Vet ditt barn vad det periodiska systemet är? Förstår de sig på tyngdkraft, magnetism eller materietillstånd? Vet de vem Isaac Newton är och allt om Newtons första lag? Har du någonsin pratar med ditt barn om jorden och planeterna i vårt solsystem?

Om svaret är nej, oroa dig inte! Ditt barn kan fortfarande bli en duktig fysiker!

Om ditt barn studerar fysik 1 eller 2 på gymnasiet och tycker det är svårt - tveka inte att be om extra stöd. Du kan prata med skolan eller anlita en privatlärare exempelvis via Superprof.

I den här artikeln ska vi ta en titt på hur man genom en rad vetenskapsspel, vetenskapsaktiviteter, vetenskapsprojekt och vetenskapsexperiment kan lära unga forskare vetenskapliga fakta på bästa sätt. Fakta som relaterar till den fantastiska vetenskapen fysik och som rent generellt får den vetenskapliga undervisningen att kännas rolig!

De bästa lärarna i Fysik tillgängliga
Pierre
5
5 (18 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mehdi
5
5 (10 recensioner)
Mehdi
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Filip
5
5 (9 recensioner)
Filip
400 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Renata
5
5 (6 recensioner)
Renata
400 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Zakaria
4,8
4,8 (4 recensioner)
Zakaria
199 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Abdulbari
5
5 (5 recensioner)
Abdulbari
210 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Riyam
5
5 (9 recensioner)
Riyam
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (7 recensioner)
Daniel
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Pierre
5
5 (18 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mehdi
5
5 (10 recensioner)
Mehdi
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Filip
5
5 (9 recensioner)
Filip
400 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Renata
5
5 (6 recensioner)
Renata
400 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Zakaria
4,8
4,8 (4 recensioner)
Zakaria
199 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Abdulbari
5
5 (5 recensioner)
Abdulbari
210 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Riyam
5
5 (9 recensioner)
Riyam
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (7 recensioner)
Daniel
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Vad är fysik?

Fysik är en gren inom vetenskapen som studerar materia och rörelse (från de minsta partiklar och atomer till de störste stjärnor och vårt solsystem), och hur de interagerar med energi och krafter.

Fysik är ett enormt och utmanande ämne som involverar många grenar, så som elektricitet, astronomi, rörelse, vågor, ljud och ljus. Men varför är det viktigt för barn att vara medvetna om världen och all dess häftiga vetenskap sådan detalj?

I skolan benämns fysik inte vanligtvis som ett ‘roligt’ ämne av unga studenter, och fysik ses oftast som ett mer utmanande vetenskapsområde, framför både biologi och kemi.

Trots det så kan man, genom användandet av vetenskapliga lekar, experiment och andra roliga aktiviteter, hjälpa till att förklara fysikämnet. Då kan de flesta barn kan hålla med om att det är ett fascinerande och roligt ämne. De flesta barn växer väl ändå upp med ett viss intresse för rymden, bilar, flygplan och så vidare? Det intresset kan bara växa genom att man undervisas i de viktiga beståndsdelar som ämnets läroplan omfattar.

Fysiker, det vill säga de forskare som specialiserar sig i fysik, använder vetenskapliga tester och undersökningar för att förklara hur världen runtom oss fungerar, vilket kan verka fascinerande för alla, oavsett ålder. Många av våra moderna teknologier existerar tack vare vetenskapliga upptäckter och ingenjörer inom fältet använder sig utav fysik för att designa komponenter till flygplan, bilar, satelliter, byggnader och elektronik, som datorer och mobiltelefoner.

Ingenjörer använder fysik för att bygga komponenter till flygplan, bilar, satelliter, med mera. (Källa: Unsplash)

Här är en sammanfattning av några av de huvudämnen som både barn och vuxna får lära sig mer om inom vilken fysikkurs som helst:

 • Rörelse
 • Elektricitet
 • Arbete och Energi
 • Astronomi
 • Vågor och ljud
 • Ljus och Optik
 • Kärnfysik och Relativitet

Låt oss nu ta reda på mer om hur olika institutioner som erbjuder fysikkurser går till väga när de lär ut fysik till unga studenter!

Få hjälp med att förbereda dig inför ditt fysikprov genom online-lektioner!

Kvantfysik för barn

Ett av de huvudämnen som barn kommer få lära sig om på fysiklektionerna är just kvantmekanik, eller kvantfysik, den gren inom fysik som relaterar till det väldigt lilla. Vad kan vara mer passande än för de små, växande barnen än att börja med de fundamentala, minsta atomerna?

