Som förälder är det ditt jobb att vägleda och rikta ditt barn mot ett liv fyllt av framgång. Framgång i skolan betyder nu så mycket mer än att bara klara betyg och få en examen. Framgång öppnar dörrarna till högskolor, universitet, sedan vidare till en framgångsrik karriär och liv. Nivån på ditt barns resultat i skolan kan komma att bestämmas av hur bra läxhjälp denne får och hur bra läxhjälpare denne har. Utan en studiecoach och uppmuntran kan eleverna tillbringa år i skolan där de kämpar, lider av ångest, stress och låg självkänsla.

Låt oss ta en titt på hur privatundervisning med en privatlärare kan hjälpa ditt barn att komma tillbaka på rätt spår och främja sina akademiska färdigheter för maximal framgång och intellektuell utveckling.
Hitta en online-handledare här.

De bästa tillgängliga lärarna
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Läxhjälp för studieframgång

Klassrummen är fulla av andra elever som alla gör sitt bästa. Men de flesta klassrum har bara en lärare och läraren kan inte sakta ner eller påskynda tempot på begäran av ditt barn, om ditt barn kämpar kan läraren lyfta fram detta under föräldramöten. De viktigaste utvecklingsåren i ditt barns liv är när de går i skolan. Om de inte lär sig förutsättningarna för läroplanen som den lärs ut i klassrummet då måste du kanske överväga nya sätt att uppmuntra deras pedagogiska utveckling och kanske anlita en handledare för läxhjälp.

En handledare för läxhjälp kan arbeta med ditt barn på ett antal sätt. Oavsett vilken kamp ditt barn har kommer det att finnas en kvalificerad studiecoach som kan skapa en strategisk studentcentrerad läroplan för att navigera dem genom sina utmaningar och mot framgång i studierna.
Ta reda på vilka akademiska organisationer som finns för att tillgodose ditt barns behov.

Fördelar med en studiecoach

En viktig fördel med privatundervisning är att ditt barn kommer att kunna arbeta med en privathandledare inom studieområdet. Ett individualiserat inlärningsprogram kan ha otroliga effekter på ditt barns utveckling. Privat handledning kan höja ditt barns engagemang och ge dem studiefärdigheter, positiva vanor i utbildningen, självförtroende, och motivation. En nackdel med privatundervisning dock är den ekonomiska biten. Privathandledning kan vara dyrt, och eftersom handledare ofta arbetar i den takt som ditt barn har bestämt kan det ta tid att få de resultat du eftersökt. Läxhjälp fungerar bäst som ett långsiktigt alternativ för att stödja ditt barn men detta har naturligtvis ett dyrt pris. En annan nackdel är att ditt barn inte kommer att ha lika mycket fritid. Det är viktigt att studera, men det finns mer i livet än bara studier. Som förälder kommer du att vara ansvarig för tidshantering och besluta över balansen mellan läxhjälp och fritid.

Hitta en bra handledare till ditt barn.

läxhjälp
Behöver ditt barn läxhjälp? Bild: Unsplash

Checklista för varför en läxhjälpare är en fördel

 1. Lärare är experter på att arbeta med studenter. De kan arbeta i den takt som barnet bestämmer, vilket säkerställer maximal lagring av all inlärd information. Detta hjälper till att höja barnets självförtroende och i sin tur öka deras engagemang för sin utbildning.
 2. Läxhjälpare kan erbjuda ett mycket flexibelt schema, de kan arbeta med ett rutinmässigt veckoschema, ett schema för drop-in, de kan erbjuda online-handledning eller lokal handledning, i en privat session eller i små gruppseminarier. De kan underlätta läxhjälp och kan arbeta med vuxna eller barn.
 3. För internationella studenter som inte talar eller förstår svenska kan en handledare göra underverk. För den internationella studenten som talar svenska som andraspråk kan kämpandet i klassrummet kännas som normen. Med detta hinder för elevinlärning kommer de att behöva extra stöd för att styra deras framsteg med språket och ämnet. En studiecoach kan hjälpa till med läxor, läroböcker och ge dem de studiefärdigheter som behövs för att säkerställa att de blir bra studenter.
 4. Professionella handledare har vanligtvis ett certifikat, så du behöver inte vara orolig för säkerheten för vem du släpper in i ditt hem eller litar på att utbilda ditt barn.
 5. Många privatlärare är specialiserade inom specifika ämnen. De kan förbereda ditt barn för tentor och ge testtips, de kan stödja med stipendie- eller praktikansökningar, hjälpa till vid antagningen eller stödja ditt barn med karriärmål och hobbyer. Om ditt barn behöver hjälp i ett visst ämne hittar du alltid en handledare som kan ge det stödet.
 6. Om ditt barn har en inlärningssvårighet behöver du inte låta det vara ett problem. En handledare som är specialiserad på en mängd olika inlärningssvårigheter kommer att kunna arbeta med ditt barn under skolperioden för att hjälpa till med eventuella akademiska problem. Om du kan ordna det via skolan kan läraren sitta med ditt barn och hjälpa dem medan de är i skolan.

