"Att lära sig ett annat språk handlar inte enbart om att lära sig andra ord för samma saker, utan om att lära sig ett annat sätt att tänka runt saker och ting"  - Flora Lewis.

Vi kan inte understryka detta nog: Det svenska språket har upp emot 13, 2 miljoner talare varav cirka 10 miljoner människor är modersmålstalare. Det svenska språket är det allra största språket i Norden och ett av de 100 största i världen!

Det svenska språket är levande, färgsprakande och rikt. Det finns gott om svensk litteratur och media; filmer, teater, serier, böcker, film och så vidare.

Det finns gott om privatlektioner och språkkurser tillgängliga online, men generellt sett brukar man få lära sig en sorts standardversion av alla språk, dvs. standardsvenska (även kallad rikssvenska). En standardversion av ett språk innebär generellt sett att dialekten ifråga ligger närmare skriftspråket och att den inte inkluderar slanguttryck eller slangord. Alla som talar svenska kan enkelt förstå rikssvenskan, helt enkelt.

Visste du att det upp emot 300 000 människor som har svenska som modersmål i Finland? Även i Estland finns det människor som talar svenska som modersmål.

Det svenska språket består av en hel rad olika dialekter, även om dessa dialekter brukar delas upp i sex huvudområden. Dessa huvudområden är: sydsvenska mål, götamål, sveamål, gotländska mål, norrländska mål och östsvenska mål.

Det är just tack vare Sveriges språkliga variationer som det är så intressant att lära sig mer om alla olika svenska dialekter. De skiljer sig trots allt ganska mycket ifrån norr till söder, men lyckligtvis kan samtliga svenskar förstå varandra, trots att de kanske blir förvirrade vad gäller vissa slangord och uttryck från de olika områdena.

Låt oss ta en titt på några av de olika svenska dialekterna, hur de låter och hur de kom till. Vi berättar även mer om hur du kan utveckla din svenska och lära dig att tala svenska med en särskild dialekt, om det är det du hoppas kunna göra en dag.

Vi kommer helt enkelt att ta en liten tur runt Sverige för att kika närmare på ett par olika dialekter. Olika regioner och landskap har olika dialekter -särskilt vad gäller betoning och vokalljud - men även vad gäller grammatik, fraser, slangord, uttryck och liknande i talspråket. Skriftspråket behöver man lyckligtvis inte fumla med! Ett slangord kan betyda en sak i söder och en annan i norr. 

Vad som än händer kan du alltid vända dig till ditt svenska lexikon för att se om ett ord faktiskt existerar, hur det stavas och vad det innebär enligt standardsvenskan. Kanske är det säkrast att ha ett svenskt lexikon till hands medan du reser runt i Sverige. Det är trots allt ett fantastiskt sätt att utveckla dina språkkunskaper och ditt ordförråd.

Så....är du redo? Då sätter vi igång!

De bästa lärarna i SFI tillgängliga
Stephanie
5
5 (28 recensioner)
Stephanie
299 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Rosie
5
5 (11 recensioner)
Rosie
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Márcia eliasson
5
5 (9 recensioner)
Márcia eliasson
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Maria
5
5 (8 recensioner)
Maria
210 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Benyamin
5
5 (4 recensioner)
Benyamin
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zakaria
5
5 (6 recensioner)
Zakaria
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Yanping
Yanping
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Pavle
Pavle
189 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Stephanie
5
5 (28 recensioner)
Stephanie
299 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Rosie
5
5 (11 recensioner)
Rosie
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Márcia eliasson
5
5 (9 recensioner)
Márcia eliasson
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Maria
5
5 (8 recensioner)
Maria
210 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Benyamin
5
5 (4 recensioner)
Benyamin
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zakaria
5
5 (6 recensioner)
Zakaria
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Yanping
Yanping
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Pavle
Pavle
189 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Dialekter i Sverige: Norrländska

I Norrland kan man skymta starka norrsken under vintermånaderna. (Källa: Unsplash)

Norrland, med dess underbara djur- och naturliv och fantastiska landskap...vem har inte drömt om att resa norrut för att få en skymt av de makalösa norrskenen? Kanske är det dags att boka en tågbiljett upp redan idag?

