Precis som med alla anda ämnen du studerar i skolan eller på universitetet så kommer det alltid finnas vissa nyckelbegrepp eller termer som är specifika för just det ämnet. För att kunna förstå det ämne det studerar, är det - precis som med alla andra ämnen - viktigt för ekonomistudenter att lära sig den terminologi som är relevant för ekonomiämnet.

Det finns ett ekonomitermer och ämnen som många elever troligen redan är bekanta med, så som:

 • Den finansiella marknaden
 • Att spara i jämförelse med att investera;
 • Arbetslöshetssiffror och trender

Det finns dock andra termer som är grundläggande inom ekonomiämnet, men som man inte nödvändigtvis tänker på till en början, oavsett om det skulle handla om BNP-tillväxt eller hyperinflation. Här nedanför har vi inkluderat en överblick av flera olika viktiga ekonomikoncept samt de grundläggande koncept som kanske inte alla studenter har lärt sig ännu.

Lastfartyg med många containrar
Den internationella handeln pågår ständigt. (Källa: Unsplash)
De bästa lärarna i Ekonomi tillgängliga
Syed
5
5 (16 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Cesar
5
5 (5 recensioner)
Cesar
449 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Merih tasbas
5
5 (4 recensioner)
Merih tasbas
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (2 recensioner)
Daniel
275 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Simon
5
5 (1 recensioner)
Simon
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Johan
5
5 (4 recensioner)
Johan
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Syed
5
5 (16 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Cesar
5
5 (5 recensioner)
Cesar
449 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Merih tasbas
5
5 (4 recensioner)
Merih tasbas
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (2 recensioner)
Daniel
275 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Simon
5
5 (1 recensioner)
Simon
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Johan
5
5 (4 recensioner)
Johan
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Viktiga ekonomiska begrepp som du bör känna till

Om du vill få ett försprång och utveckla dina ekonomikunskaper ännu snabbare kan det vara värt att lägga ner extra tid på att studera de olika ekonomiska huvudbegrepp som troligen kommer att diskuteras under lektionen, eller som redan nämns i textböckerna. Här nedanför hittar du ett urval av olika termer du bör bekanta dig med för att få ut så mycket som möjligt av dina lektionstimmar.

Vissa termer kanske inte verkar beröra ekonomiämnet - så som incitament - men som du snart kommer att se finns det en tydlig anledning till varför vi inkluderat denna term på vår lista.

Incitament

Incitament är viktiga både inom ekonomin och inom den ekonomiska politiken. Det beror på att incitamentet ofta påverkar efterfrågan på en vara eller en tjänst.

Ju högre incitamentet är, desto större är den förväntade efterfrågan på produkten. Om man exempelvis sänker priset på en chokladkaka får konsumenterna incitament att köpa mer av den, vilket leder till att efterfrågan på produkten höjs. Det, i sin tur, leder till att försäljningen ökar.

En liten spargris på ett bord
Lär dig mer om besparingar och investeringar. (Källa: Unsplash)

Pengar

Pengar är en kärnaspekt inom ekonomi, men ses inte alltid som ett koncept eller en ekonomisk teori. Pengar är viktiga just eftersom de finns överallt. Enkelt sagt så är pengar ett sätt för två personer att utbyta varor eller tjänster. Men inom ekonomiämnet har konceptet en större roll än så.

Pengar är kärnan i många olika ekonomiska begrepp och teorier, från aktiemarknader till penningpolitik och inflation. Nu när alternativa valutor blir allt mer populära, så som Bitcoin, så utmanas ekonomer allt mer vad gäller pengars faktiska betydelse.

Dess värde påverkar den ekonomiska politiken och beslutsfattare världen över. Är det något som intresserar dig kan du läsa mer om internationell handel.

Produktivitet

Produktivitet kan användas för att mäta hur bra eller dåligt en ekonomi presterar, eftersom högre produktivitetsnivåer vanligtvis tyder på en växande ekonomi.

