Att få bra resultat på HP eller högskoleprovet som det egentligen heter är ett ämne som har blivit allt mer aktuellt de senaste åren. Tidigare så såg situationen mer ut på det sätt att man främst sökte in på sina gymnasiebetyg men att även en mindre del hade möjlighet att komma in på en utbildning genom högskoleprovet.

I samband med att vi har sett en drastisk ökning i vilken nivå av betyg man måste ligga på i gymnasiet för att komma in på sin drömutbildning, har allt fler valt att använda sig av högskoleprovet. Men i samband med att allt fler pluggar till högskoleprovet blir det också svårare att nå ett högre resultat på grund av att högskoleprovets poängutdelning fungerar på så sätt att den anpassar över hur man ligger jämfört med genomsnittet.

Just på grund av detta blir det allt fler som väljer att plugga hårt inför provet, vad man dock ofta stöter på är att det är mycket svårare att plugga till svenska språk delen på provet än exempelvis mattedelen. Det finns många tjänster ute på internet som påstår sig guida och hjälpa dig på din väg för att plugga till HP och därmed få bättre resultat, men hur ser det verkligen ut i praktiken, hjälper det? I denna artikel ska vi ta en närmare titt på frågor som dessa för att få svar på hur man verkligen lyckas med svenska delen på högskoleprovet.

Vem vet, när du läst klart kanske du känner dig redo att boka en svenska kurs Göteborg, eller någon annanstans, för att förbättra dina kunskaper i det svenska språket innan du skriver högskoleprovet.

provpapper för svenskadelen på högskoleprovet
Ett av de bästa sätten att öva inför svenskadelen är att göra tidigare högskoleprov.

Varför går allt fler vägen genom HP?

Frågan kring varför det blivit allt vanligare att försöka ta sig in på sin utbildning genom HP kan vara lite komplicerad, det finns många olika anledningar till varför. En av de första sakerna man måste ta en titt på är att man för några år sedan förändrade hur gymnasiebetygen fungerade, man gick över från siffror och G/VG-systemet till en betygsskala från A till F.

I samband med denna övergång så förändrades också de betygsgrundande kraven och målen i kurser och ämnen. Det finns många som menar på att denna övergång har resulterat i att det var “lättare” att nå högre betyg i föregående system.

Detta har i sin tur resulterat i att personer som mer nyligen har gått på gymnasiet har haft det tuffare att komma in på sin utbildning, därför har man istället valt att gå igenom HP som en väg till sin drömutbildning.

Som tidigare nämnts så är inte detta den enda anledningen till att HP blivit allt vanligare, utan istället finns det andra som menar på att förändringen istället beror på att vi fått färre utbildningsplatser i utbildningar som allt fler vill ta. Detta har i sin tur drivit upp betygskraven till en otroligt hög nivå som för många inte är rimlig.

På gymnasiet (vilket är de betyg man använder sig av för att söka in på en utbildning) så läser man inte bara kurser inom det ämne den utbildning man vill gå har utan även andra ämnen som i många fall inte har någonting alls med utbildningen att göra, detta betyder att man blir bedömd i kurser som egentligen inte borde påverka den utbildning man är ute efter.

Om vi tar ett exempel kan vi titta på juristutbildningen som är en av de utbildningar med högst intagningspoäng i Sverige, ska en potentiell juriststudent bli nekad en plats på en utbildning på grund av att man har för “låga” betyg i ämnen/kurser som idrott, matte, fysik, kemi, biologi eller ett estetiskt ämne?

Det är upp till varje person själv att avgöra vad man tycker i frågan men onekligen är situationen så att tusentals elever alla kämpar otroligt hårt för att prestera högsta möjliga resultat i alla ämnen trots att de inte teoretiskt sätt har något med sin framtida utbildning att göra. Så med andra ord blir HP ett alternativ för personer som kanske inte har den möjligheten att prestera högsta betyg i samtliga kurser.

platser att läsa inför svenskadelen på HP
Att gå till ett bibliotek och plugga på tidigare svenska-delar i HP är ett bra sätt att bli redo på.

Hur fungerar Högskoleprovet?

I Sverige har vi det så kallade högskoleprovet som går att göra 2 gånger per år, det är ett prov som har till syfte att testa elever och vuxnas färdigheter när det kommer till svenska, matte och engelska. Provet går att göra i de flesta städer i Sverige, allt du behöver göra är att anmäla dig i god tid för att sedan få en plats.

Provet består av åtta delprov med totalt 160 uppgifter, av dessa 160 uppgifter är 80 kopplade till matematik och logik medan de resterande 80 är kopplade till språk. Hela provet består av 5 så kallade provpass som varar i 55 minuter. Till provets svarspapper finns det alltid flera alternativ att välja mellan, under rättningen så skannas dina svar in och rättas automatiskt vilket innebär att det aldrig kan ske någon feltolkning av svar eller rättningsdiskriminering.

Efter provet är klart så får man ett resultat som vägs mot genomsnittet av alla andra personer som tagit samma prov, därefter får man fram ett resultat på hur man mäter sig mot andra. Denna metod kallas att man normerar resultatet, anledningen till att denna metod används är för att det inte ska spela någon roll vilket år du tar provet. Om du ett år får ett mycket svårare prov än tidigare så spelar det ingen roll eftersom resultatet normeras mot hur svårt / lätt det var för alla som tog provet.

På HP kan du få mellan 0 till 160 poäng, dessa poäng omvandlas sedan då till de så kallade normerade poängen som har en poängskala från 0,00 till 2,00. Det resultat i denna poängskala motsvarar alltså till hur du presterat jämfört med andra som tar precis samma prov. Har du fått 2,00 så motsvarar det den bästa 1% av alla som tagit provet, och så vidare.

