Att lära sig ett nytt språk anses vara ovärderligt, oavsett om man i slutändan kan samtala med lokalinvånarna under sin semesterresa eller om man kan språket så pass bra att man kan studera eller arbeta utomlands.

För den som vill bosätta sig utomlands finns det få språk med lika många möjligheter som spanskan vad gäller valet av länder. Det spanska språket har cirka 440 miljoner modersmålstalare i 20 olika länder. Det finns dessutom flera internationella organisationer som använder spanskan som ett officiellt språk, så som EU, WTO och FN. 

Om du är ute efter en ny karriär kan spanska vara det perfekta språket för dig. Det kan dock hända att du behöver genomföra ett spanskt språktest för att bevisa för potentiella arbetsgivare att dina språkkunskaper är avancerade nog. Just detta kan du också förbereda dig för innan du åker, genom spanskakurs stockholm, eller vart du bor, kan en privatlärare hjälpa dig nå dina mål.

Innan de kan erbjuda dig ett jobb måste de veta att du besitter de språkkunskaper som krävs för att genomföra dina arbetsuppgifter utan några större hinder.

Så vilket språktest ska man ta? Det finns flera olika alternativ tillgängliga, men in den här artikeln ska vi fokusera på ett av de nya språktesten ifrån Instituto de Cervantes: SIELE.

Kanske är det precis det sorts test du letat efter!

Ett språktest i spanska kan ge många nya möjligheter. Kanske vill du studera utomlands? (Källa: Unsplash)
De bästa lärarna i Spanska tillgängliga
Lourdes
5
5 (13 recensioner)
Lourdes
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eila
5
5 (16 recensioner)
Eila
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jhonattan
5
5 (7 recensioner)
Jhonattan
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Denise
5
5 (8 recensioner)
Denise
400 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Carolina
5
5 (11 recensioner)
Carolina
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Francesca
5
5 (23 recensioner)
Francesca
550 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mariela
4,9
4,9 (11 recensioner)
Mariela
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Anabela
5
5 (7 recensioner)
Anabela
240 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Lourdes
5
5 (13 recensioner)
Lourdes
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eila
5
5 (16 recensioner)
Eila
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jhonattan
5
5 (7 recensioner)
Jhonattan
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Denise
5
5 (8 recensioner)
Denise
400 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Carolina
5
5 (11 recensioner)
Carolina
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Francesca
5
5 (23 recensioner)
Francesca
550 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mariela
4,9
4,9 (11 recensioner)
Mariela
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Anabela
5
5 (7 recensioner)
Anabela
240 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Språkkunskaper: Vad är ett SIELE-språktest?

Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE) är ett elektroniskt språktest som bedömer hur väl du kan kommunicera på spanska som ett främmande språk. Provet riktar sig främst till studenter och yrkesverksamma, därför är det bland annat perfekt för den som vill studera eller arbeta inom handel, finans eller utbildning.

Man kan använda resultatet ifrån språktestet för att studera utomlands eller som ett diplom för att visa ens arbetsgivare hur goda språkkunskaper man besitter. SIELE är internationellt erkänt och är därför mycket användbart för den som vill studera eller arbeta utomlands. Något sorts språktest och intyg är ofta ett krav. Ett bra sätt att förbereda sig för dessa är med en spanska kurs där du kan anpassa innehållet tillsammans med en privatlärare.

SIELE är utan tvekan ett högkvalitativt språktest så testet är resultatet av ett samarbete mellan Instituto Cervantes, Universidad Autónoma de México, Universidad de Salamanca och Universidad de Buenos Aires.

Med tanke på att dessa organisationer är något spridda rent geografiskt är det kanske inte förvånande att SIELE innehåller språkliga aspekter från den spanskspråkiga världen, inte enbart en specifik dialekt från ett specifikt land.

Precis som andra spanska språktest så utgår SIELE ifrån den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR), vilket innebär att resultaten är tydliga även för människor i många (om inte de flesta) andra länder.

Man kan välja att ta ett prov som fokuserar på alla olika aspekter inom ett språk, eller så kan man välja att testa vissa särskilda förmågor.

Visste du att du kan hitta handledare i spanska via oss på Superprof?

Språknivåer: Språktestets format

Oavsett vilket språktest du väljer så är formatet viktigt. Om du exempelvis vill ta Argentinas CELU-språktest kan det se annorlunda ut i jämförelse med SIELE-testet. Det är viktigt att man är medveten om ett provs upplägg redan i förhand och att man förbereder sig utifrån testets format.

Bara för att man studerar spanska innebär inte det att man kommer att lyckas bra på testet.

Dina språklektioner kommer självklart att hjälpa dig en bra bit på vägen och de kommer vara ovärderliga, men man behöver ändå lägga ner extra tid och specifika förberedelser inför sitt SIELE-språktest om man verkligen vill lyckas riktigt bra.

