Berättelsen bakom matematik och datavetenskap: ämnen som älskas av vissa och som hatas av andra.

Precis som med alla olika vetenskaper kräver de här två ämnena ett logiskt tillvägagångssätt och en del kunskap vad gäller matematikens ordförråd. Alla har möjlighet att lära sig matematik.

Även om dessa ämnen kan verka skrämmande till en början så har de mycket gemensamt och känns mindre och mindre komplicerade med tiden.

Dessutom kan de gemensamma nämnarna mellan datavetenskap och matematik leda till många intressanta karriärmöjligheter.

Låter det intressant? Då ska du läsa vidare.

De bästa lärarna i Matematik tillgängliga
Pierre
5
5 (11 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (12 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Mehdi
5
5 (8 recensioner)
Mehdi
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Can
5
5 (6 recensioner)
Can
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Magnus
5
5 (6 recensioner)
Magnus
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Orkina
5
5 (6 recensioner)
Orkina
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Morgan
Morgan
220 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (11 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (12 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Mehdi
5
5 (8 recensioner)
Mehdi
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Can
5
5 (6 recensioner)
Can
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Magnus
5
5 (6 recensioner)
Magnus
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Orkina
5
5 (6 recensioner)
Orkina
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Morgan
Morgan
220 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Vad finns det för kopplingar mellan matematik och datavetenskap?

Visste du att matematik ligger till grund för flera olika discipliner och vetenskaper? Ämnet är dessutom mycket mer användbart än vad många tror. Lär dig mer om matematikens ursprung i den här artikeln.

Har du någonsin undrat vad matematik är bra för? (Källa: Unsplash)

Många gymnasieelever undrar vad deras matematiklektioner egentligen bidrar med. De inser ofta inte vikten av matematikundervisningen för än många år senare. Sanningen är den att världen runt om oss skulle stå stilla om det inte vore för matematiken.

Datavetenskap är ett forskningsområde som härstammar direkt från matematiken.

De första forskarna inom datavetenskap var matematiker som försökte hitta olika sätt att automatisera olika beräkningsprocesser. På det viset kom datorer samt annan IT till.

Är du ett fan av matematik och datavetenskap? Det är en bra tidpukt att vara intresserad av sådana sorts ämnen eftersom det finns många spännande studiealternativ och välbetalda arbetsmöjligheter (ta en titt på våra artiklar om karriäralternativ för matematikstudenter).

Här kan du även läsa mer om 7 förvånansvärda användningsområden för matematik.

Eller mer om den roll matematiken spelar både i livet och i konsten.

Studier som kombinerar matematik och datavetenskap

Det finns ett flertal olika discipliner där matematik och datavetenskap samspelar.

Om du väljer att studera ämnena på universitetsnivå kommer du först och främst få lära dig mer om ämnesgrunderna. Det krävs för att du ska kunna studera vidare och utöka dina kunskaper inom dina favoritämnesområden. Dessutom kommer du få chansen att träna, använda och utveckla dina mentala färdigheter - oavsett vilken specialisering du väljer. Om du oroar dig över matematikdelen kan du alltid anlita en handledare i matematik.

Din handledare kan hjälpa dig att hänga med genom att ge tydliga förklaring och gå igenom allt i den takt du föredrar.

Om du är intresserad av en karriär inom datavetenskap är det dags att börja studera matematik! (Källa: Unsplash)

När du väl tagit en kandidatexamen kan du alltid överväga en masterexamen. Det finns flera olika masterprogram att välja mellan; bland annat informationsvetenskap, datorteknik, multimedia, datahantering, m.m. Ta en titt online!

Med din masterexamen i ryggen kan du kliva in i arbetslivet och börja tjäna pengar. Alternativt kan du studera vidare: du kanske är intresserad av att bedriva forskning?

Om du väljer att doktorera kanske du en dag väljer att arbeta som universitetslektor. Eller så börjar du samarbeta med andra skickliga forskare inom samma område. Vem vet vad ni kan upptäcka!

