Många kanske undrar vilken del av livet som är mest turbulent och förvirrande. Vissa kan hävda att ålderdomen är svår på grund av olika hälsoproblem. Andra kanske tycker att tidig vuxen ålder är svårast då det är då du behöver börja göra allt själv. Vi tror dock starkt på att den mest intensiva delen av en människas liv är tonåren. Perioden mellan 13 och 18 är oftast förvirrande och osäker. Varför? Osäkerheten kan uppstå på grund av att kroppen växer och formas okontrollerbart, man får akne, känner sig isolerad och är oenig med vuxna (särskilt med sina föräldrar). För att göra saken ännu värre, så har hormonerna kickat igång och man försöker se attraktiv ut för sina förälskelser. Låter kul, eller hur?

Utöver allt detta och den ångest det skapar måste tonåringar under både grundskolans och gymnasiets sista år också besluta vad de ska göra med sin framtid. Det är här du som förälder har en viktig roll att spela. Tack och lov tycker många tonåringar fortfarande att deras föräldrars åsikter är viktiga när det gäller att välja vad de ska studera eller göra med sina liv. Även om detta är fallet kan det vara svårt att som förälder veta exakt hur man kan hjälpa och vägleda sitt barn på ett effektivt sätt.

Även om tonåringar kanske inte erkänner det behöver de stöd från sina föräldrar när de ska välja gymnasieutbildning, universitetsprogram eller yrkesval. För tonåringar, liksom andra oavsett ålder, är det skönt att ha någon att vända sig till  för att försäkra sig om att de är på rätt väg när de fattar beslut som drastiskt kommer att påverka deras framtid.

Så vilken roll spelar en förälder i en tonårings framtid? I denna artikel hittar du  nödvändiga råd för hur du kan hjälpa dina tonåringar att fatta beslut om deras framtid.

De bästa lärarna i Personlig utveckling tillgängliga
Ingemar
5
5 (5 recensioner)
Ingemar
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Salam samuel
Salam samuel
220 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
Emma
130 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jessica
Jessica
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Liselotte
Liselotte
600 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Maria
Maria
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Adam
Adam
199 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jenny
Jenny
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ingemar
5
5 (5 recensioner)
Ingemar
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Salam samuel
Salam samuel
220 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
Emma
130 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jessica
Jessica
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Liselotte
Liselotte
600 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Maria
Maria
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Adam
Adam
199 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jenny
Jenny
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Hur engagerade bör föräldrar vara i sin tonårings liv?

Som med allt annat måste föräldrar tänka på vilket sätt som de uppmärksammar sitt tonåriga barn på. Eftersom tonåren är en sådan flyktig period i livet kan det som förälder vara stressigt att uppmärksamma tonåringen och hens känslor tillräckligt under denna tid. Med tiden, särskilt när barnen går på gymnasiet, är det som föräldrar lätt att tro att ens akademiska hjälp inte längre behövs. Det stämmer dock inte. Det är viktigt att komma ihåg att man som förälder absolut spelar en viktig roll i sin tonårings studieval.

Varför slutar föräldrar hjälpa sina tonåringar?

I grundskolan känner föräldrar sig mer bekväma med att hjälpa sina barn eftersom läxorna och ämnena är mycket lättare vilket gör det enklare att ge korrekta svar. Under gymnasieåren backar många föräldrar dock eftersom de känner sig oförmögna att hjälpa till på grund av de komplexa ämnen som barnen lär sig.

Många föräldrar känner sig otillräckliga när det gäller att stödja sina barn akademiskt och ge dem vad de behöver för att lyckas.

Men det finns så mycket en förälder kan göra utöver att ha koll på varje ämne! Nedan följer två användbara sätt som föräldrar kan engagera sig i sin tonårings utveckling:

 • Prata med läraren: det bästa sättet att veta hur ditt barn verkligen har det är att prata med hens lärare. Att skapa en bra relation med läraren är ett fantastiskt sätt att vara aktiv i ditt barns akademiska utveckling samtidigt som du inte lägger dig i för mycket. Från läraren kan du få veta vad ditt barn behöver för stöd hemma för att utvecklas i skolan.
 • Anställa en privatlärare: om du blir alltför frustrerad av det faktum att du knappt kommer ihåg matematiken som ditt barn studerar kanske det är dags att anlita en kvalificerad privatlärare. Genom att anställa en Superprof-handledare för det akademiska ämne som ditt barn kämpar med säkerställer du att hen får den hjälp som hen behöver för att bli bättre på ämnet. Ta reda på mer om hur du kan hjälpa ditt barn med hens karriärval.