Om du studerar spanska på gymnasienivå hittar du fler alternativ här...

Omge dig med det spanska språket. (Källa: Unsplash)

Det spelar ingen roll om du är nybörjare eller om du har medelgod spanska. Man måste helt enkelt öva inför provet och ta reda på vad det är som kommer att bedömas.

SIELE - testets format

SIELE-språktestet är unikt eftersom att man tar det digitalt. Det finns fem olika prov som kan anpassas efter var kandidats specifika behov.

Det första alternativet är SIELE Global, som pågår under 3 timmar, med en 15 minuter lång paus. Provets upplägg liknar DELE-testets upplägg, ett annat språktest ifrån Instituto de Cervantes. Båda språktesten bedömer de fyra grundläggande aspekterna inom språkinlärning: tala, lyssna, läsa och skriva.

I SIELE Global ser upplägget ut så här:

 • Läsförståelse (5 uppgifter, totalt 38 frågor, tid: 60 minuter).
 • Hörförståelse (6 uppgifter, totalt 38 frågor, tid: 55 minuter).
 • Skriftligt uttryck och interaktion (2 uppgifter, tid: 50 minuter).
 • Muntligt uttryck och interaktion (5 uppgifter, tid: 50 minuter).

Ett godkänt resultat bevisar att du har goda språkkunskaper inom alla 4 olika färdigheter!

SIELE är ett digitalt baserat språktest. (Källa: Unsplash)

Det andra alternativet är att ta ett test baserat på ett utval av 4 moduler. Man kan då välja mellan följande alternativ istället:

 • S1: läsförståelse + hörförståelse
 • S2: läsförståelse + skriftligt uttryck och interaktion
 • S3: hörförståelse + muntligt uttryck och interaktion
 • S4: muntligt uttryck och interaktion

Genom att välja vilka moduler man vill fokusera på kan man anpassa provet efter det jobb eller de studier man vill ansöka till. Om man exempelvis vill arbeta inom turistindustrin är troligen den muntliga delen viktigare och mer användbart i arbetet. Om du vill visa hur god din muntliga spanska är, kan det alltså vara fördelaktigt att välja modul S4.

Grammatiska kunskaper är antagligen riktigt viktiga för dig som för den som vill arbeta inom litteraturens värld, osv. Dina grammatiska språkkunskaper kommer förstås också bedömas som en del utav din talade spanska, men det handlar mer om att du ska kunna kommunicera med ett visst flyt och göra dig förstådd.

Hur poängsätts provet?

Varje del är värd 250 poäng. SIELE Global har alltså 1000 poäng som totalpoäng. För modulerna S1, S2 och S3 ligger totalpoängen på 500 (då två olika förmågor bedöms), men för modul S4 är totalpoängen endast 250 då endast en förmåga testas och bedöms.

Läs-och hörförståelsen består av flervalsfrågor och betygsätts därför digitalt. De andra två delarna betygsätts av SIELEs egna lingvistiska experter.

Precis som vi tidigare nämt betygsätts provet efter CEFR-skalan. Det är viktigt eftersom skalan används internationellt, om än främst inom Europa. Men alla spansktalande länder kommer att förstå betygets innebörd tack vare dess internationella framgång.

SIELE-språktestet bedöms alltså med betygen A1 - C1. Hur många poäng man måste nå för ett visst betyg varierar en aning mellan de olika modulerna, men på SIELEs hemsida kan man hitta detaljerade beskrivningar för alla olika språknivåer.

De bästa lärarna i Spanska tillgängliga
Lourdes
5
5 (13 recensioner)
Lourdes
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eila
5
5 (16 recensioner)
Eila
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jhonattan
5
5 (7 recensioner)
Jhonattan
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Denise
5
5 (8 recensioner)
Denise
400 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Carolina
5
5 (11 recensioner)
Carolina
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Francesca
5
5 (23 recensioner)
Francesca
550 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mariela
4,9
4,9 (11 recensioner)
Mariela
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Anabela
5
5 (7 recensioner)
Anabela
240 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Lourdes
5
5 (13 recensioner)
Lourdes
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eila
5
5 (16 recensioner)
Eila
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jhonattan
5
5 (7 recensioner)
Jhonattan
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Denise
5
5 (8 recensioner)
Denise
400 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Carolina
5
5 (11 recensioner)
Carolina
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Francesca
5
5 (23 recensioner)
Francesca
550 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mariela
4,9
4,9 (11 recensioner)
Mariela
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Anabela
5
5 (7 recensioner)
Anabela
240 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Var och när kan man ta SIELE-språktestet?

Man kan skriva provet på ett flertal olika utsedda testcenter i 70 olika länder!