På den mindre skalan av atomer och elektroner blir flera av de ekvationer inom klassisk mekanik som barn eller deras föräldrar tidigare lärt sig om irrelevanta. Inom klassisk mekanik existerar objekt på en specifik plats, vid en specifik tidpunkt men inom kvantmekanik existerar objekt enbart i en dimma av sannolikhet; det innebär att de endast har en viss chans att finnas till vid en viss tidpunkt, en annan chans att finnas till vid en annan tidpunkt, och så vidare. Det låter varken vetenskapligt eller korrekt, eller hur?

Kvantmekaniken kan inte tillskrivas en enskild forskare.

Den första uppsättningen av matematiska förklaringar, gällande experiment som matematiken inom den klassiska mekaniken inte kunde förklara, dök upp vid början av 1900-talet och sträckte sig över ett par kontroversiella decennier. Sedan bidrog flera olika forskare till att skapa, samt lägga fram, tre banbrytande samt grundläggande principer som blev mer och mer accepterade som sanningsenliga mellan åren 1900 - 1930.

Instruktörer undervisar sina studenter i allt om dessa tre revolutionerande principer, som alla tillhör grenen kvantfysik, och är som följer:

"Kvantiserade egenskaper:

Vissa egenskaper, så som position, hastighet och färg kan ibland bara uppstå i specifika, bestämda mängder, ungefär som en nummerskiva som ‘klickar’ från nummer till nummer. Det skapade en grundläggande förmodan om klassisk mekanik som ansåg att egenskaper av den typen bör existera på ett slätt, oavbrutet spektrum. För att beskriva idén om att vissa egenskaper ‘klickade’ likt en nummerskiva så myntade forskarna termen ‘kvantiserad’.

Ljuspartiklar:

Ljus kan ibland bete sig som en partikel. Det påståendet möttes först av sträng kritik eftersom att det gick emot 200 års experimenterande som visat att ljus snarare beter sig som en våg; som ringarna på vattnet vid en lugn sjö. Ljus beter sig på ett liknande sätt eftersom att det studsar på väggar och böjer sig runt hörn, och vågens kammar och tråg kan slå samman eller neutralisera varandra. Vågkammar som slås samman kan resultera i ett ljusare ljussken medan vågor som neutraliseras kan producera mörker. En ljuskälla kan ses som en boll på en pinne som rytmiskt doppas ner i mitten av en sjö. Färgen som släpps ut överensstämmer med avståndet mellan vågkammarna och avgörs av den hastighet bollens rytm har.

Materievågor:

Materia kan också bete sig som en våg. Det gick också emot runt 30 års experiment som visat att materia (så som elektroner) existerar som partiklar”. -Live Science

De bästa lärarna i Fysik tillgängliga
Pierre
5
5 (18 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mehdi
5
5 (10 recensioner)
Mehdi
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Filip
5
5 (9 recensioner)
Filip
400 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Renata
5
5 (6 recensioner)
Renata
400 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Zakaria
4,8
4,8 (4 recensioner)
Zakaria
199 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Abdulbari
5
5 (5 recensioner)
Abdulbari
210 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Riyam
5
5 (9 recensioner)
Riyam
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (7 recensioner)
Daniel
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Pierre
5
5 (18 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Mehdi
5
5 (10 recensioner)
Mehdi
450 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Filip
5
5 (9 recensioner)
Filip
400 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Renata
5
5 (6 recensioner)
Renata
400 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Zakaria
4,8
4,8 (4 recensioner)
Zakaria
199 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Abdulbari
5
5 (5 recensioner)
Abdulbari
210 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Riyam
5
5 (9 recensioner)
Riyam
300 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Daniel
5
5 (7 recensioner)
Daniel
200 kr
/h
Gift icon
Första lektionen gratis!
Nu kör vi!

Fysikexperiment för barn

Barn älskar att ställa frågor. Till och med runt 2 eller 3 års ålder, när de först börjar tala, så börjar många barn direkt att svara med ‘varför?’, till vad man än säger.

Deras nyfikna sinnen utvecklas från den stund då de gör sin entré i världen och de spenderar sina första år med att ta in så mycket som bara möjligt om sin omvärld. Det är inte något som förändras när de väl börjar skolan och får lära sig om helt nya ämnen och koncept. Faktum är att det bara gör dem mer och mer nyfikna att ta reda på mer om den värld de lever i.