Genom att tillämpa de tidigare nämnda tipsen visar du som förälder att du bryr dig men ändå litar på barnets beslut.

En förälders roll i en tonårings utbildningsprocess är oumbärlig men bör vara passiv och inte alltför aktiv. Du vill hjälpa ditt barn, inte stressa eller pressa dem.

personlig utveckling
Många föräldrar oroar sig över att inte kunna hjälpa sina barn tillräckligt med läxor och skoluppgifter. Bild: Unsplash.

Kommunicera mera!

Där det inte finns någon kommunikation finns det inget förhållande. Kommunikation är nyckeln till alla hälsosamma förhållanden, vare sig det gäller din andra hälft, föräldrar, kollegor, vänner eller barn. Även om disciplin kan vara viktigt och föräldrar ibland behöver dra tydliga gränser betyder det inte att de inte även kan vara deras vän. När det gäller att ge vägledning och nödvändiga förslag om utbildning och framtidsval måste föräldrar skapa ett starkt band som välkomnar kommunikation. Dina barn måste kunna känna sig bekväma med att prata med dig och du måste kunna ge okritisk och positiv feedback. Tonåren kan vara svåra och tonåringar måste känna sig fria att uttrycka vad de vill, vad de gillar och vad de kämpar med utan att känna sig dömda av sina föräldrar. De måste skapa ett förtroendeförhållande till dig under dessa stormiga år.

Det är viktigt att komma ihåg att en förälders yrkesmässiga ambitioner inte nödvändigtvis är desamma som deras barns. Kom ihåg att ditt barn måste få gå sin egen väg och inte alltid följa i dina fotspår.

Lyssna på vad ditt barn vill göra och vad de oroar sig för. Se till att de känner sig bekväma med att prata med dig. Detta kan dock vara svårt, speciellt under tonåren då man, som du säkert kommer ihåg, inte ville prata med sina föräldrar om allt. Ha tålamod. För att förstå dem måste du lyssna noggrant på dem. Du kommer då lära dig viktig information om vad ditt barn gillar, vad hen tycker om och vad hen tror på. Kom också ihåg att uppmärksamma och främja ditt barns styrkor. Kanske din tonåring utmärker sig med bra betyg, är en självsäker talare, arbetar bra tillsammans med andra, är social eller kreativ? Att uppmärksamma någons styrkor kan öka personens självförtroende, vilket vi alla vet kan vara lite svajigt under tonåren.

Det är också viktigt att inte vara alltför auktoritativ med en trotsig tonåring. Varför? Att vara för strikt kan få dem att agera mot dina råd och fatta dåliga beslut. Ibland måste visserligen olika regler etableras men det viktigaste är dock att först kommunicera med ditt barn och vara öppen för att eventuella problem kan uppstå.

Bra kommunikation är nödvändig för en stabil familjedynamik.

De bästa lärarna i Personlig utveckling tillgängliga
Ingemar
5
5 (5 recensioner)
Ingemar
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Salam samuel
Salam samuel
220 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
Emma
130 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jessica
Jessica
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Liselotte
Liselotte
600 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Maria
Maria
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Adam
Adam
199 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jenny
Jenny
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ingemar
5
5 (5 recensioner)
Ingemar
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Salam samuel
Salam samuel
220 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
Emma
130 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jessica
Jessica
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Liselotte
Liselotte
600 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Maria
Maria
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Adam
Adam
199 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jenny
Jenny
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Stödja ditt barns val

Många föräldrar är sina barns största fans; det finns ingen som är lika involverad och intresserad av deras framgång som deras mamma eller pappa. Som förälder förväntar du dig förmodligen också mycket av dina barn. Framgång är viktigt och misslyckande är helt enkelt inte ett alternativ. Ändå kan en förälders besatthet av framgång leda till att hen inte märker av hur hårt deras barn jobbar varje dag. Se till att inte pressa ditt barn för hårt och uppmärksamma hens bra sidor. Positiv förstärkning kan göra underverk för en tonårings motivation och självförtroende. Följande är några av fördelarna med att stödja dina barns val:

