Studenter i hela världen ställer sig frågan: Ska jag ta TOEFL eller IELTS? Samma personer ställer sig också frågan vilken som är svårast? Båda har så klart sina svårigheter så allt beror på vad du vill få ut av ditt lärande. Det är så du vet vilken du ska välja.

De bästa lärarna i Engelska
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Första kursen gratis!
Danel
5
5 (4 recensioner)
Danel
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Julia
5
5 (4 recensioner)
Julia
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (11 recensioner)
Gregory
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Franco
5
5 (69 recensioner)
Franco
270 kr
/h
Första kursen gratis!
Izabelle
5
5 (2 recensioner)
Izabelle
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Natasha
5
5 (3 recensioner)
Natasha
150 kr
/h
Första kursen gratis!
Urmi
Urmi
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Första kursen gratis!
Danel
5
5 (4 recensioner)
Danel
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Julia
5
5 (4 recensioner)
Julia
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (11 recensioner)
Gregory
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Franco
5
5 (69 recensioner)
Franco
270 kr
/h
Första kursen gratis!
Izabelle
5
5 (2 recensioner)
Izabelle
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Natasha
5
5 (3 recensioner)
Natasha
150 kr
/h
Första kursen gratis!
Urmi
Urmi
250 kr
/h
Första kurstimmen gratis>

TOEFL eller IELTS: Fakta om båda

TOEFL har nästan femtusen testcenter runt om i världen. Onlinetestning är vanligtvis sättet att slutföra denna examen på.
IELTS har knappt tusen testplatser över hela världen. På grund av element som kräver direkta engelska konversationer med intervjuare, erbjuds denna tentamen inte online.

Det finns emellertid material online för att öva engelska inför tentamen.

Tiden för att ta ett TOEFL är fyra timmar. Naturligtvis kan studenter genomföra tentamen innan fyra timmar har nått sitt slut men fyra timmar är max tiden för ett toefl test Sverige.
IELTS är begränsat till två timmar och fyrtiofem minuter. Denna examen är kortare än toefl testet utom för skrivsegmentet, som är en hel timme.

Ta reda på varför i avsnittet nedan.

TOEFL är generellt inriktat mot studenter med kunskaper inom nordamerikansk accent och stavning; IELTS täcker en rad regionala accenter, inklusive amerikanska.
Eftersom båda testerna testar din internationella engelska, är det acceptabelt att använda antingen amerikansk stavning eller brittiska på IELTS, i dina korta svar och kompositioner.

Så se till att öva engelska generellt.

Men när du väljer en engelska, så måste du hålla det hela testet. Det är inte acceptabelt att blanda mellan amerikansk- och Oxford-engelska. Även om alla dina svar är tekniskt korrekta räknas alla ord som skrivs på alternativen engelska som felaktiga. Lär dig hur du kan utöka ditt ordförråd och lära dig fler engelska ord.

Om du skriver dina första svar med brittiska engelska, skulle all amerikansk engelska som används därefter betraktas som ett fel. Det är inte lika viktigt att upprätthålla konsistens i den ena eller den andra stilen på engelska för TOEFL. Där ligger fokus mer på syntax och grammatik.

Låt oss nu ta en djupgående titt på båda tentamen.

toefl
Idag tas TOEFL på datorn, men innan dess behöver du fortfarande träna engelska. Bild: Unsplash

Engelska som främmande språk

Bakgrund

Under 1960-talet, när globala resor blev lättare, mötte högskolor i USA det växande problemet med internationella studenter som migrerade för utbildning men som inte hade några riktiga engelska kunskaper.
Ett nationellt råd bestående av ledare för regeringen och den privata sektorn sammankallades för att se till att alla utländska studenter som anländer till Amerika för att fortsätta sin utbildning, kom med förutsättningen att de skulle kunna förstå sina lärare och delta i klassen.
De första versionerna av testet administrerades i samband med Stanford University. Senare tilldelades styrelsen att övervaka tester och uppdateringar av tentamen.

Evolution

Ursprungligen togs testet via papper som sedan administrerades i en akademisk miljö och övervakades.
För talförståelsedelen kallades kandidater in i ett rum, en efter en, för att svara på en serie frågor utformade för att mäta kritiskt och retoriskt tänkande och talfärdigheter.
Eftersom efterfrågan var så hög, var studenter som anmälde sig till amerikanska universitet tvungna att vänta, ibland upp till två år, på möjligheten att bevisa sina engelska språkkunskaper med TOEFL.
Detta ledde till utvecklingen av CBT (bokstavligen: datorbaserat test) som utgjorde grunden för det onlineexamen som elever idag från hela världen är bekanta med.

TOEFL idag

TOEFL administreras strikt på nätet förutom i områden där internetanslutningen är opålitliga eller otillgänglig.

I de områden i världen som inte förlitar sig starkt på datorer, görs fortfarande testarna med penna och papper och med en muntlig examinator.

Icke infödda studenter måste ta ett TOEFL test innan de kan skriva in sig på universitet i ett engelsktalande land. Något som har varit så sedan starten av standardiserade engelska tentor för internationella studenter 1962. Idag kan du ta toefl i Stockholm men om du inte bor i huvudstaden så kan du även ta ett toefl test i andra delar av Sverige.

