Att stötta ditt barns inlärning genom att anlita en handledare är en fantastisk idé. En privatlärare kan hänge sig åt att lära ditt barn det som krävs och guida barnet mot bättre studieresultat. De kan stötta ditt barn genom att utveckla de förmågor de behöver för att kunna nå sin fulla potential.

Privatlärare har mycket att erbjuda. De kan undervisa i matematik, naturvetenskap, historia eller geografi och andra ämnen som ingår i de flesta läroplaner. Men de kan även hjälpa dit utveckla dina kunskaper i språk, så som mandarin, arabiska, japanska, franska, med mera.

De kan hjälpa dig med olika förberedelser inför ett nationellt prov eller liknande, så som ett antagningsprov till ett specifikt universitet eller högskoleprovet, till exempel. Men det är inte allt! De kan även förse dig med olika studietekniker, hjälpa dig analysera hemuppgifter, förbereda intensiva samt skräddarsydda lektionstillfällen, och så vidare. Oavsett om du studerar på en privatskola eller en allmän skola så kan lektionerna anpassas efter årskursen läroplan eller efter dina personliga önskemål.

Privatundervisning har blivit väldigt populärt de senaste åren. Det finns olika undervisningstjänster, företag, legitimerade lärare som erbjuder lektioner efter skolan och online-handledare redo att dela med sig av sin kunskap oavsett vart i världen de råkar befinna sig.

En av fördelarna med privatundervisning är att man kan hitta och anlita en handledare i vilket ämne som helst. Trots att fokuset ligger på studierna så kan en handledare hjälpa ditt barn att få bättre självförtroende och utveckla sociala förmågor också.

Handledarens kunskap och erfarenhet kommer självklart påverka undervisningen och hur de arbetar för att få fram all information till ditt barn. Föräldrar kan dock samarbeta med handledaren för att se till så att lektionerna anpassas ordentligt efter elevens/barnets behov. Genom att förse handledaren med viktig information gällande ditt barns beteende, styrkor eller svagheter så kan handledaren testa de undervisningsmetoder som troligen passar bäst direkt, utan att behöva lista ut allt på egen hand först. På så sätt sparar ni alla värdefull tid.

Det är viktigt att eleven kan se privatundervisningen som något positivt. (Källa: Unsplash)
De bästa tillgängliga lärarna
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (7 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (7 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Hur kan du stötta din handledare?

Nu ska vi ta en titt på några fantastiska tips gällande hur du kan välja och stötta ditt barns handledare och därmed hjälpa ditt barn att få ut så mycket som möjligt av privatundervisningen samt varje undervisningstillfälle. Vi tar en titt på föräldrarnas roll i barnens undervisning och hur man kan göra positiv skillnad för både barnet och handledaren genom ett par enkla steg.

Nu kör vi!

Var medveten om ditt barns behov

Innan du gör dig redo för att anlita en privatlärare så bör du ha klart för dig vad du behöver handledarens hjälp med. Ta reda på om dina barn har det svårt i skolan och håller på att hamna efter, eller om de behöver hjälp inför ett specifikt prov eller hjälp med att ta reda på hur de ska applicera den kunskap de redan besitter. Det finns många olika saker som kan kännas svåra och det är viktigt att både du och handledaren är medvetna om vad eleven i fråga behöver hjälp med. Se till att berätta vad du vet för en potentiell handledare innan du anlitar hen, så att du kan vara säker på att handledaren har den kunskap som krävs för att hjälpa just ditt barn nå sina specifika mål. Det är viktigt att vara öppen och ärlig med handledaren genom att berätta precis hur situationen ser ut.

Det skulle även vara bra om du talade med ditt barns skollärare för att höra lärarens bedömningar och utvärderingar. Skolläraren har antagligen ganska bra koll på vad eleven har lätt och svårt för.

Se till så att handledaren kan utföra jobbet ordentligt

Om du vill stötta din handledare och ditt barn är det viktigt att välja den kandidat som är mest lovande och bäst kvalificerad för jobbet. När du väl bestämt dig för att privatundervisning är det som behövs så kan du börja leta efter en person som besitter den kunskap du tror krävs för att ta sig an utmaningen. Försök att hitta en lärare som specialiserat sig i det ämne ditt barn behöver mest stöd i, om den möjligheten finns.

En handledare med god kunskap i flera olika ämnen fungerar dock lika bra om ditt barn behöver stöttning i flera olika ämnen. Oavsett hur situationen ser ut så är det alltid bra att tala med handledaren för att se till att hen är kvalificerad nog inom de ämnen ditt barn behöver hjälp med så att du kan försäkra er om att ditt barn verkligen får det stöd som behövs.

Om du är osäker på vilka kunskaper handledaren behöver besitta för att kunna hjälpa ditt barn så kan du höra av dig till barnets skollärare. De kan säkerligen hjälpa dig hitta svaret.

Sätt upp ett mål

Det är viktigt att veta vilket resultat du är ute efter om du ska kunna hjälpa handledaren att vägleda barnet. Om handledaren är medveten om vad elev behöver hjälp med och vad du förväntar dig av undervisningen så kommer de kunna sätta upp tydliga mål för eleven. Det leder till att lektionerna blir mer effektiva och ditt barn kan känna större motivation tack vare de tydliga målsättningarna.

