Studenter i hela världen ställer sig frågan: Ska jag ta TOEFL eller IELTS? Samma personer undrar: vilken är svårast? Båda har så klart sina svårigheter därav beror allt på vad du vill få ut av ditt lärande. Det är så du vet vilken du ska välja.

Har du länge funderat på att ta en engelska kurs för att förbereda dig inför ett viktigt prov? Då är den här artikeln något för dig!

De bästa lärarna i Engelska tillgängliga
Gregory
4,9
4,9 (13 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Julia
5
5 (7 recensioner)
Julia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Denise
5
5 (5 recensioner)
Denise
400 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Franco
5
5 (82 recensioner)
Franco
270 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Joan binwi
5
5 (2 recensioner)
Joan binwi
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hana
5
5 (10 recensioner)
Hana
215 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
5
5 (1 recensioner)
Peter
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (13 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Julia
5
5 (7 recensioner)
Julia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Denise
5
5 (5 recensioner)
Denise
400 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Franco
5
5 (82 recensioner)
Franco
270 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Joan binwi
5
5 (2 recensioner)
Joan binwi
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hana
5
5 (10 recensioner)
Hana
215 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
5
5 (1 recensioner)
Peter
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Fakta om både TOEFL och IELTS

TOEFL har nästan femtusen testcenter runt om i världen. Onlinetestning är däremot vanligtvis sättet att slutföra detta test på.

IELTS har knappt tusen testplatser över hela världen. På grund av delmoment som kräver direkta engelska konversationer med intervjuare, erbjuds denna tentamen inte online.

Det finns emellertid material online för att öva engelska inför tentamen.

Tiden för att ta ett TOEFL är fyra timmar. Naturligtvis kan studenter slutföra tentamen innan fyra timmar har nått sitt slut men fyra timmar är max tiden för ett TOEFL test Sverige.
IELTS är begränsat till två timmar och fyrtiofem minuter. Denna examination är kortare än TOEFL testet, förutom den skriftliga delen som varar en hel timme.

Ta reda på varför i avsnittet nedan.

TOEFL är generellt inriktat mot studenter med kunskaper inom nordamerikansk accent och stavning; IELTS täcker en rad regionala accenter, inklusive amerikanska.
Eftersom båda testerna testar din internationella engelska, är det acceptabelt att använda antingen amerikansk stavning eller brittiska på IELTS, i dina korta svar och kompositioner.

Så se till att öva engelska generellt.

Men när du väljer en sorts engelska, måste du hålla dig till den hela testet. Det är alltså inte acceptabelt att blanda mellan amerikansk- och Oxford-engelska. Även om alla dina svar är tekniskt korrekta räknas alla ord som skrivs på annan accent som felaktiga.

Lär dig hur du kan utöka ditt ordförråd och lära dig fler engelska ord. Om du skriver dina första svar med brittisk engelska, skulle all amerikansk engelska som används därefter betraktas som ett fel. Det är inte lika viktigt att upprätthålla konsistens i den ena eller den andra stilen på engelska för TOEFL. I TOEFL ligger fokus mer på syntax och grammatik.

Låt oss nu ta en djupgående titt på båda tentamen.

toefl
Idag tas TOEFL på datorn, men innan dess behövde du fortfarande träna engelska. Bild: Unsplash

Engelska som främmande språk

Bakgrund

Under 1960-talet, när globala resor blev lättare, stötte högskolor i USA på det växande problemet med internationella studenter som migrerade för utbildning men som inte hade några riktiga engelska kunskaper.
Detta ledde till att ett nationellt råd bestående av ledare för regeringen och den privata sektorn sammankallades. Syftet till detta var att se till att studenter som anländer till Amerika för att fortsätta sin utbildning, kommer med förutsättningen att kunna förstå sina lärare och delta i klassen.
De första versionerna av TOEFL administrerades i samband med Stanford University. Senare tilldelades styrelsen att övervaka tester och uppdateringar av tentamen.

Utveckling

Ursprungligen skrevs detta engelska test för universitetet, på papper som sedan administrerades och övervakades i en akademisk miljö.
För talförståelsedelen kallades deltagarna in i ett rum, en efter en, för att svara på en serie frågor utformade för att mäta kritiskt och retoriskt tänkande samt talfärdigheter.

På grund av hög efterfrågan, var studenter tvungna att vänta i upp till två år på möjligheten att bevisa sina engelska språkkunskaper med TOEFL.
Detta ledde till utvecklingen av CBT (bokstavligen: datorbaserat test) som utgjorde grunden för den online examination som elever idag från hela världen är bekanta med.

TOEFL idag

TOEFL administreras strikt på nätet förutom i områden där internetanslutningen är opålitliga eller otillgänglig.

I de områden i världen som inte förlitar sig starkt på datorer, görs fortfarande testarna med penna och papper och med en muntlig examinator.

