En del av problemet till elevernas rädsla för fysik är dess ordförråd: dessa forskare verkar tala sitt eget språk, med bara några få begripliga ord som kastas in lite då och då!
Med det sällsynta undantaget från Stephen Hawking, som gav världen en förklaring av kosmos i vardagliga termer med sin A Brief History of Time.
Men fysikens språk är egentligen inte så svårt att förstå om du känner till nyckelord och ordgrupper.
Det är därför Superprof ger dig denna fysikordlista!
Till skillnad från en ordlista som kan definiera ett ord men inte ger dig ett tydligare svar om dess betydelse i ett vetenskapligt sammanhang, har vi som syfte att ge dig lite kött på varje (ord) ben så att du verkligen kan förstå innebörden av varje ord.
Samtidigt så kommer vi att inkludera lite extra information så att du kan se hur varje term passar inom denna lära som kallas fysik.

De bästa lärarna i Fysik
Första kursen gratis!
Magnus
5
5 (5 recensioner)
Magnus
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Riyam
5
5 (9 recensioner)
Riyam
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Sanaz
5
5 (3 recensioner)
Sanaz
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (6 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Maher
5
5 (5 recensioner)
Maher
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Benil
5
5 (2 recensioner)
Benil
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Michael
Michael
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Simon
5
5 (1 recensioner)
Simon
210 kr
/h
Första kursen gratis!
Magnus
5
5 (5 recensioner)
Magnus
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Riyam
5
5 (9 recensioner)
Riyam
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Sanaz
5
5 (3 recensioner)
Sanaz
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (6 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Maher
5
5 (5 recensioner)
Maher
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Benil
5
5 (2 recensioner)
Benil
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Michael
Michael
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Simon
5
5 (1 recensioner)
Simon
210 kr
/h
Första kurstimmen gratis>

Namn på de olika kategorierna inom fysik

fysik
Vet du hur man löser en fysik formel? Bild: Unsplash

Fysisk vetenskap delas in i två breda kategorier: klassisk fysik och modern fysik. Tumregeln som skiljer dem åt är mycket enkel:

Varje upptäckt som gjordes före 1900 anses generellt som klassisk. Allt som upprättats efter 1900, även om det bygger på en klassisk teori, betraktas som modernt – så länge det resulterade i ny forskning och / eller diskussion.

Skulle du bedriva studier och forskning inom klassisk fysik kan ditt arbete innehålla:

  • Klassisk mekanik: studier och analys av föremål synliga för det blotta ögat, inklusive planeter, stjärnor och galaxer
  • Newtons rörelselagar, som beskriver sambandet mellan en kropp och de krafter som verkar på den
  • Termodynamik: temperatur i förhållande till energi och arbete (arbete är inte avsett i vanlig mening!)
  • Einsteins relativitetsteorier: speciell relativitet och allmän relativitet
  • Kaosteorin

Det kanske bästa sättet att förstå principen om kaosteorin är att sätta den i samband med en verklig tillämpning. I vårt fall skulle det förutsäga vädret.
På ytan verkar vädermönstren ganska slumpmässiga: en dag regnar det och nästa dag är det soligt, och sedan har vi milda temperaturer innan termometern sjunker brant och vi måste rusa efter yllestrumpor.
Så även om väderförändringarna kan tyckas oförutsägbara, finns det ett mönster för dem som drivs av flera faktorer.

Vädret, med dess luftfuktighet och jetströmmar, anses vara ett dynamiskt system – ett system som rör sig.
När du har ett dynamiskt system som är känsligt för initiala förhållanden kan du analysera dess beteende över tid med hjälp av matematik och därmed ha en förutsägelse av dess framtida beteende.

Men som matematikern Edward Lorenz sa: nutiden bestämmer framtiden men den ungefärliga nutiden avgör inte ungefärligt framtiden.
Upptäck andra coola fysikrelaterade fakta!

fysik
Att testa sina fysik kunskaper med hjälp av ett test brukar vara väldigt hjälpsamt. Bild: Unsplash

Och modern fysik då?

På grund av tekniska och intellektuella begränsningar av dess upptäcktsperiod saknar klassisk fysik en fördjupning som endast kan tillhandahållas genom moderna teorier såsom kvantmekanik och / eller genom att använda Einsteins relativitet – i motsats till den galileiska relativiteten.

Kärnan i modern fysik handlar om ytterlighet: antingen mycket små partiklar eller mycket stora aspekter eller egenskaper hos materien; långa avstånd eller höga hastigheter.

"Mellantingen", som de kallas, behandlas vanligtvis av klassisk fysik. Ett lämpligt sätt att beskriva denna skillnad är beteendet hos gas. Studier genomförda vid 0 º Celsius kan vara en fråga för den klassiska studien men samma gas, med absolut noll - - 273,15 º Celsius skulle vara av intresse för alla som bedriver modern fysikforskning. Absolut noll representerar den totala frånvaron av värme; det är den lägsta gränsen på den termodynamiska temperaturskalan. Om du har en grundutbildning med examen inom fysik, skulle du inte stämpla dig själv som en klassisk eller modern fysiker eftersom modern fysik beror starkt på klassiska teorier.

Till skillnad från musik, där man kunde specialisera sig i att spela klassiskt piano eller modern jazzpiano, behöver man inte välja att utöva klassisk fysik eller modern fysik.

Men som fysiker kan du välja ett specifikt fysikområde där du kan nischa dig själv.
Låt oss undersöka några av dem nu.

Titta också närmare på banbrytande fysiker och deras upptäckter!