Det kommer även kännas bättre för dig som förälder, eftersom du kan be handledaren presentera läroplanen och schemat. På så sätt kan de demonstrera vad de hoppas kunna hjälpa eleven uppnå inom en viss tidsram och vilka resurser och verktyg de kommer använda sig av för att nå alla mål. Om du förser handledaren med ett tydligt syfte och berättar vad du har för förväntningar så kommer handledaren kunna förbereda sig och skräddarsy lektionerna.

Ta reda på vad du och ditt barn kan göra för att få ut så mycket som möjligt av varje undervisningstillfälle!

Hjälp ditt barn leva upp till sin fulla potential! (Källa: Unsplash)

Tänk på tajmingen

Oavsett om du anlitar en privatlärare i ditt närområde för privatlektioner via personliga möten så behöver du schemalägga lektionerna väl, så att ditt barn kan ta in all den information handledaren vill dela med sig av. Om ditt barn har varit i skolan hela dagen är det antagligen bäst att ta en längre paus först...eller verkar ditt barn ha mycket energi kvar vid slutet av skoldagen? Det är viktigt att undervisningen inte sker när eleven är för trött.

Tröttheten kommer att hindra dem ifrån att lära sig så mycket som de egentligen kan och det kommer bli svårare att komma ihåg vad de lär sig. Om ditt barn är för trött efter skolan så vore det bättre att hitta en handledare som kan undervisa på helgen och planera in lektionstillfällena då istället.

Stötta handledaren

Det är viktigt att du respekterar handledaren och de metoder handledaren använder under de olika lektionstillfällena. Om du ser till att kommunicera väl med handledaren kan hen ge dig tips angående hur du själv kan stötta ditt barn i vardagen.

Om du vet om vad handledaren i fråga planerat för lektionen och vad hen försöker förmedla till ditt barn så kan ni samarbeta. När lektionen är slut kan du repetera materialet tillsammans med ditt barn och hjälpa till med läxorna.

Håll det flexibelt

Låt handledaren göra på sitt sätt genom att ge dem frihet under lektionstillfällena. Det är viktigt att lita på läraren. Du bör självklart hålla dig informerad och se till så att ditt barn utvecklar sina kunskaper, men du behöver vara medveten om att det kräver tid. Be inte handledaren att visa vad ditt barn lärt sig vid slutet av varje lektion, det sätter onödig press både på handledaren och eleven.

Planera istället in samtal då du och handledaren kan diskutera undervisningen samt de framsteg som gjorts. Håll dig till de tiderna och låt handledaren göra sitt bästa där emellan. Låt även handledaren använda de undervisningsmetoder och verktyg som han eller hon anser vara bäst och troligen som mest effektiva för att stötta ditt barns inlärning. Vissa metoder kanske inte alltid verkar vara de mest effektiva, men kom ihåg att din handledare är erfaren och känner till de olika fördelar som olika undervisningsmetoder ger. Ge din handledare en ärlig chans och var aningen tålmodig.

Var ärlig

Det är viktigt att du är uppriktig med den handledare du anlitat, det kommer spara tid för er båda. Till exempel: Om du påstår att ditt barn är bra på matematik men sanningen är en annan så kan inte handledaren utforma effektiva eller välanpassade lektioner.

Om handledaren inte har den information hen behöver kommer det påverka ditt barns studieresultat i slutändan. På så vis kommer det dröja ännu längre innan ditt barn når de mål ni satt tillsammans.

Ta en titt på ett parfördelar och nackdelar med privatundervisning...

Respektera handledarens schema

Oavsett vilken handledare du väljer att arbeta med så har handledaren troligen fler åtaganden hos andra familjer också. Därför är det viktigt att respektera din handledares tider om du vill att de ska fortsätta undervisa dig eller ditt barn under en längre tid.

För att få ut så mycket som möjligt av varje lektionstillfälle är det förstås viktigt att vara punktlig. Dyk upp i god tid och förbered dig inför varje lektion. Du eller ditt barn bör vara redo minst 5 minuter före utsatt tid. Om du är sen får du inte igen förlorad tid.

Låt ditt barn få utveckla olika färdigheter. (Källa: Unsplash)

Kom ihåg att privatundervisning i vissa fall är ett samarbete mellan tre parter: Handledaren vägleder, föräldrarna stöttar och eleven utvecklar sina kunskaper. Alla tre måste samarbeta genom att kommunicera och hänge sig åt att nå ett så bra resultat som möjligt.

Om du vill veta mer om vad privatundervisning egentligen innebär kan du läsa den här guiden...

Trevlig inlärning!

De bästa tillgängliga lärarna
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (7 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Natalia
5
5 (2 recensioner)
Natalia
230 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Peter
Peter
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Valerie
5
5 (4 recensioner)
Valerie
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Thinh
5
5 (4 recensioner)
Thinh
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Samira
5
5 (8 recensioner)
Samira
800 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sandra
5
5 (3 recensioner)
Sandra
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Hugo
5
5 (10 recensioner)
Hugo
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Emma
5
5 (4 recensioner)
Emma
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Anja
5
5 (3 recensioner)
Anja
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Alejandro
5
5 (2 recensioner)
Alejandro
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Ignacio
5
5 (7 recensioner)
Ignacio
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zsuzsi
5
5 (2 recensioner)
Zsuzsi
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jabran
5
5 (5 recensioner)
Jabran
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sharareh
5
5 (7 recensioner)
Sharareh
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Delia
5
5 (4 recensioner)
Delia
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eugen
5
5 (4 recensioner)
Eugen
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!
>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.