Nyckeln till ditt barns framgång finns ofta i läxhjälp, utbildning och likväl i en studiecoach. Att hitta balansen för att ditt barn ska kunna njuta av sin barndom och utbildning kan vara svårt. Som föräldrar kan vi se utbildning som något som börja när barnet är redo att gå till dagis eller förskola. Men denna idé kunde inte vara längre ifrån verkligheten. Från och med det ögonblick som barn föds är de engagerade i sitt eget lärande, de lär sig av sina föräldrar, sin miljö, sina erfarenheter och sina egna reaktioner på allt som händer runt omkring dem. Att tänka på utbildning som skild från livet i sig är inte användbart för varken föräldrarna eller barnet. För att lyckas bör vi behandla utbildning som en naturlig del av livet och vara medveten om att börja tidigt kan ge ditt barn möjlighet att integrera med sin formella inlärningsprocess.

Att få ett försprång i livet är aldrig en nackdel.

Att börja tidigt ses ofta som en förutsättning för framgång och det bör vara en prioritet för ditt barn.

De bästa tillgängliga lärarna
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (7 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (7 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Första kurstimmen gratis>

Läxhjälp och hur det kan hjälpa barnens utveckling i de olika stadierna

Jean Piaget, en schweizisk psykolog, är känd för sin teori om kognitiv utveckling, Piaget tittade på hur kunskap och intelligens kan utvecklas hos människor i olika stadier i våra liv. Han tittade också på hur intelligens konstrueras, lagras och tillämpas. Kognitiva färdigheter är aktiva mentala aktiviteter som krävs för att hjälpa människor att komma ihåg, lösa problem, fokusera, tänka och lära sig. Dessa färdigheter inkluderar minne, resonemang, sensorisk bearbetning, logik och processhastighet. Vi använder dem i alla delar av våra liv eftersom kognitiva färdigheter är avgörande för att hjälpa oss att utföra uppgifter, lagra kunskap effektivt och tillämpa det vi vet framgångsrikt.

Varje barn har kognitiva styrkor och svagheter som är unika för dem.

Vissa barn kan utmärka sig till exempel med logik eller resonemang och ligger över genomsnittet i färdigheter inom dessa områden. På samma sätt kan vissa barn hamna efter i andra kognitiva områden, till exempel minne eller processhastighet.

Kognitiva färdigheter är några av de kritiska byggstenarna som avgör om vi lyckas eller ej.

Tack och lov kan våra kognitiva färdigheter förbättras. Privatlärare kan vara ett alternativ. En som så småningom kommer att navigera barnet på rätt väg till akademisk framgång och livslång kompetens. Piaget var en förespråkare för barnutbildning men även för kompletterande högre utbildning som en enstaka handledning eller mentorskap i liten grupp. Han sa att barn har fyra utvecklingsstadier och i varje steg utvecklas olika kärnkognitiva färdigheter.
1. Steg ett - Ett barn från födseln till 2 år lär sig om världen genom sina sinnen och genom att engagera sig nära föremålen.
2. Steg två - Ett barn mellan 2 och 7 år börjar utveckla sin fantasi, minne och förståelse av begrepp som det förflutna och framtiden.
3. Steg tre - Ett barn mellan 7 och 11 år börjar bli medvetet om andras känslor och tillämpa förståelsen om tro, tankar och känslor hos människor runt omkring dem.
4. Steg 4 - Barn som är 11 år och äldre kan använda planering som ett verktyg för att lyckas i framtiden, de kan dessutom lösa problem och uppskatta världen omkring dem.

läxhjälp
En privatlärare för att hjälpa ditt barn att utveckla sina estetiska kunskaper kanske? Bild: Unsplash

Som du kan se från Piagets strategiska bearbetningsmodell lär sig ett barn redan från födseln. Den utökade versionen av denna utvecklingsmodell framhäver att barn redan från 2 års ålder förbättrar sitt minne och fokus. Minne hjälper dem att behålla information och konsultera den informationen efter behag. Uppmärksamhet och engagemang kommer att göra det möjligt för dem att slutföra uppgifter framgångsrikt utan att distraheras av allt omkring dem.
Från 2-7 års ålder utvecklar barn sensoriska processfärdigheter som är användbara för saker som fantasi, läs- och skrivinstruktion, logik och resonemang utvidgas också så att barnet kan lösa problem och knyta kopplingar till relaterade idéer. Det kan kännas konstigt att titta på din lilla bebis och tänka på dem redan som studenter, men även under det första året är de studenter i livet. Varför inte hjälpa dem i form av en privat handledare eller onlineundervisning. Du kommer att hjälpa dem att snabbare utvecklas, få en utökad akademisk prestation, individualiserad utforskning av ämnen och övergripande högre studentprestationer.
Det finns många handledare som uttryckligen arbetar med minderåriga, så små som några månader gamla bara. Läroplanen för studenter i de tidiga åren skiljer sig väsentligt emellan. Men allmänna utbildningskrav rekommenderar att all provtagning tas bort, och erfarenhetsinlärning genom lek uppmuntras starkt. Som förälder måste du vara beredd att utmana "normen" för att ge ditt barn de verktyg de behöver för att nå sin högsta potential. Tidig läxhjälp är ett utmärkt sätt att hålla ditt barn inte bara på rätt spår, utan hjälpa det att utmärka sig i alla delar av sitt unga liv.
Upptäck alla fördelar som läxhjälp och en studiecoach ger!

