Från Arkimedes princip, som går tillbaka till cirka 250 före Kristus till att bevisa kvanttyngd, har nyfikenheten för fysik väckt det mänskliga sinnet som ingen annan disciplin någonsin har gjort.
Och ändå är en hel del människor rädda för fysik. Eleverna fruktar att lära sig det och skolor rapporterar pågående svårigheter att attrahera och behålla kvalificerade lärare i fysik (och matematik). Fysik är långtgående studier som sträcker sig från det subatomära till det astronomiska. Naturligtvis måste man lära sig grunderna i fysik, formler och begrepp, men efter det får du välja vad du ska rikta din passion mot!
Superprof hjälper dig att få ett grepp om grunderna inom fysik: materiens egenskaper och lagarna som styr deras beteende samt krafterna som verkar på dem.
Vi introducerar även dig till fysiker genom tiderna samt nutidens alla forskare som har förändrat hur vi ser världen runt omkring oss.
Naturligtvis bör du också känna till några ord som är associerade med läran och dessa hittar du här.

De bästa lärarna i Fysik
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (10 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Murziqa
5
5 (5 recensioner)
Murziqa
210 kr
/h
Första kursen gratis!
Linda
Linda
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Riyam
5
5 (9 recensioner)
Riyam
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Michael
5
5 (3 recensioner)
Michael
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Amanda
5
5 (3 recensioner)
Amanda
249 kr
/h
Första kursen gratis!
Felix
Felix
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Gustav
Gustav
95 kr
/h
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (10 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Murziqa
5
5 (5 recensioner)
Murziqa
210 kr
/h
Första kursen gratis!
Linda
Linda
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Riyam
5
5 (9 recensioner)
Riyam
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Michael
5
5 (3 recensioner)
Michael
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Amanda
5
5 (3 recensioner)
Amanda
249 kr
/h
Första kursen gratis!
Felix
Felix
250 kr
/h
Första kursen gratis!
Gustav
Gustav
95 kr
/h
Första kurstimmen gratis>

Fysiken och dess ord

fysik
Att förstå alla fysikens begrepp är inte det lättaste. Men en handledare kan hjälpa dig bli bättre! Bild: Unsplash

Det kan tyckas att de vetenskapliga aspekterna är slumpmässiga och osammanhängande, med obegripliga ord som kastas ut som om de vore begripliga för alla. Att förstå fysikens alla ord är inte lätt. Som Kvantum till exempel. Kvantum på egen hand betyder "minsta möjliga enhet" . Vid fysiska begrepp beskriver det studier på den minsta partikelnivån. En del studier på kvantnivå inkluderar:

  • Kvantmekanik, även kallad kvantfysik eller kvantteori, är en övergripande teori inom den moderna fysiken och även inom kemin. Den formulerades under 1900-talets första hälft och är en framgångsrik beskrivning av materiens och energins beteende i mikrokosmos.
  • Det är också känt som kvantfysik, kvantteori och matrismekanik
  • Kvantförvirring beskriver kort sagt kopplingen mellan två eller flera partiklar som, även om de kan vara mycket långt ifrån varandra några kilometer eller flera ljusår, allt som händer med en av dem direkt orsakar en förändring i den andra
  • Kvantoptik, gren av fysiken som behandlar optiska fenomen för vilka det är väsentligt att beskriva ljuset som en ström av ljuspartiklar, kallade ljuskvanta eller fotoner.
  • Kvanttunnling, eller tunnling är ett fenomen inom kvantfysik som väsentligen innebär att kvantmekaniska partiklar kan ta sig förbi hinder på ett sätt som klassisk fysik inte tillåter. Man kan föreställa sig hur man försöker rulla iväg en boll uppför en kulle, så att bollen fortsätter över kullen och ned på kullens andra sida. Enligt klassiska fysiska regler kommer detta inte att fungera, om man inte givit bollen tillräcklig hastighet. Men kvantmekaniska partiklar beter sig inte som klassiska objekt, som bollar. Partiklarna har i stället ett vågliknande beteende. Om en kvantmekanisk partikel rör sig mot en potentialbarriär, så kan den vågfunktion som beskriver partikeln sträcka sig till andra sidan av barriären. Denna våg representerar sannolikheten för att finna partikeln på en speciell plats, det vill säga möjligheten för att partikeln kan observeras även på andra sidan "kullen". Detta beteende kallas tunnling, och kan liknas vid att partikeln har "grävt" sig genom potentialbarriären.
  • Kvantelektrodynamik, är en fysikalisk teori grundad på kvantmekanik och elektrodynamik som kan sägas vara en tillämpning av kvantfältteori på elektromagnetiska fält.

Bosoner, fermioner, hadron och kvarkar – viktiga delar inom fysik

Bosoner och fermioner är de två klasserna av subatomära partiklar, uppkallad efter teoretisk fysiker Satyendra Nath Bose och teoretisk och experimentell fysiker Enrico Fermi.
En tredje klass som kallas hadron är en sammansatt partikel som består av två eller flera kvarkar. Hadrons överbryggar klyftan mellan fermioner och bosoner.
Kvarkar är en annan typ av elementär partikel; de enda som kan uppleva alla fyra grundläggande krafter.

Grundläggande krafter är elektromagnetism, gravitation, den starka kraften och den svaga kraften.
Det finns så många termer att beskriva den fysiska världen; varför inte gräva lite djupare och upptäcka mer?

Kända fysiker

fysik
Historien är full av stora fysiker. Bild: Unsplash

Många säger att vi är en kändis-besatt kultur men om det var sant skulle alla känna till dessa namn!
Fysiken etablerades som en disciplin under renässansperioden, även om massor av studier av vår fysiska världs natur hade ägt rum före den tiden.
Även om Galileo gjorde betydande framsteg i studierna av vårt kosmos och till och med låg bakom flera långvariga teorier, är det faktiskt William Gilbert som borde få titeln den första moderna fysikern.

