För den som vill bo i ett spansktalande land är det viktigt att få ett bra grepp om flera olika aspekter inom det spanska språket.Till skillnad från en vanlig turistresa till ett land som Spanien eller Argentina behöver man fördjupa sina kunskaper i det spanska språket - bland annat vad gäller grammatiken, verbändelserna och uttalet - om man vill ta sig förbi nybörjarnivån och bo, studera eller arbeta i ett spansktalande land.

Du behöver troligen bättra på sin spanska en del om du drömmer om att bo i ett av de 20 länder där det spanska språket talas. Det innebär att det kan vara fördelaktigt för dig att ta ett språkprov som intygar hur goda dina språkkunskaper är och vilken nivå du ligger på vad gäller CEFR-skalan. Det kommer bland annat din framtida arbetsgivare att uppskatta!

Ett av de mest populära spanska språkproven är Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE). DELE-proven administreras av den spanska staten och man kan skriva dem världen över, på vissa utsedda center.

De är dessutom indelade i sex olika kategorier och man väljer vilket prov man ska skriva efter den språknivå man ligger på. Varje nivå motsvarar de nivåer som etablerats genom den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR). Konceptet syftar till att standardisera språkbedömningen världen över.

Man behöver inte klara av de lägre nivåerna för att skriva det svåraste DELE-språkprovet, utan man får ta sig an det prov på den nivå man själv önskar. För att kunna ta dig vidare till nästa på provet på bästa sätt, kan du boka en spanska kurs med en privatlärare, oavsett vart du bor någonstans.

Öva upp din spanska tillsammans med en privatlärare. (Källa: Unsplash)
De bästa lärarna i Spanska tillgängliga
Lourdes
5
5 (13 recensioner)
Lourdes
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eila
5
5 (16 recensioner)
Eila
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jhonattan
5
5 (7 recensioner)
Jhonattan
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Denise
5
5 (8 recensioner)
Denise
400 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Carolina
5
5 (11 recensioner)
Carolina
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Francesca
5
5 (23 recensioner)
Francesca
550 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mariela
4,9
4,9 (11 recensioner)
Mariela
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Anabela
5
5 (7 recensioner)
Anabela
240 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Lourdes
5
5 (13 recensioner)
Lourdes
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eila
5
5 (16 recensioner)
Eila
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jhonattan
5
5 (7 recensioner)
Jhonattan
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Denise
5
5 (8 recensioner)
Denise
400 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Carolina
5
5 (11 recensioner)
Carolina
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Francesca
5
5 (23 recensioner)
Francesca
550 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mariela
4,9
4,9 (11 recensioner)
Mariela
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Anabela
5
5 (7 recensioner)
Anabela
240 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Språkkunskaper: DELE nivå A1

Det här är den lägsta nivå man kan testa med ett DELE-språktest och ett fantastiskt sätt att ta reda på hur man ligger till med sina spanska språkkunskaper.

För att få godkänt på denna nivå behöver man kunna kommunicera genom ett enklare ordförråd vad gäller mer grundläggande samtalsämnen (så som att äta och dricka, etc) eller vad gäller personlig information (ålder, intressen, etc).

Själva examinationen är uppbyggd runt flera olika språkliga kategorier, men berör främst två distinkta kunskapsområden:

Läs- och skrivkunskaper

 • Läsförståelse: 45 minuter, 4 kategorier.
 • Skriftligt uttryck och interaktion: 25 minuter, 2 kategorier.

Muntliga färdigheter

 • Hörförståelse: 20 minuter, 4 kategorier.
 • Muntligt uttryck och interaktion: 15 minuter.

För att få godkänt måste man få minst 30 poäng av 50 inom varje kategori. Om du lyckas blir du tilldelad ditt DELE A1 diplom i spanska! Om du inte har läst spanska innan kan du efter en spanska kurs nybörjare online ta ett DELE prov för att intyga den nivån du redan lyckats uppnå!

