Ekonomi är ett brett område som inkluderar flera olika begrepp och idéer som till en början kan vara något svåra att förstå. Här nedanför presenterar vi några vanliga teoretiska begrepp och områden inom ekonomiämnet som du troligen kommer att stöta på under dina ekonomistudier.

en bokhylla fylld med böcker
Ta dig till närmsta bokhandel eller bibliotek för att se vilka läroböcker i ekonomi som finns tillgängliga där. (Källa: Unsplash)
De bästa lärarna i Ekonomi tillgängliga
Syed
5
5 (16 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Cesar
5
5 (5 recensioner)
Cesar
449 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Merih tasbas
5
5 (4 recensioner)
Merih tasbas
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (2 recensioner)
Daniel
275 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Simon
5
5 (1 recensioner)
Simon
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Johan
5
5 (4 recensioner)
Johan
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Syed
5
5 (16 recensioner)
Syed
600 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Cesar
5
5 (5 recensioner)
Cesar
449 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Merih tasbas
5
5 (4 recensioner)
Merih tasbas
490 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (2 recensioner)
Daniel
275 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Simon
5
5 (1 recensioner)
Simon
500 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Johan
5
5 (4 recensioner)
Johan
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Grundläggande begrepp inom ekonomi

Ekonomi är ett enormt viktigt ämne. Det kan hjälpa oss att förstå varför vissa individer och företag fattar de beslut som de gör, men det kan också användas för att förutsäga hur ett ekonomiskt system (vare sig det är lokalt eller inte) kommer att växa eller krympa under de närmsta åren.

Även om vissa delar av ekonomiämnet handlar mer om uppskattningar än vetenskap så är den information de grundar sig på både intressanta och relevanta.

Det är inte förvånande att så många elever väljer att studera ekonomi, oavsett om på gymnasiet eller som ett grund- eller masterprogram vid universitetet. Ett av de största hindren för många studenter när de börjar studera ekonomi är just att komma till rätta med det stora antalet ekonomiska termer, modeller och teorier som finns. För att inte tala om vilka konsekvenser en viss teori eller term har för ett ekonomiskt system...

Även om det finns några huvudområden inom ekonomin, så som mikroekonomi och makroekonomi, så finns det även vissa mindre områden som du kan stöta på under dina studier i skolan eller på universitetet, t.ex. internationell ekonomi eller utvecklingsekonomi.

Vi ska ta en närmare titt på dem längre ned, men förutom dessa kärnområden inom ekonomiämnet finns det även ett antal ekonomiska begrepp och idéer som alla blivande studenter bör ha koll på.

Ekonomins grunder omfattar ämnen som:

 • Incitament - som kan ha ett stort inflytande på hur stor efterfrågan på varor eller tjänster är,
 • Pengar - som är en viktig del av ekonomiska transaktioner,
 • Produktivitet - som kan användas som ett empiriskt mätinstrument för att se hur ekonomier presterar, både på gott och ont,
 • Teknik - som påverkar konsumenternas beteende och mängden tillgänglig information om varor och tjänster. Tekniken har även drivit på den ekonomiska utvecklingen. Här är den industriella revolutionen ett väldigt känt exempel.

Om du upptäcker att du behöver hjälp med några av dessa centrala termer och begrepp som ofta förekommer inom ekonomiämnet kan du alltid ta hjälp av en handledare i ekonomi. Hos oss på Superprof hittar du en rad olika ekonomilärare som kan erbjuda enskild undervisning i ekonomi, eller undervisning i grupp eller online.

En handledare kan hjälpa dig att förbättra dina färdigheter i ekonomisk analys och mycket mer!

kvinna som tittar på sin dator
Testa på online-lektioner i ekonomi och lär dig mer om alla olika ekonomiska termer. (Källa: Unsplash)

Vad är makroekonomi?

Makroekonomi anses vara ett av de två huvudområdena inom ekonomiämnet, tillsammans med mikroekonomi.

Makroekonomi anses vara studiet av en ekonomi i sin helhet och förespråkar därför en "bottom-up" (uppifrån och ned) strategi för ekonomiska studier.