Per definition mäts produktivitet genom att man tittar på hur mycket som produceras för varje enhet av insatsvaror. Ekonomer brukar betrakta arbetskraft som en insatsfaktor, men det finns även andra insatsfaktorer, t.ex. olika kapital, som kan påverka. Produktionen kan exempelvis mätas med hjälp av bruttonationalprodukten. Man kan mäta produktiviteten för nästan vad som helst, vilket gör det till ett oumbärligt analysverktyg för ekonomer världen över.

Olika mynt som ligger på ett bord
Olika länder använder olika valutor (Källa: Unsplash)

Andra centrala grenar inom ekonomiämnet att känna till

Förutom en handfull ekonomiska termer som alla ekonomistudenter bör känna till så finns det olika studieområden med andra och mer specifika termer. Genom att lära dig olika nyckelbegrepp inom de olika huvudområdena blir det lättare för dig att förstå exakt vad de olika ekonomiska områdena syftar till att undersöka.

Makroekonomi

Makroekonomi är studiet av ekonomin i dess helhet och syftar till att se ekonomin i ett större perspektiv vad gäller hur globala finansmarknader och lokala ekonomier fungerar.

Några av de viktigaste termerna inom makroekonomi som du troligen kommer att stöta på under dina studier är exempelvis:

 • Konjunkturcykeln,
 • Bruttonationalprodukt (BNP),
 • Inflation och deflation,
 • Penning- och finanspolitik.

Det finns andra viktiga ekonomiska termer inom detta område, så som aggregerad efterfrågan och utbud, så denna lista är inte komplett. Om du tycker det är svårt att få grepp om de viktigaste makroekonomiska termerna eller om du vill lära dig ännu mer om just detta ekonomiska område kan det vara en bra idé att ta hjälp av en handledare.

En handledare kan hjälpa dig komma i gång med dina studier och hjälpa dig förstå dig på de senaste makroekonomiska begreppen och frågorna. Webbplatser som Superprof kan para ihop dig med olika lärare, antingen online eller via fysiska möten, för att hjälpa dig utvecklas inom de områden i ekonomi som du verkligen behöver hjälp med.

De bästa lärarna i Ekonomi tillgängliga
Syed
5
5 (16 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Cesar
5
5 (5 recensioner)
Cesar
449 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Merih tasbas
5
5 (4 recensioner)
Merih tasbas
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (2 recensioner)
Daniel
275 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Simon
5
5 (1 recensioner)
Simon
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Johan
5
5 (4 recensioner)
Johan
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Syed
5
5 (16 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Cesar
5
5 (5 recensioner)
Cesar
449 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Merih tasbas
5
5 (4 recensioner)
Merih tasbas
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (2 recensioner)
Daniel
275 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Simon
5
5 (1 recensioner)
Simon
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Johan
5
5 (4 recensioner)
Johan
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Mikroekonomi

Mikroekonomi är yin till yang som är makroekonomi. Enkelt uttryckt är det motsatsen till makroekonomi, eftersom mikroekonomin försöker förstå hur enskilda individer och enskilda företag kan påverka ekonomin. Mikroekonomin tittar även på vad som driver dessa ekonomiska aktörer att fatta de beslut som de gör.

Viktiga mikroekonomiska termer som du kan stöta på är de följande:

 • Efterfrågans priselasticitet,
 • Asymmetrisk information,
 • Inkomstfördelning.

Om du är intresserad av att studera individer och deras beteende kanske du också kommer att finna beteendeekonomi intressant. Det är ett relativt nytt område inom ekonomiämnet. Folk som Daniel Kahneman och Amos Tversky har och håller på att driva detta område framåt och de hävdar i huvudsak att individer inte agerar på ett särskilt rationellt sätt.

Området kan ses som en blandning av psykologi och ekonomi och visar hur djupgående och varierat ekonomistudier kan vara. Om du är intresserad av att lära dig mer om detta kan du läsa "Thinking, Fast and Slow" av Kahneman. 

