Barns otroliga matematiska förmåga har varit okänd i decennier. Men idag vet vi tack vare ett flertal studier att små barn är kapabla att uppfatta och förstå siffror och dess olika värden.  

Än mer fascinerande studier visar att små barn som tidigt introduceras till siffror samt uppmuntras till att lära sig om taluppfattning, har mycket lättare för att förstå mer avancerad matematik senare i livet.

“Varje barn är ett geni, och varje geni är ett barn.” - Arthur Schopenhauer

De bästa lärarna i Matematik
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (10 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (7 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Mayar
5
5 (4 recensioner)
Mayar
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Maher
5
5 (6 recensioner)
Maher
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Michael
5
5 (2 recensioner)
Michael
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Cassandra
5
5 (2 recensioner)
Cassandra
190 kr
/h
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (10 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (7 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Mayar
5
5 (4 recensioner)
Mayar
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Maher
5
5 (6 recensioner)
Maher
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Michael
5
5 (2 recensioner)
Michael
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Cassandra
5
5 (2 recensioner)
Cassandra
190 kr
/h
Första kurstimmen gratis>

Upptäcka siffror innan 1 års ålder

Att förstå barns kognitiva förmågor är inte lätt. 

Spädbarn använder framför allt ett sinne för att förstå omvärlden: synen.

I många studier analyseras barns beteende genom att man läser av barnets ansiktsuttryck då det presenteras för ett stimuli.

Barns matematiska förmåga kan alltså identifieras från det ögonblick de först öppnar ögonen. Läs mer om varför det är viktigt att barn lär sig matte i tidig ålder. 

Forskning genomförd av neurologer vid Duke Institut, ett center för hjärnforskning i North Carolina, har kunnat påvisa att 6 månader gamla bebisar har en anmärkningsvärd kapacitet att förstå matematik och att de har en naturlig förståelse för tal, långt innan de utvecklat ett språk.

Genom att visa små barn två skärmar som växlar mellan att båda visar 8 prickar och att en av dem visar 16 prickar, så har man kunnat se att barnen alltid fokuserar på skärmen där antalet prickar ändras. 

Tre år senare visar det sig även att de barn som påvisade mest uppmärksamhet under studien lättare kunde ta till sig nya matematiska koncept.

Taluppfattning i mycket tidig ålder verkar alltså ha ett samband med akademisk framgång senare i livet.

Från det ögonblick barn kan se, kan de fatta beslut baserade på tal. (Källa: Unsplash)

En annan studie genomför av Elizabeth S. Spelke vid Harvard University undersökte bebisars förståelseförmåga. 

Den kom fram till att mycket små barn hade förmågan att bedöma mängder genom visuell uppskattning

Om en vuxen person stack ner handen i en hink fylld med 80% vita och 20% röda pingisbollar, så visade barnen uttryck för förvåning om man plockade upp en röd boll.

Förmågan att förstå volymer och kvantiteter utvecklas snabbt under det första året, och barnet kan tidigt uppfatta skillnaden mellan två olika grupper av föremål:

  • Från 6 månader uppfattar barnet skillnaden mellan två olika samlingar av föremål där den ena är dubbelt så stor som den andra. 
  • Från 9-12 månader uppfattar barnet skillnaden mellan två samlingar av 8 respektive 10 leksaker.  

Matematik för barn 1-3 år

Från 1 års ålder utvecklas barns matematiska förmåga mycket snabbt under det att de lär sig två grundläggande färdigheter: att gå och att prata. 

När barnet springer runt utvecklas dess rumsuppfattning, vilket är grundläggande för att förstå geometri. Språkutvecklingen gör att det kan sätta namn på siffror, vilket i sin tur gör att det kan lära sig räkna. 

Även grundläggande räknesätt såsom addition och subtraktion finns nu nära till hands då barnet gör uträkningar utan att själv vara medveten om det. 

Det vet exempelvis att om man tar bort 1 leksak från en hög med 3 leksaker så är det 2 stycken kvar, och lägger man till 1 leksak när man har 2 så finns där totalt 3. 

