Att ge pianolektioner kan kännas väldigt givande för en privatlärare. Om dina lektioner är effektiva så kommer du snabbt att börja få beröm direkt från dina lärare och deras föräldrar. Den här typen av feedback motiverar läraren eftersom att det ger läraren bättre självförtroende att veta att eleverna tar till sig de instruktioner hen ger.

Det finns dock ett hinder att ta sig över för de pianister som bestämmer sig för att börja lära ut instrumentet – ett utmanande hinder som kan kännas väldigt klurigt- att bestämma hur mycket man ska ta betalt i timmen för sina pianolektioner.

Det är självklart möjligt att ge pianoundervisning utan att ta betalt, om man vill lära en kompis eller en familjemedlem att spela.

Vi kommer dock att förbise det scenariot i den här artikeln för att fokusera på de pianolärare som vill öka sin månadsinkomst eller helt leva på den pianoundervisning de ger.

Att erbjuda lektioner på ett instrument som piano för med sig en kommersiell aspekt: man behöver försöka få ut och sälja sina tjänster på marknaden, nå fram till det antal elever man behöver genom att vara metodisk, ha ett välfungerande tillvägagångssätt i undervisningen och erbjuda något åtråvärt som folk vill ha:

 • Möjligheten att lära sig mer om musikteori samt skalorna; lektioner för nybörjare; ett urval av stilar (jazz, klassisk musik, rock, pop)
 • Ett pris som inte känns hindrande, men inte heller bli löjligt lågt
 • Förmågan att anpassa lektionerna efter eleven, oavsett ålder och kunskapsnivå
 • Möjlighet att ta till sig elevens önskemål och fokusera på elevens målsättningar

Här kommer ett par idéer från vårt team på Superprof för att hjälpa dig att sätta ett rimligt pris för dina privata pianolektioner.

Håll koll på din konkurrens: hur ser marknaden ut när det gäller pianoundervisning?

Innan du bestämmer hur mycket du tänker ta betalt för dina pianolektioner behöver du få en överblick av hur mycket privata pianolektioner kostar rent generellt.

Att hålla koll på vad konkurrenterna tar betalt är lite som att spela schack: man måste tänka över sitt nästa drag. (Källa: Unsplash)

Om du undersöker hur mycket andra tar i betalning riskerar du att sätta ett alltför högt eller lågt pris, och förlora kunder eller pengar till följd av det.

När man föreställer sig hur pianolektioner går till ser man ofta privatlektioner framför sig. Oavsett om lektionen sker i hemmet eller på en musikskola så sker den alltid privat. Det finns inte många alternativ för de lärare som arbetar med att lära ut musikaliska instrument – det är svårt att hålla i grupplektioner när man ska lära sig att spela harpa eller trummor. Frågan är inte hur man undervisar, utan var – i skolor eller som privat hemlärare.

Var dock medveten om att privatlektioner i piano (precis som i fiol, gitarr, trummor och sång) brukar ligga runt 500-600 SEK i timmen.

Det finns förstås en del skillnader beroende på geografiskt läge samt vilken nivå man undervisas eller undervisar på: att undervisa i piano är en väldigt teknisk syssla och priset varierar beroende på lektionens kvalitét.

Om du erbjuder hemundervisning vet du kanske redan att det inte finns några exakta riktlinjer inom yrket. Det finns inga exakta kvalifikationer man måste uppnå innan man får börja lära ut instrumentet och inga exakta priser att hålla sig till när man tar betalt för sina lektioner.

Det är dock smart att anpassa kostnaden efter konkurrenternas om du vill lyckas få tag i dina första elever.  Läs mer om hur du kan hitta dina första pianoelever...

Man måste även överväga vad ens egen kunskap har för värde.

Dina färdigheter, din lektionskvalité, din målgrupp - nybörjarpianister, de som spelat ett par år, de med mer avancerade kunskaper...det är alla olika faktorer som avgör hur mycket du kan ta betalt för dina tjänster, höga eller låga i priser i förhållande till andra lärare i ditt närområde.

De bästa tillgängliga lärarna
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (7 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (7 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Sätt ett pris som överensstämmer med din kunskapsnivå och din lektionskvalité

Det är svårt att göra en uppskattning gällande ersättning baserat på färdigheter.

Det vill säga, dina förmågor som pianist.

Om du har flera års erfarenhet som pianist och har bemästrat de flesta tekniker kan du erbjuda lektioner där du och din elev går igenom skalor, teorin, koordinationsövningar, utvecklar höger- och vänsterhandens samspel, ackorden, kompletta låtstycken inom flera olika musikstilar och du behöver inte känna att du måste erbjuda billiga lektioner.

Att reflektera över dina egna kunskaper är väldigt viktigt när det kommer till att sätta ett rimligt pris för de lektioner du erbjuder, så att priset överensstämmer med dina förmågor.

Ju mer erfarenhet du har, desto mer kan du ta betalt. (Källa: Unsplash)

Precis som allt annat så har kvalité ett visst pris. Sätt inte ett alltför högt pris enbart för principens skull, för att du vill tjäna pengar. Var öppen för att anpassa kostnaden efter familjens budget, men ta inte alltför lite betalt heller så att du får underbetalt.

Att tjäna pengar genom att erbjuda pianoundervisning är ett sätt att tjäna tillbaka de pengar du själv lagt på din egen undervisning.