Varför är Svenskadelen svårare att plugga till?

De som har tagit HP kan nog hålla med om att det kan vara mycket svårare att plugga till svenska språk delen av provet jämfört med matten, men varför är det så? Anledningen till att det är så pass svårare att plugga till svenska-delen av HP är för att det helt enkelt är så mycket olika som kan komma på provet.

Kunskapen som bedöms på svenska-delen är en mer allmän kunskapsprövning, om man sedan tidigare har svårt att läsa och förstå texter snabbt är det inte en färdighet man lätt förbättrar. På samma sätt så kan det vara otroligt svårt att förbereda sig väl inför ordförståelsen på HP, det är väldigt sällan som samma ord kommer på olika HP prov vilket innebär att det är en väldigt begränsad möjlighet till att förbereda sig. Om vi istället jämför detta med matte-delen av HP så kan vi lätt se att det är en stor skillnad.

Trots att siffrorna kanske skiljer sig lite åt så är det nästan alltid liknande eller till och med samma uppgifter som komme år efter år. Inom ämnet matte så är det en viss kunskap av sätt hur man löser och tolkar matematiska problem som bedöms, istället för färdigheter som i svenskan.

böcker för att öka ordförrådet
Att läsa regelbundet, och att läsa olika typer av texter, är ett bra sätt att förbättra ordförrådet på

Hur förbereder man sig inför Svenskadelen?

Det finns olika delar av den så kallade verbala delen av HP vi ska nu titta närmare på var och en av dessa för att få en förståelse för hur man på bästa sätt förbereder sig.

MEK: Meningskomplettering

I denna del av den verbala delen så ska man avsluta eller fylla i ett eller flera ord i en given mening. Man blir given en mening som har hål, du ska sedan jämföra denna mening med de alternativ man blivit given och ange det ord som passar bäst. För att förstå vilket ord som ska passa i texten behöver man först och främst ha en förståelse över vad orden själv betyder. Detta innebär att en god ordförståelse är vad som testas. Denna ordförståelse kan du bygga upp genom att läsa böcker, texter eller ta privatlektioner.

En av de bästa sätten att förbättra sin ordförståelse är att läsa böcker eller texter som gärna har några år på nacken. Ofta tar HP upp ord som inte är vanliga i dagligt språk, ofta kan det vara ord som är lite “gammalmodiga”. Samtidigt som du läser bör du varje gång du stöter på ett ord som du inte helt 100% förstår kolla upp definitionen. Utöver det kan det vara en bra idé att hitta synonymer till ordet för att ytterligare bygga en förståelse.

LÄS: Svensk läsförståelse

Denna del består av att man får texter på svenska, dessa texter ska man sedan tolka och svara på frågor som har sina svar i texten. I de flesta fall är texterna så kallade “facktexter” som diskuterar ett ämne du inte förväntas ha några förkunskaper inom.

Exempelvis… vet du vad en facktext är? Förstår du dig på ordet? Om inte, vad sägs om att söka upp definitionen redan nu?

För att förbättra sig i denna del gäller det främst att vara en van läsare, det är en ganska begränsad till man får på sig där man förväntas läsa texten och dessutom förstå sig på den så pass bra att man kan svara på ofta svåra frågor. Därmed är alltså bästa sättet för att förbereda sig för denna del att läsa.

trave med böcker att öva svenska inför hp med
Intresserad av det svenska språket? Ta reda på allt du behöver veta för att lära dig svenska och passa även på att läsa våra andra artiklar samtidigt. Bild: Unsplash

ORD: Ordförståelse

ORD testar din förmåga av att förstå betydelsen och definitionen av ett ord. I denna del så har du 10 uppgifter som presenterar ett ord du ska kunna definiera med hjälp av ett annat ord. Du får precis som i alla andra uppgifter flera alternativ som du måste välja mellan.

Precis som tidigare är det bästa sättet i praktiken för att lyckas bra med denna del att läsa böcker eller texter där du hittar betydelsen för nya ord. Men ett annat bra sätt att förstå sig på ord, tillochmed ord du tidigare inte hört är att använda sig av så kallade affixer. Affix är ett samlingsnamn för suffix och prefix, detta innebär ord som sätts framför eller efter ett annat ord för att ändra deras betydelse. Ett exempel på detta är ordet “mono-” som innebär enkel, ensam eller en.

Vill du ha personlig hjälp?

Skulle du vilja förbättra din ordförståelse och ordförråd är en av de bästa sätten att ta hjälp från en privatlärare. Det finns idag stora möjligheter att lära sig svenska online likväl som i en skola. Superprof är den platforms om är bäst för att hitta de bästa privatlärarna, allt du behöver göra är att gå in på Superprofs hemsida där du söker efter en svenska lärare.

De bästa lärarna i Svenska tillgängliga
Rosie
5
5 (11 recensioner)
Rosie
400 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eza
5
5 (6 recensioner)
Eza
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Katarina
5
5 (4 recensioner)
Katarina
275 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Olivia
5
5 (4 recensioner)
Olivia
240 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Iulia
4,8
4,8 (5 recensioner)
Iulia
185 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sanna
5
5 (2 recensioner)
Sanna
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Haris
Haris
189 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Mare
Mare
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Rosie
5
5 (11 recensioner)
Rosie
400 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eza
5
5 (6 recensioner)
Eza
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Katarina
5
5 (4 recensioner)
Katarina
275 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Olivia
5
5 (4 recensioner)
Olivia
240 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Iulia
4,8
4,8 (5 recensioner)
Iulia
185 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sanna
5
5 (2 recensioner)
Sanna
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Haris
Haris
189 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Mare
Mare
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!
>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Tatiana

A lean mean word-killing machine that loves everything written.