Små barn utvecklar färdigheter inte bara genom sin observationsförmåga, utan också genom att de är mottagliga för manipulation. Det är en värdefull vetskap för alla föräldrar som vill uppmuntra sitt barn till att lära sig uppskatta matematik.   

Varje barn bör få utvecklas i sin egen takt, med tillräckligt mycket stöd för att hjälpa till att skapa en god förståelse hos barnet.

Byggklossar och former för att lära sig geometri

Om du är förälder till ett litet barn så har du säkert några leksaker i pedagogiskt syfte. Bland dessa leksaker finns också säkert några spel eller pussel baserade på former, där barnet till exempel ska stoppa en kloss i ett låda genom ett hål med samma form som klossen.

I början kan det här vara en svår uppgift för barnet, men med lite övning så börjar de förstå hur pusslet fungerar, för att sedan kunna lösa det på nolltid.

Varför är det här så viktigt?

För att geometri är ett grundläggande ämnesområde inom matematiken! Genom att spela pedagogiska spel och lägga pussel så utvecklas barnets rumsuppfattning samt uppfattningsförmåga. 

Genom att leka med geometriska två- och tredimensionella former så utvecklas barnets logiska tänkande.

När det blir äldre lär sig barnet att överföra sina förmågor till att räkna, uppskatta och resonera. (Källa:Unsplash)

Att stapla eller sortera kuber i storleksordning lär barnet att jämföra, kategorisera och organisera, medan barnets kreativa förmåga stimuleras.

Ju bättre förståelse barnet får kring sin egen förmåga att manipulera objekt genom logiskt tänkande, desto bättre blir också dess förmåga att arrangera, klassificera och gruppera olika objekt.  

De bästa lärarna i Matematik
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (10 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (7 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Mayar
5
5 (4 recensioner)
Mayar
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Maher
5
5 (6 recensioner)
Maher
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Michael
5
5 (2 recensioner)
Michael
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Cassandra
5
5 (2 recensioner)
Cassandra
190 kr
/h
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (10 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (7 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Mayar
5
5 (4 recensioner)
Mayar
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Maher
5
5 (6 recensioner)
Maher
200 kr
/h
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Första kursen gratis!
Michael
5
5 (2 recensioner)
Michael
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Cassandra
5
5 (2 recensioner)
Cassandra
190 kr
/h
Första kurstimmen gratis>

Vilka matematikspel är bäst för inlärningen?

Innan 18 månaders ålder kan barnet inte bara tänka matematiskt, utan börjar även utveckla sin grov- och finmotorik i takt med att koordinationsförmågan utvecklas.

Syftet med matematikspel är att främja barnets intresse för matematik genom att ha roligt, eftersom en stor del av inlärningen sker på egen hand ; som förälder behöver du inte ta på dig rollen som mattelärare, men du kan hjälpa barnet på traven genom att introducera och förklara olika områden.

Har du noterat att ditt barn tycker om att slänga iväg föremål som kommer inom räckhåll? Det är helt enkelt ett tecken på att de har upptäckt tyngdlagen och att de upprepar en viss handling för att lära sig mer om hur den fungerar.

Så ha överseende med det här beteendet! Beröm ditt barn och visa att du uppskattar att det lär sig något.

Processen för att lära sig matematik är densamma - för att göra framsteg måste barnet öva. Så uppmuntra ditt barn och visa att du uppskattar när det upptäcker något nytt!

Praktiska och pedagogiska spel är geniala för små barn, eftersom de låter barnet lära känna världen genom sina sinnen och genom beröring. 

Fylla i, tömma ur, stapla och passa ihop är de viktigaste stegen för små barn. 

Föräldrar föredrar ofta:

  • Byggklossar som Lego eller Duplo
  • Pussel som innehåller enkla former
  • Dockor

Kan barnramsor främja taluppfattningen?

Att sjunga barnramsor är oerhört hjälpsamt för barn som håller på att lära sig räkna. Utöver att sjunga, så kan du agera ut orden, räkna på fingrarna och relatera orden till bilder. Det finns många enkla lekar som kan introducera barnet till siffror och matematiken i vardagen. 

