När du bestämmer dig för att arbeta med en handledare för första gången kan det kännas både spännande och nervöst. Du kanske oroar dig för hur din handledare kommer att vara och hur de olika lektionstillfällena kommer att se ut. Men oroa dig inte: så länge du valt en professionell handledare och de eftersökningar som krävs för att säkerställa att hen är kvalificerad nog så kommer din handledare att hänge sig åt din akademiska framgång!

Om du är intresserad av att få undervisning i ämnen som ekonomi, filosofi,  biologi eller naturvetenskap så kan du hitta handledare som kan hjälpa dig i just de ämnena. Du kan även hitta fantastiska språklärare, till exempel i franska eller andra språk, och de kan hjälpa dig med provförberedelser och inför tentor så att du når de resultat du önskar. De kan även hjälpa dig studera till högskoleprovet, de nationella proven eller något annat antagningsprov.

Faktum är att man kan studera precis vad som helst med hjälp av privatundervisning. Antingen via ett lärcenter i ditt närområde, via personliga möten (en och en), eller via online-lektioner. Det finns många populära alternativ.

Ditt individuella undervisningsprogram kan förse dig med de verktyg du behöver för att lyckas i det ämne du valt. Oavsett dina behov eller svagheter så kan en erfaren handledare hjälpa dig göra framsteg!

Men vad ska man egentligen göra för att få ut så mycket av sin privatundervisning?

Det är just det vi ska kika på idag.

Det finns många fördelar med privatundervisning. (Källa: Unsplash)
De bästa tillgängliga lärarna
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (7 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (7 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Få ut så mycket som möjligt av din privatundervisning

Det är nödvändigt att vara medveten om den roll din handledare spelar i din akademiska utveckling samt framgång. Handledare hänger sig åt att undervisa elever i mindre grupper eller en och en, precis så som privatlärare. Handledare vägleder eleverna och förser dem med instruktioner så de kan samla ihop de verktyg som krävs för att fortsätta göra framsteg på egen hand, både i och utanför klassrummet.

De erbjuder skräddarsydda program, anpassade läroplaner, scheman och tidsplaner...allt för att berika elevernas inlärningsupplevelse! En duktigt handledare motiverar alltså sina elever att använda olika strategier, metoder och studietekniker inom de ämnen som känns svårast. Man kan hitta många olika typer av handledare med olika undervisningsmetoder, vissa erbjuder endast privatundervisning online medan andra enbart erbjuder undervisning via personliga möten, till exempel, hemundervisning.

Det finns dessutom legitimerade lärare som ansöker till jobb som handledare, antingen som frilansare eller via undervisningsföretag. Du kan höra om några av lärarna på din skola även erbjuder handledning.

Privatlärare arrangerar ofta lektionstillfällen som varar upp emot en timme och deras avgift är oftast tim-baserad. Det är definitivt aningen dyrare med hemundervisning och lektioner som sker en och en kostar mer än online-lektioner. Om du vill försöka spara lite pengar kan du testa att blanda online-undervisning med offline-undervisning.

  • En handledare kan öppna dörren för dig, men du måste gå igenom den

Privatlärare kan visa dig hur du bäst förbereder dig inför ett prov. De kan förse dig med olika verktyg och visa hur du använder dem så att du tillslut kan lyckas med dina studier på egen hand. I slutändan måste du dock själv se till att öva och att dra nytta av den kunskap handledaren försett dig med.

  • Oavsett hur skicklig handledaren är så är han eller hon ingen tankeläsare

En handledare kan endast arbeta utifrån det hen vet, precis som alla andra. Om du anlitar en handledare och ber hen utforma en läroplan så att du kan lära dig mer om matlagning så kan du inte bli förvånad ok din handledare inte lär dig hur man skriver en kokbok. Ämnet här visserligen ihop med matlagning, men om du inte berättat för din handledare att du vill lära dig utforma kokböcker så kanske handledaren inkluderar andra aspekter i din undervisning.

Se till att dela med dig av dina intressen, mål och önskningar så att handledaren inkluderar dem i läroplanen!

Elever i behov av extra studiestöd

En elev är en student eller inlärare som arbetar tillsammans med handledaren för att nå sin fulla akademiska potential. Privatundervisningens framgång hänger helt på elevens prestationer. Oavsett hur erfaren, professionell eller redo handledaren är att pusha sin elev till framgång så finns det inget handledaren kan göra om eleven i fråga inte dyker upp eller engagerar sig i undervisningen.

Eleven är ansvarig för sin egen framgång och måste vara villig att vägledas och arbeta hårt för att nå målen.

Relationen mellan en handledare och elev

7 tips gällande hur man blir en bättre elev

Följ de här stegen för att få ut så mycket som möjligt av din undervisning, för att bli en bättre elev och för att stötta din handledare medan hen hjälper dig nå din fulla potential.