Utländska studenter måste ta ett TOEFL test innan de kan skriva in sig på universitet i ett engelsktalande land. Något som varit sedan starten av standardiserade engelska tentor för internationella studenter år 1962. Idag kan du ta TOEFL i Stockholm men om du inte bor i huvudstaden så kan du även ta ett TOEFL engelska test för universitetet i andra delar av Sverige.

IELTS formulerade en jämförbar, men mer detaljerad tentamen 1980, som blev globalt lanserad nio år senare.

toefl
Brittisk eller amerikansk engelska? IELTS eller TOEFL? Bild: Unsplash

Internationella engelskspråkiga testsystemet, IELTS

IELTS erbjuder två sorts tentor:

 • Allmän engelska: Ett test invandrare som söker arbete kan göra för att visa sina kunskaper inom språket.
 • Academic Exam: Där vårt fokus ligger, speciellt utformat för blivande studenter som vill studera vid universiteten i Storbritannien, Kanada, Australien eller Nya Zeeland.

Bakgrund

The English Language Testing Service, eller ELTS som den då var känd för, var grundpelaren i Cambridge English Language Assessment, en avdelning vid University of Cambridge och British Council.
Tentorna utformades för att underlätta användningen av vardagsengelska.

Testet inkluderar olika regionala accenter och dialekter, inklusive amerikanska (men exklusive skotska).

Evolution

På grund av svårigheter för lärarna att administrera testet, designades det om och fick ett mer internationellt innehåll. För detta ändamål anslöt sig även australiska universitet och högskolor.
En senare version har en distinktion mellan läs- och skrivdelarna i testet. Den tidigare tematiska länken ansågs förhindra en riktig bedömning av deltagarnas förmåga.

Om till exempel ämnet var Finding Work in Australia skulle den skriftliga delen kräva att den examinerade skriver om How to Find Work in Australia.

Den senaste översynen av läs- och skrivmodulerna förde dem mer i överensstämmelse med allmänna akademiska standarder: samma tidpunkt, svarstid och rapportering av poäng.

IELTS idag

 • Över hela världen administreras detta engelska test för universitetet fortsatt på traditionellt vis: Med penna och papper. Där den muntliga delen görs live, i en ansikte-mot-ansikte- intervju. Resultaten av den muntliga tentamen meddelas omedelbart.
 • Den skriftliga delen av tentamen tilldelas en timme eftersom den ska skrivas för hand snarare än på en dator.
 • IELTS har snabbt vuxit till att bli valet för människor i Asien och Mellanöstern, med mer än två miljoner personer som tar testet världen över.
De bästa lärarna i Engelska tillgängliga
Gregory
4,9
4,9 (13 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Julia
5
5 (7 recensioner)
Julia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Denise
5
5 (5 recensioner)
Denise
400 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Franco
5
5 (82 recensioner)
Franco
270 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Joan binwi
5
5 (2 recensioner)
Joan binwi
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hana
5
5 (10 recensioner)
Hana
215 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
5
5 (1 recensioner)
Peter
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (13 recensioner)
Gregory
350 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Julia
5
5 (7 recensioner)
Julia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Denise
5
5 (5 recensioner)
Denise
400 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Franco
5
5 (82 recensioner)
Franco
270 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Joan binwi
5
5 (2 recensioner)
Joan binwi
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hana
5
5 (10 recensioner)
Hana
215 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
5
5 (1 recensioner)
Peter
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

En jämförelse tentor emellan

Engelska läsdelen:

 • TOEFL testet kräver att fyra till sex akademiska avsnitt läses med ungefär samma svårighetsnivå, något som hjälper dig att förstärka din engelska.
 • För IELTS är det tre avsnitt, hämtade från akademiska läroböcker, tidningar eller tidskrifter - alla med olika svårighetsgrader.

Engelska skrivdelen:

TOEFL kräver att kandidaten läser och lyssnar på två knepiga segment, som kanske inte kan motsäga varandra. Den engelska eleven ska sedan visa förståelse genom att skriva ett stycke som rör materialet.

IELTS ger dig en timme att för hand skriva:

 • betydelsen av ett diagram eller en graf,
 • din åsikt om ett visst ämne.

Engelska hörförståelsedel:

TOEFL anvisningarna är strikt baserade på akademiker, till och med den "avslappnade konversationen", som är mellan en bibliotekarie och student. Alla frågor har flera svarsmöjligheter.
IELTS fyra sektioner inkluderar en social transaktion, samt samtal med akademiskt tema. Frågetyper varierar och kan även innefatta att fylla i luckorna i en tabell.

Engelska muntligdel:

TOEFL kräver att eleverna ska vara bekväma med att tala engelska med en dator. Flytande och korrekt användning av engelska fraser registreras och utvärderas senare av en examinator.

IELTS tillhandahåller examinatorer som i det första segmentet ställer komfortfrågor om kandidaternas hemstäder och hobbyer.

De två nästkommande segmenten är mer krävande.

toefl
Glöm inte att anteckna all ny kunskap du lär dig. Bild: Unsplash

Andra jämförelser

Varken TOEFL eller IELTS har ett godkänd/underkänt system.