Vad kan läxhjälp hjälpa till med egentligen?

Om du anställer en privatlärare eller handledare för ditt barn är det viktigt att veta vilka alternativ som finns. Även om handledare specialiserar sig på olika områden, är alla handledare engagerade i students framgång och har följande prioriteringar:

 1. Att överbrygga klyftan för studenter som har hamnat efter och inte längre uppfyller förväntningarna.
 2. Att stödja utsatta barn som kan kämpa på grund av sina omständigheter, till exempel barn som talar svenska som andraspråk eller för studenter med kända inlärningssvårigheter.
 3. För att lindra ångest, stress och låg självkänsla och att höja självförtroendet, intresset, motivationen och engagemanget för barnets utbildning. Främja studentens hälsa, välbefinnande och prestationer.
 4. Att stödja varje barn och peppa dem att utmärka sig och göra sitt bästa i den akademiska miljön.
 5. Att förbereda barnet för att lära sig och göra bra ifrån sig i sin utbildning. Ge dem tillgång till viktiga resurser som studiefärdigheter och inlärningsstrategier.
 6. Att arbeta med barnet i dennes egen utvecklingstakt och använda nödvändiga resurser för att underlätta positiva inlärningsupplevelser.
  Vilka typer av organisationer som erbjuder läxhjälp finns tillgängligt för ditt barn?
läxhjälp
En studiecoach kan vara en bra och rolig idé! Bild: Unsplash

Dra nytta av en studiecoach

De viktigaste bedömningsområdena som ditt barn ska kunna visa vid 5 års ålder är

 • Fysisk utveckling
 • Muntlig kommunikation
 • Social och emotionell utveckling
 • Kreativitet och självuttryck
 • Grundläggande läskunnighet och matematik

Som du ser kommer världen inte att vänta med att bedöma ditt barn. Du kan dra nytta av privatlärare under barnens tidiga år för att ge dem så bra förutsättningar som möjligt. Och det kan vara särskilt användbart för barn som kämpar, särskilt om du märker ett problem med deras inlärningsutveckling. Barn kan ha utmaningar med lagring av information, dåliga studievanor eller inlärningssvårigheter.

Att anlita en läxhjälpare för att uppmuntra ditt barn så tidigt som möjligt är en utmärkt idé och bland det bästa du kan ge dem.

Lär dig också varför det är viktigt att förse barnen med läxhjälp så snabbt som möjligt!
Praktiskt stöd för studenter som har olika utvecklingsbehov är ett av de främsta sätten att stödja ett barn för att förverkliga sin fulla potential. En bra handledare kan hjälpa ett barn att uppnå akademisk- och personlig utveckling eftersom de fokuserar på att förse ditt barn med en miljö där denne kan utmärka sig och göra sitt bästa.
Akademiska stödhandledningstjänster har handledare från alla samhällsskikt som har erfarenhet av olika typer av studenter, med olika specialiteter inom kärnämnena och olika åldrar. Ett barns framgång dikteras aldrig av deras ålder utan av deras intresse och villighet att dra nytta av att arbeta med handledaren, att lära sig nödvändiga akademiska färdigheter och att absorbera de strategier som lärs ut som leder dem till framgång och personlig prestation. Faktum är att tidig utbildning är avgörande för barnets sunda tillväxt och utveckling.

Ju yngre ett barn är, desto lättare blir det för dem att anpassa sig till positiva studievanor senare.

Ett litet barn, som har upplevt framgång, är mycket mer benägna att växa upp till att vara en säker elev och engagera sig i sina akademiska prestationer. Att uppmuntra och förse ditt barn med en handledare är en investering i deras intellektuella utveckling och välmående.
Om ditt barn har kapacitet är det aldrig för tidigt, så ta initiativet och förse ditt barn med den en perfekt handledare!

Behöver du en lärare i ?

Gillar du artikeln?

5,00/5 - 1 vote(s)
Loading...

Tatiana

A lean mean word-killing machine that loves everything written.