 • Förbättrat självförtroende
 • Bidrar till att ditt barn gör ansvarsfulla val i framtiden
 • Känslor av självständighet
 • Förbättrad mental hälsa

Det är dock viktigt att föräldrar inte övervärderar sina barn och ger dem beröm för allt de gör; dina barn är mänskliga och kommer ibland att göra misstag! Uppmärksamma saker som är värda att ge beröm som bra provresultat, positiv feedback från lärarna, prestationer utanför skolan och så vidare. Det är uppenbart att en säker tonåring kommer att må bättre och vara bekvämare i sina val.

Alla behöver erkännande för sitt hårda arbete. Speciellt tonåringar eftersom de i allmänhet är mer osäkra och fortfarande utvecklar sin personlighet.

Genom att vara en stark men balanserad supporter kommer dina barn att växa som studenter, bli mer självsäkra och känna sig mer kapabla att välja vad de vill göra. När du hjälper dina barn med deras framtid, se till att du undviker dessa misstag.

personlig utveckling
Positiv förstärkning kan göra underverk för en tonårings motivation till att studera vidare. Bild: Unsplash

Uppmuntra din tonåring

Oroar du dig över att ditt barn inte vet vad hen vill göra i framtiden? I så fall är du inte ensam! Det kan vara en stor utmaning för tonåriga barn och deras föräldrar att välja vad de vill göra i livet. Det kan vara oerhört oroande för framgångsstyrda föräldrar när de hör tonåringen uttrycka orden "Jag vet inte vad jag ska göra efter skolan" eller, ännu värre, "Jag vet inte vad jag vill bli!". Därför är det viktigt att föräldrar uppmuntra sina barn och hjälper dem att bestämma vad de vill studera. Båda parterna, föräldrarna och tonåringarna, måste ta ansvar och göra följande:

 • Tonåringar: Var intresserad av din framtid. Hitta det som just du är intresserad av, vad du vill jobba med och vilken utbildning som krävs för det.
 • Föräldrar: Tonåringar uppskattar när deras föräldrar är tålmodiga, litar på dem och visar att de är närvarande i deras framtid. Att tänka på framtiden kan ta tid och vuxna måste vara där för att lugna tonåringen och låta dem veta att allt kommer att bli bättre med tiden.

Föräldrar måste påminna sina barn om att deras beslut inte är permanenta; du behöver inte spendera hela ditt liv på samma företag! Det går alltid att byta jobb, karriär eller företag om de märker att det inte funkar. Att välja vad de vill göra är viktigt men det är inte ett permanent beslut.

Att göra andra val och acceptera nya möjligheter när de dyker upp under yrkeslivet är bara en normal del av livet.

Vi förstår att förhållandet mellan förälder och barn är ett av de svåraste att upprätthålla under tonåren; det finns ögonblick av uppror, missförstånd, skrik och bråk. Ibland är det svårt att som förälder veta vad man ska göra. Därför är det viktigt att komma ihåg att tonåringar tänker annorlunda och att vi alla har varit där en gång i tiden. Ingen har sagt att det är lätt att ha barn, särskilt tonåringar, men det är inte omöjligt att uppfostra dem för att fatta kloka beslut. Uppmuntran är en viktig del i detta! Ta reda på mer om kostnader för annan pedagogisk vägledning.

Vägledning: hjälp ditt barn att göra bra val

Medan din tonåring väljer vad och var hen studerar, kan hen behöva hjälp med att utveckla sina idéer. Föräldrar kan hjälpa sina barn att komma ihåg att det finns många alternativ att välja mellan och ge nödvändiga förslag på olika typer av utbildningar. Följande är några praktiska sätt på vilka föräldrar kan hjälpa sina barn till framgång:

 • Läs på om olika yrken och utbildningar med dina barn
 • Hitta bra webbplatser som kan konsulteras när frågor uppstår
 • Hjälp dem att skriva sitt första CV
 • Presentera dem för kollegor och vänner som kan berätta om sin karriär
 • Hjälp dem att identifiera sina styrkor och svagheter

Det finns många webbplatser, tjänster och resurser som kan hjälpa din tonåring när hen behöver skriva ett personligt brev, ett CV eller hitta mer info om olika yrken.

