Matematiken är en vetenskap som handlar om beskrivningar, demonstrationer och beräkningar enligt matematikern Ronald Brown.

Dess många grenar involverar discipliner som geometri, som beskriver längd, area och vinklar; aritmetik, eller nummerteori; mekanik, som beskriver kroppars rörelser under påverkan av ett kraftsystem och stokasticitet, som beskriver slumpmässiga fenomen.

I den här artikeln kommer vi ta en titt på några av de största framstegen som gjorts inom matematiken. Matematik kan även dyka upp där man minst anar det, bland annat finns det en koppling mellan matematik och konst.

Vet du var och när matematiken faktiskt uppstod? Läs vidare för att få reda på svaret.

De bästa lärarna i Matematik tillgängliga
Pierre
5
5 (12 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (14 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (13 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Mehdi
5
5 (9 recensioner)
Mehdi
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Angelica
5
5 (5 recensioner)
Angelica
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Orkina
5
5 (6 recensioner)
Orkina
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Filip
5
5 (5 recensioner)
Filip
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zakaria
5
5 (2 recensioner)
Zakaria
169 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (12 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (14 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (13 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Mehdi
5
5 (9 recensioner)
Mehdi
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Angelica
5
5 (5 recensioner)
Angelica
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Orkina
5
5 (6 recensioner)
Orkina
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Filip
5
5 (5 recensioner)
Filip
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Zakaria
5
5 (2 recensioner)
Zakaria
169 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Matematikens födelse i antiken

De antika egyptierna var bland de allra första att börja använda matematik (så ja, de första matematiklärarna var egyptier de också!

Under 1800-talets utgrävningar i Mesopotamien fann man sumeriska lertavlor skrivna i kilform, antingen från den babyloniska dynastin (1700-1400 f.Kr.) eller från den antika grekiska perioden (500-200 f.Kr.).

Matematik kan handla om förutsägelser och mönster. (Källa: Unsplash)

Dessa unika objekt vittnar om att dess författare kunde lösa kvadratiska ekvationer. Dess innehåll riktar sig mot handel av olika varor.

Välkända grekiska filosofer, så som Pythagoras, Thales och Platon, var först med att utveckla och använda aritmetik, som även kallas nummerteori.

Vid den tidpunkten färdades matematiker tvärs över hela imperiet för att nå Alexandria och dess välkända skola.

På 300-talet f.Kr. var Diophantus av Alexandria banbrytande inom algebra.

Den grundläggande matematiken föddes något senare - med Euklides, Arkimedes från Syrakusa och Apollonios från Perga. Euklides har författat Elements - den bok som sålts i näst-flest exemplar i hela världen - efter Bibeln. Han har dessutom författat flera olika volymer som behandlar euklidisk geometri, samt fem postulat. Euklides verk innehåller citat som har fungerat som referenspunkter inom disciplinen som uppträdde flera århundraden senare.

Arkimedes, en framstående forskare från Sicilien, har också bidragit till geometrin. Bland annat genom pi, Parabelns kvadratur och Arkimedes spiral. Han var främst intresserad av lyftprincipen och skapandet av krigsmaskiner, så som katapulten, för att studera krafternas beteende.

Han är kanske allra mest känd för sitt arbete med flytkraft.

Hitta en matematiklärare på Superprof - på nolltid!

Läs mer om länkarna mellan matematik och datakunskap.

Vad drömmer du om att upptäcka? (Källa: Unsplash)

Visste du att han även designade den tidens största skepp - Syracusia - och att vi även fått uttrycket "Heureka!" ifrån honom, vilket betyder "Jag har funnit!"?

Apollonios från Perga är snarare känd för det arbete som ledde till vår förståelse av kägelsnitt. Utan honom hade vi kanske inte haft termerna ellips, parabel och hyperbel. Apollonios studier blev även viktiga för astronomin, vad gäller beräkningar av excentriska banor och förståelse för planeternas rörelser.

Med tiden lade Ptolemaios, Pappos och Hipparchos grunden till det som idag kallas trigonometri: den matematiska gren som behandlar förhållandena mellan vinklar och avstånd inom trianglar.

Konceptet 'noll' uppfanns av ett antal oberoende civilisationer, däribland Indien, varifrån det tog sig in i västerländsk och arabisk matematik.

Upptäck sju förvånansvärda kopplingar mellan konst och matematik!

Matematik från medeltiden till 1800-talet

På 800-talet sammanställde arabiska matematiker, som Al Khwarizimi, den grekiska och indiska kunskap som fanns vad gällde matematiken. Introduktionen av arabiska siffror på 1000-talet markerar den tid då matematiken började bli allt mer synlig och de stora tänkarnas arbete uppmärksammades.

Här kan du läsa mer om stereotyper kopplat till matematik.

Matematiken har format vår värld (Källa: Unsplash)

Från 1100-talet och framåt blev de matematiska vetenskaperna allt mer framträdande, vilket även gynnade retoriken, grammatiken och logiken. I Spanien lärde man ut arabisk vetenskap och framstående forskare, så som Averroes och Avenzohar, nådde stor berömmelse.

På 1400-talet föreslog systemet för addition och subtraktion samt symbolerna + och - för allra första gången av Johannes Widmann. Han föddes i Eger, i den dåvarande delen av det Heliga romerska riket (Tysk-romerska riket).

Den franska matematikern Francois Viéte gjorde stora framsteg vad gäller omvandlingen av algebra till sin moderna form. Han blandade in bokstäver och lät dem representera kända samt okända kvantiteter för att förenkla olika ekvationer.