William Gilbert öppnade upp dörren för säkra experiment och demonstrerade argument.

Fram till dess hade fysiker antingen hängt upp sig på en teori utan experiment eller i faktiskt arbete utan att formulera någon teori som skulle göra deras arbete möjligt att replikera.
Tack vare Gilberts förmåga att undvika föreställningar och filosofisk åsikt, omfamnade andra forskare hans etos.
Även i dag upprätthåller fysiker av alla slag sin forskningsfilosofi, inklusive:
Alan Guth, en teoretisk fysiker vars arbete inom elementär partikelteori har utökat vår kunskap om Big Bang. I själva verket var han pionjären bakom teorin om kosmisk expansion.
Edward Witten, professor i matematisk fysik, forskar inom strängteori och kvanttyngd, bland annat matematiska fysikområden.
Roger Penrose var Stephen Hawkings lärare. De hade ett långt samarbete som vid ett tillfälle resulterade i att de gemensamt tilldelades Wolfpriset.
Astrofysiker Jocelyn Bell Burnell var den första som observerade och registrerade pulsar; en upptäckt som gjorde så att hon fick Nobelpriset i fysik.
Fabiola Gianotti, partikelfysiker och den första kvinnliga generaldirektören för CERN, var ledaren för ATLAS-projektet genom vilket Higgs boson först observerades.
Astrofysiker Sandra Faber fokuserade sin forskning på hur galaxer utvecklas. Hon var den första som antydde att ju ljusare galaxen är, desto snabbare måste stjärnorna resa.
Det finns så många fantastiska människor som utforskar vårt universum, i teorin och genom upptäckten! Varför inte lära sig mer om dem?

Nyckelbegrepp inom fysik

Oavsett hur känd fysikern eller hur stor hans / hennes prestationer var, kommer varje teori och upptäckt att baseras på samma grundläggande begrepp.
Låt oss för ett ögonblick överväga universum: stort och fortfarande expanderande, fyllt med energi och materia. I sig själv kan universum vara ett överväldigande koncept; trots allt är det så stort och mestadels outforskat! Men samma krafter som styr fysiken i vårt universum gäller också elementära partiklar.
Fundamental växelverkan, de fyra fundamentala naturkrafterna eller bara växelverkan är de fysikaliska fenomen där partiklar påverkar varandra med krafter. Enligt nuvarande teorier kan all interaktion förklaras utifrån dessa fyra krafter. Exempelvis är friktion resultatet av den elektromagnetiska kraften. Man räknar idag med fyra typer av växelverkan: stark växelverkan, svag växelverkan, elektromagnetisk växelverkan och gravitation. Den starka växelverkan är den kraft som får atomkärnor att hålla samman. Den svaga kraften är den kraft som orsakar β-sönderfall, och är också den enda kraft som kan få elementarpartiklar att ändra sort. Elektromagnetisk växelverkan är den kraft som ger upphov till elektriska och magnetiska krafter. Gravitationen är den kraft som får saker och ting att falla till marken, och som dominerar ute i rymden.

Anlita en handledare för fysik-matematik som hjälper dig att förstå allt detta ytterligare!

Egentligen är fysikens nyckelbegrepp inte svåra att förstå och när du väl gjort det kan du gå vidare med att studera teoretisk fysik kurs, experimentell fysik eller till och med kondenserad materiens fysik – ett av de mest aktiva områdena för fysikstudier idag!

Fysikfakta som kommer att förbluffa dig

fysik
Vi är fysik och fysiken är vi. Bild: Unsplash

Tycket du fortfarande att fysik är ett svårt ämne? Har inget som hittills har sagt övervunnit din rädsla för att lära dig om den fysiska vetenskapen?
Tänk om vi berättade för dig att Dr Who inte var så mycket science fiction som science fact? Tja, åtminstone innehåller det aspekter av modern vetenskap...

Vår nuvarande modell för kosmologi inkluderar oändliga parallella universum, alla lyckligtvis existerar sida vid sida.

Eftersom de är oändliga har allt som kunde ha hänt eller kommer att hända redan hänt, i det ena universum eller det andra. Låter det lite bekant?
Sanningen är att serien gör mycket för att stödja fysikens lagar!
Om vi tar plasma som ett exempel. Det rinner genom dina vener och fyller kosmos; plasma bidrar till och med till högupplöst tv-tittande! Plasma är ett av de fyra grundläggande tillstånden i materia; de andra tre är flytande, fast och gas. Ordet kommer från grekiskan och betyder formbart ämne. Ämnet kan tillämpas på områdena för medicinsk fysik – ett relativt nytt forskningsområde, teknik och naturligtvis dess studier inom astrofysikområdet. Lyckligtvis, även om de har samma namn, är plasma i kroppen väldigt annorlunda från solens plasma. Om de hade samma sammansättning, skulle vi alla explodera!
Fortfarande är plasmafysik ett av de mest spännande områden att forska inom.
Det finns så många fascinerande och fantastiska anekdoter och aspekter av vår fysiska värld och så många fält att fördjupa sig i; från molekylär fysik och tillämpad fysik till beräkningsfysik, hela vägen till partikelfysik... vad skulle du vilja fördjupa dig inom? Himlen kanske? Studera kosmos? Eller tilltalar partikelfysik dig istället?
Allt du behöver göra är att sluta vara rädd för din fysikutbildning. Efter det så är det oändligheten som är gränsen ... bokstavligen!

Behöver du en lärare i Fysik ?

Gillar du artikeln?

5,00/5 - 1 vote(s)
Loading...

Tatiana

A lean mean word-killing machine that loves everything written.