Fysikterminologi

Om du är ett fan av The Big Bang Theory och strävar efter att följa i Sheldons fotspår för att bli en teoretisk fysiker krävs det att du använder matematiska ekvationer för att förutsäga resultatet av teorierna.
Men om Leonard är din favorit, kan du emulera honom genom att bli en experimentell fysiker där du kan genomföra faktiska experiment och registrera dina resultat.
Raj är en astrofysiker som studerar naturen hos kosmiska kroppar snarare än deras position och hur de rör sig i rymden.
Partikelfysik, även känd som elementarpartikelfysik, innefattar studier av partiklar som utgör materia och strålning. Observera att partikel i denna mening kan vara allt från elektroner till damm.
Tillämpad fysik föreslår att du kan hjälpa till att utveckla ny teknik eller hjälpa till att lösa ett tekniskt problem angående sådan utveckling. Faktum är att denna gren av fysik är länken mellan vetenskapliga studier och teknik.
Biofysik lånar analysmetoder som används i fysik för att studera alla biologiska fenomen.
Atomfysik är den vetenskapliga studien av atomernas struktur, deras energinivåer och växelverkan med andra partiklar och fält. Studien behandlar huvudsakligen elektronernas fördelning i elektronorbital runt atomkärnan och de processer som ändrar fördelningen. Kärnfysik är den del av fysiken som berör atomkärnorna, deras beståndsdelar, struktur, dynamik och de krafter som verkar på och inom dem. En atomkärna består av nukleoner. Protoner och neutroner är nukleoner. Dessa är i sin tur uppbyggda av mindre partiklar, så kallade kvarkar.
Kondenserade materiens fysik är den del av fysikvetenskapen som behandlar kondenserad materia; ämnen i fast och till viss del även flytande aggregationstillstånd. Dessa är de "kondenserade" aggregationstillstånden. Fasta tillståndets fysik är en undergrupp till den kondenserade materiens fysik.
Detta forskningsområde är en korsning där flera discipliner möts: teoretisk fysik, partikelfysik och nanoteknologi blandas med kemi och alla områden som tidigare var kända som fast tillståndsfysik.
Det är också ett av de mest aktiva studierna inom nutidens fysik på grund av dess stora bredd och mångfald av material att studera.

fysik
Ta hjälp av en handledare om du vill bli bättre på att förstå alla fysikens olika begrepp. Bild: Unsplash

Allmän fysik och dess ordförråd

Låt oss ta en närmare titt på vilka som är orden som används flitigt inom fysik

Kvark: du kanske känner till detta ord som namnet på en mejeriprodukt, men inom fysiken representerar det en elementär partikel.
En kvark är inom kvantfysiken en elementarpartikel som tillsammans med en eller flera andra kvarkar bygger upp den grupp partiklar som kallas hadroner. Så vitt man vet idag är kvarkarna, tillsammans med leptonerna, materiens minsta byggstenar. Det finns sex olika typer av kvarkar, kända som aromer. Kvarkaromerna med den lägsta massan, uppkvarken och nedkvarken, är i allmänhet stabila och mycket vanligt förekommande i universum. De tyngre charm-, sär-, topp- och bottenkvarkarna är instabila och sönderfaller snabbt. Dessa kan enbart bildas vid högenergetiska kollisioner, såsom i partikelacceleratorer och i kosmisk strålning. Kvarkar har olika egenskaper såsom elektrisk laddning, färgladdning, spinn och massa. För varje kvarkarom existerar en motsvarande antipartikel, kallad antikvark, vilken skiljer sig från kvarken enbart så att vissa av dess egenskaper har motsatt tecken.

Kvantum: Kvantum, av latin "hur mycket?", diskret enhet av någonting, särskilt verkanskvantat (Plancks konstant) som spelar en grundläggande roll i kvantfysik. Ett exempel är fotonen som är ett kvantum av elektromagnetisk strålning.

Isotoper: Isotoper är varianter av atomer med olika antal neutroner av ett och samma grundämne. De har därmed samma antal protoner men olika masstal. Atomslaget bestäms av antalet protoner i kärnan, atomnumret, och är avgörande för elektronkonfigurationen, och därmed de kemiska egenskaperna hos ett ämne.
Kanske är den mest kända uran-235 , som skiljer sig från uran-238 eftersom den har 3 färre neutroner, även om de båda är det element som identifieras som uran. (Uran-235 används i kärnkraftverk och för att göra kärnvapen).
Vi tenderar att tänka på vågor som något som havet genererar eller något vi gör med våra händer, men fysiker förknippar vågor med allt som överför energi genom materia eller rymd.
Vågor kan vara antingen en vibration eller en svängning, av ett fysiskt medium eller av ett fält, runt väsentligen fasta platser. De två huvudtyperna av vågor är mekaniska eller elektromagnetiska.
Kan du gissa vilken typ av våg din mikrovågsugn släpper ut?
Lär dig mer om de olika nyckelbegreppen inom fysiken.
Teoretisk fysik, astrofysik eller plasmafysik: när du funderar på vilken slags fysik du vill lära dig, trösta dig med att veta att du en dag genom ditt hårda arbete kan komma att upptäcka ett viktigt element eller en partikel som framtida studenter kommer att lära sig om!
Var det någon som sa Higgsbosonen?

Om du vill lära dig mer om fysik, kolla in  Superprofs crash course physics.

Behöver du en lärare i Fysik ?

Gillar du artikeln?

5,00/5 - 1 vote(s)
Loading...

Tatiana

A lean mean word-killing machine that loves everything written.