Om man inte redan hört dessa frågor ställas så har man garanterat ställt dem själv:

“Vad är matte bra för?”

“Varför måste jag lära mig multiplikationstabellen?”

“Jag förstår inte hur folk kan uppskatta att lösa ekvationer.”

Det är nu dags att få ett slut på det här! För även om man inte tycker om matematik, så kan man omöjligt förneka matematikens enorma betydelse i dagens samhälle. 

Matematiken är inte bara nödvändig för forskare, läkare och astronauter, utan den spelar en avgörande roll även i vårt vardagliga liv.

“Matematiken rör molnen, stjärnljuset när rosen - ingen tänkare kan säga att havtornens doft är värdelös för konstellationerna.” - Victor Hugo. 

Vi introduceras formellt till matematikämnet i skolan, där inlärningen är mestadels teoretisk. Men så småningom börjar vi inse att matematiken finns med oss från vaggan till graven och att den är betydelsefull när det gäller alltifrån att handla till att sporta. 

Läs mer om hur matematik kan göra dig bättre på sport: Bli Bättre på Sport med hjälp av Matte!

De bästa lärarna i Matematik
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (10 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (11 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Murziqa
5
5 (5 recensioner)
Murziqa
210 kr
/h
Första kursen gratis!
Danel
5
5 (4 recensioner)
Danel
215 kr
/h
Första kursen gratis!
Philip
5
5 (4 recensioner)
Philip
125 kr
/h
Första kursen gratis!
Linda
Linda
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Michael
5
5 (3 recensioner)
Michael
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (10 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (11 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Första kursen gratis!
Murziqa
5
5 (5 recensioner)
Murziqa
210 kr
/h
Första kursen gratis!
Danel
5
5 (4 recensioner)
Danel
215 kr
/h
Första kursen gratis!
Philip
5
5 (4 recensioner)
Philip
125 kr
/h
Första kursen gratis!
Linda
Linda
220 kr
/h
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Första kursen gratis!
Michael
5
5 (3 recensioner)
Michael
220 kr
/h
Första kurstimmen gratis>

Att lära sig matematik i tidig ålder

Det är svårt att veta vad som pågår i huvudet på ett litet barn då det endast kommunicerar genom olika ljud och ansiktsuttryck. Men medan dess språkinlärning fortfarande befinner sig i ett tidigt stadium så tar barnet in omvärlden genom ögonen. Steg för steg, genom att observera och experimentera, så grundar barnet en förståelse för omvärlden. 

Tack vare ny forskning om barns kognitiva utveckling så vet vi idag mycket mer om deras inlärningsförmåga.

När det kommer till matematik så har barn en enastående förmåga att tolka sin omvärld. Studier genomförda av Dr. Elizabeth S. Spelke vid Harvard University visade att barn redan vid 6 månaders ålder är kapabla att visuellt kunna beräkna mängder samt se en skillnad mellan olika siffersystem. Man har också kunnat påvisa att barn som blir introducerad till matematik i tidig ålder kommer enklare lära sig matematik i skolan. 

Under de första två åren lär sig barnet matematik för att finslipa sin känsla för siffror och beräkningar ; medan det fortfarande lär sig att gå och prata så börjar det sätta ord på enkla matematiska koncept som det har lagt märke till. 

Läs mer om hur du ditt barn kan lära sig matematik i tidig ålder här:

Barn börjar tidigt att utveckla en förståelse för matematiska koncept (Källa: Unsplash)

År 1980 upptäckte barnläkaren Hallam Hurt från Philadelphia att barn som får mer uppmärksamhet i hemmet generellt har en högre IQ, och att tidigt uppmuntra och hjälpa barnet till att upptäcka ett intresse för matematik har också bevisats vara lönsamt. 

De utvecklingsmässiga fördelar som det innebär att introducera barnet för siffror är en anledning till att, i ett tidigt stadium, låta det göra sig bekant med matematiska koncept såsom geometri och aritmetik (räknelära).

Vikten av att upptäcka siffror som barn

Under hela vår skoltid är matematik en grundläggande del av läroplanen ; redan i förskolan lär sig barnet genom metoder som är anpassade för dess ålder. Men åldern är ingen anledning till att hålla barnet från matematik.  

Barn lär sig grundläggande matematik genom att spela spel, där de får möjlighet att

 • Lära sig hur siffror fungerar (t ex genom att upptäcka hundratal, tiotal och ental)
 • Få en uppfattning om hur matematik kan tillämpas
 • Utforska hur siffror förhåller sig till varandra

I årskurs 1-3 ingår följande ämnen i läroplanen för matematik: 

 • Taluppfattning och tals användning
 • Algebra
 • Geometri
 • Sannolikhet och statistik
 • Samband och förändring 
 • Problemlösning

Att lära sig hantera dessa begrepp i tidig ålder underlättar för barnet att sedan lära sig matematik på en högre nivå. 

Matematiklektioner uppmuntrar barnet till att tänka logiskt och att utveckla sin förmåga att resonera, vilket det har nytta av genom resten av livet. 

Likaså är huvudräkning viktigt för att barnet ska lära sig hur siffror fungerar och hur de förhåller sig till varandra. 

Siffror från Skolverket visar att matematik var det enda ämnet där det var fler än 10% av eleverna i år 6 som inte klarade kunskapskraven under vårterminen 2019*. 

Det är därför nödvändigt att matematikundervisningen är anpassad både till elevens ålder och behov, samt att den får det stöd som krävs för att lära sig rätt studieteknik.

Matematiken kan lätt uppfattas som abstrakt och komplex när den inte kopplas till verkliga situationer, och bristen på verklighetsförankring är en anledning till varför så många har svårt att förstå och tillägna sig matematik.