Använd siffror i vardagen. Du kan exempelvis be ditt barn räkna antalet av en viss typ av objekt i hemmet, och anpassa svårighetsgraden efter barnets ålder. 

Sådana typer av spel kan hjälpa barnet att visualisera resultatet av sina beräkningar. 

Även om det är långt till att använda matematiken för bokföring, så är det alltid en start!

Lära sig geometriska former

Gabriella Gejard som forskat om matematikinlärning i förskolan menar att det är viktigt att uppfatta inte bara vad barnet säger, utan också vad det visar. 

“När ett barn inte kommer på ordet ”rektangel” ritar barnet en stor rektangel i luften framför sig. Barnet visar en kroppslig förståelse för det som barnet håller på med. Som pedagog ska man inte bara lyssna på det barnen säger, utan även ta in vad de visar. Det är också matematiklärande.” - Gabriella Gejard*

Barn visar alltså sin matematiska förståelse med hela kroppen. Så snart barnet lärt sig att känna igen olika geometriska former, så är det viktigt att de också lär sig att benämna dem. 

Det finns många exempel att ta upp i det här sammanhanget, och det är inte alltför svårt att hitta på lekar som hjälper barnet att lära sig namnet på olika former.

Ta en förberedande kurs i matematik idag, för dig eller för ditt barn! Det finns även kurser inom högre nivåer, testa: Förberedande kurs i matematik stockholms universitet, eller kanske det smidigaste alternativet: mattekurser online.

Lära sig om volym och måttenheter med hjälp av vätskor

Volym är ett centralt begrepp inom matematiken. Barn kan ha svårt att uppfatta vilket av två glas som innehåller mest vätska om glasen har olika form. 

Lekar som går ut på att hälla upp vätskor kan visa på talens fysiska egenskaper och därmed hjälpa barnet att förstå hur volym fungerar. 

Vägled ditt barn till matematikens fascinerande värld. (Källa: Unsplash)

Du kan enkelt visa ditt barn hur volym fungerar när det är dags för bad! Med vatten runt omkring är det ett utmärkt tillfälle att visa exempelvis hur ett glas som ser mindre ut, kan innehålla lika mycket vätska som ett glas som barnet uppfattar som större. 

Du kan även prata om vattenförskjutning och påpeka hur vattennivån stiger när barnet hoppar i badet, trots att det fortfarande är samma mängd vatten.

Leka för att lära sig ordningsföljd och mönster

Det är lätt att hitta på lekar med föremål i vardagen!

Genom att rada upp olikfärgade föremål och be ditt barn att fullfölja mönstret hjälper du barnet att utveckla sitt logiska tänkande, vilket är till stor hjälp senare i livet. 

Du kan även be barnet att sortera föremålen i storleksordning. På det sättet lär sig barnet om storlek innan det har lärt sig att räkna!

Inlärning handlar om kreativitet. Men för att hjälpa barnet att förbereda sig för mer avancerad matematikundervisning är det viktigt att man inte tar sin kreativitet för långt ; för att barnet ska lära sig på bästa sätt är det viktigt att uppgiften är förhållandevis enkel och tydlig så att man inte tappar fokus på själva målet.

Det är också viktigt att man arbetar i barnets egna takt och inte försöker skynda på inlärningen, eftersom det kan stressa barnet. 

Gör inlärningen av siffror praktisk, och rolig! Klicka här för att: lära dig matte med hela kroppen.

Ditt barn kommer att vänja sig vid de grundläggande områdena inom matematiken, vilket också förbereder det för en fortsatt inlärning längre fram.

En dag kommer dina lekar och aktiviteter att löna sig, i takt med att ditt barn får lära sig multiplikationstabellen, pythagoras sats, diagram, ekvationer, integraler och trigonometri!

Läs mer om detta ämne här:

Behöver du en lärare i Matematik ?

Gillar du artikeln?

5,00/5 - 1 vote(s)
Loading...

Emma

Emma är språklärare, älskar att resa och är för tillfället bosatt i Paris.