Det är institutionerna själva som fastställer sina egna minimikrav för antagande av engelsktalande från andra länder.
TOEFL tilldelar poäng för påvisad kompetens inom de fyra testade områdena; IELTS rangordnar deltagare i grupper som löst motsvarar en uppsättning poäng.
TOEFL utvecklades och fortsätter att upprätthållas enbart i Amerika.

IELTS utvecklades ursprungligen i Storbritannien men begärde snart internationella bidrag för att göra sin tentamen mer globalt relevant.
Båda två är internationella, vilket innebär att ett TOEFL resultat skulle accepteras i Storbritannien, precis som IELTS skulle vara tillräckligt för att registrera sig vid ett amerikanskt universitet.

Emellertid föredrar amerikanska institutioner TOEFL. Medan IELTS anses mer attraktivt i Storbritannien och länder runtomkring.

Hur du studerar inför alla internationella engelska tentor

Börja med slutet i åtanke - Stephen Covey

Ovanstående är ett bra råd när du ska välja det test som passar dig.

Ditt slutmål är att studera utomlands. Ha då den skola du hoppas kunna registrera dig på i åtanke vid val av test, eller åtminstone det land du föredrar.

Om du alltså vill studera i Storbritannien, där IELTS föredras bör du välja engelska lektioner som förbättrar dig i brittisk engelska.

För att lyckas med detta bör du:

 • Läsa en mängd olika material, inte bara läroböcker.
  • Det här testet är tänkt att testa din förmåga att förstå språket i alla dess aspekter, inklusive sociala situationer och hur man pratar med statliga tjänstemän.
 • Lyssna på engelska.
  • IELTS är verkligen internationellt, därför bör du ha förmågan att förstå flera accenter och dialekter som talas under tentamen.
 • Välja vilken engelska DU vill lära dig!
  • De flesta skolor som lär ut engelska som andraspråk använder en blandning av brittisk och amerikansk engelska i sin läroplan. För att undvika att förlora poäng på tentamen på grund av skillnader i stavning: Gör brittisk engelskan till ditt fokus.
 • Öva på att skriva engelska
  • IELTS innehåller en handskriven del. Se till att din handstil är läsbar och att din stavning är korrekt.

Är du redo för din första lektion engelska där du kan förbereda dig inför ett IELTS eller TOEFL test?

Superprof har ett stort utbud av lärare som kan hjälpa dig nå dina mål!

toefl
Att hitta TOEFL och IELTS-studiematerial online är enkelt. Bild: Unsplash

Engelska resurser online

Den som söker material för att lära sig engelska kan hitta alla typer av testförberedande webbplatser på internet. Nedan följer sidor som kan vara användbara:

 • British Council är en webbplats med podcasts, frågesporter och litteratur som speglar vardagens engelska.
 • BBC har en sida där man kan lär sig engelska – ta en titt och öva engelska med hjälp av den!

Vårt råd är att hitta en sida som specifikt är avsedd för IELTS-studier!

För att öva inför din tentamen kan du ta IELTS tester gratis.

Att sträva efter kunskap är mer värdefullt än att besitta den - Albert Einstein

Det kan låta motsägelsefullt, men att lära sig ett språk är mer ett ansvarstagande än ett akademiskt projekt.
Liksom du skulle ha en trädgård eller om ett barn eller en äldre person behöver vård. Likaså behöver språkstudier passion och engagemang.

Traditionella förberedelser passar inte när du ska ta ett IELTS test – det är utformat för att mäta flyt i språket snarare än kunskaper i någon aspekt.
Således är det bäst att du ändrar ditt övergripande mål till att involvera att förstärka engelska, snarare än att behärska aspekter av engelska helt enkelt för att uppnå ett bra betyg.

Vad sägs om ESOL-kurser?

English for Speakers of other Languages, eller ESOL, är inte ett test för akademisk standard.
Detta test är inriktat på människor som hoppas att immigrera till alla engelsktalande länder utom Amerika, för arbete eller för att starta ett nytt liv.
Även om testet mäter kunskaper i alla aspekter av engelska, är ämnena inriktade på att hjälpa en att klara sig i det vardagliga livet.
Shopping, hälsovård, olika tjänstemän och lagen är aspekter som has i åtanke när det rör sig om ett ESOL test, som kan hjälpa dig träna din engelska.
Om du vill bli brittisk medborgare och få ett medborgarskap, måste du uppnå minst nivå 3 i engelska. Annars måste du ta engelska lektioner online, varefter du kan testa igen.

IELTS och TOEFL är alla förkortningar som representerar i princip samma koncept. Att bevisa dina engelska färdigheter genom någon av dessa test öppnar dörrar både professionellt och ekonomiskt.

Att lära sig engelska kommer att berika livet.

Varför inte börja redan idag och lära dig engelska genom film? Oavsett om du vill studera engelska på distans eller nära dig så finns din drömlärare på Superprof, redo att hjälpa dig nå dina mål!

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Tatiana

A lean mean word-killing machine that loves everything written.