Men misströsta inte - det finns enkla metoder som du som förälder kan använda för att stötta barnet i matematikinlärningen. Att visualisera och ge konkreta exempel från vardagen kan hjälpa ditt barn att lättare förstå matematiska koncept samt att komma ihåg vad det lärt sig. 

Genom att bemästra grunderna är eleven bättre rustad för att ta sig igenom svårigheter längre fram, när kurserna blir mer specialiserade och eleven introduceras till ämnen som exempelvis fysik och kemi. 

Varför inte testa att ta mattekurser online?

Varför matematik är viktigt inom ekonomi

Studenter i hela landet drar en suck av lättnad när springer ut ur skolan till tonerna av studentsången - inga fler mattelektioner!

Men sanningen är den att ingen någonsin kommer undan matematiken!

Du kanske inte använder bråk, trigonometri eller differentialekvationer varje dag, men  matematiken kommer alltid att finnas där, särskilt när det gäller att hantera din budget!

Oavsett vad du väljer för karriär så kommer matematiken att finnas i ditt liv. (Källa: Unsplash)

Visserligen finns det digitala verktyg som kan vara till stor hjälp, men om du inte kan skapa matematiska formler kommer du inte särskilt långt.

Så i vilka sammanhang kommer du att ha nytta av matematiken som vuxen?

 

  • Långsiktiga finansprojekt: Kunna planera för framtiden och jämföra olika alternativ, exempelvis när du ska ta ett lån eller köpa en bostad
  • Hantera vardagsbudgeten: Kunna planera dina utgifter i förväg och fatta beslut kring hur du ska spara och spendera dina pengar
  • Beräkna skatten: Kunna hantera och förstå uträkningarna på din skattesedel för att veta hur mycket du ska betala och hur mycket du har rätt att behålla 
  • Starta ett företag: För att kunna driva ett företag på rätt sätt måste du som entreprenör kunna hantera och förutsäga en budget
  • Förstå den globala ekonomin: Många menar att pengar är det som får världen att snurra, och vare sig det gäller ett stipendium eller finansmarknaden och den ekonomiska politiken så är det alltid någon bakom kulisserna som använder sig av matematik för att planera och analysera. 

 

Om du själv upplever att du har lite svårt med matten - varför inte ta några lektioner med en privatlärare i matematik, som kan hjälpa dig att lättare hantera matematiken i din vardag?

Hur kan matematik hjälpa dig att hantera dina pengar?

Det är ett faktum att kunskaper i matte kan hjälpa dig att förstå dina inkomster och utgifter. 

Att ta kontroll över din budget gör att du lättare kan koppla av och förutse och förhindra finansiella problem som kan uppstå.

Matematik kan även hjälpa människor att kontrollera sitt spelberoende! En polyteknisk skola i Milano har startat ett träningsprogram med syftet att hjälpa spelberoende att förstå sannolikheten att vinna, så att de lättare kan beräkna vilka risker de tar. 

Sambandet mellan matematik och sport

Till och med sport är beroende av matematik!

Vare sig det handlar om sport på amatörnivå eller för professionella, så kan matematiken vara avgörande när det kommer till att förbättra resultaten.   

När matematiken i kombination med nya tekniker gör det möjligt att utveckla nya mätinstrument så kan idrottaren fokusera på att förbättra vissa specifika områden. 

Framförallt på elitnivå så gör avancerade mätinstrument det möjligt att beräkna och analysera hundratals olika aspekter i realtid, som till exempel:

 • Puls 
 • Muskelstyrka
 • Hastighet
 • Trötthetsnivå
 • Exakta positioner 
Even some aspects of sport rely on maths! (Källa: Unsplash)

Så kallade Sport Trackers kan fästas varsomhelst - på kläderna, på din utrustning, på cykeln - och därmed kan idrottaren få en vetenskaplig analys av sin prestation samt en personligt anpassad träningsplan, vilket kan leda till att han eller hon

 • Når ett par centimeter längre
 • Undviker skador
 • Optimerar återhämtningsperioden
 • Förbättrar sin teknik

Matematiker har också nyligen börjat fokusera på mer specifika problem och kan analysera tekniker på ett vetenskapligt sätt för att hjälpa idrottare nå optimala resultat en viss dag. 

Inom idrottsvetenskapen så försöker man alltid hitta saker att analysera. Att lösa problem skapar nämligen nya möjligheter för idrottare som inte kommer vidare i sin utveckling eller som behöver någonting att fokusera på för att förbättra sin teknik. 

När matematik kommer på tal så tenderar folk att tappa intresset. Men i takt med att nya tekniker gör det möjligt för atleter att ständigt förbättra sig, sätts också allt fler rekord: 

 • Vid de Olympiska Spelen i London 2012 sattes 32 nya världsrekord 
 • Under VM i fotboll 2014 använde sig det tyska landslaget av tekniker som analyserade motståndarnas prestationer - och det fungerade tydligen, eftersom de vann!

Från början var analysverktygen reserverade för elitidrottare, men idag finns de inom räckhåll för alla! Amatöridrottare och sportentusiaster kan idag använda sig av tekniker som inte bara fungerar som leksaker, utan som verktyg för att faktiskt kunna förbättra sin prestation. Vad väntar du på? Ta en förberedande kurs i matematik idag! 

Om du vill studera vidare finns även:

Och allt detta tack vare matematiken! 

Behöver du en lärare i Matematik ?

Gillar du artikeln?

5,00/5 - 1 vote(s)
Loading...

Emma

Emma är språklärare, älskar att resa och är för tillfället bosatt i Paris.