Det pratas ofta om Den Ryska Revolutionen, men i praktiken handlar det faktiskt om två separata revolutioner år 1917. Båda med fokus på landets ledarskap och ekonomiska situation.

De bakomliggande orsakerna och själva händelserna kantades av en rad kedjereaktioner, och är svåra att återberätta på ett helt linjärt vis. Den nationella terminologin, samt det faktum att Ryssland var relativt avskärmad från resten av världen gör det dessutom svårt att veta exakt vad som hände.

Vi ska dock göra vårt bästa att återge denna turbulenta tid på ett så förståeligt sätt som möjligt - utan att göra historien en orättvisa.

De bästa lärarna i Historia tillgängliga
Mona
5
5 (2 recensioner)
Mona
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Johan
5
5 (6 recensioner)
Johan
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Love
Love
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Robin
Robin
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Bleona
Bleona
205 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Filip
Filip
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Niclas
5
5 (1 recensioner)
Niclas
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Mikael
Mikael
220 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Mona
5
5 (2 recensioner)
Mona
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Johan
5
5 (6 recensioner)
Johan
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Love
Love
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Robin
Robin
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Bleona
Bleona
205 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Filip
Filip
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Niclas
5
5 (1 recensioner)
Niclas
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Mikael
Mikael
220 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Historisk Bakgrund till Revolutionen

Vladimir Lenin är troligtvis den aktör flest antal människor associerar med den ryska revolutionen (källa: unsplash)

Först och främst vill vi råda bot på eventuell förvirring kring kalendrar och datum. Vilken kalender använder vi, juliansk eller gregoriansk?

Den gregorianska kalendern kan uppfattas som enklare (med full transparent i att skribenten alltid använt sig av gregoriansk kalender, och kan därför inte vara helt objektiv i frågan) på så vis att alla månader förutom februari har antingen 30 eller 31 dagar. Den julianska kalendern har däremot lite fler variationer, där övriga månader har mellan 29 och 31 dagar medan februari landar på 23 eller 24.

Varför tar vi upp detta? 

Medan stora delar av övriga Europa använde sig av gregorianska kalendrar under tiden för den ryska revolutionen, använde sig människor i Ryssland framförallt av den julianska. 

Detta öppnar för vissa missförstånd i fråga om när saker faktiskt ägde rum, och det är extra viktigt att vara uppmärksam på var och av vem historieskrivningen skedde. Historiker försöker råda bot på detta genom betäckningarna O.S. eller N.S., för att indikera vilken kalender man utgår ifrån.

Vi väljer därför att följa samma betäckning i denna artikel. 

Hjälpsam Terminologi på Ämnet

 • Sovjet: Det betyder ordagrant råd (council) på ryska

 • Bolsjevik: Betyder ungefär "en ur majoriteten". De kallades också för "de röda"

  • Mensjevik, var istället den politiska minoriteten

 • Duman: det lagstiftande "underhuset"

Nämnvärt är också att St. Petersburg var Rysslands huvudstad under revolutionstiden, innan makten förflyttades till Rysslands nuvarande huvudstad Moskva under mellankrigstiden.

Männen Bakom Revolutionen

Följande personer brukar kallas för den ryska revolutionens arkitekter:

 • Karl Marx: Filosof och politisk teoretiker. Mest känd för att tillsammans med Friedrich Engels ha författat det Kommunistiska Manifestet, vilket var en stor inspirationskälla för Lenin och likasinnade.

 • Vladimir Lenin: ledare för Bolsjevikerna och upphovsman till den Marxist-Leninstiska ideologin.

 • Lev Trotskij: Rysk politiker och marxistisk teoretiker som fängslades och sattes i exil.

 • Julyj Martov: Mensjevik som tvingades i exil, bland annat med anledning av sitt motstånd mot antisemitism.

 • Grigorij Zinovjev: En av Lenins starkaste supportrar som tillsammans med Trotskij och Stalin var en av grundarna av politbjuro, det verkställande utskottet inom det kommunistiska partiet.

 • Sist men inte minst nämner vi även Nicolai Ruzsky, militärgeneralen som beordrade Tsar Nikolajs II avgång.

Tsar Nikolaj II var den sista ryska tsaren, vars abdikering signalerade slutet på Romanov-dynastin. Vi låter hans roll i revolutionstiden markera dess början.  

Världen är liten - och det finns faktiskt en länk mellan Trotskij och den mexikanska konstnären Frida Kahlo. Vissa källor menar till och med att de hade en romans kort innan hans död... (bildkälla: unsplash)

Den Första Revolutionen år 1917

Historiska skeenden kan aldrig studeras som helt separata event. Allt beror på olika kedjereaktioner och förutsättningar i dess samtid.

De bakomliggande orsakerna till Februarirevolutionen 1917 (Mars enligt N.S.) kan dateras tillbaka till en tidigare revolution år 1905, och både dessa hade rötter i missnöje gentemot Tsar Nikolaj II.

Starten på 1905-revolutionen var Den Blodiga Söndagen, då ryska trupper öppnade eld mot tusentals obeväpnade demonstranter utanför Vinterpalatset i Sankt Petersburg.

Förutom stor tragedi och förlorade människoliv hade denna händelse stora politiska konsekvenser. Framförallt ökade sociala missnöjet gentemot Tsaren kraftigt.

