Matte är en bästsäljare på marknaden när det kommer till privatundervisning. Barn pratar ofta om att de har "fastnat" när de kämpar för att ta reda på hur man löser ett problem. Detta kan få dem att känna sig undermåliga och när det kommer till matematiska färdigheter kan det variera kraftigt bland dem i din klass.
Vissa elever kämpar med bråktal, andra med procentsatser, avrundning, algebra eller beräkningar överlag. Dessa barn är dock inte nödvändigtvis mindre intellektuella än sina klasskamrater. I själva verket är de ofta smarta och bra på problemlösning i deras dagliga liv, vilket betyder att de är helt kapabla till att upptäcka sitt inre matematiksnille.

Till exempel, när ett barn har kört fast när de spelar ett videospel, letar de efter Youtube-klipp och forum som hjälper dem att komma förbi utmaningen.
När de måste resa från hemmet till skolan kan de organisera sig för att komma dit i tid genom att räkna ut vilka bussar de ska ta.
Om de börjar med en ny hobby som till exempel skateboard, vet de att de måste försöka och försöka igen, för övning ger färdighet!
Så vad är det med matten som eleverna kämpar med?
Unga människor har inga problem med att bevisa sin beslutsamhet när det gäller deras liv utanför utbildningssystemet, men av någon anledning är matematik för mycket och kan till och med lämna dem med en rädsla för ämnet.

De bästa lärarna i Matematik tillgängliga
Pierre
5
5 (12 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (13 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Mehdi
5
5 (9 recensioner)
Mehdi
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Angelica
5
5 (5 recensioner)
Angelica
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Orkina
5
5 (6 recensioner)
Orkina
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Magnus
5
5 (6 recensioner)
Magnus
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (12 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (13 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Mehdi
5
5 (9 recensioner)
Mehdi
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Angelica
5
5 (5 recensioner)
Angelica
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Orkina
5
5 (6 recensioner)
Orkina
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Magnus
5
5 (6 recensioner)
Magnus
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Varför yngre elever ofta kämpar med matte

Att känna att man har kört fast i matematik kan grunda sig i många olika saker. Kanske förstår eleven inte poängen med ett visst matematikbegrepp, eller så ser de inte matematik som något annat än ett sätt att bedöma akademisk prestation i skolan.
Det finns många teorier och förslag på varför det är så, där ett av dem är:

Studenten känner sig överväldigad av den matematiska terminologin

En lärare eller en privat matematiklärare kommer att introducera eleverna till matematikens terminologi, men en del av detta innebar en omdefiniering av vardagliga ord, vilket kan vara förvirrande. En sådan term är "kvadratrot”, som skiljer sig från roten till ett träd, till exempel, eller "översättning", som vanligtvis används i samband med språk – inte diagram.

matematik
Det är svårt att förstå vad du lär dig om du känner dig överväldigad av terminologin! Bild: Unsplash

Eleverna blir ofta förvirrade när de blir tillfrågade, "vilken linje finns dessa punkter på?" och linjen är en parabel. I matematik är en linje inte alltid rak, vilket strider mot vardagen om vad som är en linje.
Eftersom matematiklärare inte alltid inser dessa lexikala tvetydigheter glömmer de ofta att förklara dem, så eleverna kan se matematisk vokabulär som ett främmande språk.

Studenten har inte förstått grunderna

Förståelseproblem med matematikens grunder, till exempel hur man använder olika symboler, kan ha en negativ effekt längs vägen.

Att bygga en stark kunskapsbas är avgörande för att lyckas i en matteutbildning eftersom alla matematiska ämnen är kopplade och förlitar sig på varandra för att förklaras.

Så om en elev är osäker på vad som menas med "heltal", "decimal" eller "reellt tal", eller anledningen till att man ersätter ett tal med en bokstav (som i algebra och kalkyl), blir de lätt förvirrade.
Några vanliga missförstånd inkluderar:

  •  = betyder 'är lika med', medan ≠ betyder 'inte lika med'
  • varför ändrar du riktningen på en ojämlikhet om den multipliceras med -2, men inte när du multiplicerar med 2
  • varför -x kan vara ett positivt värde
  • varför x (y + z) = xy + xz men x (y + z) ≠ xy + z

Att förväntas känna till alla dessa matematiska koncept kan vara skrämmande och till och med orsaka ångest gentemot matematiken, vilket leder till en så kallad "hjärndimma".

Studenten inser inte att känslan av osäkerhet är helt normalt

För vissa kan den svindlande frustrationen att glömma något som de trodde sig kunna, demoralisera dem och få dem att vilja byta till ett annat ämne.
Det finns också rädsla för att "låta dumt" framför klasskamrater när man ställer en fråga till sin lärare. Men att göra misstag och be om förtydligande är nyckeln till att verkligen förstå.
För att du ska kunna göra detta behöver du känna dig lugn i din inlärningsmiljö, vilket ofta är svårt i en klass med 30 av dina kamrater.

