Internationell ekonomi är en av de viktigaste områdena inom de flesta ekonomistudier och det är inte svårt att förstå varför. Vår värld blir allt mer globaliserad. Den internationella handel och internationella transaktioner är inte bara vanligt förekommande, utan kontrolleras också av olika globala institutioner. Däribland:

 • Världshandelsorganisationen (WTO),
 • Internationella valutafonden (IMF),
 • FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD), med flera.

Även om många ekonomikurser även fokuserar på andra ekonomiska områden - så som beteendeekonomi, eller vanligare ämnen så som makroekonomi eller mikroekonomi - så är internationell ekonomi också ett viktigt område att utforska.

Precis som du snart kommer att upptäcka så är internationell ekonomi ett intressant teoretiskt ämne för många studenter. Inom området undersöks aktuella internationella politiska händelser, ekonomisk verksamhet och ekonomiska problem, exempelvis Storbritanniens 'Brexit' från den Europeiska Unionen eller USA:s senaste ändringar vad gäller tullarna.

Men det sammanför också olika principer och tillvägagångssätt från makroekonomi och mikroekonomi. Om de ekonomikurser du och dina vänner läser i nuläget inte lägger något större fokus på internationell ekonomi, eller om du helt enkelt skulle vilja lära dig ännu mer om det, så kan du naturligtvis alltid kontakta en handledare på Superprof!

Superprof har flera utbildade ekonomilärare med erfarenhet av att undervisa i internationell ekonomi, så det finns gott om olika handledare att välja mellan.

Det gäller oavsett om du är ute efter privat- eller gruppundervisning, eller om du skulle vilja lära dig mer om:

 • De ekonomiska krisernas konsekvenser för multinationella företag,
 • Hur internationell handel kan påverka nationalinkomsten, eller
 • Hur finansmarknaderna blir allt mer globaliserade och om de till större grad bör styras av staten.

I den här artikeln bjuder vi på en förhandstitt på några av de ämnen som är relevanta inom internationell ekonomi.

elev som ler t i klassrummet
Drömmer du om att studera ekonomi på universitetet? (Källa: Unsplash)
De bästa lärarna i Ekonomi tillgängliga
Syed
5
5 (16 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Cesar
5
5 (5 recensioner)
Cesar
449 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Merih tasbas
5
5 (4 recensioner)
Merih tasbas
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (2 recensioner)
Daniel
275 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Simon
5
5 (1 recensioner)
Simon
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Johan
5
5 (4 recensioner)
Johan
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Syed
5
5 (16 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Cesar
5
5 (5 recensioner)
Cesar
449 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Merih tasbas
5
5 (4 recensioner)
Merih tasbas
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (2 recensioner)
Daniel
275 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Simon
5
5 (1 recensioner)
Simon
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Johan
5
5 (4 recensioner)
Johan
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Vad är internationell ekonomisk handel?

Dess historiska utveckling från 1500-talet och framåt

De europeiska makterna grundade sina imperier och när dessa väl var väl etablerade seglade deras upptäcktsresande runt om i världen och upptäckte nya länder att kolonisera. Vid dessa kolonisationer infördes ofta någon sorts politik eller regelverk för att säkerställa att lokalinvånarna inte handlade med någon annan nation. Ursprungsbefolkningen fick endast lasta fartyg som seglade under moderlandets flagg och de tilläts inte ta några initiativ för att tillverka eller producera varor som de själva kunde tjäna pengar på.

Genom att acceptera dessa villkor skulle deras varor få lägre tullar eller i vissa fall förklaras tullfria. Om de vägrade skulle de tvingas lämna över sina landområden utan att få någon vinst.

Detta sägs ha varit början på den internationella handeln.

Värt att nämna är att Marco Polo hade rest längs Sidenvägen med sina varor ett par århundraden tidigare och med syfte att sälja dem. Det är vad vissa anser vara den internationell handelns första tecken. Mot slutet av 1500-talet fick den ekonomiska handeln fäste mellan olika länder och välden. Även fattigare nationer som blivit kolonier hade handelsvillkor, även om det mesta gick till de rikare nationerna. Detta handelssystem höll i sig i mer än 300 år innan det förändrades, till följd av olika europeiska staters splittrande.