Låt oss ta en titt på några av dess särskilda språkdrag:

"Tjockt" I

Man brukar säga att ett "tjockt" I är ett av de språkdrag som hör till norrländska mål, trots att det även förekommer i vissa andra svenska dialekter. Detta 'I' uttalas längre bak i munnen, vilket ger det en "tjockare" klang.

Främre sje-ljud

Sje-ljudet uttalas långt fram i munnen, vilket ger det en annan klang. Detta sker främst i Västerbotten och Norrbotten.

Ändelsen -er faller bort i presens

I norrländska mål fallet ofta -er ändelsen bort vad gäller presensformer av verb, vilket är mycket unik bland de svenska dialekterna. 'Jag tycker' får istället bli 'Jag tyck', medan 'han sitter' istället får bli 'han sitt'.

Adjektivens böjning i plural

Man böjer inte alltid adjektiven i plural i de norrländska dialekterna. Det innebär att man ofta säger 'de är söt' istället för 'de är söta'.

Frågeordet vars

Detta frågeord kan betyda både 'var' och 'vart' och används främst i övre Norrland. Det innebär att många säger 'Vars åkte hon?' istället för 'var åkte hon?' eller 'vars är de?' istället för 'var är de?'.

Norrländska ord och uttryck

Det finns gott om intressanta norrländska uttryck och ord att välja mellan. Här kommer ett par exempel:

 • Fara - gå/resa/ta sig någonstans.
 • Gatt - var tvungen.
 • Gitt - måste/är tvungen.
 • Harta - hälften.
 • Hurven - kall/smått frusen.
 • Huvvaligen - usch
 • Kuse - insekt/småkryp
 • Nalta - lite grann
 • Pärer - potatis
 • Sno om - vända om

Läs mer om den norrländska dialekten.

Svensk dialekt: Göteborgska

Missa inte att besöka Göteborg och ta del av göteborgshumorn! (Källa: Unsplash)

Det finns inget bättre sätt att lära sig en dialekt än att besöka det område där dialekten talas. Göteborg - Sveriges näst största stad - har bland annat charmiga kullerstensgator och en otrolig skärgård att erbjuda!

Här kommer några av göteborgskan typiska språkdrag:

Kort 'i'

Det korta 'i:et' uttalas som ett kort 'e', vilket leder till att ord som 'fisk' uttalas som 'fesk'.

Kort 'y'

Det korta 'y:et' uttalas som ett 'ö', vilket leder till att 'byxor' och 'kyrka' uttalas som 'böxer' och 'körka'.

Kort 'ö'

Det korta 'ö:et' uttalas som ett 'u', vilket leder till att 'dörr' uttalas som 'durr'.

Bindevokalen 'e'

I vissa sammansatta ord lägger göteborgarna till ett 'e'. Sopbil blir 'sopebil' och 'fällben' blir 'fälleben'.

Meningsbyggnad

Generellt sett säger göteborgare även ofta 'denna boken' istället för 'den här boken', eller 'detta sättet' istället för 'det här sättet'.

Uttal

Vissa ord får även ett annat uttal i och med att göteborgska (framförallt den äldre göteborgskan) har ett dentalt uttal. Orden 'bord', 'barn' och 'fors' blir 'bod', 'ban' och 'fåss'.

Göteborgska ord och uttryck

Känner du igen några av dessa göteborgska ord och uttryck?

 • Bamba (skolmatsal)
 • Bödig (hygglig)
 • Exter (dumheter)
 • Knö (trängas)
 • La (väl)
 • Röta (tur)
 • Tyken (uppkäftig)

Läs mer om göteborgskan och göteborgshumorn här.

Olika dialekter i Sverige: Gotländska

På Sveriges största ö, Gotland, talas det gotländska. (Källa: Unsplash)

Gotland är en favorit bland svenskarna vad gäller sommarsemestern. Naturen är slående och solnedgångarna är att minnas!

Typiska språkdrag för de gotländska målen:

En "sjungande" språkmelodi

Melodin i gotländskan liknas ibland med melodin i bergslagsmål; en annan svensk dialekt.

Antalet diftonger

Gotländskan använder sig av ett stort antal diftonger, dvs., en vokal som uttalas med två olika ljud. Det kan till exempel handla om att 'mer' blir 'meir', 'läs' blir 'leäs' och 'hus' blir 'heos'.