Tonåringar behöver ofta moraliskt stöd under denna stressiga period. Till exempel? Dagar då de får provresultatet tillbaka, före presentationer eller intervjuer, när de fyller i ansökningsblanketter eller när de ska välja karriär. Att hjälpa ditt barn att fatta korrekta beslut för framtiden kan ta tid men det kan också stärka er relation. Prata med dina tonåringar om dina tidigare erfarenheter och svara på följande frågor när du pratar med dem:

 • Hur valde du din karriär?
 • Hur många gånger gjorde du fel innan du valde rätt?
 • Vilka jobb har du haft tidigare?
 • Har de jobb du haft alltid varit relaterade till det du har studerat?
 • Lär du dig fortfarande?
personlig utveckling
Kaffe kan vara en bra idé för att hålla energin uppe när du hjälper din tonåring att skriva ett personligt brev! Bild: Unsplash

Även om en diskussion om tidigare erfarenheter, framgångar och misslyckanden kanske inte uppstår naturligt är det nödvändigt att prata om då det hjälper till att stärka banden mellan föräldrar och barn. Därför, om du är förälder, tveka inte att prata med dina barn om dina upplevelser, och om du är tonåring, avvisa inte ämnet bara för att du tycker att det känns töntigt.

Diskussioner om misslyckanden är inte ett tecken på misslyckande eller svaghet. Barn kan lära sig av sina föräldrars misstag och bli bättre elever och medborgare.

Positivt inflytande: Dela erfarenheter och hjälp till

Genom att dela dina egna erfarenheter om framgångar och misslyckanden kan du  påverka ditt barn att göra bättre val än du gjorde i din ungdom. Men kom ihåg att inte lägga dina egna ambitioner på ditt barn. Du kanske vill att de ska bli läkare, advokat eller lärare men kom ihåg att det slutliga beslutet är deras. Det är viktigt att komma ihåg att tonåringar hatar känslan av att kontrolleras (och det gäller ju oss alla). Även i de ögonblick då ungdomar ber om råd, vill de inte känna sig tvungna att göra något som inte tilltalar dem. Föräldrar bör därför avstå från att säga fraser som "Jag vill att du ska bli läkare eller advokat" eller "Jag blir besviken om du blir designer eller komiker". Vi vet – det är helt normalt att oroa sig för ditt barns val men du måste helt enkelt lita på dem.

Grupptryck är också något som spelar stor roll för tonåringar. En tonåring som har en bra förebild kan därför komma långt. De flesta tonåringars förebilder är dock inte deras föräldrar utan snarare personer (inte sällan kändisar) som har hjälpt dem att övervinna specifika hinder. Men även om de inte är primära förebilder är föräldrar ansvariga för att skapa ett positivt familjeliv fyllt av stöd och uppmuntran. Dessutom har de flesta föräldrar redan gått igenom vad deras tonåringar för närvarande och kan därför hjälpa dem att göra olika karriärsval.

När du pratar med din tonåring: kom ihåg att inte du heller var så glad under tonåren och att det sista du då ville var att dina föräldrar skulle bestämma vad du skulle göra.

Om du kämpar med att ha en diskussion med din tonåring om framtiden kan en tredje part kanske hjälpa till. Det finns flera olika karriärrådgivare som kan göra en akademisk bedömning för ditt barn, med hänsyn till deras färdigheter, personlighet, passioner och intressen för att vägleda dem. Detta kan vara nyckeln till att hjälpa dem att öppna upp och diskutera framtida planer. Kom dock ihåg att det är ditt ansvar som föräldrar att uppfostra och stötta dina barn: skicka därför inte dina tonåringar till någon annan när tiderna blir svåra. En handledare kan dock ses som ett bra kompletterande hjälpmedel. Anställ en av de många handledarna som finns på Superprof och se din tonåring lyckas!

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Tatiana

A lean mean word-killing machine that loves everything written.