Hur ett individualiserat tillvägagångssätt med en matematiklärare hjälper självkänslan

Kompletterande handledning med hjälp av en privat matematiklärare kan återuppbygga en elevs självförtroende. Genom att ta hänsyn till elevens styrkor och svagheter kan man skapa en skräddarsydd studieplan.
Rollen som en privat matematiklärare har, går utöver undervisningen. Rollen innefattar mentorskap och coachning samt undervisning i ämnet de brinner för.
Det innebär att hjälpa eleverna att bevisa sina kunskaper inom ett ämne som de tycker är svårt. Studierna anpassas till eleven och deras tankesätt.
Självförtroende och ett positivt tänkesätt är avgörande för att göra betydande framsteg i matematik, både i privat matematikundervisning och i skolan.

matematik
Hitta en handledare och se ditt barn utvecklas. Bild: Unsplash

Privata lärare bidrar med en lugn inlärningsmiljö som är fri från distraktioner men har gott om matematiska resurser (som matematikspel och matematiska arbetsblad) och en uppmuntrande attityd.

Att känna sig fri att göra misstag och försöka igen utan att bli dömd är nyckeln till att hjälpa eleven att bevisa sina kunskaper för sig själva.

Det sätt som lektionerna ges på i skolor är inte alltid lämpligt för de olika studiestrategierna för varje elev. Lärare kan hoppa från kapitel till kapitel för snabbt eller för långsamt – så privat matematikundervisning kan vara ovärderligt för elever som behöver lite boost för att passa in i skolan.

Använda matematiska spel för att övervinna rädslan

En vanlig och effektiv metod för att hjälpa barn att övervinna rädslan de har för matematik, är att närma sig problemet från en helt annan vinkel. Som till exempel genom att spela roliga matematikspel!

Att ta bort matematik från kalkylbladet, testförberedelser och prov och använda det i ett lekfullt sammanhang gör det möjligt för eleverna att inse att matte är roligt och därför kan motivera dem att fortsätta sina studier.

Det finns hundratals matematikspel på marknaden och online, och var och en hjälper eleven att ta itu med ett visst matematikkoncept.

Antivirus

Det ”biologiska spelet”, Anti-Virus, är ett spel där spelare måste flytta bitarna på ett sådant sätt att de blir av med ”virus”-stycket. Efter att ha ordnat bitarna på brädan enligt ett av de 60 spelkorten, är målet att skapa en väg för det röda viruset. Anti-Virus förbättrar resonemangskunskaper. Precis som i matteproblem finns det ett mål att uppnå och regler att följa.
För att "vinna" spelet måste du avblockera banan genom att flytta andra bitar ur vägen. Så det finns ett slags "delmål" som tar bort hindren innan det "verkliga målet", att ta bort viruset, uppnås. Detta liknar många aspekter av matematik, där du måste faktorisera en kvadratisk ekvation innan du t.ex. löser x.
Beroende på vilken svårighetsgrad du väljer har du ett annat antal "delmål". Detta sätt att lösa problem kan förbättra tålamod och uthållighet.

Eleverna kan utveckla sina egna inlärningsstrategier med spel som detta, eftersom de kan komma ihåg en viss typ av hinder och komma ihåg hur man kan övervinna det och tillämpa dessa färdigheter på matematiska problem.

Anti-Virus handlar om att använda metoder för att utveckla akademiska färdigheter som kan tillämpas på matematik och förbättra chanserna för akademisk framgång.

Set

Set är ett kortspel där bilden på varje kort har en färg, form, skuggning och antal former. Varje kort är unikt men delar funktioner med andra kort i förpackningen.
Av de 12 kort som läggs framför en, måste spelaren identifiera uppsättningar om 3 kort som har en gemensam nämnare eller en uppsättning av 3 kort som delar absolut inga nämnare. Den första spelaren som identifierar ett "set" vinner omgången och spelet börjar igen.
Detta spel utvecklar associeringsförmågor (vilket är användbart för att komma med lösningar i matematik). Set handlar också om snabbtänksförmågor och snabba reaktioner, vilket är användbart för att länka typer av matematiska uttryck.

24-spelet

Målet med 24-spelet är att använda addition, subtraktion, multiplikation och division för att få nummer 24 från alla fyra siffror som ges på ett spelkort, men bara använda varje nummer en gång.
Om ett kort till exempel har siffrorna 1,2,3 och 4 kan du göra:

  • 4 x 3 = 12
  • 12 x 2 = 24
  • 24 x 1 = 24

Antalet prickar på varje kort indikerar svårighetsgrader, där 1 prick är ett lätt matematikproblem och 3 prickar är det svåraste. Detta är uppenbarligen ett lysande spel för att få barn att tänka på hur de kan manipulera antal för att nå en lösning.

Att se den lekfulla sidan av matematik kan hjälpa eleverna att övervinna sina rädslor

Var och en av dessa tre spel är underhållande och hjälper till att utveckla användbara färdigheter för problemlösning som används i matematik.
Elever som inte är kopplade till matematik drar extra nytta av spel som dessa och de kan komma att rädda deras akademiska karriär och inspirera dem att studera matte på en högre nivå.

Att lära sig genom alternativa metoder som denna kan hjälpa eleverna att upptäcka sina färdigheter och uppmuntra dem att använda dem i samband med sin utbildning.

Kursinnehåll kan anpassas till barnets individuella inlärningsstil, och eleven känner sig fri att uppfinna sina egna metoder eller "spel" för att komma runt problemen – snarare än att bara ge upp.

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Tatiana

A lean mean word-killing machine that loves everything written.