en examen. Valet är helt upp till dig om du vill ägna din tid åt att ge råd till multinationella kemiska företag om hur de kan skydda miljön eller bedriva oberoende forskning.

Är du orolig för klimatförändringar och vad som händer med miljön? Ta reda på hur du kan använda din kemiexamen för att lindra dessa problem!

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Tatiana

En nyfiken skribenten som alltid letar efter något nytt att lära sig mer om. Brinner för att läsa, resa, skriva och dansa.