IELTS formulerade en jämförbar, men mer detaljerad tentamen 1980, som såg global lansering nio år senare.

toefl
Brittisk engelska eller amerikanska? IELTS eller TOEFL? Bild: Unsplash

Internationella engelskspråkiga testsystemet, IELTS

IELTS erbjuder två tentor: Allmän engelska, ett test som invandrare som söker arbete kan göra för att visa sina kunskaper inom språket.
Vårt fokus ligger på Academic Exam, speciellt utformat för blivande studenter som hoppas kunna studera vid universiteten i Storbritannien, Kanada, Australien eller Nya Zeeland.

Bakgrund

The English Language Testing Service, eller ELTS som den då var känd för, var grundpelaren i Cambridge English Language Assessment, en avdelning vid University of Cambridge och British Council.
Tentorna utformades för att underlätta användningen av vardagsengelska; fraser som en engelskspråkig person kan säga. Examen inkluderade olika regionala accenter och dialekter, inklusive amerikanska (men exklusive skotska).

Evolution

På grund av de pågående svårigheterna för lärarna att administrera testet, designades det om till ett mer internationellt innehåll. För detta ändamål anslöt sig även australiska universitet och högskolor.
En senare version har en distinktion mellan läs- och skrivdelarna i testet. Den tidigare tematiska länken ansågs förhindra en riktig bedömning av testtagarnas förmåga.

Om till exempel ämnet var Finding Work in Australia skulle den skriftliga delen kräva att den examinerade skriver om How to Find Work in Australia.

Den senaste översynen av läs- och skrivmodulerna förde dem mer i överensstämmelse med allmänna akademiska standarder: samma tidpunkt, svarstid och rapportering av poäng.

IELTS idag

 • Över hela världen administreras denna examen fortfarande på ett traditionellt sätt: penna och papper. Där den muntliga delen görs live, i en ansikte-mot-ansikte- intervju. Resultaten av den muntliga tentamen meddelas omedelbart.
 • Den skriftliga delen av tentamen tilldelas en timme eftersom den ska skrivas för hand snarare än att skrivas på en dator.
 • IELTS har snabbt vuxit till att bli examvalet för människor i Asien och Mellanöstern, med mer än två miljoner personer som tar testet världen över.
De bästa lärarna i Engelska
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Första kursen gratis!
Danel
5
5 (4 recensioner)
Danel
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Julia
5
5 (4 recensioner)
Julia
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (11 recensioner)
Gregory
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Franco
5
5 (69 recensioner)
Franco
270 kr
/h
Första kursen gratis!
Izabelle
5
5 (2 recensioner)
Izabelle
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Natasha
5
5 (3 recensioner)
Natasha
150 kr
/h
Första kursen gratis!
Urmi
Urmi
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Första kursen gratis!
Danel
5
5 (4 recensioner)
Danel
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Julia
5
5 (4 recensioner)
Julia
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Gregory
4,9
4,9 (11 recensioner)
Gregory
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Franco
5
5 (69 recensioner)
Franco
270 kr
/h
Första kursen gratis!
Izabelle
5
5 (2 recensioner)
Izabelle
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Natasha
5
5 (3 recensioner)
Natasha
150 kr
/h
Första kursen gratis!
Urmi
Urmi
250 kr
/h
Första kurstimmen gratis>

En jämförelse tentor emellan

Engelska läsdelen:

TOEFL testet kräver att fyra till sex akademiska avsnitt läses med ungefär samma svårighetsnivå, något som hjälper dig att förstärka engelska.
För IELTS är det tre avsnitt, hämtade från akademiska läroböcker, tidningar eller tidskrifter - alla med olika svårighetsgrader.

Engelska skrivdelen:

TOEFL kräver att kandidaten läser och lyssnar på två knepiga segment, som kanske inte kan motsäga varandra. Den engelska eleven ska sedan visa förståelse genom att skriva ett stycke som rör materialet.
IELTS ger dig en timme att skriva ut för hand:

 • betydelsen av ett diagram eller en graf,
 • din åsikt om ett visst ämne.

Engelska hördelen:

TOEFL anvisningarna är strikt baserade på akademiker, till och med den "avslappnade konversationen", som är mellan en bibliotekarie och student. Alla frågor har flera svarsmöjligheter.
IELTS fyra sektioner inkluderar en social transaktion, samt samtal med akademiskt tema. Frågetyper varierar och kan även innefatta att fylla i luckorna i en tabell.