Napoleon hade minskat de tyska landområdena och i början av 1800-talet fanns det endast omkring 40 tyska stater. De flesta delade ej gränser, men var på något sätt tvungna att handla med varandra. De upprättade därför världens första tullunion och avskaffade de interna ekonomiska och politiska hinder som länge hade försvårat handeln. Hundra år efter att tyskarna upprättat denna union upprättade även Luxemburg ett ekonomiskt avtal med Belgien. Detta kom senare att utvidgas till att även omfatta Nederländerna.

Internationell handel i Europa under 1900-talet

Den ekonomiska unionen Benelux kom till år 1948. Ungefär ett och ett halvt år senare försökte dessa handelspartner avlägsna alla handelshinder - vilket i praktiken blev världens första frihandelsavtal - men de stötte snabbt på problem.

Holländarna hade betydligt strängare priskontroller på plats och motsatte sig sina handelspartners liberala ekonomiska system. Dessutom var holländarna ovilliga att ge fritt marknadstillträde för sina jordbruksprodukter. Det allra största problemet var att deras ekonomier konkurrerade med varandra.

De problem som dessa länder stötte på i världens allra första multi-internationella handelsavtal är samma problem som länder världen över möter än i dag. Det kan handla om olika mål, ojämnt tillträde till marknader, orättvis fördelning (både verkliga och upplevda). Internationell ekonomisk handel måste vila på lönsamma arrangemang som gynnar samtliga involverade parter, oavsett om det rör sig om enskilda länder eller nationer som är förenade under en gemensam flagga.

Vanligtvis förhandlas dessa avtal fram av politiker eller diplomater.

män i mitten av en diskussion
Lär dig mer om ekonomins alla olika aspekter. (Källa: Unsplash)

Förstå betydelsen av internationell ekonomi

Internationell ekonomi, liksom de andra huvudområdena inom ekonomi, består av många olika teorier och modeller, vissa mer matematiska än andra.

Den bedömer effekterna av handel och investeringar mellan länder, inklusive internationella handelsavtal eller politik på plats som kan ha en effekt på nämnda handel och övergripande ekonomisk tillväxt. Internationell ekonomi kan också betraktas som en del av sektorn för internationell politik och internationella relationer, som diskuteras närmare nedan.

Internationell ekonomi delas huvudsakligen in i två olika områden: internationell handel och internationell ekonomi. Internationell handel undersöker hur varor och tjänster rör sig över internationella gränser genom att tillämpa en mikroekonomisk ram som omfattar modeller och analyser.

Läs mer om ekonomisk analys här.

Viktiga faktorer inom internationell ekonomi:

 • Utbud och efterfrågan,
 • Kund- och marknadsbeteende;
 • Skillnader mellan länders handelspolitik.
 • Handelsförhandlingar eller befintliga handelskvoter och deras konsekvenser.

Internationell ekonomi å andra sidan studerar hur kapital flödar mellan internationella gränser genom att tillämpa makroekonomiska principer.

Områden som faller inom ramen för internationell finans är följande:

 • Valutakurser och valutakursrörelser, inklusive skillnaderna mellan fasta och rörliga valutakurser,
 • Handels- och betalningsbalansen mellan ekonomier,
 • BNP, inflation och sysselsättningsgrad, i ett jämförande internationellt sammanhang.

Eftersom en stor del av grunderna för internationell ekonomi bygger på principer som du redan känner till genom dina studier i mikroekonomi och makroekonomi är det inte alltför svårt att snabbt lära sig grunderna i internationell ekonomi.