Språknivåer: DELE nivå A2

När man lär sig ett nytt språk är det alltid roligt att få ett konkret bevis på att man utvecklats. Inom spanskan finns det många språktest att välja mellan, bland annat CELU-testet som fokuserar på den typ av spanska som talas i Argentina. De vanligaste språktesten är dock DELE.

Om du kan förstå vardagliga meningar och använda vanliga uttryck samt enklare meningar (så som information om dig och din familj, om dina inköp, intressen, osv.) så kan nivå A2 vara rätt för dig.

DELE A2 har samma upplägg som DELE A1, bortsett från att det varar längre.

Läs- och skrivkunskaper

 • Läsförståelse: 1 timme, 5 kategorier.
 • Skriftligt uttryck och interaktion: 50 minuter, 2 kategorier.

Muntliga färdigheter

 • Hörförståelse: 35 minuter, 5 kategorier.
 • Muntligt uttryck och interaktion: 15 minuter.

Även här måste man nå 30 av 50 poäng inom varje kategori för att få sitt DELE A2 diplom.

Det kan hända att din spanskalärare ber dig ta ett språktest för att intyga hur mycket du lärt dig. Det kan uppmuntra dig till att fortsätta när du väl upptäcker hur mycket du faktiskt lärt dig de senaste månaderna!

Om du är intresserad av spanskalektioner online kan du hitta fantastiska handledare hos oss på Superprof.

Drick en kopp läckert kaffe ifrån Colombia medan du studerar spanska! (Källa: Unsplash)

Det spanska språket: DELE nivå B1

Är du bra på att stava och har koll på de spanska verbändelserna? Du kanske vill resa runt i Sydamerika och hoppas samtala med lokalinvånarna? Då är det dags att utveckla sin spanska! 

Ett B1 diplom intygar att du kan:

 • Förstå de huvudsakliga idéerna inom en enklare spansk text om vanliga ämnen (standard spanska).
 • Bemöta vardagliga situationer på ett effektivt sätt (fråga om vägen, beställa mat, etc.) i ett spansktalande land.
 • Skriva sammanhängande texter om välbekanta teman som intresserar dig eller som liknar dina intressen.
 • Beskriva erfarenheter, händelser, önskningar och målsättningar samtidigt som du kan förklara varför du har en viss åsikt.

B1 språktestets upplägg ser ut som följer:

Läs- och skrivkunskaper

 • Läsförståelse: 1 timme och 10 minuter, 5 uppgifter.
 • Skriftligt uttryck och interaktion: 1 timme, 2 uppgifter.

Muntliga färdigheter

 • Hörförståelse: 40 minuter, 5 uppgifter.
 • Muntligt uttryck och interaktion: 15 minuter + 15 minuters förberedelse.

Återigen måste man uppnå minst 30 poäng av 50 inom varje kategori för att få sitt DELE B1 diplom!

Om du älskar det spanska språket finns det gott om möjligheter att studera vidare, det finns spanska kurser Stockholm med oss på Superprof för dig som vill ha individanpassad hjälp, men också andra möjligheter för högre studier.

Språktest: DELE nivå B2

Om du nått så pass långt att du överväger detta språktest har du troligen bra koll på de spanska verben, adverben och adjektiven. Kanske vill du nå nivå B2 i spanska så att du kan studera på ett spansktalande universitet?

Många arbetsgivare, universitet och praktikplatser kräver just denna spanska språknivå av sina kandidater eftersom det intygar att du kan:

 • Kommunicera med spanska modersmålstalare utan problem och med ett så pass bra flyt så att ni kan ha en naturlig konversation.
 • Skriva tydliga och detaljerade texter angående blandade ämnen och försvara dina åsikter gällande generella teman.
 • Förstå huvudinnehållet i komplexa, konkreta, abstrakta eller tekniska texter om de har en koppling till ditt arbetsområde eller studieämne.

Detta språktest är också aningen längre än det förra.

Läs- och skrivkunskaper

 • Läsförståelse: 1 timme och 10 minuter, 4 uppgifter.
 • Skriftligt uttryck och interaktion: 1 timme och 20 minuter, 2 uppgifter.

