Att lära sig matte är inte alltid enkelt. Du kanske kommer ihåg att du såg din matematiklärare i skolan visa dig tekniker för att lösa ett problem och försökte så gott det gick att följa med.
Det är så de flesta har lärt sig matte, men det är inte alltid den mest fruktbara metoden. I själva verket kan det ofta vara det knepigaste sättet att försöka lära sig matte och behålla kunskap dessutom.
Men det visar sig att det inte bara finns ett sätt att närma sig ett matteproblem.

Fler och fler studier har genomförts de senaste åren för att undersöka hur människor bäst absorberar information och lär sig att lösa matematiska problem.

Vissa matematikfrågor kräver en viss arbetsmetod för att få rätt svar, och på många tentor och bedömningar ges ett betyg för att du har visat upp ditt arbete samt löst problemet korrekt.
Men det är viktigt att komma ihåg att rätt svar kan nås på olika sätt. Idag uppmuntras dessutom studenter att använda flera strategier när de löser matematikproblem. När lärare insisterar på att det bara finns ett sätt att lösa ett problem missar eleverna viktiga saker som kreativitet, innovation och öppenhet – som alla är avgörande för att göra matte roligare och mer spännande.

matematik
Tänk utanför boxen när du undervisar i matte. Bild: Unsplash

Det finns så mycket värde i att låta eleverna utforska de olika metoderna för matte och låta dem jämföra och kontrastera metoder för problemlösning. När lärare matematik börjar begränsa hur elever lär sig, begränsar det också hur mycket de lär sig.
Genom att låta eleverna jämföra metoder hjälper det dem att tänka på hur och varför vissa saker fungerar som de gör och varför andra inte gör det. I slutet av dagen vill du inspirera dina elever och få dem att tycka att matte är roligt – inte frustrera dem och minska deras självförtroende.
Så vi kan se att de flesta av de dåliga vanorna med matematik – och dessutom där utmaningarna tenderar att ligga – ligger i hur matematik lärs ut till elever i skolan. Detta är en fråga som omfattar hela Sverige och en fråga som har uppmärksammats av studenter, föräldrar och till och med Högskoleverket. Det är allmänt konstaterat att elever hamnar efter i matematik för lätt och inte får rätt hjälp och stöd när detta händer.
En exponering för olika strategier och metoder för inlärning är nyckeln till att förstå matte. Genom att göra detta kommer inte eleverna att hamna efter eller ha svårt att komma ikapp, och de kommer att dra nytta av en mer djupgående och flexibel förståelse av matematik.
Nedan följer en lista över inlärningsmetoder som har visat sig vara framgångsrika och kommer att hjälpa både dig och eleven. Oavsett om det är aritmetik, algebra, trigonometri – den här guiden hjälper till att göra mattelektioner roliga!

De bästa lärarna i Matematik
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (10 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (7 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Mayar
5
5 (4 recensioner)
Mayar
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Maher
5
5 (6 recensioner)
Maher
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Michael
5
5 (2 recensioner)
Michael
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Cassandra
5
5 (2 recensioner)
Cassandra
190 kr
/h
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (10 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (7 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Mayar
5
5 (4 recensioner)
Mayar
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Maher
5
5 (6 recensioner)
Maher
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Michael
5
5 (2 recensioner)
Michael
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Cassandra
5
5 (2 recensioner)
Cassandra
190 kr
/h
Första kurstimmen gratis>

Gör matematiklektioner relevanta med vardagliga exempel

Detta är en av de viktigaste sakerna när man lär sig matematik, vilket också är varför vi har lagt det överst på vår lista! Matematik finns överallt i vår vardag och om du hjälper eleverna att inse detta så kommer det att hjälpa dem att utveckla djupare förståelse för matematiska begrepp.

Att skapa kopplingar mellan matematik och vardagsliv är vanligtvis den faktorn som saknas när matematik undervisas i skolor.

Under din onlineundervisning inom matematik finns det massor av sätt att integrera roligt och spel för att göra matematik mer tilltalande och för att göra det lättare att förstå. Detta hjälper ytterligare genom att faktiskt göra det relevant och sätta in i ett sammanhang som eleverna kommer att känna igen och uppskatta.
Beroende på din elevs ålder och deras utbildningsnivå finns det alla möjliga sätt att börja skapa kopplingar till verkliga livet och dagliga aktiviteter. Ägna dina undervisningsstrategier åt att sätta matematik i sammanhang, så att dina elever kan förstå varför de lär sig.
Detta kan göras på alla möjliga sätt. Du kanske studerar mätningar och omvandlingar, i vilket fall lite matlagning kan vara ett roligt sätt att visa din elev hur matematik används i vardagliga situationer.
På samma sätt kanske du tittar på att hantera pengar och utföra grundläggande matematik. För detta kanske du vill skapa en leksaksbutik eller ett café för att leka med transaktioner för att visa hur vi använder matematik när vi är ute och reser eller handlar.
Genom att hjälpa din elev att se var matematik används från dag till dag, kommer de lättare att förstå och de kommer att kunna absorbera och behålla information mycket lättare.
Så när du närmar dig din nästa hemundervisningslektion, tänk på hur matematiken kan passa in i det dagliga livet och hur du kan applicera detta för att göra lektionen mer lättförståelig för din elev.