Den moderna makroekonomins historia kan spåras ända tillbaka till John Maynard Keynes. Han var en brittisk ekonom som fick ett stort inflytande med sina teorier under det tidiga 1900-talet. Även om många andra ekonomer motsatte sig Keynes idéer (däribland annat den österrikisk-brittiska ekonomen Friedrich August von Hayek) så har Keynes förblivit ett känt namn i ekonomins värld. Hans idéer har vidareutvecklats och lagt grunden till nya tankesätt, däribland den postkeynesianska skolan.

Keynes hade många idéer och teorier, men en av de mest kända och accepterade teorierna är att ekonomin till stor del påverkas av den samlade efterfrågan. Keynes var därför en stark förespråkare av statliga utgifter (särskilt i tider med ekonomiska oroligheter) för att hjälpa till att stimulera ekonomin och främja ekonomisk tillväxt. Även om Keynes anses vara den moderna grundaren av det makroekonomiska tänkandet så finns det mycket mer att lära sig om makroekonomi än så.

Makroekonomi studerar flera viktiga områden som påverkar ekonomin i sin helhet, bland annat:

 • Sysselsättnings- eller arbetslöshetsnivåer i ett land eller globalt,
 • Marknadsmisslyckanden och deras konsekvenser,
 • Den skattepolitik som förs runt om i världen.
 • Inflationstakten, och mycket mer.

Därför kan makroekonomi också spela en avgörande roll när det gäller att forma den ekonomiska politiken.

Ekonomer som arbetar för statliga organ kan komma att undersöka makroekonomiska faktorer i landet för att förstå och utvärdera vilken ekonomisk politik som skulle vara mest fördelaktig för landets ekonomi på det stora hela.

Den ekonomiska politik som sannolikt kan påverkas av makroekonomisk analys är bland annat:

 • Den skattesats som gäller för det nuvarande samt kommande år,
 • Åtgärder som syftar till att förbättra sysselsättningsgraden och anställningsstabiliteten i landet,
 • Inflationsåtgärder och politik.

Även om makroekonomi spelar en stor roll vad gäller studiet av ekonomi så måste alla ekonomistudenter också förstå sig på det område som kallas mikroekonomi. Det är viktigt att förstå hur det interagerar med makroekonomi för att få en mer fullständig bild av vad ekonomi faktiskt innebär.

Man tittar på marknadsnivåerna på sin mobil
Lär dig mer om hur den globala ekonomin ser ut och fungerar. (Källa: Unsplash)

Vad är mikroekonomi?

Medan makroekonomin tittar på ekonomin i dess helhet så tittar mikroekonomin på ekonomin utifrån ett "underifrånperspektiv". En av de viktigaste personerna inom det område som kallas mikroekonomi är Alfred Marshall. Han var en framstående ekonom under 1800-talet.

Mikroekonomi är fortfarande ett väldigt viktigt område inom ekonomiämnet och ekonomer som specialiserar sig på detta område kommer att titta närmare på ämnen som:

 • Påverkan på utbud och efterfrågan,
 • Förändringar i arbetslöshet/sysselsättning
 • Produktions- och tillverkningseffektivitet,

Det finns dock många andra områden inom ekonomiämnet som också får ökad uppmärksamhet. Särskilt det område som kallas beteendeekonomi, eftersom detta område utmanar de traditionella ekonomiska tankesätten.

Beteendeekonomi tycks motsäga en av de viktigaste principerna inom den klassiska teorin och inom den neoklassiska ekonomin. Beteendeekonomer hävdar nämligen att människan inte fattar ekonomiskt rationella beslut, av naturen. Detta strider mot de klassiska och neoklassiska ekonomernas åsikter. De tenderar snarare att skapa ekonomiska modeller utifrån ett antagande om att människor fattar rationella beslut. Även om dessa områden är intressanta att studera så kommer mikroekonomi och makroekonomi sannolikt att förbli relevanta i de allra flesta ekonomikurser under de kommande åren.