  • Kommunicera effektivt

Din handledare kan hjälpa dig nå de resultat du önskar och förse dig med de verktyg du behöver. Men det är viktigt att poängtera att din handledare inte är någon tankeläsare. Om du inte berättar vad dina mål är så kan hen inte göra mycket åt saken, utan du får ta del av en generell undervisningsplan istället för ett skräddarsytt program.

En av alla fördelar med privatlektioner är just att man kan få ut otroligt mycket av en enda lektion när man har lärarens fulla uppmärksamhet, men det kräver att du berättar vad det är du vill uppnå med privatundervisningen.

Se till att fortsätta kommunicera med din handledare även efter att ni satt igång. Särskilt om dina mål eller behov skulle förändras. Handledare är väldigt flexibla och kan arrangera om hela läroplanen om så skulle behövas.

  • Engagera dig i undervisningen

Se till så att endast planera in tillfällen du vet du kan ta dig till – i tid! Om du missar en lektioner behöver du troligtvis betala för den ändå, om du helt enkelt inte dök upp i tid. Se till att anlända i god tid och väl förberedd. Det innebär att du bör anlända 5-10 minuter innan lektionens början så att du hinner ta fram det material du behöver och se över uppgifterna igen.

När lektionen väl börjar måste du se till att ha det som krävs för att kunna medverka på ett effektivt sätt, det vill säga: din lärobok, pennor, papper och annat studiematerial ni använder (till exempel hemuppgiften).

Att förbereda sig inför varje lektionstillfälle kan vara det som avgör hur framgångsrik privatundervisningen blir. Det är därför Superprof erbjuder den här guiden till att välja och arbeta med en handlare. 

  • Ta anteckningar och använd studietekniker

Medan du studerar och lär sig nya saker, se till att lägga en del tid åt sidan för att ta detaljerade anteckningar gällande vad som diskuterats, vilka tankar du har angående ämnet och skriv ner de genombrott du haft under lektionen. Om lektionen går för snabbt fram kan du be din handledare sakta ner lite så att du hinner skriva ner ett par olika saker.

Kom ihåg att handledaren är anlitat för att anpassa lektionen efter dig och dina behov – och därmed även din takt!

  • Öka din förståelse genom att repetera lektionsinnehållet

Vid slutet av varje lektionstillfälle kan det vara fördelaktigt att gå och sätta sig på en tyst plats och sammanfatta allt du lärt dig under lektionens gång genom att gå igenom dina anteckningar. Se till så att du förstår allt lika bra även när din handledare inte finns till hands.

Att kika igenom anteckningarna och skriva om dem kan också hjälpa dig minnas det du lärt sig bättre, eftersom att du repeterar det. Det är viktigt att komma ihåg eftersom det ibland kan kännas lätt att lära sig nya saker, men desto svårare att komma ihåg dem i efterhand.

  • Var realistisk

Om du anlitar en handledare eftersom ett viktigt prov närmar sig och du har noll kunskap inom det ämnesområdet...då är det aningen orealistiskt. Även om handledaren i fråga skulle kunna utforma ett intensivt och effektivt program efter dina behov (för att ge dig en chans) så är det mycket bättre att ha god framförhållning. Att lära sig nya saker tar tid och att komma ihåg och ta in det man lär sig likaså. Man måste vara realistisk när det gäller ens egna förmågor och begränsningar.

Oavsett hur duktigt din handledare är så måste du själv göra grovjobbet!

  • Ta en paus

Det kanske låter motsägelsefullt, men se till att ta regelbundna pauser medan du studerar. Se även till att ha minst en ledig dag per vecka så att du kan slappna av, träffa kompisar eller göra annat du tycker är roligt. Även om det är bra att vara hängiven och entusiastisk när det gäller din hemundervisning så är det viktigt att koppla av då och då. Hjärnan behöver också få en paus för att kunna fungera så effektivt som möjligt. Din handledare kan säkert ge dig förslag på bra studie-upplägg som inkluderar regelbundna pauser!

  • Lita på din handledare

Ibland kan studierna kännas överväldigande, men din handledare finns där för att stötta dig, så ge inte upp. Oavsett om dina framsteg är små eller stora så är de är framsteg! Om din handledare är medveten om dina styrkor och svagheter så kan hen komma på olika individuellt anpassade studiestrategier åt dig. Var stolt över de framsteg du gör, stora eller små, och hör efter med din handledare om det finns andra studietekniker du kan testa på för att lyckas ännu bättre.

Din privatlärare kan förse dig med individuellt anpassade studietekniker. (Källa: Unsplash)

Privatlärare är otroligt hängivna till de ämnen de lär ut och deras kvalifikationer kan berika dina egna inlärningsupplevelser. Din handledare kan förse dig med allt du behöver för att lyckas, men det är du själv som måste välja att använda den kunskap du får.

Nu vet du hur du ska göra för att få ut så mycket som möjligt av din privatundervisning!

Se även till att utvärdera din handledare för att se till så att ditt barn och din handledare kan arbeta effektivt tillsammans under en längre tid...

 

 

 

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.