Om du har fem års erfarenhet som pianist kan du inte ta lika mycket betalt som en privatlärare med upp till trettio års erfarenhet vid tangenterna.

Din avgift måste överensstämma med dina lektioners kvalitet.

På samma sätt kan din avgift förstås också variera beroende på de undervisningsmetoder du väljer att använda. Etablera en ordentlig läroplan för din musikundervisning och inkludera olika material som hjälpmedel som förser eleven med:

 • Ett roligt sätt att lära sig skalor
 • Musikteori
 • Hur man läser notblad och noter (A, B, C, D, E, F, G) samt hur man ska göra för att arbeta med höger och vänster hand samtidigt
 • Korrekt hållning
 • Olika inlärningssätt till olika stilar (det är svårare med jazz, blues och klassisk musik än pop).
 • Hur man skapar stämmor och lägger till olika nyanser, pianisterna måste upptäcka och tolka dem på egen hand.

Ännu bättre: erbjud en första lektion helt utan kostnad.

Allt det här kan ge dig ett försprång när du ger dig in på marknaden, och du kan alltid ändra priset i efterhand.

Ta reda på hur du kan skapa en pianolektion genom fem enkla steg!

Anpassa dina lektioner efter elevens profil

Du kommer inte att få lika mycket betalt av en nybörjare som vill lära sig att spela piano helt från början som av en elev som redan är en musiker.

Du kan höja din avgift om en elev efterfrågar mer intensiva lektioner för att förbereda sig inför en audition eller för ett antagningsprov till ett konservatorium eller ett universitetsprogram.

Sist men inte minst, om du erbjuder privatlektioner via hemundervisning behöver du inkludera resekostnaden i din avgift.

Om du måste ta dig till andra sidan stan måste du inkludera den tid det tar i din timavgift! (Källa: Unsplash)

Instruktionsnivån

Din avgift kan se olika ut beroende på den typ av privatlektion du erbjuder. Du kan ta mer betalt ju duktigare eleven är.

För att ge privat pianoundervisning till nybörjare kan man ta cirka 400 SEK/timme i avgift, kanske något mindre. Då talar vi dock om barn mellan tre till tio år.

Då blir den instruktionsnivå som krävs relativt låg. Privatlektioner i piano för nybörjare  är menade att låta eleven bekanta sig med instrumentet.

 • Lära sig skalor
 • Lära sig läsa noter
 • Lära sig ackorden

Pianister med ett par års erfarenhet kan ge introduktionslektioner till yngre barn.

Oavsett om du är en virtuos jazz-pianist eller inte så kan du troligen undervisa de som vill börja spela piano för allra första gången.

Om du erbjuder lektioner jazz-lektioner på pianot  till de musiker som vill utveckla sina musikaliska förmågor och öka chanserna att bli antagna till ett konservatorium så kan du föreslå att de börjar med mer intensiva lektioner.

Det kommer innebära mer utmanande lektioner vilket kräver större ansträngning från elevens sida och det resulterar, slutligen, i en högre kostnad för eleverna.

Om man ska förbereda en elev inför en audition anser vi att en rimlig avgift, generellt sett, ligger runt 650SEK i timmen: inte för långt, men inte alltför högt.

Vikten av reseersättningen

När man arbetar som privatlärare kan man inte undkomma den kostnaden som krävs för att kunna resa till elevernas hem.

Det innebär att om en elev bor på andra sidan stan, eller utanför stan, så kommer du behöva lägga tid och pengar på att resa dit, oavsett om du lägger pengarna på biljetter, bensin eller vägtullar.

Det geografiska läget påverkar självklart det pris du sätter för dina privatlektioner, men om du är en fantastisk lärare (och även så pass flexibel!) så kommer familjen att uppskatta det, vilket ger dig ett bra försprång.

Att beräkna vad det kostar att resa till och från elevens hem och att beräkna det så att du kan erbjuda ett rimligt pris till eleven är viktigt. Men lägg inte till för mycket!

Din lektionskostnad kan variera beroende på hur du hittar dina elever

En sista faktor att överväga när du bestämmer hur mycket du ska ta i ersättning: hur du hittar dina elever.

Det finns många olika sätt att hitta musikintresserade elever.(Källa: Unsplash)

Som frilansande pianolärare finns det många olika sätt att hitta elever och registrera dem på dina kurser (online, genom ditt kontaktnät, referenser från musikskolor, etc.). Det är viktigt att komma ihåg hur man hittat eleverna när man ska bestämma vad man ska ta i ersättning.

Du kommer antagligen att be om mindre pengar om du lär ut din kompis dotter, till exempel. Du kanske går back en aning, men du kommer att behålla din vän och din vän kommer antagligen rekommendera andra vänner att ta lektioner hos dig samt berömma dina goda kunskaper som pianolärare.

Med plattformar som Superprof behöver man ändå vara medveten om att man tävlar med andra lärare om de elever som är intresserade av pianolektioner, och det är just därför man måste erbjuda rimliga priser. Det ökar chanserna att eleverna väljer just dig.

Kom ihåg att i slutändan är det du som måste bestämma hur mycket du vill och behöver ta i ersättning - men bestäm dig i god tid och i förväg.

Ta reda på allt du behöver veta om att vara pianolärare...

 

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.