Sedlar ifrån olika länder
Alla olika länder kan påverka den globala ekonomin. (Källa: Unsplash)

Tekniken har en avgörande roll inom ekonomin

Ett annat centralt begrepp som i hög grad påverkar ekonomiområdet är just teknik. Även om teknik är ett väldigt brett begrepp så är teknikens inverkan på ekonomin omöjlig att förneka. Föreställ dig till exempel den industriella revolutionen. Den inleddes i Storbritannien under 1700-talet och hade en fullkomligt enorm effekt på näst intill alla av livets olika aspekter.

Allt ifrån:

 • Hur och var människor bodde,
 • Ökad rikedom - antingen för företag eller (vilket ibland diskuteras) för arbetarklassen,
 • Förändringar av arbetsvillkoren.

Sedan den industriella revolutionen har grunden för många moderna ekonomier och utvecklingsekonomier byggts upp. Detta även om levnads- och arbetsvillkoren naturligtvis också har förändrats något enormt under de senaste hundra åren. Det är enkelt att se vilken inverkan de tekniska framstegen har haft på ekonomin, på den ekonomiska tillväxten och på den ekonomiska verksamheten under de senaste decennierna.

Affärer bedrivs på ett helt annat sätt idag då synen på hur man ska driva affärer helt enkelt förändrats i grunden under de senaste 50 åren. Framförallt med övergången till den digitala ekonomin och internets tidsålder. Många hävdar idag att den upplevda informationsasymmetrin i ekonomin faktiskt har minskat på grund av den stora tillgången till information på nätet.

Detta beror på att köparna nu har större tillgång till empiriska uppgifter än någonsin tidigare. De kan ta reda på allt mer om en produkt i förhand, vilket minskar eventuella risker vad gäller felaktig information samt den osäkerhet som tidigare fanns mellan köpare och säljare.

Förbättra dina kunskaper om ekonomiska begrepp

Det går inte att förneka - det finns många nya termer att lära sig när man börjar studera ekonomi. Även om du har studerat ekonomi i några år, eller om du studerar det på universitetet i detta nu, kommer du att upptäcka att det alltid finns nya termer eller begrepp att lära sig.

Som tur är finns det en hel del hjälp att få. Om du kan, försök att klargöra för dig själv vilket område av ekonomin termen är relevant inom.

Hör en term som berör efterfrågans priselasticitet eller ett begrepp som berör ränta inom någon av dessa olika kategorier?

 • Makroekonomi,
 • Mikroekonomi,
 • Global ekonomi och internationell handel,
 • eller är det en blandning av olika områden?

Genom att identifiera vilket område av den ekonomiska forskningen en term tillhör kan du lära dig att associera ett nytt begrepp med det som du redan känner till, och därmed dra nytta av dina tidigare kunskaper. Det kommer att påskynda din inlärning och hjälpa dig lägga den nya termen på minnet även i längden!

Om du upplever det som om att du alltid måste kämpa dig fram kan du alltid söka extra stöd. Våra ekonomihandledare är erfarna och kan dela med sig av sina kunskaper om en hel rad ekonomiska termer och begrepp. De kan dessutom förse dig med praktiska övningar och exempel från verkligheten för att hjälpa dig att utveckla dina kunskaper inom de områden du önskar.

På Superprofs hemsida anger du bara ditt postnummer och det ämne du vill studera, och sedan matchas du med en lärare i ditt närområde Du kan välja mellan enskild undervisning eller gruppundervisning, vilket ger dig mycket flexibilitet så att du kan få det extra studiestöd du behöver utan att behöva lägga en förmögenhet på det. Att känna till centrala begrepp kan vara avgörande vad gäller kursarbeten eller olika prov, så vänta inte med att sätta dig in i det hela.

Lär dig de viktigaste ekonomiska termerna, särskilt de som alltid tycks förekomma i din läroplan. Oavsett om du behöver lära dig mer om 2008 års globala finanskris, om aktuella världsekonomiska frågor eller läget i EU så kom ihåg att många ekonomer före dig också var tvungna att börja med sådana frågor.

Det är viktigt att kunna se dessa händelsers konsekvenser ur ett ekonomiskt perspektiv. Därför är det alltid en bra idé att vara jobba framåt och söka extra stöd om du behöver det.

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer/songwriter, volleybollspelare och språkälskare. Även en professionell drömmare.