Tsaren var inte själv närvarande på Vinterpalatset vid tidpunkten för demonstrationen. Och även om han var ansvarig för att ha beordrat dit förstärkning, tros han emellertid inte ha beordrat att det det öppnades eld.

Händelsen fördjupade den negativa bilden av Tsar Nikolai II, och även om alla inte betraktade honom som ytterst ansvarig för incidenten växte bilden av honom som både feg och ineffektiv.

Som för så många andra länder rådde stor förödelse för Rysslands befolkning under första världskriget. Dels på krigsfälten men även hemma i stugorna där en omfattande brist på föda rådde - och många ansåg att detta var Tsarens fel!

Vi snabbspolar fram till år 1917...

Tsar Nikolaj II har övervakat frontlinjen i kriget i två års tid. På hemmaplan har den socioekonomiska ökat drastiskt, och Duman har rekommenderat tsaren att inrätta en konstitutionell monarki i en övergångsperiod för att klara krisen. Det faktum att tsaren vägrade dela med sig av makten kostade honom de fåtal allierade rösterna han hade kvar...

Ökade demonstrationer resulterade i förluster av fler människoliv. Poliser sköt mot demonstranter, tills de gav upp sina positioner och anslöt sig till demonstranterna...

Sovjet- och dumamedlemmar satte snabbt ihop en provisorisk regering för att återställa ordning i landet, med sin första officiella åtgärd att avsätta tsar Nikolai II. 

Den 15 mars 1917 (N.S.) abdikerade tsaren, och utnämnde i och med detta sin bror Mikael till tronföljare. Han var dock smart nog att invänta en folklig omröstning om monarkins varande eller ickevarande...

Något som tillfälligt lämnade ledarskapsrollen vakant...

Politiskt Vakuum och Bolsjevikrevolutionen

Medan Mikeal Romanov lämnade tronen vakant såg Duman till att fylla tomrummet med sin provisoriska regering. En högljudd kritik var dock att de framförallt verkade se till aristokratins behov...

Med andra ord kände folket sig inte närmare makten, trots tsarens abdikering.

Sovjeterna, som ansågs socialistiska, vann emellertid mer och mer stöd. De var dock under konstant press from Bolsjevikerna, som sökte påverka Duman i deras politiska riktning.

Sovjeternas ledare Lenin kampanjade hårt för upphörande av stridigheter mellan Ryssland och Tyskland och förbud mot träldom. De som förvaltade landytorna skulle, enligt honom, också äga dem. Tillgång till förnödenheter var också högt på agendan.

Regering ville å andra sidan fortsätta kriget - något som gav Bolsjevikerna ett försprång i opinionsbildningen, och som snabbt resulterade i ökade revolutionära aktioner.

Detta kulminerade den 7 november 1917 (N.S.) i att De Röda Vakterna, som de kallades, genomförde en våldskupp i gentemot den provisoriska regeringen. All makt gick därefter till Sovjeterna, med Bolsjevikerna som det främsta regerande partiet. 

Efter revolutionstiden blev Moskva ny huvudstad i Ryssland (källa: unsplash)

Efterdyningarna Från Revolutionen

Lenin och hans Bolsjeviker flyttade det politiska huvudsätet till Moskva och undertecknade i mars 1918 fördraget som kom att kallas "Freden i Brest-Litvosk", i vilken Ryssland och Tyskland formellt avslutade sin medverkan i det första världskriget.

Detta ökade det folkliga stödet för Bolsjevikerna, i ett krigshärjat och utmattat Ryssland.

Tyvärr betydde inte fördraget fred på alla fronter, och det fanns fortfarande skeptiker och motståndare till Bolsjevikernas ledarskap.

Dem vita var antirevolutionärer som motsatte sig socialistisk styre i stort, och de icke-Bolsjevikiska socialisterna var skeptiska gentemot Bolsjevikernas styrelsesätt och dess inblandning i Brest-Litvosk.Utöver dessa aktörer fanns även fristående rörelser som ville se ett icke-centraliserat Ryssland, och i förlängningen införandet av minde nationsstater.

Bolsjevikerna och den Röda Armén såg till att på olika sätt tysta dessa röster, och skapade med tiden narrativet om sig själva som det kommunistiska partiet.

I och med införandet av (deras form av) kommunism stängdes dörren mot världen, något som bland annat resulterade i att konsekvenserna av den stora depressionen inte nådde Ryssland i samma utsträckning. Det rådde emellertid andra (grava) konsekvenser på hemmaplan...

Men vad hände egentligen med Tsaren och hans familj? 

Efter att ha nekats exil i England skuffades tsaren och hans familj runt till olika platser inom Ryssland; varav den sista var Jaketerinburg.

Natten mellan den 17 och 19 juni år 1918 väcktes hela familjen Romanov och motades ned i residensets källare där de avrättades. En händelse som beskrivits och dramatiserats om och om igen. Inte minst frågetecknen kring Nikolajs yngsta dotter Anastasia, som inspirerat Disney-filmen med samma namn från 1997. 

Historiker verkar än idag inte vara helt säkra på alla detaljer kring den blodiga natten i juni 1918, men många tror att det var Lenin själv som befallde avrättningen... 

På vår blogg kan du läsa vidare om andra betydande historiska händelser, som på olika vis påverkar vårt politiska och ekonomiska landskap än idag.

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Tatiana

A lean mean word-killing machine that loves everything written.