Kort 'u' uttalas som ett 'o'

En annan uttalsförändring där ord som 'buss' snarare uttalas som 'boss'.

Kort 'ö' uttalas som ett 'å'

En uttalsförändring där ord som 'dröm' istället uttalas som 'dråm'.

'A' uttalas ibland som 'e'

Om ett ord slutar med ett 'a' uttalas 'a:et' ofta istället som ett 'e' eller 'ä'. Ett par exempel på denna uttalsförändring är att 'resa' snarare blir 'resa', 'samma' blir 'samme' och 'borta' blir 'borte'.

Gotländska ord och gotländska uttryck

Hade du kunnat gissa de här ordens betydelse?

 • Ben - fot
 • Bodi - affären
 • Glida - åka iväg
 • I nättres - natten som varit/förra natten
 • Kellinge - min fru/frugan
 • Lamm - får
 • Otendag - eftermiddagsfika/mellanmål
 • Pinnsvin - igelkott
 • Sakran - förbaskat
 • Snupp - ögonblick

Läs mer om den gotländska dialekten.

Skillnader mellan dialekter i Sverige: Skånska

Bekanta dig med dig skånska dialekten i Malmö. (Källa: Unsplash)

Malmö ligger otroligt vackert nere vid Sveriges sydkust, en knapp halvtimme ifrån Köpenhamns centrum. Kanske har du hört talas om Malmös Turning torso?

Skånemålens språkliga särdrag

Konsonanterna 'p', 't' och 'k'

Ett av de dialektdrag man enkelt kan utskilja är att konsonanterna 'p', 't' och 'k' har följt en annan utveckling som är mer medeltida rent lingvistiskt sett. Ord som gap, mat och rak uttalas därför mer som 'gab', 'mad' och 'rag'.

Ett bakre 'R'

Det var i Skåne som det bakre 'r:et' först fick ett riktigt fäste. Det bör dock nämnas att det främre 'r:et' idag kommit tillbaka till skånskt talspråk. Det främre 'r:et' används framförallt i Lund och Malmö.

Diftonger

Detta fenomen brukar ofta förknippas med skånska dialekter. Man finner det främst i norra Skåne, där standardsvenskans 'å' och 'e' motsvaras av ett 'ao' samt ett 'åi'.

'Gås' och 'sten' blir alltså 'goas' och 'stain'.

Uttal av sammansatta ord

Den skånska dialekten betonar den senare delen av orden, istället för på den tidigare som inom de flesta andra svenska dialekter och inom rikssvenskan. Detta går att notera när det handlar om ord som 'handtag' eller 'skorsten'.

Skånska ord och uttryck

Om du är intresserad av att lära dig några fler skånska ord kan börja med dessa:

 • Abekatt - härmapa
 • Drös - hög/samling
 • Gaffla - tjata om samma sak
 • Grann - vacker
 • Hodet - huvudet
 • Keff - tråkig/dålig
 • Lack - sur
 • Läbbit - läskigt
 • Nimmt - lätt/smidigt
 • Redig -ordentlig
 • Rälig - riktigt äckligt

Läs mer om den skånska dialekten.

Även om det svenska språket inte är ett av de de största språken i världen så anses det vara ett stabilt språk. Det finns gott om svensk litteratur att ta del utav, allt ifrån svensk film till svenska böcker. Att ta del av den svenska litteraturen kan vara ett fantastiskt sätt att utveckla dina svenska språkfärdigheter.

Det finns trots allt cirka 13,2 miljoner människor som du kommer att kunna samtala med!

Hos oss på Superprof hittar du skickliga och erfarna handledare som kan hjälpa dig nå dina mål. Det fantastiska med privatlektioner är att din handledare kan anpassa lektionsinnehållet efter just dig, dina behov och dina personliga målsättningar.

Knappa bara in det ämne du önskar att studera (svenska eller svenska för invandrare - SFI), samt din postkod. På så vis kan du se vilka handledare som finns tillgängliga i ditt närområde. Det finns dock gott om undervisningsalternativ tillgängliga.

 

Stort lycka till!

 

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Låt oss gärna veta!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.