I en perfekt värld vill föräldrar och lärare uppmuntra barn till att:

 • lyssna
 • observera
 • utforska
 • experimentera
 • återuppfinna
 • testa
 • utvärdera
 • ifrågasätta
 • Tänka kritisk
 • Och mer...

Tack vare fysik och de många frågor som ämnet uppmuntrar så är det inte längre lika svårt att få barn att tänka utanför ramarna som det först kan verka, framförallt inte när man introducerar roliga experiment in i blandningen snarare än att bara arbeta utifrån undervisningshäften.

Från katapulter till raketer, stjärnor till planeter; du kan säkerligen hitta någonting som fångar barnens intresse när det kommer till att lära sig fysik, vare sig i hemmet eller i klassrummet. Du måste bara se till att driva på intresset!

Ta en titt på några av de roliga experimenten, spelen och frågesporterna som vi har upptäckt och som kan göra fysikundervisningen ännu roligare för både dig och barnen!

Från raketer till solsystemet, det kommer absolut att finnas något som intresserar ditt barn inom fysikämnets läroplan. (Källa: Unpslash)

Med hjälp av dessa praktiska aktiviteter så kan du uppmuntra ditt barn till att göra förutsägelser, diskutera vad det sett och lärt sig, och testa deras ideér för att ta in så mycket information som möjligt. Vetenskapen är ofta ett mystiskt ting för barn att undersöka och de älskar att lista ut saker på egen hand (med lite hjälp och uppsikt från dig, förstås!)

Roliga fysikexperiment för barn

Det finns så många olika typer av praktiska vetenskapsexperiment man kan testa på, både i klassrummet och i hemmet, men här är en idé man kan börja med för att sätta bollen i rullning och upptäcka mer om rörelse.

Dessutom har de flesta den utrustning som behövs i hemmet reda, vilket betyder att man hinner utföra experimentet som en snabb och smidig dagsaktivitet, under helgen eller under skollovet.

Det kan till och med vara värt att utföra det som fysikrepetition eller som hemläxa, så att dina barn kan gå till skolan nästa dag och berätta om vad de lärt sig.

Lego ballong bil (från Little Bins Little Hands)

Vad behöver man?

 • Lego
 • Ballonger
 • Litet måttband
 • Sy/nål eller spiklåda

Hur fungerar det?

Lego har ett högt underhållningsvärde för de flesta barn, oavsett om de bygger ett litet hur för dina leksaker eller om de använder det för något större ändamål. Den här lego-ballong bilen är enkel att skapa, och är därför ett perfekt experiment för dig som vill lära sitt barn om rörelse. Aktiviteten kombinerar simpel vetenskap och ingenjörskonst för att skapa en rolig aktivitet som låter ditt barn ha roligt i timvis, dessutom med ett positivt inlärningsresultat!

Allt du behöver göra är att uppmuntra ditt barn till att bygga en bil, du kan hjälpa dem blåsa upp ballongen och sedan släppa Lego-bilen! Den vuxna som är med och ser över experimentet kan också skapa en bil för att kunna ställa och undersöka svaren till dessa frågor:

"Hur långt kommer din ballong-bil att åka?

Ta fram ett måttband och se vems bil som åkte längst!

Varför åkte just den här bilen längre?

Varför var den här bilen långsammare?

Vad händer om vi testar samma sak ovanpå en matta?

Vad händer om vi blåser upp ballongen mer eller mindre?"

Det finns oändligt med frågor att ställa för att utforska vidare med den här roliga aktiviteten, ju fler frågor du kan komma på, desto bättre!

Ägg-släpp ingenjörs-utmaningen (från Schooling A Monkey)

Vad behöver man?

 • Ägg
 • Pyssel-material så som pappersboxar, bomull, tvättsvampar, tråd, etc.

Hur fungerar det?

Målet med detta vetenskapsprojektet är att skapa en behållare som säkert kan landa ett okokt ägg på golvet, trots att det släpps från en högre höjd.

Det fina med det här projektet är att du kan låta dina barn vara så kreativa som de bara vill med sin design, vilket gör den första delen av experimentet extra roligt och kreativt med mycket pysslande. Du vill kanske inkludera ett par design-regler, eller regler som att man måste använda en papperslåda eller en tvättsvamp i sin design.

Du kan också ha som regel att designen måste vara inom en viss storlek.

För att göra undersökningen ännu roligare så kan du ge ägg-släppet ett tema, så som ett påsk-tema under våren, till exempel.

En annan rolig tvist på det hela är att man testar släppa ägget från flera olika höjder. Den ägg-behållare som kan stå emot mest vinner!