Muntliga färdigheter

 • Hörförståelse: 40 minuter, 5 uppgifter.
 • Muntligt uttryck och interaktion: 20 minuter + 20 minuters förberedelse.

Återigen måste du uppnå 30 poäng av 50 inom varje kategori för att få ditt DELE B2 diplom!

Om du snarare är ute efter ett språktest som testar specifika språkområden- så som affärsspanska, kan du istället spana in det spanska SIELE-språktestet! Det kan också vara ett krav från vissa universitet beroende på vad och vart du ska studera.

Lär dig spanska genom den spanskspråkiga litteraturen. (Källa: Unsplash)
De bästa lärarna i Spanska tillgängliga
Lourdes
5
5 (13 recensioner)
Lourdes
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eila
5
5 (16 recensioner)
Eila
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jhonattan
5
5 (7 recensioner)
Jhonattan
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Denise
5
5 (8 recensioner)
Denise
400 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Carolina
5
5 (11 recensioner)
Carolina
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Francesca
5
5 (23 recensioner)
Francesca
550 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mariela
4,9
4,9 (11 recensioner)
Mariela
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Anabela
5
5 (7 recensioner)
Anabela
240 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Lourdes
5
5 (13 recensioner)
Lourdes
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Eila
5
5 (16 recensioner)
Eila
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Jhonattan
5
5 (7 recensioner)
Jhonattan
250 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Denise
5
5 (8 recensioner)
Denise
400 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Carolina
5
5 (11 recensioner)
Carolina
350 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Francesca
5
5 (23 recensioner)
Francesca
550 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mariela
4,9
4,9 (11 recensioner)
Mariela
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Anabela
5
5 (7 recensioner)
Anabela
240 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Spanska språktest: DELE nivå C1

Om du studerat i ett spansktalande land har du säkerligen koll på vilka otroliga kulturella och litterära skatter man kan upptäcka. Om din spanska är så pass bra att du kan ta dig an den fantastiska spanskspråkiga litteraturen utan några större hinder kan DELE-språktestet på nivå C1 vara rätt för dig.

Detta innebär att dina språkkunskaper är så pass avancerade att du kan:

 • Förstå längre texter som är en aning mer komplicerade, samt förstå olika texters undermening.
 • Uttrycka dig själv effektivt, spontant, med flyt och utan hinder när det gäller att hitta rätt uttryck.
 • Använda språket på ett effektivt sätt i en social, akademisk och professionell miljö.
 • Skriva strukturerade och detaljerade texter om komplicerade ämnen med rätt skrivteknik, artikulation och sammanhang, som med ditt modersmål.

Även detta prov utgår ifrån samma grundläggande språkområden.

Läs- och skrivkunskaper

 • Läsförståelse: 1 timme och 30 minuter, 5 uppgifter.
 • Skriftligt uttryck och interaktion: 50 minuter, 5 uppgifter.

Muntliga färdigheter

 • Hörförståelse, muntligt uttryck och interaktion: 20 minuter + 20 minuters förberedelse.
 • Läsförståelse, muntligt uttryck och interaktion: 20 minuter + 20 minuters förberedelse.

Samma sak gäller här: du behöver få 30 av 50 poäng inom varje kategori för att få ditt DELE C1 diplom!

Ta reda på hur du kan börja undervisa i spanska på Superprofs hemsida!

Språkprov: DELE nivå C2

Behöver du ta ett språktest för att intyga dina spanska språkkunskaper för att kunna bli spanskalärare? Som spanskalärare är det viktigt att känna till spanskans språkliga nyanser och att kunna uttrycka sig spontant i alla olika sammanhang.

Då kan det vara perfekt att skriva DELE-språktestet på nivå C2! Det består av 3 olika tester:

 • Språkanvändning, läsförståelse och hörförståelse: 1 timme och 45 minuter, 6 uppgifter.
 • Integrerad kunskap: hörförståelse, läsförståelse, skriftligt uttryck och interaktion (2 timmar och 30 minuter, 3 uppgifter).
 • Kompletta färdigheter: läsförståelse, muntlig interaktion och uttryck (20 minuter + 20 minuters förberedelse).