Det inkluderar bland annat:

 • Argentina
 • Australien
 • Colombia
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Irland
 • Kanada
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Sverige
 • USA

Med alla dessa alternativ tillgängliga kan man alltid testa att läsa en förberedande språkkurs i landet innan man tar språktestet. Lär dig spanska medan du vandrar runt på gatorna i Madrid, Buenos Aires eller Bogota...

Du kan även anlita en handledare via oss på Superprof! Det finns många handledare och spanskalärare som kan hjälpa dig med specifika SIELE-provförberedelser innan du åker. Våra handledare kan hjälpa dig oasvett om du är på avancerad nivå eller om du letar efter språkkurs spanska för nybörjare. Med mer individanpassad undervisning kan du nå dina mål mer effektivt.

Det finns inga specifika och globala testdatum som med DELE-provet, utan varje provcenter ansvarar för sina egna provdatum. Genom att besöka SIELEs hemsida kan du söka fram vilka provdatum som gäller vid ditt närmaste center eller i det land du planerar att besöka.

Språknivåer: Skillnader och likheter mellan SIELE och DELE

Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) är ett av de mest välkända och erkända språktesten i världen. Även om båda testen administreras av Instituto de Cervantes så finns det vissa viktiga skillnader samt likheter. Låt oss ta en titt på dem tillsammans.

Övning ger färdighet - se till att studera ordentligt inför ditt språktest. (Källa: Unsplash)

Läs mer om olika spanska språktest här.

Likheter

Båda testen är väletablerade och respekterade internationellt sett. Detta beror delvis på att Instituto de Cervantes existerar i så många olika länder och har ett gott anseende. Båda testen använder CEFR-formatet vad gäller betygsättning, vilket innebär att även resultatet är internationellt erkänt och ej behöver översättas. Båda proven bedömer dessutom de 4 huvudområdena inom språkinlärning: tala, lyssna, läsa och skriva.

Skillander

Det finns fler skillnader än likheter mellan SIELE- och DELE-språktestet.

För det första går DELE-testet ända upp C2, medan SIELE stannar vid nivå C1. Det är alltså skillnaden mellan en avancerad spansktalare och en nivå näst intill en modersmålstalare.

Resultatens giltighetstid skiljer sig också mellan de båda proven. DELE-resultatet har inget utgångsdatum, medan SIELE-resultatet endast är giltigt i 5 år från den dagen då man blev tilldelad betyget.

Vad gäller själva språktest-formatet ser det också ganska olika ut. Det finns 6 olika DELE-språktest att välja mellan; ett prov för varje nivå (A1-C2) och man bestämmer själv vilket prov man vill skriva. Man får antingen godkänt eller inte.

Det finns bara ett enda SIELE-språktest och man kan få vilket resultat som helst mellan A1-C1 på provet. Dessutom är det digitalt baserat och provdatumen varierar, till skillnad från med DELE.

Det innebär att de cirka 700 olika centren världen över själva får bestämma provdatum, vilket ger kandidaterna fler möjligheter att skriva provet.

SIELE-språktestet låter även kandidaterna själva välja vilka språkförmågor de vill testa, precis som vi tidigare beskrivit med SIELE Global och de 4 olika språkmodulerna. Det går inte att göra med DELE, provet ser likadant ut världen över.

Om du är mer intresserad av DELE-språktestet kan du ta reda på hur det ser ut här.

Varför ska man välja SIELE-språktestet?

Detta spanska språktest är kanske det allra modernaste.

Vissa spanska språktest skriver man med papper och penna, men SIELE skriver man digitalt, på en dator. En av de största fördelarna med detta är att man får resultatet snabbt.

När man tagit DELE-provet kan man behöva vänta i hela 3 månader innan man får resultatet, men med SIELE behöver man endast vänta i 3 veckor. Om du behöver få ett språkintyg snabbt kan alltså SIELE vara ditt bästa alternativ.

En annan fördel är att provdatumen är mer flexibla. Det finns fler möjligheter att skriva provet när du kan och när det passar, istället för att invänta ett provdatum 4 månader framåt. Om du inte vill vänta brukar man alltså kunna hitta SIELE-provdatum ett par veckor eller till och med dagar bort!

Eftersom man kan välja vilka förmågor man kan testa kan man dessutom anpassa språktestets innehåll efter sina egna behov och målsättningar. Dessutom lär man sig mer om det spanska språket och spanskspråkiga länders kulturer tack vare att provet är resultatet av ett samarbete mellan universitet i Spanien, Argentina och Mexico, samt Instituto de Cervates.

Alla dessa anledningar kan vara just varför du bör välja SIELE över de andra språktesten. Det är viktigt att välja ett prov som passar just dig och dina behov. Dubbelkolla även om din arbetsgivare eller skola efterfrågar något särskilt språkintyg innan du betalar för ett annat språktest.

 

Buena suerte!

 

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer/songwriter, volleybollspelare och språkälskare. Även en professionell drömmare.