Skapa ditt eget fysikexperiment för dina barn - med mat

Man kan ha väldigt kul med mat (tänk dig produkter som får utbrott som en vulkan, som smälter eller att uppfinna nya recept!), och man kan lära sitt barn en hel del om hur vissa livsmedel kommer till genom kemiska reaktioner. Allt man behöver göra är att söka på webben efter några bak-idéer du och din familj kan ta er an tillsammans, varav de flesta ofta endast kräver simpla ingredienser.

Kika i ditt skafferi, dina hyllor, frys, kylskåp eller liknande och se om du har något av det följande. Det kommer duga som start! Ett litet varningsord till den lärare som bär ansvar – det här kommer bli stökigt!

 • Karamellfärg
 • Soda, så som Coca cola eller diet coke
 • Bakpulver
 • Vinäger
 • Tvål
 • Tandkräm

Om du redan har vissa talanger som forskare så kanske du till och med kan skapa “torr is” eller slime på ett säkert sätt och som häftiga vetenskapsexperiment.

Fysikspel för barn

Experiment och upptäckter är både roliga och värdefulla, men vissa roliga fysikspel kan också hjälpa ditt barn att lära sig mer om teknologi och vetenskap.

Det finns en hel rad av kostnadsfria online-aktiviteter man kan testa på, som applikationer, hemsidor och andra mjukvaror, det finns något för alla. Oavsett om ditt barn fascineras av djur, bilar, växter, rymden, magneter, optik, musik, bubblor, kemiska reaktioner eller andra vetenskapsrelaterade ämnen så kommer du att hitta någon sort pedagogisk aktivitet som fångar deras intresse!

Här nedanför så har vi samlat ihop en liten lista med applikationer och spel som finns tillgängliga för dig och ditt barn. Vissa måste man köpa, men de flesta är inte särskilt dyra!

Roliga fysikaktiviteter

Leta upp roliga applikationer eller spel som ditt barn kan ha roligt med samtidigt som de lär sig viktiga saker om världen. (Källa: Unsplash)

Tinybop Simple Machines
iOS applikation
Ålder: 4+

“Den här applikationen presenterar de 6 mest grundläggande aspekterna inom mekaniken, bland annat hävstänger, remskivor, hjul och axlar, skruvar, lutande plan och kilar. De används till att lösa små, roliga fysikpussel, så som att slå sönder ett isblock genom att använda en kil eller använda en hävstång för att belägra ett slott. Du vet, sånt där som ditt barn säkert behöver kunna en dag.

Eftersom att det handlar om fysik, och fysik kan vara svårt, så erbjuder fysikspelet en nedladdningsbar handbok, the Simple Machines Handbook, för att hjälpa dig förstå vad det är som pågår och hur du kan förklara det för dina barn. Eller kanske tvärtom.” - Recenserat av Common Sense Media

Thinkrolls
iOS och Android applikation
Ålder: 3-8

"Fysikapplikationens titel hänvisar till den människoliknande boll som barnen väljer för att starta igång spelet. Deras karaktär rullar sedan genom olika nivåer och möter olika hinder som de måste ta sig igenom, genom att på ett kreativt sätt använda grundläggande fysikkoncept ( så som att ramla av någonting, studsa, och landa på någonting annat). Det finns inget poängsystem så barnen blir inte tävlingsinriktade - bara smarta.”  - Recenserat av Common Sense Media

Crayon Physics Deluxe
Linux, Mac och Windows software
Ålder: 8+

"Föräldrar bör vara medvetna om att Crayon Physics Deluxe är ett häftigt pusselspel som lär barnen en del om fysik. Spelet är tecknings-baserat i och med att datorpekaren fungerar som en krita. Så fort som man målar någonting så antar det genast en form, massa och vikt. Det finns ingenting oroväckande inkluderat i spelets innehåll, förutom om dina barn helt enkelt är gamla nog att lyckas lösa alla pussel, som börjar på en låg nivå, men som bara blir svårare och svårare.

Barn så unga som 6 och 7 år kan ta sig an de första pusselnivåerna, men de senare pusslen är snarare utformade för barn från 8 år och uppåt. Eftersom att spelet inte har någon direkt handling så passar spelet bäst för de barn som tycker om att lägga pussel." - Recenserat av Common Sense Media

Om du är lite äldre och redan läser en förberedande kurs i fysik men behöver lite extra stöd i dina studier, tveka inte att kontakta någon av alla fantastiska lärare på Superprof!

 

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer/songwriter, volleybollspelare och språkälskare. Även en professionell drömmare.