Matematikstrategier: Använda visuella hjälpmedel

Visuella hjälpmedel är inte bara användbara – för många studenter är de nödvändiga för att lära sig och förstå nya begrepp och övervinna matematiska utmaningar.
Eleverna behöver se vad de lär sig, inte bara höra det. När vi tänker på klassrumsmiljön är den i allmänhet inte skräddarsydd specifikt för den enskilde eleven.
Det är därför människor vänder sig till en privat matematiklärare. Eleverna behöver privat undervisning, med tid, uppmärksamhet och relevanta verktyg för att göra ämnet lättare att förstå. Som handledare kan du skilja dina lektioner från klassrummets genom att göra matematiken visuell och genom att testa olika metoder för att se vad som fungerar bäst med din elev.
Visuella hjälpmedel kan verkligen vara vad som helst, varierande från:

  • Bilder
  • Ritningar
  • Grafer
  • Videoklipp
  • Modeller

Att använda och skapa bilder kan vara så enkelt – de kan till och med vara så enkla som att rita ett diagram! Allt som kan hjälpa din elev att se vad de lär sig och förstå ett koncept i ett fysiskt format kan göra skillnad i deras uppfattning om ett matematikproblem.
Det är allmänt erkänt att barn lär sig bäst när undervisningen kopplas ihop med ett visuellt hjälpmedel i någon form. Se till att du varierar dem under dina lektioner och testar olika saker så att du håller dina elever engagerade och intresserade av vad du undervisar.

matematik
Prova olika visuella hjälpmedel och onlineverktyg. Bild: Unsplash

Lära sig matematik med hjälp av verktyg och resurser

När det gäller att använda undervisningsverktyg som en del av dina privata handledningssessioner finns det så mycket där ute att välja mellan och hitta inspiration från.
På samma sätt som att använda visuellt material och göra det relevant, måste eleverna lära sig av olika undervisningsmetoder och strategier. Detta innebär att vara kreativ med vad du använder för att undervisa, och vara kreativ med hur du undervisar.
Visuella hjälpmedel hamnar uppenbarligen i samma kategori som verktyg och resurser i allmänhet, men det finns så mycket mer som kan användas under dina lektioner. Tänk på att använda eller rekommendera olika webbplatser, spel, appar, böcker, videor etc för att verkligen engagera eleven.
Det är också en bra idé att tänka på olika saker att göra, som till exempel läxor eller extra arbete, som din elev kan prova på sin egen tid. Detta kan vara så enkelt som att be eleven ladda ner ett spel att spela på sin telefon eller surfplatta.
Det finns så många lysande webbplatser tillgängliga idag, varav många fungerar i överensstämmelse med den nationella läroplanen så att din elev kan lära sig exakt vad de behöver.
Det finns några webbplatser som helt och hållet är avsedda för matematikspel för barn och som introducerar problem på ett roligt sätt vilket gör matematiken mer hanterbar i ett sammanhang som eleverna lätt kan komma ombord med.
Speciellt för yngre elever är det viktigt att koppla in lärande med lek så att de bäst absorberar kunskap, så leta efter några spel, antingen online eller ännu bättre, bräd- och kortspel!

matematik
Testa olika spel för att övervinna matematiska utmaningar! Bild: Unsplash

Utvärdera din student

Utvärdering kan vara ganska skrämmande, men det är det bästa sättet att se hur din elev förbättras men även se var denne kan ha stagnerat. Matematik handlar om progression och kunskap måste byggas på i lager. Den största utmaningen med att lära sig matematik beror på bristen på stöd, så regelbunden utvärdering är nyckeln till att hålla sig på rätt spår.
Utvärderingar kan vara så formella eller informella som du vill, från enkla frågesporter till en fullständig tentamen. Ju mindre och mer ointresserad utvärderingen är, desto bekvämare och mer självsäker kommer din student att känna sig – när allt kommer omkring vill du se vad din student har kunskap i, och detta görs bäst när de känner sig avslappnade.
Det här behöver inte handla om prestanda och betyg, det är faktiskt bäst att bara betrakta små utvärderingar eller test som ett riktmärke för var din student är och hur de kan förbättras.

Utvärdering är också avgörande för en matematiklärare, den visar dig var du kan behöva lägga lite mer tid och uppmärksamhet, eller vilka undervisningsmetoder som kanske inte är mest effektiva för din elev.

Så tänk på dessa idéer inför din nästa handledningssession och leka med olika strategier för att hitta den metod som fungerar bäst för just din elev!

Behöver du en lärare i Matematik ?

Gillar du artikeln?

5,00/5 - 1 vote(s)
Loading...

Tatiana

A lean mean word-killing machine that loves everything written.