Den högsta poängen man kan nå på provet är 100 poäng. Man måste få minst 60% rätt inom varje kategori. När du väl nått nivå C2 finns det inget högre språktest inom DELE-programmet. Det är dock inget problem eftersom nivå C2 intygar att dina språkkunskaper är lika avancerade som en modersmålstalares.

Har du arbetat som lärare tidigare? Hitta nya elever via oss på Superprof.

Planera din studietid ordentligt. (Källa: Unsplash)

Junior A1 och A2/B1 språktest

Om du arbetar som spanskalärare i detta nu kan du tipsa dina elever om Junior A1 och A2/B1 språktesten som finns tillgängliga via DELE. Även dessa är internationellt erkända!

Dessa språktest riktar sig till yngre elever, främst barn mellan 11 till 17 år som studerar spanska på grundskolan eller på gymnasiet.

Språktesten är utformade runt fyra olika huvudområden: läsförståelse, hörförståelse, skriftligt uttryck samt interaktion och muntligt uttryck samt interaktion.

Om du vill testa att skriva ett språktest ifrån DELE är det självklart fördelaktigt att öva innan. Du kan hitta spanskalektioner för barn eller yngre hos oss på Superprof. Vissa handledare har specialiserat sig på att lära ut yngre eller nybörjare.

Läs mer om olika spanska språktest här.

DELE A1 för juniorer

Genom det här provet får eleverna lära sig mer om det grundläggande spanska ordförrådet och de möter mer grundläggande fraser samt uttryck.

Genom att få sin språknivå bekräftad kan eleverna känna en större motivation till att fortsätta lära sig spanska och utveckla sina språkkunskaper.

Detta prov är uppbyggt runt 4 olika kategorier:

 • Läsförståelse: 45 minuter
 • Hörförståelse: 20 minuter
 • Skriftligt uttryck samt interaktion: 25 minuter
 • Muntligt uttryck samt interaktion: 10 minuter + 10 minuters förberedelse

Du hittar mer information på DELEs hemsida.

Vill du börja med spanskalektioner online så fort som möjligt? Ta en titt hos oss på Superprof.

DELE A2/B1 för juniorer

Det här provet liknar det första, men man kan bli tilldelad antingen A2 eller B1 i betyg beroende på hur många poäng man lyckas samla ihop.

Genom att uppnå nivå A2 har man visat att man förstår olika meningar och vardagliga uttryck, samt att man kan samtala om välbekanta ämnen.

Om man uppnår nivå B2 har man bevisat att man kan förstå den huvudsakliga poängen i olika texter (på standard spanska och om bekanta ämnen). Man kan även formulera enklare och sammanhängande texter samt beskriva upplevelser, händelser, önskningar och uttrycka sin åsikt.

Även detta prov är uppbyggt runt 4 olika kategorier:

 • Läsförståelse: 50 minuter
 • Hörförståelse: 30 minuter
 • Skriftligt uttryck samt interaktion: 50 minuter
 • Muntligt uttryck samt interaktion: 12 minuter + 12 minuters förberedelse

Ett DELE-diplom är giltigt för alltid.

Sammanfattning

 • DELE är ett officiellt språktest som ges ut av den spanska regeringen.
 • Ett DELE-diplom bekräftar vilken nivå dina spanskakunskaper ligger på enligt CEFR.
 • Man kan nå reslutaten A1, A2, B1, B2, C1 eller C2.
 • För att studera, praktisera eller arbeta i ett spansktalande land brukar nivå B2 vara ett krav.
 • Yngre elever (mellan 11-17 års ålder) kan ta ett junior-språktest ifrån DELE.
 • För att förbereda sig inför provet kan man dra nytta av de resurser som finns på Instituto Cervantes hemsida.

Du kan även testa att anlita en privathandledare.

 

 

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer/songwriter, volleybollspelare och språkälskare. Även en professionell drömmare.