De bästa lärarna i Ekonomi tillgängliga
Syed
5
5 (16 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Cesar
5
5 (5 recensioner)
Cesar
449 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Merih tasbas
5
5 (4 recensioner)
Merih tasbas
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (2 recensioner)
Daniel
275 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Simon
5
5 (1 recensioner)
Simon
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Johan
5
5 (4 recensioner)
Johan
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Syed
5
5 (16 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Cesar
5
5 (5 recensioner)
Cesar
449 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Merih tasbas
5
5 (4 recensioner)
Merih tasbas
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (2 recensioner)
Daniel
275 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Simon
5
5 (1 recensioner)
Simon
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Johan
5
5 (4 recensioner)
Johan
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Olika faktorer inom internationell ekonomi

När experter modellerar den globala ekonomin använder de sig av en mängd olika aspekter och index för att försöka förutse eller avgöra den globala ekonomins tillstånd samt hälsa. De arbetar även med att försöka förutse eventuella fallgropar som kan hota ekonomins välstånd.

Konkurens

En av de faktorer med störst påverkan är just konkurrens. Konkurrensen handlar egentligen om framsteg - hur mycket ett land kan förbättra sin infrastruktur, sitt utbildningssystem och sina sociala program i förhållande till andra länder. Terminologin från kalla krigets tid, t.ex. "första världen" och "tredje världen", har utvecklats från sin ursprungliga innebörd.

Förr talade man om vem som var allierad med vem. Idag talar man istället om olika stadier av ländernas framsteg, och att kalla ett land för "tredje världen" anses allt oftare vara en förolämpning då det antyder att landet ifråga ligger långt bakom andra, välutvecklade länder.

Livskvalitet

En viktig aspekt vad gäller konkurrensen mellan nationer är just den livskvalitet som medborgarna i landet har. Livskvalitet mäts inte enbart genom att titta på medborgarnas levnadsstandard (så som tillgång till utbildning, yttrandefrihet, och andra viktiga aspekter), utan även genom att titta på miljön (t.ex. ren luft, rent vatten, dödlighet, tillgång till sjukvård och mänskliga rättigheter).

Detta är en av anledningarna till att Kina fortfarande betraktas som ett utvecklingsland även om landet rent ekonomiskt ligger på samma nivå som många utvecklade länder. Om du någonsin har läst en artikeln om de lyckligaste länderna i världen känner du kanske redan till de aspekter som bidrar till god livskvalitet. Om ett land har ett högt index för livskvalitet anses det i allmänhet ligga långt fram vad gäller konkurrensen mellan olika nationer.

Komparativa fördelar

Nästa aspekt som många ekonomer kommer att studera kallas komparativa fördelar. Om land A kan producera en viss vara med högre kvalitet, men till lägre kostnad än länderna B, C och D så har land A en komparativ fördel.

Genom att hitta och kartlägga nationers komparativa fördelar kan ekonomer fastställa varje lands ekonomiska styrka. De eventuella vinsterna kan ses som en förlängning av komparativa fördelar. Om land A exempelvis skulle odla persikor, men inte päron eller äpplen, så anses handel med ett land som producerar de frukter som landet inte själva kan odla som en handelsvinst.

Ekomiska samarbeten

Ekonomiskt samarbete fungerar på samma sätt som komparativa fördelar.

Låt oss anta att det internationella samfundet har presenterat ett projekt som ska gynna samtliga nationer. I stället för att varje land betalar räkningen på egen hand (och därmed konkurrerar med varandra), bidrar varje land med en del av pengarna så att alla kan dra nytta av det.

Den internationella rymdstationen är ett utmärkt exempel på ekonomiskt samarbete.

Fler faktorer som påverkar internationell ekonomi

 • Kapital: allt från växelkurser till gränsöverskridande investeringar.
 • Utveckling: varje lands utveckling vad gäller infrastruktur, industri och livskvalitet.
 • Arbetskraft: produktivitetsnivåer och löneskillnader mellan olika länder.
 • Finansiell stabilitet: penningpolitiken och handelns inverkan på den globala ekonomin.
 • Hållbarhet: samarbete i frågor som rör samtliga människors bästa, t.ex. ren luft och rent vatten och skydd av ekosystem.