Har du koll på de 5 största missuppfattningarna vad gäller matematik?

De bästa lärarna i Matematik tillgängliga
Pierre
5
5 (11 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (12 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Mehdi
5
5 (8 recensioner)
Mehdi
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Can
5
5 (6 recensioner)
Can
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Magnus
5
5 (6 recensioner)
Magnus
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Orkina
5
5 (6 recensioner)
Orkina
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Morgan
Morgan
220 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (11 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (12 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Mehdi
5
5 (8 recensioner)
Mehdi
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Can
5
5 (6 recensioner)
Can
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Magnus
5
5 (6 recensioner)
Magnus
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Orkina
5
5 (6 recensioner)
Orkina
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Morgan
Morgan
220 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Karriärmöjligheter i matematik och datavetenskap

Att studera ett ämne som verkligen intresserar dig är en fantastisk början, men det allra bästa är att det kan leda dig till ett ännu större mål: ditt drömjobb där matematik och datavetenskap kombineras.

Datavetenskap blir bara en viktigare och viktigare del av samhället.

Här kommer en överblick vad gäller de olika arbetsområden som finns där både matematik och datavetenskap ingår. Om du är osäker på vilka kurser du ska läsa eller vilken inriktning du bör välja ska du se till att läsa vidare.

Om du är intresserad av att föra vidare och dela med dig av din kunskap kan du överväga en karriär som matematiklärare eller lektor. Du kan undervisa i grundskolan, på gymnasiet eller på universitetet. Valet är ditt!

En del matematikstudenter studerar vidare till matematiklärare. (Källa: Unsplash)

Om du vill undervisa i skolan kommer du förstås behöva att studera en del pedagogik också. Det är ett krav för att kunna bli behörig lärare i Sverige. Om du drömmer om att bli en lektor behöver du en kandidatexamen, en masterexamen och dessutom måste du ha skrivit en doktorsavhandling.

Du skulle även kunna forska inom matematik och datavetenskap. Du kan arbeta både med privat eller allmän forskning, men det kommer kräva en hel del förstudier.

Om utveckling och underhåll av datorsystem är något som intresserar dig kanske en karriär inom IT eller  telekommunikation skulle kunna vara något för dig. Du kanske skulle vara involverad i projekt som berör utveckling av olika applikationer eller så arbetar du med hanteringen av informationsflöden i alla dess olika former.

Relevanta universitetsstudier är definitivt ett bra första steg i rätt riktning.

Är du intresserad av ekonomi eller företagsledning?

För att lyckas optimera beslutsprocesserna hos ett företag krävs det en hel del expertis. Experter inom matematik och datavetenskap har en central roll i det hela. De kan beräkna riskerna, förutsäga framtida ekonomiska trender, maximera företagets vinster, osv. För att lyckas i en sådan arbetsposition behöver man kunna utföra många komplicerade beräkningar, vilket kräver en specialist.

Relevanta kunskaper samt färdigheter i matematik och datavetenskap blir allt mer eftertraktat på arbetsmarknaden.

Efterfrågan inom industrivärlden

Många av de stora namnen inom industrivärlden specialiserar sig på avancerad teknologi och dess användningsområden. De är alltid i behov utav kunniga anställda. Dina tankar kanske går direkt till fordonsindustrin, men det finns många olika industrisektorer man kan arbeta inom (flygindustrin, flygtrafik, energisektorn).

Genom att arbeta för ett industriföretag kommer att arbeta med ledande forskning. Du kommer dessutom vara involverad i designen och olika experiment för att testa hur olika komplexa lösningar fungerar i praktiken och hur du kan lösa de problem som uppstår.

Många företag behöver hjälp med att lösa logistiska problem vilket en nyutexaminerad student i matematik och datavetenskap troligen kan hjälpa till med....