I en anekdot lyckades Viéte knäcka en 500-karaktärer lång formel som användes av spanjorerna och som ledde till att det franska religionskriget avgjordes. Och den spanska kronans anklagelse om att ha använt magiska krafter!

1600-talet är matematikens guldålder. En av de mest kända berättelserna från perioden är den om Newtown och äpplet, vilken sägs ha lett fram till gravitationsteorin. Här är några andra viktiga framsteg som gjordes under samma period:

  • Nepers logartimer (1614). Även kallade hyperboliska logaritmer eftersom de representerar hyperbolområdet mellan två asymptoter (läs mer i vår guide till matematikens ordförråd).
  • René Descartes analytiska geometri. I sitt arbete med titeln Geometry föreslår Descartes, liksom Viéte, att det finns en enighet mellan algebra och geometri. En av de ledande motiven bakom Descartes tankar var att få tydliga idéer om ämnet.
  • Blaise Pascals beräkning av sannolikheter. Det kan vara intressant att veta att det här arbetet började vid spelbordet!

Euler, som hängav sig åt studier gällande funktioner och kalkyl, var en annan nyckelfigur inom matematikens värld under 1700-talet. Han utvecklade en klassificering för olika funktioner och bevisade Fermats lilla sats.

Ännu en annan anmärkningsvärd person vad gäller matematikens historia är Joseph-Lous Lagrange. Hans forskning bidrog till utvecklingen inom ett flertal områden: analys, nummerteori och både klassisk och himmelsk mekanik.

Ta reda på mer om hur du kan lära dig matematik online!

Framsteg inom matematik under de senaste två århundradena

Detta århundrade har präglats av den forskning som inleddes redan på 1800-talet och som nu kontinuerligt slutförts. Forskare utmanar även flera av de antaganden som gjordes under antiken. Det sker många nya upptäckter och matematikundervisning har utvecklats något enormt.

Under 1800-talet var matematikerna mycket produktiva och de gjorde många stora framsteg vad gäller nummerteori: 

  • Lagen om kvadratisk ömsesidighet. Etablerar länkar mellan primtal (Eulers teori - demonstrerat av Gauss).
  • Sats för primtal
  • Bevis vad gäller Fermats sista sats (av Ernst Kummer).

Gauss och Legendre upptäckte minsta-kvadratmetoden. Metoden markerar ett stort framsteg inom statistikens värld vad gäller sannolikheter.

Hermann Grassman är upphovsman till det som nu mera kallas linjär algebra och begreppet vektorutrymme. 

En annan matematiker vid namn Urbain Le Verrier upptäckte Neptunus i vårt solsystem och beräknade planetens vikt. Hans beräkningar möjliggjorde upptäckter av tidigare osedda planeter.

Århundradet markerar även början på elektriciteten och elektromagnetiska teoriertack vare upptäckter från Gauss, Ampére och Maxwell.

Under samma period demonstrerade Albert Einstein lagen om kubisk ömsesidighet.

En av tidens mest framstående texter förblir dock Riemanns manuskript från år 1859. Den tyska matematikern utforskade vad som senare kom att bli känt som Riemanns zetafunktion - en hypotes som är relevant än idag inom områden som kvantmekanik och nummerteori.

1900-talet tog sin början med en lista på över 23 olösta problem som skulle ta upp många forskares och matematikers tid. Detta århundrade domineras av tre matematiska satser och teorier:

Gödels ofullständighetssatser som behandlar frågan om avgörbarhet och bevisbarhet (läs mer här).

Taniyama-Shimuras sats, även kallad en modularitetssats. Tack vare den här satsen är Fermats sista sats äntligen löst!

Weilförmodandena angående hur man genererar funktioner. De knyter samman det uppräkneliga med det ouppräkneliga.

Under 1900-talet gav matematikens och vetenskapens kontinuerliga utveckling upphov till nya forskningsområden, så som topologi, differentialgeometri och algebra. 

Omfattande studier har även först inom mekanik, bland annat av de berömda forskarna Einstein och Pointcarré och med hjälp av den allmänna relativitetsteorin. 

Gruppteori tog upp många av de mest framstående forskarnas arbete i flera decennier. Forskningen ledde slutligen till nya värdefulla klassificeringar. Tack vare de beräkningar som möjliggjorts genom datorer löstes även den så kallade Fyrfärgssatsen. 

2000-talet har börjat med stora framsteg av matematik-underbarnet Terence Tao vad gäller primtal och andra områden.

Har du koll på olika matematiska ekvationer? (Källa: Unsplash)

Den 8 oktober 2013 tilldelades Francois Englert och Peter Higgs Nobelpriset i fysik för sin upptäckt av en mekanism som bidrar till vår förståelse av massans ursprung vad gäller subatomära partiklar. 

Sidonot: TV-serien The Simpsons har uppmärksammats för ett avsnitt då Homer i princip förutsäger samma sak - 14 år innan den faktiska upptäckten gjordes! 

Trots de stora framsteg som gjort de senaste decennierna så finns det otroligt mycket mer att upptäcka där ute, tro oss!

Om du vill lära dig mer kan du alltid hitta mer information i våra andra artiklar om matematik! Ska du i framtiden läsa mattekurser i skolan då kan det vara en bra idé att ta en förberedande kurs i matematik.

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer/songwriter, volleybollspelare och språkälskare. Även en professionell drömmare.