Engelska taldelen:

TOEFL kräver att eleverna ska vara bekväma med att tala engelska med en dator. Flytande och korrekt användning av engelska fraser registreras och utvärderas senare av en examinator.
IELTS tillhandahåller examinatorer som i det första segmentet ställer komfortfrågor om kandidaternas hemstäder och hobbyer eller hur du kan förstärka engelska. De två nästkommande segmenten är mer krävande.

toefl
Glöm inte att anteckna all ny kunskap du lär dig. Bild: Unsplash

Andra jämförelser

Varken TOEFL eller IELTS har ett godkänd / underkänd system. Det är institutionerna själva som fastställer sina egna minimikrav för antagande av engelsktalande från andra länder.
TOEFL tilldelar poäng för påvisad kompetens inom de fyra testade områdena; IELTS rangordnar testtagare i grupper som löst motsvarar en uppsättning poäng.
TOEFL utvecklades och fortsätter att upprätthållas enbart i Amerika; IELTS utvecklades ursprungligen i Storbritannien men begärde snart internationella bidrag för att göra sin tentamen mer globalt relevanta.
Båda två är internationella, vilket innebär att ett TOEFL resultat skulle accepteras i Storbritannien, precis som IELTS skulle vara tillräckligt för att registrera sig vid ett amerikanskt universitet. Emellertid föredrar amerikanska institutioner den amerikanska tentamen och IELTS betraktas bättre i Storbritannien och länderna runtomkring.

Hur du studerar inför alla internationella engelska tentor

Börja med slutet i åtanke - Stephen Covey

Det är bra råd när du väljer den examen som passar dig. Ditt slutmål är att studera utomlands, du måste välja vilken skola du hoppas registrera dig på, eller åtminstone vilket land du föredrar.
Att veta att IELTS föredras i Storbritannien, om det är din destination, bör du välja engelska lektioner som förbättrar dig för Oxford engelska.
För att fokusera ditt engelska lärande på brittisk engelska, bör du:

 • Läs en mängd olika material, inte bara läroböcker.
  • Den här examen är tänkt att testa din förmåga att förstå språket i alla dess aspekter, inklusive sociala situationer och hur man pratar med statliga tjänstemän.
 • Lyssna på engelska.
  • IELTS är verkligen internationellt, därför bör dina hörförståelser ha förmågan att förstå engelska genom sortiment av accenter och dialekter som talas under tentamen.
 • Välj vilken engelska du vill lära dig!
  • De flesta skolor som lär ut engelska som andraspråk använder en blandning av brittisk och amerikansk engelska i sin läroplan. För att undvika att förlora poäng på tentamen på grund av skillnader i stavning, gör brittisk engelskan till ditt fokus.
 • Öva på att skriva engelska
  • IELTS innehåller en handskriven del. Se till att din handstil är läsbar och att din stavning är korrekt.
toefl
Att hitta TOEFL och IELTS-studiematerial online är enkelt. Bild: Unsplash

Engelska resurser online

Den som söker material för att lära sig engelska kan hitta alla typer av testförberedande webbplatser på Internet.
Här beskriver vi några sidor du kan vända dig till som inte är specifikt relaterade till examensförberedelser. British Council är en webbplats med podcasts, frågesporter och litteratur som speglar vardagens engelska. Vårt råd är att hitta en sida som specifikt är avsedd för IELTS-studier!
BBC har en sida där man kan lär sig engelska – ta en titt och öva engelska med hjälp av den!

För att öva inför din tentamen kan du ta IELTS tester gratis.

Att sträva efter kunskap är mer värdefullt än att besitta den - Albert Einstein

Det kan låta motsägelsefullt, men att lära sig ett språk är mer ett ansvarstagande än ett akademiskt projekt.
Liksom du skulle ha en trädgård, ett barn eller en äldre person som behöver vård, behöver språkstudier passion och engagemang.

Traditionella metoder för examensförberedelser passar inte när du ska ta ett IELTS test – det är utformat för att mäta flyt i språket snarare än kunskaper i någon aspekt.
Således är det bäst att du ändrar ditt övergripande mål till att involvera att förstärka engelska, snarare än att behärska aspekter av engelska helt enkelt för att uppnå ett bra betyg.

Vad sägs om ESOL-kurser?

English for Speakers of other Languages, eller ESOL, är inte en examen för akademisk standard.
Detta test är inriktat på människor som hoppas att immigrera till alla engelsktalande länder utom Amerika, för arbete eller för att starta ett nytt liv.
Även om tentamen mäter kunskaper i alla aspekter av engelska, är ämnena inriktade på att hjälpa en att klara sig i det vardagliga livet.
Shopping, hälsovård, olika tjänstemän och lagen är aspekterna som has i åtanke när det rör sig om ett ESOL test, ett test som kan hjälpa dig att träna din engelska.
Om du vill bli brittisk medborgare och få ett medborgarskap, måste du uppnå minst nivå 3 i engelska. Annars måste du ta engelska lektioner online, varefter du kan testa igen.
IELTS, TOEFL och ESOL: alla förkortningar som representerar i princip samma koncept.
Att bevisa dina engelska färdigheter genom någon av dessa tentor öppnar dörrar professionellt och ekonomiskt.
Att lära sig engelska kommer att berika ditt liv. Så varför inte börja redan idag och lära dig engelska genom film?
Nu när du har börjat lära dig engelska, se till att testa din nivå med olika frågesporter före dina formella tentor.

Behöver du en lärare i Engelska?

Gillar du artikeln?

5,00/5 - 1 vote(s)
Loading...

Tatiana

A lean mean word-killing machine that loves everything written.