Klimatavtalet från Paris påverkar exempelvis den globala ekonomin. Det är inte är en ekonomisk pakt, men eftersom enskilda länders ekonomier måste anpassa sig efter avtalet påverkas ekonomin. Det är ett perfekt exempel på hållbarhet vad gäller internationell ekonomi.

Personer som klivit av ett flygplan
Den internationella handeln bara växer oh växer. (Källa: Unsplash)

Sambandet mellan internationella relationer och ekonomi

Studier i internationella relationer och i internationell ekonomi passar bra ihop. Faktum är att de två områdena ofta kombineras i en gemensam utbildning.

Skälet till detta är simpelt -många politiska beslut har stor inverkan både på internationell handel och på internationella förbindelser. Det räcker med att titta på USA:s ekonomiska politik för att se hur deras förändringar av tullar eller skattesystem påverkar deras förbindelser med andra länder. Även om internationella relationer även kombinerar historia, politik och i viss mån psykologi så spelar den ekonomiska politiken också en stor roll när det handlar om hur regeringar och internationella organ interagerar, samarbetar och diskuterar problem.

Spända relationer mellan olika nationer kan ha en negativ inverkan på den globala ekonomin.

Som tullar, till exempel. När ett land inför en ny tull på importerade varor, t.ex. stål, så får detta konsekvenser både ur ett politiskt och ett ekonomiskt perspektiv. Å andra sidan kan den ekonomiska politiken ibland gynna nationer. Som exempel på det har vi tullunionen inom den Europeiska unionen. Varor kan röra sig inom tullunionen, utan att företag eller länder faktiskt behöva betala några tullar för dem. Detta uppmuntrar naturligtvis till mer handel medlemsländerna emellan och förbättrar importen samt exporten inom unionen.

Politiskt sett kan sådana tullar skada internationella förbindelser, om tullarna anses vara överdrivna. Ekonomiskt sett kan tullar också påverka efterfrågan på de berörda varorna och därmed även påverka och förändra priserna på dessa varor. I detta fall kan ländernas ekonomier sägas bli beroende av varandra. Om land A skulle sluta köpa varor ifrån land B skulle balansen mellan utbud och efterfrågan rubbas.

Sådana situationer kan leda till, eller orsakas av, kyliga diplomatiska relationer. Detta är naturligtvis en mycket förenklad bild av hur nära sammankopplat diplomatin och ekonomin är. Internationell handel och internationella förbindelser har funnits i århundraden, men den enorma globaliseringen är ett relativt nytt fenomen.

skyskrapor mot en grå himmel
Lär dig mer om skatter och räntor. (Källa: Unsplash)

Studera ekonomi online

Som framtida ekonom kommer du säkerligen att möta flera av dessa spännande frågor och ta del av dessa viktiga diskussioner. Ekonomiämnet har aldrig varit så populärt tidigare! Studera all ekonomiska data du kan, forska på egen hand och lär dig så mycket du kan. Skickliga ekonomer behövs överallt, och det finns många karriärsmöjligheter. Om du behöver hjälp med att förstå vissa mer komplexa aspekter som berör ekonomisk politik eller ekonomiämnet kan du alltid vända dig till en handledare ifrån Superprof!

Superprofs många handledare i ekonomi kan hjälpa dig lista ut vilket område just du finner mest intressant och vill studera. Det fantastiska med en handledare är att hen kan anpassa lektionerna efter just dig och dina behov.

Se bara till att berätta vad du har för målsättningar med dina ekonomistudier så kan din handledare skräddarsy lektionsinnehållet utefter dina önskemål. Kanske är du intresserad av att studera ekonomi och internationella relationer på universitetet efter dina gymnasiestudier?  Kanske har du ett viktigt ekonomiprov snart?

Tveka inte att ta hjälp av en duktig handledare i ekonomi.

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer/songwriter, volleybollspelare och språkälskare. Även en professionell drömmare.