Därför är det värdefullt för alla ekonomistudenter att bekanta sig med mikro- och makroekonomi. Om du studerar ekonomi i detta nu, men upplever att du ständigt kämpar med att få grepp om viktiga makroekonomiska eller mikroekonomiska teorier så kan du alltid ta hjälp av en handledare i ekonomi.

En handledare i ekonomi kan hjälpa dig att utvecklas och förbättra dina kunskaper inom de områden du tycker är svårast. Tillsammans kan ni arbeta med både dina styrkor och svagheter! En ekonomihandledare kan förse dig med extra frågor och exempel som kompletterar ditt arbete och samtidigt ge dig den motivation du behöver för att förbättra dina studieresultat. Superprof har en hel rad handledare i ekonomi som gärna svarar på alla dina frågor om makro- eller mikroekonomi, oavsett om frågorna gäller beskattning, penningpolitik eller annat.

statistikpapper som berör börsen
En ekonomikurs kan hjälpa dig utveckla dina kunskaper inom både mikro- och makroekonomi. (Källa: Unsplash)

Internationell ekonomi

Internationell ekonomi studeras kanske inte lika väl som makroekonomi och mikroekonomi, men det är både ett relevant och populärt område för den som är intresserad av att studera ekonomi. Liksom många andra ekonomiska områden så är internationell ekonomi ett tvärvetenskapligt studieområde, åtminstone i vissa avseenden.

Detta beror på att många internationella relationer ligger i framkant när det gäller studiet av internationell ekonomi. Om en nation exempelvis skulle välja att införa ekonomiska sanktioner eller en handelspolitik som straffar ett visst land, skulle det troligen öka de internationella politiska spänningarna på lång sikt.

En gynnsam handelspolitik kan däremot bidra till att stärka eller upprätthålla goda och befintliga internationella förbindelser. Studenter som specialiserar sig i internationell ekonomi och/eller internationella relationer kan få en hel rad olika rad karriärmöjligheter när de väl tar examen från universitetet.

En utexaminerad civilekonom kan till exempel söka ett jobb inom:

 • En internationell organisation, till exempel WTO,
 • En tidning som ekonomijournalist,
 • Ett statligt organ som granskar ekonomisk politik eller analyserar ekonomiska modeller.

Om du vill lära dig mer om internationell ekonomi kan du alltid kontakta en handledare via Superprof. Hos Superprof finns det skickliga handledare som specialiserat sig på ett antal olika ämnen, bland annat politik och ekonomi.

Det innebär att du kan hitta en handledare som kan svara på just dina frågor. Se bara till att berätta för dina nya handledare vad du är intresserad av att lära dig.

Om du tar hjälp av en handledare rekommenderar vi att du gör ditt bästa för att förbättra din förståelse för olika ekonomiska teorier så mycket som möjligt. Det mesta kommer troligen att dyka upp under dina ekonomistudier - förr eller senare! Oavsett om du vill lära dig mer om klassisk ekonomi, konjunkturcykeln eller de centrala principerna bakom marknadskapitalismen så kan en handledare i ekonomi besvara dina frågor och hjälpa dig göra framsteg.

Genom att ange ditt postnummer på Superprofs hemsida kan du få kontakt med en handledare i ditt närområde. Det finns bland annat handledare som erbjuder undervisning online, men även hemundervisning eller gruppundervisning, med mera.

Du kan själv välja hur ofta och när du vill få din undervisning. Många handledare erbjuder undervisning både kvällar och helger. Perfekt för den som har mycket att göra under dagarna! Se bara till att berätta för din handledare vad du har för mål med era lektioner så att hen kan anpassa lektionsinnehållet samt lektionerna därefter. Kanske vill du ha hjälp med provförberedelser? Kanske vill du gå igenom en specifik teori igen? Kanske vill du studera ekonomi på universitetet?

Oavsett vad du har för mål och drömmar finns det en handledare där ute som kan hjälpa dig.

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer/songwriter, volleybollspelare och språkälskare. Även en professionell drömmare.