  läxhjälp
  En privatlärare kan hjälpa ditt barn med studierna. Bild: Unsplash
 7. Privatlärare kan arbeta med ditt barns primära utbildningsinstitution, om ditt barn går i en vanlig skola, högskola eller universitet eller om de är hemundervisade. Denne kan arbeta med lärare, föräldrar och studenttjänster för att skapa en meningsfull och samarbetsvillig inlärningsmiljö.
 8. Studiestrategier för inlärning är väsentliga för ditt barn medan de studerar för att de ska bli så akademiskt oberoende som de bara kan och samtidigt förbättra sin förmåga att lära sig. De kommer att behöva arbeta med sin handledare för att förstå hur man upprätthåller resultaten. Engagemang i klassrummet är nyckeln till att uppnå framgångsrika resultat. Färdigheter som anteckningar under lektionen, gå igenom det som man har lärt sig, tidshantering för att slutföra uppgifter eller förbereda sig för tentor, personlig studie och forskning, aktivt lyssnande, kamratundervisning är alla viktiga delar i lärandet.
 9. Inlärningsförmåga och studievanor för att maximera inlärningsstrategier är också mycket viktiga. Privatläraren kan guide läraren på att skapa bästa möjliga miljö för lärande. Saker som att stänga av mobiltelefoner, skapa ett bra studieutrymme som är bekvämt och motiverande, förstå att ta regelbundna pauser är bra för hjärnan, träna för att släppa stress och tips för att undvika tidsfördriv och dåliga vanor som kan förstöra framsteg. Alla dessa inlärningsfärdigheter kommer att hjälpa eleven att bli konsekvent i sina resultat.
 10. De färdigheter som en handledare lär ut är inte bara avgörande för akademiker och utbildning, utan de är också grundstenen för många livskunskaper som ditt barn kommer att lära sig. Att vara ärlig, hårt arbetande, uthållig, fokuserad och motiverad kommer att vara det bakomliggande budskapet för alla färdigheter som läraren lär ut. Viktigast av allt kommer ditt barn att lära sig att alla utmaningar de möter i livet kan förvandlas till framgång. Dessa framgångsstrategier kommer att stärka alla delar av ditt barns liv och få dem att tro på sig själva.

Upptäck mer relevanta skäl för att säkra läxhjälp åt ditt barn.

Barn vill naturligtvis lyckas, och med rätt energi och motivation kan de göra det. Men så ofta kan yttre omständigheter och upplevelser dämpa motivationen. Det måste vara din prioritet och ditt åtagande att ge ditt barn en bättre framtid. Utbildning är en livslång strävan och investering, och om vi kan skapa en disciplin kring det, så kommer vi att kunna gå långt. Detta är den kraft som läxhjälp kan ge elever i alla åldrar men särskilt barn. Vårt barns talanger och naturliga förmågor kan vara drivkraften för att hjälpa dem att förverkliga sin högsta potential. Privatlärare finns tillgängliga för att lära våra barn att lära sig att dra nytta av alla möjligheter och bli tillräckligt starka för att de ska kunna möta utmaningar.
Ta reda på den perfekta åldern för studenter att börja få läxhjälp.

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Tatiana

A lean mean word-killing machine that loves everything written.