Dessutom behöver varje marknadsavdelning hjälp med att avläsa olika informationskällor för att kunna förutsäga olika trender. Det kan beröra allt ifrån olika marknadsföretag till försäkringsmäklare. Ett sådant arbeta kan passa perfekt för någon med goda matematik och IT-färdigheter.

Hur matematik och datavetenskap tillämpas på arbetsplatsen

Funderar du över hur matematik och datavetenskap kan kombineras i dina arbetsuppgifter?

Databasadministratör

Precis som namnet antyder är en databasadministratör ansvarig för underhåll och hantering av en databas. Det handlar om att inledningsvis skapa och utforma själva databasen med hjälp rätt verktyg.

Därefter samarbetar man ofta med olika utvecklare vilket underlättar åtkomsten till en databas. Man håller den uppdateras och ser till så att den är säker.

En revisor behöver goda matematikkunskaper. (Källa: Unsplash)

Revisor

Förutom ansvaret för olika företagskonton är en revisor även en slags finansiell rådgivare. Oavsett om en revisor skulle arbeta för en advokatbyrå eller mer självständigt måste hen säkerställa tillförlitligheten vad gäller den finansiella information som företaget delar. Som expert inom företagsledning kan en revisor ge råd om olika strategier vad gäller långsiktig lönsamhet eller skattebidrag, m.m.

Astrofysiker

En astrofysiker är en fysiker som specialiserat sig på att studera stjärnhimlen, dvs. de stjärnor, planeter och galaxer som utgör vårt universum.

Genom att specialisera sig inom en eller flera olika discipliner observerar, teoretiserar och bidrar sådana forskare till vår kunskap om universum. De driver den vetenskapliga forskningen framåt och arbetar med utvecklingen av nya instrument för att kunna olika fenomen. Astrofysiker behöver ofta utföra olika datasimuleringar.

Läs mer om geniet Albert Einstein och hans bidrag till matematiken.

Statistiker

En statistiker är en specialist på analys av numerisk data. Efter att ha samlat in information via olika enkäter eller via andra metoder bearbetar en statistiker datan för att lyfta fram olika trender eller siffror.

En statistiker är duktig på att skapa och analysera grafiska representationer av data och arbetet handlar om att uppmärksamma och analysera data samt om att presentera resultaten.

En matematiklärare kan hjälpa dig med dina statistikstudier så att du får ett försprång! Eller så kan du repetera det du en gång lärde dig i skolan...

Skatteinspektör

Skatteinspektörens roll är relativt otydlig för många. I de flesta fall möter man inte någon skatteinspektör förutom om man gjort något misstag i sina beräkningar eller i ärenden som gäller skattebidrag.

Skatteinspektörer tillämpar olika lagar och förordningar på en nationell samt organisatorisk nivå. De är ofta experter inom både skatterätt och ekonomi.

Mjukvaruingenjör

En mjukvaruingenjör har riktigt bra koll på simulering och optimering. Det är ett populärt arbetsområde som fokuserar på automatisering. Arbetet involverar dessutom en hel del uppgifter som berör fordons-, flyg-, energi- eller metallindustrin.

Nu när du fått en överblick över de kopplingar som finns mellan matematik och datavetenskap behöver du bara fundera över vad du är mest intresserad av. Missa inte heller hur matematik har spelat stor roll för konsten.

Det är viktigt att välja ett yrke där du kan växa och trivas!

Lär dig mer om automation. (Källa: Unsplash)

Som du förstår finns det flera olika specialiseringar inom den här sektorn och alla olika karriäralternativ ger olika möjligheter.

Oavsett om du tycker om att arbeta med siffror, ekvationer, företagsledning eller om du vill bidra till den pågående forskningen så kan det aldrig slå fel med en karriär inom matematik och datavetenskap.

Om du är intresserad av att uveckla dina matematiska kunskaper, är det då inte dags att boka en mattekurs för att nå dina mål?

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.